Автори, співробітники Університету

Богдан Ольга Дмитрівна
Bogdan O.

Ідентифікатор автора: 113754
Кількість пошукових запитів автора: 420

Підрозділ:

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 30, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Планування капітальних видатків в агропромисловий сектор економіки України на етапі переходу до фінансової децентралізації
Богдан Ольга Дмитрівна
2016
Актуальні наукові дослідження в сучасному світі: міжнародна конференція
т.1 в.17 c.125-131
2
Матеріали конференції
Напрямки вдосконалення організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку агропромислового сектору економіки України
Богдан Ольга Дмитрівна
2016
Європейські студії в університетах України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.36-38
3
Наукова стаття
Концептуальна модель інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України
2017
Наукові праці НДФІ
т.1 в.2 c.65-77
4
Тези
Development of the agricultural sector’s innovative potential by using cloud services
Затонацька Тетяна Георгіївна
2017
International scientific-practical conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies: Baltija Publishing
c.49-51
5
Наукова стаття
Оцінка організаційно-економічних передумов підвищення потенціалу інноваційного розвитку агропромислового сектора економіки України
Богдан Ольга Дмитрівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 в.3(180) c.48-54
6
Наукова стаття
State regulation of innovation in Ukrainian agribusiness
Богдан Ольга Дмитрівна
2016
Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions: International Scientific and Practical Conference
т.3 в.10 c.68-72
7
Наукова стаття
Концептуальна модель інноваційного розвитку агропромислового сектору економіки України
Богдан Ольга Дмитрівна
2016
Наукові праці НДФІ
т.1 в.4 c.32-36
8
Наукова стаття
Agro-Sector Sustainable Development Opportunities
Богдан Ольга Дмитрівна
2015
Challenges and Perspectives: Association InterRegioNovation: Conference Sustainable Spatial Development Nowadays
т.1 в.1 c.74-78
9
Наукова стаття
Some aspects of innovative potential of Ukraine at the regional level
Богдан Ольга Дмитрівна
2016
International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings
т.1 в.1 c.40-45
10
Наукова стаття
Соціально-економічний аспект кадрового потенціалу інноваційного розвитку агропромислового сектора економіки України
Богдан Ольга Дмитрівна
2016
Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 в.1 c.24-26
11
Тези
Європейські студії в університетах України
Богдан Ольга Дмитрівна
2016
Європейські студії в університетах України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.42-46
12
Наукова стаття
Дослідження стану державної інноваційної політики у розрізі агропромислового сектору економіки
Богдан Ольга Дмитрівна
2015
Науковий вісник Полісся
т.1 c.49-54
13
Наукова стаття
Market analysis of risks and opportunities for Ukrainian agrosector to implement sustainable public procurement
Богдан Ольга Дмитрівна
2015
Evropský Časopis Ekonomiky Evropský Politický Politický A Managementu A Právní Diskurz
т.1 c.99-108
14
Наукова стаття
Реакция агропромышленного сектора экономики Украины на внедрение принципов устойчивого развития
Богдан Ольга Дмитрівна
2015
АгроСвіт
т.18 c.26-35
15
Наукова стаття
Agrarian-industrial reform in Ukraine: reality and prospects
Богдан Ольга Дмитрівна
2015
Economics, Management, Law: Problems and Prospects: Collection of scientific articles
т.1 c.25-31
16
Наукова стаття
Перспективи впровадження сталих державних закупівель в агропромисловому секторі України
Богдан Ольга Дмитрівна
2015
Вісник Львівського університету. Серія економічна
т.68 c.16-21
17
Наукова стаття
Методичні підходи до економічної оцінки інноваційного потенціалу підприємства
Богдан Ольга Дмитрівна
2015
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.2 c.116-121
18
Розділ монографії
Імплементація європейських стандартів інвестиційної діяльності / Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції
Богдан Ольга Дмитрівна
2014
ДННУ "Академія фінансового управління"
т.2 c.68-77
19
Тези
Методичні підходи до економічної оцінки інноваційного потенціалу підприємства
Богдан Ольга Дмитрівна
2015
Актуальні питання економічних наук: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.46-50
20
Тези
Аналіз конкурентних переваг агропромислового сектору України
Богдан Ольга Дмитрівна
2015
Науковий диспут: питання економіки та фінансів: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.57-61
21
Тези
Актуальные проблемы взаимодействия заинтересованных сторон на пути к устойчивому развитию агропромышленного сектора экономики Украины
Богдан Ольга Дмитрівна
2015
Модернізація та суспільний розвиток національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.23-27
22
Тези
Сталий розвиток агропромислового сектору економіки України: реалії та перспективи
Богдан Ольга Дмитрівна
2015
Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та менеджменту: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.32-34
23
Наукова стаття
Державне фінансування інноваційного розвитку агропромислового сектору України
Богдан Ольга Дмитрівна
2014
Наукові праці НДФІ
т.1 c.70-80
24
Наукова стаття
Державна політика у сфері інноваційного розвитку агропромислового сектора економіки України
Богдан Ольга Дмитрівна
2014
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.4 c.23-28
25
Наукова стаття
Investment Attractiveness of the Ukrainian Agricultural Sector
Богдан Ольга Дмитрівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
2014
Regional Innovations
т.2 c.20-31
26
Тези
Державна підтримка інноваційного потенціалу агропромислового сектору України
Богдан Ольга Дмитрівна
2014
Шевченківська весна Київ, 25-28 березня 2014, Матеріали ХІІ конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
т.12 c.125-127
27
Тези
Державне стимулювання впровадження вітчизняних науково-технічних розробок
Богдан Ольга Дмитрівна
2013
Матеріали науково-практичної конференції "Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування" 18 грудня 2013 р.
т.1 c.213-215
28
Тези
State regulation of innovation Agricultural sector of Ukraine
Богдан Ольга Дмитрівна
2014
Збітник тез міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні напрями розвитку менеджменту, обліку та аудиту" (9-10 травня 2014 р.)
т.1 c.76-79
29
Тези
Государственное регулирование продовольственной безопасности
Богдан Ольга Дмитрівна
2014
Тезисы докладов XVII Международной научной конференции молодых ученых, 17-18 апр. 2014 г.
т.1 c.65-67
30
Тези
Фінансування державних програм агропромислового сектору економіки України
Богдан Ольга Дмитрівна
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи розвитку фінансової системи: економічні та інноваційні аспекти", 30–31 травня 2014 р
т.1 c.14-19

Повернення до списку

Вгору