Автори, співробітники Університету

  
ID:  по 
Назва елементу:
Посада:
Науковий ступінь:
Наукове звання:
Факультет:
Кафедра:

Білоус Світлана Віталіївна
ID: 193848
ПІБ автора латиницею:  Belous Svetlana Vitaliyevna
Тип автора:  96 / 
Посада:  Викладач
Молоді вчені:  103 / 
Кафедра:  Іноземних мов
Наукові інтереси:  Усне монологічне персуазивне мовлення
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет:  Юридичний факультет

Теремцова Ніна Володимирівна
ID: 136391
ПІБ автора латиницею:  Teremtsova Nina V.
Тип автора:  96 / 1999
Посада:  доцент кафедри
Науковий ступінь:  кандидат
Молоді вчені:  104 / 
Наукове звання:  доцент
Кафедра:  Теорії права та держави
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет:  Юридичний факультет

Юзефович Катерина Анатоліївна
ID: 193849
ПІБ автора латиницею:  Yuzefovych Kateryna Anatoliyivna
Тип автора:  96 / 
Посада:  Викладач
Молоді вчені:  103 / 
Кафедра:  Іноземних мов
Наукові інтереси:  Формування професійної компетентності філолога / Використання Smart технологій на заняттях з англійської мови / Переваги дистанційного та змішаного навчання у вивченні англійської мови за юридичним спрямуванням
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет:  Юридичний факультет

Аббакумова Галина Олександрівна
ID: 28156
ПІБ автора латиницею:  Abbakumova Galyna
Тип автора:  96 / 1983
Посада:  доцент
Науковий ступінь:  кандидат
Молоді вчені:  104 / 
Наукове звання:  доцент
Кафедра:  Української та російської мов як іноземних
Наукові інтереси:  Лексикологія, методика викладання російської мови як іноземної.
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua):  http://eu.univ.kiev.ua/departments/ukrayins%60koyi-ta-rosiys%60koyi-m/abbakumova-galyna-oleksandrivn/?sphrase_id=5789
Факультет:  Інститут філології

Абдулоєва Оксана Сафаліївна
ID: 28159
ПІБ автора латиницею:  Abduloieva Oksana Safaraliyivna
Тип автора:  96 / 2002
Посада:  доцент
Науковий ступінь:  кандидат
Молоді вчені:  104 / 
Наукове звання:  доцент
Кафедра:  Екології та охорони навколишнього середовища
Наукові інтереси:  геоботаніка / екологія рослинного покриву / збереження біорізноманіття
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет:  ННЦ "Інститут біології та медицини"

Абрамов Володимир Володимирович
ID: 28164
Тип автора:  96 / 2014
Посада:  асистент кафедри загальної психології
Науковий ступінь:  кандидат
Молоді вчені:  103 / 2022
Кафедра:  Загальної психології
Наукові інтереси:  психологічний час особистості, копінг-поведінка, психотерапія, наративна психологія
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет:  Факультет психологїі

Абрамов Олександр Анатолійович
ID: 28163
Тип автора:  97 / 
Посада:  інженер-математик 1 категорії
№ теми:  16БП038-03
Кафедра:  НДЛ Диференціальних рівнянь та їх застосування у механіці
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет:  Механіко-математичний факультет

Абрамян Олександр Вагаршакович
ID: 28166
Посада:  Науковий співробітник
Кафедра:  Лінгвістично-науковий центр
Актуальне місце роботи:  Військовий інститут
Факультет:  Військовий інститут

Авер’янова Ніна Миколаївна
ID: 28175
Тип автора:  2006
Посада:  н.с.
№ теми:  16БФ065-01
Науковий ступінь:  кандидат
Молоді вчені:  104 / 
Кафедра:  Центр українознавства
Актуальне місце роботи:  співробітник університету
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua):  http://eu.univ.kiev.ua/departments/ukrayinoznavstva-tsentr/aver-yanova-nina-mykolayivna/?sphrase_id=4820
Факультет:  Філософський факультет

Авраменко Тетяна Григорівна
ID: 135281
Тип автора:  Array / Array
№ теми:  15БФ051-04
Науковий ступінь:  кандидат
Молоді вчені:  103 / 2022
Кафедра:  НДЛ Фізика металів та кераміки / Фізики металів
Наукові інтереси:  композиційні матеріали
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет:  Фізичний факультет

Агапітов Олексій Володимирович
ID: 28192
ПІБ автора латиницею:  Agapitov O. V.
Тип автора:  97 / 2016
Посада:  старший науковий співробітник
№ теми:  16БФ051-02
Науковий ступінь:  доктор
Молоді вчені:  103 / 2016
Наукове звання:  доцент
Кафедра:  Астрономії та фізики космосу / НДЛ Фізики космосу
Наукові інтереси:  магнітосфера / іоносфера / хвилі в магнітосфері
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua):  http://eu.univ.kiev.ua/departments/fizychnyy-fakul%60tet/agapitov-oleksiy-volodymyrovych/
Факультет:  Фізичний факультет

Агеєва Ганна Олександрівна
ID: 28196
ПІБ автора латиницею:  Ageyeva Ganna Oleksandrivna
Тип автора:  96 / 1998
Посада:  асистент
Молоді вчені:  104 / 
Кафедра:  Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Наукові інтереси:  італійська діалектологія  / особливості перекладу творів італійської літератури
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет:  Інститут філології

Адамська Ірина Геннадіївна
ID: 28210
ПІБ автора латиницею:  Adamska Iryna
Тип автора:  Array / Array
Посада:  Асистент
Науковий ступінь:  кандидат
Молоді вчені:  103 / 2020
Кафедра:  Історії мистецтв
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет:  Історичний факультет

Аджубей Лариса Трохимівна
ID: 28212
ПІБ автора латиницею:  Adjubey L. T.
Тип автора:  96 / 
Посада:  доцент
Науковий ступінь:  кандидат
Молоді вчені:  104 / 
Наукове звання:  с.н.с.
Кафедра:  Обчислювальної математики
Наукові інтереси:  теорія оптимального керування та спостереження; математичні методи в економічних дослідженнях
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua):  http://eu.univ.kiev.ua/departments/obchyslyuval%60noyi-matematyky-k/adzhubey-larysa-trokhymivna/?sphrase_id=6735
Факультет:  Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Ажогіна Наталія Віталіївна
ID: 194912
Посада:  Асистент
Кафедра:  Іноземних мов хіміко-фізичних факультетів
Наукові інтереси:  Лінгвістика тексту, дискурсологія, методика викладання іноземних мов
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет:  Інститут філології

Аза Лариса Олександрівна
ID: 28217
ПІБ автора латиницею:  Aza Larysa
Тип автора:  96 / 2011
Посада:  професор
Науковий ступінь:  доктор
Молоді вчені:  104 / 1977
Наукове звання:  професор
Кафедра:  Соціальних структур та соціальних відносин
Наукові інтереси:  соціологія особи,  / еносоціологія / міжетнічна толерантність / дослідження етнонаціональної структури українського суспільства / етнокультурне відродження в умовах глобалізації / етнічна ідентичнвсть / міжетнічна взаємодія / етномовні ситуації в країні / ціннісні орієнтації молоді / міграція
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка / факультет соціології
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua):  http://eu.univ.kiev.ua/departments/sotsial%60nykh-struktur-ta-sotsi/aza-larysa-oleksandrivna/?sphrase_id=5973
Факультет:  Факультет соціології

Айдачич Деян Володимирович
ID: 28225
ПІБ автора латиницею:  Ajdačić Dejan Volodymyrovyč
Тип автора:  96 / 2003
Посада:  професор
Науковий ступінь:  доктор
Молоді вчені:  104 / 
Наукове звання:  професор
Кафедра:  Слов'янської філології
Наукові інтереси:  Історія слов. літератур, Порівняльна фразеологія, слов’янська етнолінгвістика
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет:  Інститут філології

Акіменко Віталій Володимирович
ID: 28229
ПІБ автора латиницею:  Akimenko V.V., Vitalii Akimenko
Тип автора:  96 / 
Посада:  професор
Науковий ступінь:  доктор
Наукове звання:  професор
Кафедра:  Системного аналізу і теорії прийняття рішень
Наукові інтереси:  системний аналіз, теорія оптимального керування, теорія прийняття рішень
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua):  http://eu.univ.kiev.ua/departments/systemnogo-analizu-ta-teoriyi-/akimenko-vitaliy-volodymyrovych/?sphrase_id=7413
Факультет:  Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Аксьом Наталія Миколаївна
ID: 28232
Тип автора:  97 / 
Посада:  мнс
№ теми: 
Науковий ступінь:  кандидат
Актуальне місце роботи:  КНУ імені Тараса Шевченка
Факультет:  ННІ "Інститут геології"

Аксьонов Артем В'ячеславович
ID: 28235
Тип автора:  Array / Array / Array
Посада:  інженер
Молоді вчені:  103 / 
Кафедра:  Теоретичної фізики
Наукові інтереси:  фізика атомних реакторів
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет:  Фізичний факультет

Акуленко Аліна Анатоліївна
ID: 28237
ПІБ автора латиницею:  Akulenko Alina Anatoliivna
Тип автора:  96 / 2002
Посада:  асистент
Науковий ступінь:  кандидат
Молоді вчені:  103 / 2015
Кафедра:  Української філології для неспеціальних факультетів
Наукові інтереси:  методика викладання української мови / стилістика
Актуальне місце роботи:  Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua):  немає
Факультет:  Інститут філології

Акуленко Тетяна Володимирівна
ID: 28236
Тип автора:  97 / 
Посада:  інженер 1 категорії
№ теми:  16БП036-04
Молоді вчені:  104 / 
Кафедра:  НДС "Зоології та екології"
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет:  ННЦ "Інститут біології та медицини"

Александров Денис Олександрович
ID: 173092
Тип автора:  96 / 2016
Посада:  доцент кафедри соціальної роботи
Науковий ступінь:  доктор
Молоді вчені:  104 / 
Наукове звання:  доцент
Кафедра:  Соціальної роботи
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет:  Факультет психологїі

Александров Олександр Миколайович
ID: 28251
ПІБ автора латиницею:  Alexandrov A N
Тип автора:  97 / 2016
Посада:  провідний інженер
№ теми:  16БФ023-01
Науковий ступінь:  кандидат
Молоді вчені:  104 / 
Наукове звання:  с.н.с.
Кафедра:  Відділ астрофізики
Наукові інтереси:  загальна теорія відносності та релятивістська астрофізика
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua):  http://eu.univ.kiev.ua/departments/astrofizyky-viddil/aleksandrov-oleksandr-mykolayo/
Факультет:  Астрономічна обсерваторія

Александрова Галина Андріївна
ID: 28252
Посада:  старший науковий співробітник
№ теми:  16БФ044-01
Науковий ступінь:  доктор
Наукове звання:  с.н.с.
Кафедра:  Зарубіжної літератури
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет:  Інститут філології

Александрович Ірина Миколаївна
ID: 28254
ПІБ автора латиницею:  Alexandrovich I.M.
Тип автора:  96 / 
Посада:  доцент
№ теми:  16БФ015-03
Науковий ступінь:  кандидат
Молоді вчені:  104 / 
Наукове звання:  доцент
Кафедра:  НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ / Обчислювальної математики
Наукові інтереси:  інтегральне зображення розв’язків рівняння Гельмгольця та ітераційного осесиметричного рівняння Гельмгольця; диференціальні та інтегральні оператори, що визначають розв’язки рівнянь та систем еліптичного та гіперболічного типів
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua):  http://eu.univ.kiev.ua/departments/obchyslyuval%60noyi-matematyky-k/aleksandrovych-iryna-mykolayiv/?sphrase_id=6768
Факультет:  Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Александрук Ірина Володимирівна
ID: 119759
ПІБ автора латиницею:  Aleksandruk Iryna Volodymyrivna
Тип автора:  96 / 2002
Посада:  доцент
Науковий ступінь:  кандидат
Молоді вчені:  103 / 2015
Кафедра:  Іноземних мов хіміко-фізичних факультетів
Наукові інтереси:  лексикологія, неологія, стилістика, теорія перекладу, етнолінгвістика, міжкультурна комунікація, лексикографія
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет:  Інститут філології

Алексеєва Альвіна Леонтіївна
ID: 28259
Посада:  доцент
Науковий ступінь:  кандидат
Наукове звання:  доцент
Факультет:  Інститут журналістики

Алексєєв Сергій Олександрович
ID: 28285
ПІБ автора латиницею:  Alekseev Sergei
Тип автора:  96 / 2002
Посада:  доцент
Науковий ступінь:  кандидат
Наукове звання:  доцент
Кафедра:  Аналітичної хімії / НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Наукові інтереси:  Хімія поверхні
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет:  Хімічний факультет

Алексєєва Ольга Андріївна
ID: 28266
Тип автора:  97 / 
№ теми: 
Факультет:  Факультет соціології

Алексієнко Вадим Романович
ID: 28274
ПІБ автора латиницею:  Aleksyenko V.R.
Тип автора:  96 / 1987
Посада:  Доцент
Науковий ступінь:  кандидат
Молоді вчені:  104 / 
Наукове звання:  доцент
Кафедра:  Зоології
Наукові інтереси:  Риборозведення, екологічні особливості прісноводних риб
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua):  http://eu.univ.kiev.ua/departments/zoologiyi-kafedra/aleksienko-vadym-romanovych/?sphrase_id=7868
Факультет:  ННЦ "Інститут біології та медицини"

Алексієнко Людмила Антонівна
ID: 28275
ПІБ автора латиницею:  Aleksienko Lyudmyla Antonivna
Тип автора:  96 / 1973
Посада:  доцент
Науковий ступінь:  кандидат
Молоді вчені:  104 / 
Наукове звання:  доцент
Кафедра:  Української мови та прикладної лінгвістики
Наукові інтереси:  граматика сучасної української мови / парадигматика, структурна та прикладна лінгвістика / комп'ютерна лінгвістика / термінографія
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua):  http://eu.univ.kiev.ua/departments/suchasnoyi-ukrayins%60koyi-movy-/aleksienko-lyudmyla-antonivna/?sphrase_id=5187
Факультет:  Інститут філології

Алексюк Ігор Анатолійович
ID: 28279
Тип автора:  Array / Array
Посада:  доцент
Науковий ступінь:  кандидат
Молоді вчені:  104 / 
Наукове звання:  доцент
Кафедра:  Логіки
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет:  Філософський факультет

Алещенко Віктор Іванович
ID: 201374
ПІБ автора латиницею:  Aleshchenko Viktor Ivanovych
Посада:  провідний науковий співробітник
Науковий ступінь:  доктор
Молоді вчені:  104 / 
Наукове звання:  професор
Кафедра:  Науково-дослідний центр
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет:  Військовий інститут

Алєксандрова Олександра Василівна
ID: 28281
Тип автора:  96 / 1977
Посада:  професор кафедри історії філософії
Науковий ступінь:  доктор
Молоді вчені:  104 / 
Наукове звання:  професор
Кафедра:  Історії філософії
Актуальне місце роботи:  Київський Національний Університет імені Тараса Шевченко
Факультет:  Філософський факультет

Алєксєєв Олександр Миколайович
ID: 28284
ПІБ автора латиницею:  Alekseev Aleksandr
Тип автора:  97 / 1974
Посада:  Зав. НДЛ
№ теми:  17БФ051-01
Науковий ступінь:  кандидат
Молоді вчені:  104 / 
Наукове звання:  с.н.с.
Кафедра:  НДЛ Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них
Наукові інтереси:  дослідження релаксаційних процесів та фазових перетворень в полімерах, полімерних композитах, в полімерних рідинних системах та розчинах
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua):  http://eu.univ.kiev.ua/departments/fizyka-ridyn-polimeriv-ta-fazo/alekseev-oleksandr-mykolayovych/?sphrase_id=7737
Факультет:  Фізичний факультет

Алєксєєва Ірина Олексіївна
ID: 28287
Посада:  доцент
Науковий ступінь:  кандидат
Наукове звання:  доцент
Факультет:  Інститут філології

Алієва Заміна Керімкизи
ID: 28291
ПІБ автора латиницею:  Aliieva Zamina
Тип автора:  96 / 2002
Посада:  доцент
Науковий ступінь:  кандидат
Молоді вчені:  104 / 
Наукове звання:  доцент
Кафедра:  Тюркології
Наукові інтереси:  компаративістика / історія літератури зарубіжних країн / лінгвокультурологія / історія мови / журналістик
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua):  http://eu.univ.kiev.ua/departments/tyurkologiyi-kafedra/alieva-zamina-kerim-kyzy/
Факультет:  Інститут філології

Алімпієв Андрій Ігорович
ID: 136995
ПІБ автора латиницею:  Alimpiev Andrij Igorovuch
Тип автора:  100 / 2013
Кафедра:  Трудового права та права соціального забезпечення
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет:  Юридичний факультет

Аліфанов Олександр Анатолієвич
ID: 177062
Тип автора:  96 / 
Посада:  викладач та завідувач лабораторії кафедри кіно-, телемистецтва
Кафедра:  Кіно- і телемистецтва
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет:  Інститут журналістики

Алтухова Світлана Юріївна
ID: 28298
ПІБ автора латиницею:  Altukhova S.Yu.
Тип автора:  97 / 2003
Посада:  Інженер
№ теми: 
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет:  Фізичний факультет

Алфьоров Олег Васильович
ID: 28300
ПІБ автора латиницею:  Alferov Oleg
Посада:  Викладач
Молоді вчені:  104 / 
Кафедра:  Зарубіжної воєнної інформації
Факультет:  Військовий інститут

Альшева Анна Олексіївна
ID: 28309
Тип автора:  96 / 
Факультет:  Юридичний факультет

Аляєв Геннадій Євгенович
ID: 28301
Тип автора:  96 / 2004
Посада:  професор
Науковий ступінь:  доктор
Молоді вчені:  104 / 
Наукове звання:  професор
Кафедра:  Історії філософії
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет:  Філософський факультет

Амірханов Володимир Михайлович
ID: 28314
ПІБ автора латиницею:  Amirkhanov Vladimir M.
Тип автора:  96 / 2000
Посада:  Професор
Науковий ступінь:  доктор
Молоді вчені:  104 / 
Наукове звання:  професор
Кафедра:  Неорганічної хімії
Наукові інтереси:  координаційна хімія
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua):  http://eu.univ.kiev.ua/departments/neorganichnoyi-khimiyi-kafedra/amirkhanov-volodymyr-mykhaylov/?sphrase_id=7395
Факультет:  Хімічний факультет

Амірханов Олексій Володимирович
ID: 26004
ПІБ автора латиницею:  Amirkhanov Oleksiy V.
Тип автора:  100 / 2005
Кафедра:  Неорганічної хімії
Факультет:  Хімічний факультет

Ананова Іванна Валентинівна
ID: 150550
Тип автора:  96 / 2015
Посада:  асистент кафедри загальної психології
№ теми: 
Науковий ступінь:  кандидат
Кафедра:  Загальної психології
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет:  Факультет психологїі

Ангуелов Р
ID: 169948
ПІБ автора латиницею:  Anguelov R
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Андреев Петро Петрович
ID: 135698
Тип автора:  100 / 
Кафедра:  Фінансів
Факультет:  Економічний факультет

Андреєв Володимир Олександрович
ID: 28330
Тип автора:  96 / 1975
Посада:  доцент
Науковий ступінь:  кандидат
Молоді вчені:  104 / 
Наукове звання:  доцент
Кафедра:  НДС Теоретична фізика і комп'ютерно-експериментальне моделювання / Теоретичної фізики
Актуальне місце роботи:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua):  u.univ.kiev.ua/search/index.php?q=%C0%ED%E4%F0%E5%BA%E2+%C2%EE%EB%EE%E4%E8%EC%E8%F0+%CE%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8%F7
Факультет:  Фізичний факультет


Вгору