Автори, співробітники Університету

Соболевська Марина Олександрівна
Sobolevska Maryna

Ідентифікатор автора: 113118
Кількість пошукових запитів автора: 696
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: Теорії та історії соціології
Посада: Доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Історія соціології / сучасні соціологічні теорії /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 46, з них наукових статей (наукові публікації) - 28, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 10

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Громадські організації та владні структури: асиметрії взаємодії
Соболевська Марина Олександрівна
2019
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява та практики конструювання. Матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми ровитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява та практики конструювання", 18-19 квітня 2019 р., (м.Ки
c.208-210
2
Матеріали конференції
Проблеми та потреби організаційного розвитку недержавних організацій (НДО) на сході України (за результатами емпіричного дослідження)
Соболевська Марина Олександрівна
2018
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології. Міжнародна науково-практична конференція. 17-18 травня 2018 р.
в.15 c.63-66
3
Наукова стаття
Перспективи формування громадянського суспільства в україні крізь призму проблем і потреб розвитку недержавних організацій (НДО)
Соболевська Марина Олександрівна
2018
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.1(36) c.22-30
4
Матеріали конференції
Проблеми соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні
Соболевська Марина Олександрівна
2017
Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість. 14 Міжнародна науково-практична конференція.
в.14 c.153-155
5
Наукова стаття
The problem of social integration of ukrainian society (on the example of researches of internally displaced persons (idp) in Ukraine)
Соболевська Марина Олександрівна
2017
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.1(32) c.14-19
6
Тези
Проблеми соціальної інтеграції українського суспільства (на прикладі досліджень внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні)
Соболевська Марина Олександрівна
2017
Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризию. ІІІ Конгрес Соціологічної асоціації України
в.3 c.11-13
7
Матеріали конференції
Порівняльний аналіз концепцій соціальної інтеграції у неофункціоналістській та постструктуралістській соціології
Соболевська Марина Олександрівна
2016
Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічній теорії та практиці: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 19-20 травня 2016 року
c.128-130
8
Матеріали конференції
Проблеми концептуалізації процесів суспільної інтеграції. Круглий стіл
Соболевська Марина Олександрівна
2016
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
в.2 c.174-207
9
Наукова стаття
Рефлексивність як актуальний напрям тематизації соціологічного дискурсу в неофункціоналізмі Н.Лумана
Соболевська Марина Олександрівна
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.4 (29) c.5-12
10
Матеріали конференції
Концептуалізація процесів соціальної інтеграції у неофункціоналістській соціології Н.Лумана
Соболевська Марина Олександрівна
2015
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Теорії солідарності та конфлікту в поясненні сучасних суспільних процесів: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.10 c.119-120
11
Наукова стаття
Концептуальні та методичні проблеми викладання соціології як сучасної науки про суспільство
Соболевська Марина Олександрівна
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.2 c.11-17
12
Наукова стаття
Ґенеза та розвиток поняття "соціальна інтеграція" в соціологічній теорії: від класики до сучасності
Соболевська Марина Олександрівна
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.3 c.13-20
13
Матеріали конференції
Дискурс порядку в сучасному соціологічному теоретизуванні
Соболевська Марина Олександрівна
2014
Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми розвитку соціологічної теорії: держава – людина – соціальна відповідальність"
c.189-192
14
Матеріали конференції
Концептуальне відображення процесів соціальної інтеграції в сучасній соціологічній теорії
Соболевська Марина Олександрівна
2014
Актуальні проблеми сучасного суспільства в фокусі соціології
c.16 – 18
15
Матеріали конференції
Чи потрібна у викладанні соціології теоретична класика?
Соболевська Марина Олександрівна
2014
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
в.3 c.201-202
16
Монографія
Порядок дискурсу порядку: неофункціоналізм та постструктуралізм в сучасній соціологічній теорії
Соболевська Марина Олександрівна
2014
Логос (Монографія)
c.1-248
17
Наукова стаття
Суперечливість модерну та рефлексивність сучасного суспільства в постструктуралістській теорії Е.Гіденса
Соболевська Марина Олександрівна
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.1 c.0.0000
18
Наукова стаття
Роль классической традиции в развитии современной социологической теории (на примере неофункционализма)
Соболевська Марина Олександрівна
2014
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки
т.2 c.212-215
19
Наукова стаття
Особенности постструктуралистской эпистемологии и возможности ее применения в социологических исследованиях культуры
Соболевська Марина Олександрівна
2014
Гуманитарные научные исследования
т.3 c.132-139
20
Наукова стаття
Рефлексивность современной социологической теории: от истоков к перспективам
Соболевська Марина Олександрівна
2014
Психология. Социология. Педагогика. Научно-практический журнал
т.2 c.72-78
21
Наукова стаття
Епістемологічні виміри проблеми соціального порядку
Соболевська Марина Олександрівна
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.13 c.21-28
22
Наукова стаття
Соціальний порядок та соціальна інтеграція крізь призму синтетичної соціологічної теорії Е.Гіденса
Соболевська Марина Олександрівна
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.18 c.19-27
23
Наукова стаття
Дискурсні особливості сучасного соціологічного теоретизування
Соболевська Марина Олександрівна
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.19 c.6-13
24
Наукова стаття
Соціологічна теорія як дискурсивна формація: обґрунтування можливостей та перспектив дискурсивного підходу до аналізу сучасної соціологічної теорії
Соболевська Марина Олександрівна
2013
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр.
т.19 c.51-57
25
Наукова стаття
Проблема социального порядка в современной социологической теории: от дискурса порядка к порядку дискурса
Соболевська Марина Олександрівна
2013
Молодой ученый
т.12 c.794-798
26
Наукова стаття
Проблема соціального порядку і пресупозиції соціологічного теоретизування у неофункціоналістській соціології Дж. Александера
Соболевська Марина Олександрівна
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.20 c.6-13
27
Наукова стаття
Сучасна соціологічна теорія як дискурсивна формація в контексті прагматичного повороту в гуманітарному знанні
Соболевська Марина Олександрівна
2013
Вісник Одеського національного університету. Серія «Соціологія і політичні науки».
c.41 – 48
28
Тези
Обґрунтування можливостей та перспектив дискурсивного підходу до аналізу сучасної соціологічної теорії
Соболевська Марина Олександрівна
2013
Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ: тези доповідей (м. Харків, 17-19 жовтня 2013 р.)
c.20.0000
29
Наукова стаття
Класична спадщина як джерело та стимул розвитку сучасної соціологічної теорії
Соболевська Марина Олександрівна
2012
Вісник Львівського університету
т.6 c.203-211
30
Наукова стаття
Епістемологічний розрив як стимул розвитку сучасної соціологічної теорії
Соболевська Марина Олександрівна
2012
Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць.
c.220-238
31
Наукова стаття
Специфіка дисциплінарного статусу соціології як гуманітарної науки
Соболевська Марина Олександрівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
т.3 c.10-16
32
Наукова стаття
Порядок із парадокса: неофункціоналістська інтерпретація соціального порядку у системній теорії Н.Лумана
Соболевська Марина Олександрівна
2012
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.17 c.19-27
33
Наукова стаття
Постструктуралістська стратегія категоріального синтезу соціологічної теорії П.Бурдьє як спроба концептуального переосмислення інтегративних засад суспільного життя
Соболевська Марина Олександрівна
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.12 c.10-17
34
Навчальний посібник
Соціологія міста
Малес Людмила Володимирівна
Соболевська Марина Олександрівна
Сорока Юрій Михайлович
2010
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-463
35
Навчальний посібник
Неофункціоналістські та постструктуралістські теорії в сучасній соціології. Навчальний посібник
Соболевська Марина Олександрівна
2010
Неофункціоналістські та постструктуралістські теорії в сучасній соціології. Навчальний посібник
c.164
36
Наукова стаття
Між приватністю та публічністю: парадокси сучасного суспільства
Соболевська Марина Олександрівна
2010
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.10 c.10-15
37
Наукова стаття
Рефлексивність як критерій сучасності соціологічної теорії
Соболевська Марина Олександрівна
2010
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр.
т.16 c.18-22
38
Матеріали конференції
Категоріальний синтез як напрямок розвитку сучасної соціологічної теорії
Соболевська Марина Олександрівна
2009
Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей. 1 Конгрес Соціологічної Асоціації України. Тези доповідей. харків, 15-17 жовтня 2009 р.
c.62
39
Наукова стаття
Концептуальні та методичні проблеми викладання соціології: співвідношення теоретичного та практичного знання
Соболевська Марина Олександрівна
2009
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.104.0000
40
Енциклопедія
Габітус
Соболевська Марина Олександрівна
2008
Соціологічна енциклопедія
c.76
41
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Постструктуралізм
Соболевська Марина Олександрівна
2008
Соціологічна енциклопедія
c.296
42
Хрестоматія
Бурдьє
Соболевська Марина Олександрівна
2008
Соціологічна енциклопедія
c.51
43
Наукова стаття
Методологічні аспекти дослідження соціальної пам’яті в контексті формування міської ідентичності
Соболевська Марина Олександрівна
2006
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр.
c.290 – 295
44
Наукова стаття
Позитивізм в соціології та його альтернативи
Соболевська Марина Олександрівна
2006
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.5 – 11
45
Наукова стаття
Мова і влада: аспекти взаємодії
Соболевська Марина Олександрівна
2004
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр.
c.372 – 374
46
Наукова стаття
Проблема об’єктивності соціального пізнання та концепція рефлексивної соціології П.Бурдьє
Соболевська Марина Олександрівна
2002
Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць.
c.220-236

Повернення до списку

Вгору