Автори, співробітники Університету

Поворознюк Роксолана Владиславівна
Povoroznyuk Roksolana Vladyslavivna

Ідентифікатор автора: 117726
Кількість пошукових запитів автора: 1538

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Теорії і практики перекладу з англійської мови
Посада: Доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: теорія та практика перекладу, жанрові теорії перекладу, медичний переклад

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 68, з них наукових статей (наукові публікації) - 58, монографій - 3, підручників - 3, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Громадський переклад як новий освітній напрямок у спеціалізованих ВНЗ України
Колодій Богдана Миколаївна
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2018
Переклад і мова: компаративні студії: міжнародна конференція
c.124-126
2
Матеріали конференції
Переклад дискурсу епідемій
Гнатюк Наталія Георгіївна
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2019
Переклад і мова: компаративні студії: міжнародна конференція
c.43
3
Матеріали конференції
Дискурс епідемій як проблема перекладу
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2019
Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.96
4
Монографія
Медичний переклад: теорія та практика. Т.1
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2019
К.: Видавець Заславський О.Ю.
c.376
5
Монографія
Медичний переклад: теорія та практика [Монографія].- У 2 томах Т.2.:
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2019
К.: Видавець Заславський О.Ю.
c.1- 463
6
Наукова стаття
Teaching Community Interpreting in Ukraine
Колодій Богдана Миколаївна
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2018
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
в.4 c.189-207
7
Наукова стаття
Популяризація медичного тексту в перекладі: стратегії й тактики
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2019
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Філологічні науки.
в.175 c.678-684
8
Наукова стаття
Дискурс епідемій як проблема перекладу
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2019
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.1 в.38 c.16-19
9
Наукова стаття
Переклад дискурсу епідемій
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2019
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Перекладознавство та міжкультурна комунікація
в.1 c.214-20
10
Наукова стаття
Discourse of epidemics as a translation problem
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2019
Advanced linguistics
в.3 c.60-66
11
Монографія
Part III: Cross-cultural Discourse in Translation: Chapter Seven. Exploring Para-Translational Procedures in Russian and Ukrainian Versions of the Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer by Siddhartha Mukherjee. Chapter Eight. Rendering Medical Ter
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2018
Young Scholars’ Developments in Philology: Cultures in Discourse
c.75-123
12
Наукова стаття
Paratranslation of medical non-fiction (based on the Russian and Ukrainian translated versions of The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer by Siddhartha Mukherjee)
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2018
Язык медицины: межвузовский сборник научных трудов
в.6 c.231-236
13
Наукова стаття
Медичний переклад як засіб популяризації біомедичних знань
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 в.34 c.74-76
14
Наукова стаття
Patient Empowerment: Translating PILS, PRE/POST - OP Instructions, and ICS/
Поворознюк Роксолана Владиславівна
Чередниченко Олександр Іванович
2016
Proceedings of the 57th Annual Conference of the American Translators Associations, November 2-5, 2016, San Francisco, California
c.37-45
15
Матеріали конференції
Вплив перекладацької рецепції на формування жанру передопераційних інструкцій для пацієнтів
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2015
Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення: матеріали науково-практичної конференції
c.183-186
16
Наукова стаття
Переклад англомовних інструкцій для застосування медичних препаратів українською мовою
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
в.55 c.С.292-304
17
Наукова стаття
Теоретичні моделі перекладацької компетенції в аспекті відтворення медичного дискурсу
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
в.14 c.245-250
18
Наукова стаття
Соціокультурні передумови розвитку медичного перекладу в Україні на початку ХХ століття
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.1 в.15 c.150-155
19
Наукова стаття
Роль медичного перекладу в передопераційній підготовці пацієнтів: зіставлення американської й української парадигм
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.1 в.17 c.158-166
20
Наукова стаття
Громадський переклад у системі усного медичного перекладу
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2015
Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал
т.2 в.6 c.66-72
21
Наукова стаття
Компаративний аналіз текстів англомовних та україномовних текстів інформаційних листків пацієнта (перекладознавчий аспект)
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2015
Кременецькі компаративні студії: збірник наукових праць
т.2 в.5 c.56-70
22
Наукова стаття
Розвиток медичного перекладу в Україні до ХХ ст.
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2015
Мова і культура
т.1 в.18 c.452-459
23
Наукова стаття
Квалітативне спостереження в методології досліджень медичного перекладу
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2015
Наукові записки Ніжинського державного університету ім.М. Гоголя.Серія Філологічні науки
в.2 c.76-82
24
Наукова стаття
Вплив перекладацької рецепції на формування жанру передопераційних інструкцій для пацієнтів
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2016
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
в.144 c.204-215
25
Наукова стаття
Переводческий аспект жанровой вариативности медицинских текстов
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2015
Молодежь и наука: проблемы современной филологии и методики преподавания филологических дисциплин: материалы молодежной конференции
c.150-158
26
Наукова стаття
Rendering etymological variation of medical terminology
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2015
Язык медицины: международный межвузовский сборник научных трудов в честь юбилея В.Ф.Новодрановой
в.5 c.458-465
27
Наукова стаття
Exploring translation methodologies of medical terminology in fiction
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2015
Young Scholars’ Developments in Linguistics: Traditionand Change
c.123-142
28
Наукова стаття
Інформована згода як об’єкт перекладознавчих студій
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2016
Наукові записки Ніжинського державного університету ім.М. Гоголя.Серія Філологічні науки
т.2 c.67-76
29
Наукова стаття
New voice: translating medical questionnaires
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2016
Sciences of Europe
т.1 в.2 c.52-64
30
Наукова стаття
Вплив жанрових особливостей на переклад медичних текстів (на матеріалі наукових статей)
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2016
Збірник наукових праць «Велес» за матеріалами ІІ Міжнародної конференції «Весняні наукові читання»
в.1 c.115-120
31
Наукова стаття
Перевод заголовков медицинских статей
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2015
Cognitio:Сборник статей международной исследовательской организации
в.1 c.123-127
32
Наукова стаття
Особенности перевода научной медицинской статьи
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2016
Молодежь и наука: слово, текст, личность: материалы Международной молодёжной научно-практической конференции
в.1 c.266-276
33
Наукова стаття
Rendering medical terminology variation within a fictional text (based on the Ukrainian and Russian translations of “A Study in Scarlet”, “The Sign of the Four” and “The Hound of the Baskervilles” by A.Conan Doyle)
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2016
Молодежь и наука: слово, текст, личность: материалы Международной молодёжной научно-практической конференции
т.1 c.276-282
34
Наукова стаття
Переклад інтертекстуальних елементів у медичних монографіях: засадничі принципи
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2016
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
в.22 c.194-198
35
Наукова стаття
«Модель розподілу зусиль» Д. Жиля як запорука успіху усного перекладу
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Лінгвістика
в.3 c.44-49
36
Наукова стаття
Specifics of rendering terminological variation in medifiction
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Сборник научных трудов «XIX международная конференция посвященная проблемам общественных и гуманитарных наук»
т.30.04 c.60-64
37
Наукова стаття
Variativity of medical terminology an object of translational studies
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Наука в епоху дисбалансів: Міжнародна конференція
т.3 c.65-70
38
Наукова стаття
Роль перекладацької компетенції у досягненні адекватності медичного перекладу
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Весенние научные чтения: Международная конференция
т.17.05 c.77-79
39
Наукова стаття
Роль культурної компетенції в медичному перекладі
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Формування науково-освітньої політики: Міжнародна конференція
т.1 c.63-66
40
Наукова стаття
Принципи відтворення медичної термінологічної варіативності
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Формування науково-освітньої політики: Міжнародна конференція
т.19.07 c.55-59
41
Наукова стаття
Воспроизведение элементов медицинского дискурса в художественном тексте (на материале «Происхождения всех вещей» Э. Гилберт)
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Молодежь и наука: слово, текст, личность: материалы Международной молодёжной научно-практической конференции
т.1 c.264-271
42
Наукова стаття
Терминологическая вариативность как фактор медицинского перевода
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Евразийский Союз Ученых: Ежемесячный научный журнал
т.4 c.97-99
43
Наукова стаття
Вариативность медицинской терминологии в переводе
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Международный научный центр «Сфера общественных наук»: ежемесячный научный журнал.
т.4 c.32-35
44
Наукова стаття
Темпоральные аспекты реализации вариативности медицинской терминологии в художественном тексте
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Евразийский Союз Ученых: Ежемесячный научный журнал
т.7 c.76-78
45
Наукова стаття
Особенности воспроизведения этимологической вариативности медицинской терминологии
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Национальная ассоциация ученых: ежемесячный научный журнал
т.4 c.160-163
46
Наукова стаття
Когнитивный дебрифинг и лингвистическая валидация в оценке адекватности перевода медицинских опросников
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Международный Научный Институт «Educatio»
т.6 c.118-121
47
Наукова стаття
Переводческий аспект применения опросников в медицинских исследованиях
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Международный научный центр «Сфера общественных наук»: ежемесячный научный журнал.
т.5 c.45-49
48
Наукова стаття
Відтворення елементів медичного дискурсу в художньому тексті
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
т.126 c.225-229
49
Наукова стаття
Етноспецифічні особливості перекладу медичних телесеріалів
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Наукові записки Ніжинського державного університету ім.М. Гоголя.Серія Філологічні науки
т.3 c.139-145
50
Наукова стаття
Rendering elements of medical discourse in fiction
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Стиль і переклад : збірник наукових праць
в.1 (1) c.316-325
51
Наукова стаття
Етноспецифічні аспекти перекладу англомовних медичних текстів
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.154-162
52
Наукова стаття
Медичні опитувальники як одиниця перекладу
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.233-239
53
Наукова стаття
Компаративний підхід до аналізу категорії адекватності в медичному перекладі
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Кременецькі компаративні студі: Українсько-російська школа-конференція молодих учених
c.111-125
54
Наукова стаття
Соціокультурні й комунікативно-прагматичні витоки категорії термінологічної варіативності в медичному перекладі
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.10 c.160- 164
55
Наукова стаття
Відтворення варіативності медичної термінології в художньому тексті
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Science and Education: a New Dimension. Philology
c.75-80
56
Наукова стаття
Strategies of Rendering English Medical Terminology into Russian Within a Fictional Text
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
The Advanced Science Journal
т.9 c.62-71
57
Наукова стаття
Методики оцінки якості перекладу медичних опитувальників
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2015
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
т.136 c.108-113
58
Наукова стаття
Rendering etymological variation of medical terminology
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2015
Journal of US-China Medical Science
т.12 c.40-44
59
Наукова стаття
Природа й характер термінологічної варіативності в медичному перекладі
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
в.54 (2) c.354-364
60
Наукова стаття
Теоретичні засади аналізу письмових та усних перекладі в медичних текстів
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2013
Науковий вісник Херсонського державного університуту. Лінгвістика
т.20 c.275-281
61
Наукова стаття
Воспроизведение элементов медицинского дискурса в художественном тексте (на материале «Происхождения всех вещей» Э.Гилберт)
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Сборник научных трудов «XVI международная конференция посвященная проблемам общественных наук»
c.116-119
62
Наукова стаття
Теоретична методологія досліджень з медичного перекладу
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Формування нового обліку вітчизняної науки: збірник наукових праць Міжнародної конференції (Київ, 2014)
c.130-134
63
Наукова стаття
Медицинские опросники как объект перевода
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Сборник научных трудов «XVIII международная конференция посвященная проблемам общественных и гуманитарных наук». – Выпуск 29.03.2014
т.29.03 c.144-149
64
Наукова стаття
Теоретическая методология исследований по медицинскому переводу
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
XVIІ международная конференция, посвященная проблемам общественных и гуманитарных наук, 28.02.2014г.
т.28.02 c.144-149
65
Наукова стаття
Перевод гибридного текста с медицинскими терминологическими вкраплениями
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2013
Сборник научных трудов «XV международная конференция посвященная проблемам общественных и гуманитарных наук»
т.13.12 c.50-53
66
Підручник
Комунікативні стратегії: підручник
Набережнєва Тетяна Євгенівна
Поворознюк Роксолана Владиславівна
Скрильник Сергій Вікторович
Трищенко Ірина В'ячеславівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-559
67
Підручник
Комунікативні стратегії: підручник для студентів вищих навчальних закладів
Набережнєва Тетяна Євгенівна
Поворознюк Роксолана Владиславівна
Скрильник Сергій Вікторович
Трищенко Ірина В'ячеславівна
2011
К. : Логос
c.1-351
68
Підручник
Англійська мова. ІІІ курс
Васильченко Ольга Юріївна
Возна Марина Олександрівна
Гапонів Олександр Борисович
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2007
Нова книга (підручник)
c.1-496

Повернення до списку

Вгору