Автори, співробітники Університету

Славова Людмила Леонардівна
Liudmyla Leonardivna Slavova

Ідентифікатор автора: 117732
Кількість пошукових запитів автора: 752
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Теорії і практики перекладу з англійської мови
Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Комунікативна лінгвістика, дискурс ний аналіз, когнітивна лінгвістика, порівняльно-типологічні дослідження

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 34, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 8, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Медійні засоби формування образу політика
Славова Людмила Леонардівна
2018
Паралелі та контрасти: мова, культура, комунікаціяр
c.91-94
2
Навчальний посібник
Seeing Eye-to-Eye: Idioms, Translation, Culture : [навч. посіб. (англ. мовою)
Гнатюк Наталія Георгіївна
Славова Людмила Леонардівна
2018
Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка
c.1-65
3
Наукова стаття
Rendering Cultural Information in Translation: English – Ukrainian Direction
Славова Людмила Леонардівна
2018
Оdessa Linguistic Journal Research and Practice Gournal
в.11 c.167 – 173
4
Наукова стаття
Віртуальний образ мовної особистості (на матеріалі американського та українського політичного дискурсу
Славова Людмила Леонардівна
2018
Мовні і концептуальні картини світу
в.2 (62) c.240 – 245
5
Наукова стаття
Феномен смерти и поиск трансцендентного измерения в экзистенциальной культуре
Славова Людмила Леонардівна
2018
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва
в.3 c.60-64
6
Монографія
Мовна особистість політика в аспекті концептуалізації// Концепты и контрасты
Славова Людмила Леонардівна
2017
Издательский дом «Гельветика»
c.315-323
7
Монографія
Методологічні засади зіставної політичної лінгвоперсонології// Поміж мов і культур: методологічний еклектизм і міждисциплінарність сучасного мовознавства
Славова Людмила Леонардівна
2017
Переяслав-Хмельницький; Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В
c.149-161
8
Навчальний посібник
English Professional and Culturally-Linked Terminology: Translation Aspects
Антонюк Наталія Миколаївна
Возна Марина Олександрівна
Гапонів Олександр Борисович
Славова Людмила Леонардівна
2017
Видавництво Житомирського державного університету ім.І.Франка (посібник)
c.1-254
9
Навчальний посібник
Особливості перекладу економічних текстів. Translation of Economic Texts
Святюк Юлія Вікторівна
Славова Людмила Леонардівна
2016
К.: Знання України
в.1 c.1-207
10
Навчальний посібник
Особливості перекладу економічних текстів. Translation of Economic Texts
Славова Людмила Леонардівна
2016
Київ: Знання (навчальний посібник)
c.1-208
11
Навчальний посібник
Лінгвокульторологічні основи перекладу: Навчально-методичний посібник (англійською мовою)
Славова Людмила Леонардівна
2016
Видавництво Житомирського державного університету ім.І.Франка (посібник)
c.1-84
12
Наукова стаття
Театральна метафора в американському та українському політичному дискурсі
Славова Людмила Леонардівна
2017
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки
в.2 (86) c.118-122
13
Наукова стаття
Концептуальна та мовна картини світу в аспекті зіставного мовознавства
Славова Людмила Леонардівна
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
т.5 в.141 c.48-52
14
Наукова стаття
Мовна особистість політика як носій індивідуальних і соціальних цінностей
Славова Людмила Леонардівна
2017
Мова. Культура. Комунікація: поширення інтегративних тенденцій у сучасних дослідженнях мов і літератур: матеріали конференції
c.59-63
15
Навчальний посібник
Лінгвокульторологічні основи перекладу
Славова Людмила Леонардівна
2016
Видавництво ЖДУ (навчальний посібник)
c.1-84
16
Навчальний посібник
Translation of Economic Texts
Святюк Юлія Вікторівна
Славова Людмила Леонардівна
2016
Знання
c.1-208
17
Навчальний посібник
Present-day English Terminology : Theory and Practice
Антонюк Наталія Миколаївна
Славова Людмила Леонардівна
2016
Видавництво ЖДУ (навчальний посібник)
c.1-120
18
Наукова стаття
Кооперативна та конфронтативна мегастратегії в аспекті зіставної політичної лінгвоперсонології
Славова Людмила Леонардівна
2016
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
c.75-78
19
Наукова стаття
Кулінарна метафора в американському та українському політичному дискурс
Славова Людмила Леонардівна
2016
Актуальні проблеми філології та перекладознавства
т.3 в.10 c.57-61
20
Наукова стаття
Жанровая стратификация политических дискурсивных практик в разных языковых континуумах
Славова Людмила Леонардівна
2016
http://research-journal.org: Международный научно-исследовательский журнал
21
Наукова стаття
Домінантні мовленнєві акти у складі дискурсу американського та українського політика
Славова Людмила Леонардівна
2016
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.9 c.320-326
22
Матеріали конференції
Актуальні проблеми зіставного мовознавства у когнітивно-дискурсивному ракурсі
Славова Людмила Леонардівна
2015
Мова. Культура. Комунікація: Міжнародна наукова конференція
c.102-105
23
Наукова стаття
Архітектурна метафорична модель у сучасному американському та українському політичному дискурсі
Славова Людмила Леонардівна
2015
Проблеми зіставної семантики
т.12 c.81-87
24
Наукова стаття
Роль фоновых знаний в структуре языковой личности (на материале американского и украинского политических дискурсов)
Славова Людмила Леонардівна
2014
European Applied Sciences
c.124 – 126
25
Наукова стаття
Мовна особистість політика у дзеркалі образно-асоціативного сприйняття: США – Україна
Славова Людмила Леонардівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.334 – 343
26
Наукова стаття
Політична лінгвоперсонологія як перспективний напрям сучасних зіставних студій
Славова Людмила Леонардівна
2014
Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: науковий журнал. –– Донецьк
т.11 c.103 -111
27
Наукова стаття
Типология языковых личностей в сопоставительном аспекте (на материале американского и украинского политических дискурсов)
Славова Людмила Леонардівна
2014
Международный научно-исследовательский журнал
т.2 c.105 -107
28
Наукова стаття
Роль оценочности в квалификации концептов POLITICIAN и ПОЛІТИК
Славова Людмила Леонардівна
2013
Сборник научных трудов "Язык и социальная динамика. Ценности социума"
c.332-338
29
Наукова стаття
Лингвориторическая и жанровая организация политического дискурса (на материале публичных выступлений американских и украинских лидеров)
Славова Людмила Леонардівна
2013
Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты
т.18 c.177 – 181.
30
Наукова стаття
Pragmatic Aspect of Successful Communication (on the Material of American and Ukrainian Political Discourses)
Славова Людмила Леонардівна
2012
Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World II
т.41 c.207–212
31
Монографія
Мовна особистість лідера у дзеркалі політичної лінгвоперсоналогії: США – Україна: монографія
Славова Людмила Леонардівна
2012
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
c.1-360
32
Наукова стаття
Статус концепту ПОЛІТИК у свідомості сучасних американців та українців (за даними асоціативного експерименту)
Славова Людмила Леонардівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.88-94
33
Наукова стаття
Когнітивні метафори у структурі концепту ПОЛІТИК (на матеріалі американського та українського політичного дискурсу)
Славова Людмила Леонардівна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.22 c.275-285
34
Наукова стаття
Прецедентні феномени в мовленні політиків
Славова Людмила Леонардівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
c.168-71

Повернення до списку

Вгору