Автори, співробітники Університету

Савельєв Юрій Борисович
Savelyev Yuriy

Ідентифікатор автора: 113130
Author Identifier Number Scopus: 57189896685 →
ResearcherID, Web of Science: 38172016 →
Кількість пошукових запитів автора: 783

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: Методології та методів соціологічних досліджень
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: соціологія розвитку, соціокультурні зміни, модернізація, соціальне включення, громадянська активність і форми участі в житті суспільства

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 62, з них наукових статей (наукові публікації) - 37, монографій - 3, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 8

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Modified SERVPERF and Normalized SERVQUAL Models in Estimation of Service Quality in Higher Educational Institutes
Олійник Оксана Валеріївна
Савельєв Юрій Борисович
Сальнікова Світлана Анатоліївна
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
2020
Соціологічні студії
т.16 в.1 c.29-39
2
Автореферат
Соціальне включення як вимір модернізації європейських суспільств. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук
Савельєв Юрій Борисович
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-39
3
Дисертаційна робота
Соціальне включення як вимір модернізації європейських суспільств. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 - «теорія та історія соціології»
Савельєв Юрій Борисович
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-393
4
Енциклопедія
Аналіз порівняльний у соціології
Савельєв Юрій Борисович
2019
Велика Українська енциклопедія. – Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
5
Матеріали конференції
Метод мережевого аналізу у дослідженні соціальних спільнот і актуальні проблеми статистичного моделювання
Савельєв Юрій Борисович
2019
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява і практики конструювання. Матеріали ХVI Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява і практики конструювання»
c.206-208
6
Наукова стаття
Development and Dystopia: Studies in Post-Soviet Ukraine and Eastern Europe
Савельєв Юрій Борисович
2019
International Sociology
в.Vol.34, Issue 2 c.237-240
7
Наукова стаття
Antinomies of late modernity: Eastern Europe in peril of demodernization
Савельєв Юрій Борисович
2018
Ideology and Politics Journal
т.9 c.14-63
8
Розділ монографії
Measuring the Development of Society through Social Inclusion: An Unnoticed Decline in Capabilities during a Period of Economic Growth in Ukraine
Савельєв Юрій Борисович
2018
Ukrainian Sociology in the 21st Century: Theory, Methods, Research Results [Monography].Bakirov V., Golovakha E. (Eds.) – Kharkiv: Karazin National University Publishers, 2018.
c.377-390
9
Розділ монографії
Новітні проекції наявної концептуальної моделі соціальної напруженості: депривація, ексклюзія, соціальне включення та протестна активність населення
Савельєв Юрій Борисович
2018
Соціальна напруженість в регіональних вимірах: проблеми теорії, методології та методики соціологічного дослідження: [Кол. монографія]
c.38-51
10
Розділ монографії
Вимірювальна модель динаміки соціальної напруженості на основі методу лінійної декомпозиції тренду та особливості факторів політичної участі в українському суспільстві
Савельєв Юрій Борисович
2018
Соціальна напруженість в регіональних вимірах: проблеми теорії, методології та методики соціологічного дослідження: [Кол. монографія]
c.175-191
11
Матеріали конференції
Потенціал модернізації України: ціннісний вмиір
Савельєв Юрій Борисович
2018
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
т.14 c.95-97
12
Матеріали конференції
Можливості методу когортного аналізу у дослідженні соціальних змін
Савельєв Юрій Борисович
2018
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології. Міжнародна науково-практична конференція. 17-18 травня 2018 р.
c.151-153
13
Монографія
Strengthening the Adolescent Component of the National HIV/AIDS Programme
Савельєв Юрій Борисович
2017
Strengthening the Adolescent Component of the National HIV/AIDS Programme: advocacy report / O.M. Balakireva (Ed.); UNICEF, Ukrainian Institute for Social Research after Oleksandr Yaremenko (UISR), Kyiv, 2017
c.1-88
14
Наукова стаття
Соціологія світового рівня у периферійній країні: уроки для України
Савельєв Юрій Борисович
2017
Український соціум
т.61 в.2 c.133–139
15
Наукова стаття
Упровадження системи оцінювання і контролю якості наукових видань в Україні
Савельєв Юрій Борисович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
т.8 в.1 c.94-96
16
Наукова стаття
Шанс для України
Савельєв Юрій Борисович
2017
zbruc.eu
17
Наукова стаття
Місія здійсненна: Як підвищити конкурентоспроможність української науки і вищої освіти
Савельєв Юрій Борисович
2018
VoxUkraine незалежна аналітична платформа
18
Матеріали конференції
Обмеження наявних методик аналізу та прогнозування соціальної напруженості та шляхи їх вдосконалення
Савельєв Юрій Борисович
2017
Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість. 14 Міжнародна науково-практична конференція.
в.14 c.142-144
19
Монографія
Багатовимірна сучасність: соціальне включення в оцінці суспільного розвитку : монографія
Савельєв Юрій Борисович
2017
ВПЦ "Київський університет"
c.1-447
20
Монографія
Тенденції структурної трансформації українського суспільства в контексті глобалізації та європейської інтеграції
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
Савельєв Юрій Борисович
Сірий Євген Володимирович
2017
Тенденції структурної трансформації українського суспільства в контексті глобалізації та європейської інтеграції
21
Наукова стаття
Decomposition of Value Change in European Societies in 1995-2008: Test of Modernization Model and Socialization Hypothesis
Савельєв Юрій Борисович
2016
Sociológia
т.48 в.3 c.267-289
22
Наукова стаття
Порівняння і оцінка розвитку сучасних суспільств: перспектива теоретичного синтезу
Савельєв Юрій Борисович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
в.1(7) c.15-22
23
Наукова стаття
Перешкоди розвитку України і перспективи модернізації: Особливості цінностей чи «пастка бідності»?
Савельєв Юрій Борисович
2016
Український соціум
в.3 c.20-32
24
Наукова стаття
Соціокультурні виміри модернізації і економічний розвиток європейських суспільств: Україна в координатах цінностей та ідентичності
Савельєв Юрій Борисович
2016
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
в.3 c.18-37
25
Наукова стаття
Суперечності сучасних теоретичних інтерпретацій суспільного розвитку, соціальної еволюції, модернізації і соціальних змін
Савельєв Юрій Борисович
2015
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
в.3 c.59-74
26
Наукова стаття
Соціальне включення в оцінці соціальної якості: Практики участі населення України в 2000-х роках
Савельєв Юрій Борисович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
в.6 c.5-15
27
Наукова стаття
Cohort Analysis and a Problem of Differentiating the Components of Social Change: Method of Linear Decomposition of a Trend
Савельєв Юрій Борисович
2015
Социологические исследования
в.10 c.130-135
28
Наукова стаття
Соціальне включення та ексклюзія як форми взаємодії в суспільстві: евристичний потенціал соціологічних концепцій
Савельєв Юрій Борисович
2016
Український соціум
т.55 в.4 c.60-74
29
Препринт
Level of Participation in Estimating Modernization Capacity and Social Tension in European Societies
Савельєв Юрій Борисович
2016
Social Science Research Network (SSRN)
c.1-23
30
Розділ монографії
Тенденції соціальної, громадянської і політичної участі в Україні в контексті загальноєвропейських процесів кінця 1990- х – 2000- х років
Савельєв Юрій Борисович
2014
Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України : кол. моногр. НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України".
31
Наукова стаття
Ціннісні передумови формування активної громадянської позиції як прояву соціального включення в процесі модернізації
Савельєв Юрій Борисович
2014
Український соціум
т.1 c.66-77
32
Наукова стаття
Фактори і взаємозв’язок політичної, громадянської і соціальної участі в європейських суспільствах
Савельєв Юрій Борисович
2014
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
т.3 c.56-72
33
Наукова стаття
Critical Assessment of Development of a Modernizing Society in Eastern Europe: Latent Risks for Social Inclusion
Савельєв Юрій Борисович
2014
Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences
т.7 c.1775-1793
34
Наукова стаття
Modernization and Variations in Emancipative Values in European Societies in 1995-2008: Test of Inglehart’s Socialization Hypothesis
Савельєв Юрій Борисович
2014
Higher School of Economics Research Paper
т.48 c.2-28
35
Наукова стаття
Емансипаційні цінності і толерантність в контексті модернізації українського суспільства
Савельєв Юрій Борисович
2015
Український соціум
т.1 c.68-81
36
Підручник
Історія і теорія світових цивілізацій
Савельєв Юрій Борисович
2012
Видавництво СНУ ім. В.Даля
c.151-174; 230-263
37
Праці конференції
Критерии модернизации в 21 веке: эмансипационные ценности и социальное включение
Савельєв Юрій Борисович
2013
38
Матеріали конференції
Детерминанты активной гражданской позиции в европейских обществах
Савельєв Юрій Борисович
2014
39
Матеріали конференції
Применение метода линейной декомпозиции с использованием регрессии в исследовании социальных изменений
Савельєв Юрій Борисович
2013
Сучасні методи збору і аналізу даних в соціології : матеріали VI Міжнародних соціологічних читань пам’яті Н.В. Паніної
т.6 c.123-132
40
Матеріали конференції
Модернізація та особливості гендерної трансформації в українському суспільстві
Савельєв Юрій Борисович
2012
Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. Проблеми розвитку соціологічної теорії: сучасна соціологічна теорія і пострадянські трансформації, 21-22 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка
c.203 – 209
41
Наукова стаття
Participation and Political Regimes in Contemporary Europe: Comparing Non-EU ‘New Eastern Europe’ with ‘Old’ and ‘Recent’ EU Member States
Савельєв Юрій Борисович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
т.4 c.9-15
42
Наукова стаття
Основные типы участия в общественной жизни европейских стран
Савельєв Юрій Борисович
2013
Социологические исследования
т.12 c.64-71
43
Наукова стаття
Modernization and Pseudomorphosis
Савельєв Юрій Борисович
2013
RSC: Research in Social Change
т.1 c.64-92
44
Наукова стаття
Современное состояние сравнительных социальных исследований
Савельєв Юрій Борисович
2014
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
т.1 c.218-221
45
Наукова стаття
Multidimensional Modernity: Essential Features of Modern Society in Sociological Discourse
Савельєв Юрій Борисович
2013
Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences
т.11 c.1673-1691
46
Праці конференції
Суперечливість тенденцій політичної і громадянської участі в Україні в 1999-2008 роках
Савельєв Юрій Борисович
2014
47
Матеріали конференції
Ціннісний вимір суспільного розвитку: суперечності змін цінностей в процесі модернізації
Савельєв Юрій Борисович
2013
48
Наукова стаття
Участь як прояв соціального включення в процесі модернізації: Україна в європейському контексті (1999-2010 роки)
Савельєв Юрій Борисович
2013
Український соціум
т.45 c.77-98
49
Наукова стаття
Суперечності концепції соціального виключення і включення: вплив соціально-політичного дискурсу на соціологічні теорії
Савельєв Юрій Борисович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
в.3 c.33-41
50
Наукова стаття
Соціологія в пошуках сутності сучасності: систематизація теорій суспільства модерну і модернізації
Савельєв Юрій Борисович
2012
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
т.3 c.45-67
51
Наукова стаття
Соціальне включення як вимір розвитку суспільства: постановка проблеми
Савельєв Юрій Борисович
2012
Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки
т.135 c.25-33
52
Наукова стаття
Застосування принципу колективних прав як механізм соціального включення
Савельєв Юрій Борисович
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.13 c.55-63
53
Наукова стаття
Про тенденції в соціальних дослідженнях
Савельєв Юрій Борисович
2012
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
т.3 c.210-213
54
Наукова стаття
Концепт «соціальне включення» у контексті теорії суспільства модерна
Савельєв Юрій Борисович
2011
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр.
т.17 c.40-44
55
Праці конференції
«Емансипаційні цінності» і «спроможність вибору» в розумінні модернізації
Савельєв Юрій Борисович
2013
Економіка та прогнозування
т.1 c.136-137
56
Наукова стаття
Оцінка концептуальних засад політики соціального включення (соціальної інклюзії) у Європейському союзі
Савельєв Юрій Борисович
2011
Соціологічні дослідження. Східноукраїнський національний університет Міносвіти і науки України
т.11 c.164-176
57
Наукова стаття
Експертні та масові оцінки мійбутнього Європейського союзу
Савельєв Юрій Борисович
2010
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
т.1 c.39-55
58
Наукова стаття
Соціальне включення в процесі модернізації
Савельєв Юрій Борисович
2010
Вісник Одеського національного університету. Серія «Соціологія і політичні науки».
т.15 c.25-29
59
Наукова стаття
European Integration and trends of development of Eastern European Borderland
Савельєв Юрій Борисович
2011
Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки
т.122 c.71-79
60
Наукова стаття
Ризики соціального включення: випадок життєвих навичок дітей, позбавлених батьківського піклування
Савельєв Юрій Борисович
2010
Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки
т.109 c.86-91
61
Наукова стаття
Соціальне включення: Міжособистісний аспект
Савельєв Юрій Борисович
2010
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.10 c.30-37
62
Наукова стаття
О биологических симулякрах в социокультурном развитии
Савельєв Юрій Борисович
2005
Логос. Высшая Школа Экономики. Фонд Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара
т.47 c.245 – 261

Повернення до списку

Вгору