Автори, співробітники Університету

Маслюківська Анна Олександрівна
Masliukivska Anna

Ідентифікатор автора: 113755
Кількість пошукових запитів автора: 785

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Посада: асистент


Наукові інтереси: не має

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 31, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Ефективні комунікації в менеджменті та уміння впливати на інших: практичний аспект
Маслюківська Анна Олександрівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.142-143
2
Наукова стаття
Значення тайм-менеджменту для підвищення персональної ефективності
Маслюківська Анна Олександрівна
2018
Молодий вчений
в.11 c.32-43
3
Тези
Тайм-менеджмент: сутність та практичні прийоми застосування
Маслюківська Анна Олександрівна
2018
Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
в.2 c.179-182
4
Тези
Iнформацiйне перевантаження та стрес в епоху стрiмкого розвитку iнформацiйних технологiй
Маслюківська Анна Олександрівна
2017
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 в.1 c.125-127
5
Тези
Сутність та особливості впровадження концепції бережливого (ощадливого) виробництва
Маслюківська Анна Олександрівна
2016
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 в.1 c.56-58
6
Наукова стаття
Анализ современного состояния материально-технической базы как основы эффективного развития и реализации научно-технического потенциала Украины
Маслюківська Анна Олександрівна
2014
Economics and management: theory and practice: Collection of scientific articles.
т.2 c.343-348
7
Наукова стаття
Corporate Culture and its Significance for Providing Enterprise’s Innovative Development
Маслюківська Анна Олександрівна
2015
Perspective economic and management issues: Collection of scientific articles
т.1 c.160-163
8
Наукова стаття
Description of Ukraine’s milk processing industry and segmentation of consumers of dairy market
Маслюківська Анна Олександрівна
2015
Modern Science – Moderní věda
т.3 c.32-37
9
Тези
The personnel component of the scientific and technical potential of Ukraine
Маслюківська Анна Олександрівна
2014
Nauka i Inowacja: miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji
т.1 c.80-84
10
Тези
Эффективный менеджер и его подчиненные: особенности управления, взаимодействия и мотивации
Маслюківська Анна Олександрівна
2015
11
Наукова стаття
Науково-технічний потенціал України та його організаційно-управлінська підсистема
Маслюківська Анна Олександрівна
2014
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Львівський національний університет імені Івана Франка
т.31 c.31-37
12
Наукова стаття
Джерела інноваційних ідей за Пітером Ф. Друкером та можливості їх використання на підприємствах молокопереробної галузі
Маслюківська Анна Олександрівна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.4 c.28-33
13
Наукова стаття
Тенденції розвитку ринку молочної продукції в Україні у контексті маркетингового підходу
Маслюківська Анна Олександрівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.161 c.73-78
14
Наукова стаття
Сучасні тенденції та нестандартні підходи до організації інноваційної діяльності підприємств
Маслюківська Анна Олександрівна
2014
Проблеми науки
т.4 c.22-27
15
Наукова стаття
The analysis of the current state and features of the formation of the personnel component of the scientific and technical potential of Ukraine
Маслюківська Анна Олександрівна
2014
16
Наукова стаття
Активізація інноваційної діяльності – як фактор успіху вітчизняних молокопереробних підприємств
Маслюківська Анна Олександрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.153 c.31-34
17
Тези
Державна підтримка реформування та розвитку молокопереробної галузі України
Маслюківська Анна Олександрівна
2014
Матеріали науково-практичної конференції "Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування" 18 грудня 2013 р.
т.1 c.121-123
18
Тези
Приклади можливостей практичного використання джерел інноваційних ідей на сучасних підприємствах
Маслюківська Анна Олександрівна
2014
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.207-210
19
Тези
Формування інноваційної культури як складової частини загальної корпоративної культури підприємства
Маслюківська Анна Олександрівна
2014
Об’єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень: матеріали круглого стола (Київ, 10-11 листопада 2014 р.)
т.1 c.80-82
20
Тези
Формування інноваційної культури як складової загальної корпоративної культури підприємства
Маслюківська Анна Олександрівна
2014
Матеріали Круглого Столу «Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень» - Киів. – 2014
c.80-82
21
Наукова стаття
Транснациональные корпорации как результат процессов глобализации
Маслюківська Анна Олександрівна
2012
М.: Экон-информ
т.1 c.102-109
22
Наукова стаття
Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: від класичного визначення поняття "інновація" до сучасного розуміння інноваційних ідей
Маслюківська Анна Олександрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.159 c.59-31
23
Тези
Інноваційна культура як передумова інноваційного розвитку підприємства
Маслюківська Анна Олександрівна
2012
Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: Тези доповідей матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (2013 р.)
т.1 c.212-215
24
Тези
Глобализация процессов управления и внедрения инноваций
Маслюківська Анна Олександрівна
2012
Проблемы и перспективы развития экономики в современном обществе: Сборник научных работ участников международной научно-практической конференции
т.1 c.49-51
25
Наукова стаття
Системно-функціональний підхід в управлінні інноваційною діяльністю підприємства
Маслюківська Анна Олександрівна
Оліх Леся Анатоліївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.142 c.33-37
26
Наукова стаття
Характеристика основних факторів впливу зовнішнього макросередовища на інноваційну діяльність молокопереробних підприємств (на прикладі ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат»)
Маслюківська Анна Олександрівна
2012
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Львівський національний університет імені Івана Франка
т.2 c.105-113
27
Наукова стаття
Основні наукові підходи до визначення сутності та складових інноваційної діяльності, її місце в інноваційному процесі та особливості реалізації
Маслюківська Анна Олександрівна
2012
Проблеми науки
т.20 c.16-22
28
Наукова стаття
Current status of innovation activities of enterprises in Ukraine
Маслюківська Анна Олександрівна
2012
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
т.1 c.47-51
29
Наукова стаття
Особенности влияния внешней среды на инновационную деятельность молокоперерабатывающего предприятия
Маслюківська Анна Олександрівна
2012
Перспективы инновационного развития Республики Беларусь: сборник научных статей ІІІ Международной научной конференции, Брест, 26 -28 мая
т.1 c.26-51
30
Наукова стаття
Особливості процесів мотивації інноваційної активності персоналу в організації
Маслюківська Анна Олександрівна
2012
Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: Материалы XVІІ Международной научно-практической конференции (2012)
т.1 c.428-431
31
Наукова стаття
Державна підтримка розвитку молочного скотарства в Україні
Маслюківська Анна Олександрівна
2012
Вісник Полтавської державної аграрної академії
т.1 c.152-164

Повернення до списку

Вгору