Автори, співробітники Університету

Карамушка Тарас Вікторович
Karamushka, Taras

Ідентифікатор автора: 113025
Author Identifier Number Scopus: 57211312331 →
Кількість пошукових запитів автора: 901

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Соціальної роботи
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: організаційна психологія, соціальне проектування, менеджмент, управління проектами, соціальне лідерство, соціально-психологічна допомога онкохворим дітям

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 36, з них наукових статей (наукові публікації) - 17, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 14, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
М'які навички для підприємців [Soft Skills for Entrepreneurs]
Зубченко Володимир Петрович
Карамушка Тарас Вікторович
Кунцевська Анастасія Володимирівна
Ситницький Максим Васильович
Харламова Ганна Олексіївна
2020
Видавництво "Ліра-К"
c.1-100
2
Навчально-методичні праці
Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Тренінг соціального лідерства»
Карамушка Тарас Вікторович
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-28
3
Наукова стаття
Relationship between job-related tension, negative affect at work and organizational culture
Карамушка Тарас Вікторович
2019
Social Welfare Interdisciplinary Approach
т.2 в.9 c.18-28
4
Наукова стаття
Аналіз психологічних якостей соціально активної молоді
Карамушка Тарас Вікторович
Карамушка (Рудська) Маргарита Ігорівна
2020
Актуальні проблеми психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія
т.1 в.55 c.30-37
5
Тези
Змістовність соціальних послуг у розбудові громадського суспільства
Карамушка Тарас Вікторович
Полівко Лариса Юріївна
2020
Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.96-99
6
Тези
Prejudice toward immigrants
Карамушка Тарас Вікторович
Шиковець Сергій Олександрович
2020
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.22 c.96-98
7
Тези
Відмінності у вибраних особистих цінностях онкологічно хворої та здорової молоді
Карамушка Тарас Вікторович
Шиковець Сергій Олександрович
2020
Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми: Міжнародна науково-практична конференція
т.15 c.76-77
8
Тези
Підготовка майбутніх фахівців у сфері соціальної роботи до здійснення соціального лідерства
Карамушка Тарас Вікторович
2020
Психологічні умови благополуччя персоналу організацій: Міжнародна науково-практична онлайн-конференція
т.1 c.106-107
9
Наукова стаття
Копінг-поведінка як важливий особистісний ресурс подолання підліткових криз
Карамушка Тарас Вікторович
2018
Теоретичні і прикладні проблеми психології
т.1 в.3 c.218-224
10
Наукова стаття
Соціально-психологічний аналіз особливостей становлення особистості у підлітковому віці
Карамушка Тарас Вікторович
2018
Теоретичні і прикладні проблеми психології
т.2 в.3 c.41-47
11
Наукова стаття
A STUDY ON PSYCHOLOGICAL CAPITAL BY A METHOD OF SEMANTIC DIFFERENTIAL
Карамушка Тарас Вікторович
Люта Леся Петрівна
Мілютіна Катерина Леонідівна
Трофімов Андрій Юрійович
2019
Humanities and Social Sciences Reviews
т.7 в.5 c.387-392
12
Тези
Психологічний супровід онкохворих дітей в рамках проекту "Життя в хворобі"
Карамушка Тарас Вікторович
2019
Здоров'я у міждисциплінарному вимірі: Міжнародна науково-практична конференція
c.33-36
13
Матеріали конференції
Психологічна підтримка онкохворих дітей та їхніх батьків в рамках проекту «життя в хворобі»
Карамушка Тарас Вікторович
2018
Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : Міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.76-79
14
Наукова стаття
Концепти «компетентність особистості» та «інтраперсональний конфлікт»: соціально-психологічний аспект
Ващенко Ірина Володимирівна
Карамушка Тарас Вікторович
2017
Теоретичні і прикладні проблеми психології
т.2 в.3 c.50-57
15
Автореферат
Соціально-психологічні чинники формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар'єри
Карамушка Тарас Вікторович
2017
Видавництво "Науковий світ" (автореферат)
c.1-20
16
Дисертаційна робота
Соціально-психологічні чинники формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар'єри
Карамушка Тарас Вікторович
2017
Рукопис (дисертація)
c.1-249
17
Тези
Соціально-психологічні чинники формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар'єри
Карамушка Тарас Вікторович
2017
Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.106-108
18
Наукова стаття
Психологічна готовність аспірантів до здійснення професійної кар’єри: зв’язок з креативним потенціалом кафедри
Карамушка Тарас Вікторович
2015
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України та Державного вищого навчального закладу "Запорізький національний університет"
т.2 c.108-114
19
Наукова стаття
Тренінг «Формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар’єри»: зміст, структура, основні інтерактивні техніки
Карамушка Тарас Вікторович
2015
Актуальні проблеми психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія
т.1 в.43 c.111-117
20
Наукова стаття
Організаційна культура як чинник розвитку готовності аспірантів до здійснення професійної кар’єри
Карамушка Тарас Вікторович
2015
Wydawca: Sp. z.o.o. "Diamond trading tour"
в.6 c.31-41
21
Наукова стаття
Професійна кар’єра аспірантів: зміст, основні функції, можливі етапи і типи здійснення
Карамушка Тарас Вікторович
2015
Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ
в.4 c.50-67
22
Тези
Результати ефективності тренінгу для формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар'єри
Карамушка Тарас Вікторович
2016
Соціальна робота в контексті соціокультурних змін: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
т.1 c.73-74
23
Наукова стаття
Типи професійної кар’єри аспірантів
Карамушка Тарас Вікторович
2015
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
т.27 c.182-197
24
Наукова стаття
Професійна кар'єра особистості: сутність, основні види та функції
Карамушка Тарас Вікторович
2015
Теоретичні і прикладні проблеми психології
т.1 c.181-190
25
Наукова стаття
Основні критерії для класифікації типів професійної кар'єри аспірантів
Карамушка Тарас Вікторович
2015
Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм: міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.77-78
26
Тези
Професійна кар'єра аспіранта: сутність, види, чинники розвитку
Карамушка Тарас Вікторович
2015
Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні: Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології
т.2 c.59-61
27
Тези
Post-graduate students’ motives for thesis project making in context of their future professional career training
Карамушка Тарас Вікторович
2015
Linking Technology and Psychology: Feeding the Mind, Energy for Life: European Congress of Psychology
т.14 c.1425
28
Наукова стаття
Уявлення аспірантів про сутність майбутньої професійної кар’єри, можливі напрямки і типи її здійснення
Карамушка Тарас Вікторович
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.2 c.92-98
29
Наукова стаття
Роль кар’єрних орієнтацій у здійсненні професійної кар’єри аспірантів
Карамушка Тарас Вікторович
2014
Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць
т.1 c.186-195
30
Наукова стаття
Комплекс методик для дослідження соціально-психологічних чинників формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар’єри
Карамушка Тарас Вікторович
2014
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України
т.40 c.129-136
31
Наукова стаття
Підготовка аспірантів до професійної кар’єри: аналіз основних труднощів, «реальних» та «бажаних» форм підготовки
Карамушка Тарас Вікторович
2014
Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць
т.2 c.397-404
32
Тези
Уявлення аспірантів про можливі соціальні сфери здійснення їх майбутньої професійної кар’єри
Карамушка Тарас Вікторович
2013
Сучасні проблеми гуманітарної науки і практики: філософський, психологічний та соціальний виміри: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів (Луганськ, 22-23 листопада 2013 р.)
c.91-93
33
Тези
Орієнтація аспірантів на різні типи професійної кар’єри в умовах інноваційного розвитку сучасних організацій
Карамушка Тарас Вікторович
2014
Механізми управління економічними, екологічними і соціальними процесами в умовах інноваційного розвитку: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (Алчевськ, 28-29 листопада 2013 р.)
c.224-225
34
Тези
Психологічна готовність аспірантів до здійснення професійної кар’єри: зміст, структура, методики для вивчення
Карамушка Тарас Вікторович
2014
Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку: тези Х Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (Київ, 24-25 квітня 2014 р.)
c.59-61
35
Тези
Методичний інструментарій для вивчення особливостей професійної кар’єри аспірантів
Карамушка Тарас Вікторович
2014
Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 25-26 квітня 2014 р.)
c.75-77
36
Тези
Post-graduate students’ ideas about professional career and analysis of their career orientations
Карамушка Тарас Вікторович
2014
28th International Congress of Applied Psychology ‘From crisis to sustainable well-being’ (Paris, 8-13 July 2014)
c.1

Повернення до списку

Вгору