Автори, співробітники Університету

Балицька Марія Валеріївна

Ідентифікатор автора: 123395
ResearcherID, Web of Science: Y-3412-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 369

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Посада: асистент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 22, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Ключові тренди медичного страхування
Балицька Марія Валеріївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.2 c.77-78.
2
Наукова стаття
Перестрахування як інструмент забезпечення фінансової стійкості страхової організації
Балицька Марія Валеріївна
2018
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки
в.3 c.217-224
3
Наукова стаття
Методика оцінки фінансової стійкості страхової компанії
Балицька Марія Валеріївна
2018
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.5 c.32-34
4
Наукова стаття
Financial sustainability management of the insurance company: case of Ukraine
Балицька Марія Валеріївна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
2018
Investment management and financial innovations
в.4 c.219-228
5
Наукова стаття
Характеристика джерел забезпечення фінансової стійкості страхової компанії
Пікус Руслана Володимирівна
2017
Фінансові послуги
в.2 c.2-5
6
Наукова стаття
Specifications of the sources of securing insurance company’s financial stability
2017
Baltic Journal of Economic Studies
в.1 c.4-10
7
Наукова стаття
Інвестування страхових резервів як фактор підвищення фінансової стійкості
2017
Науковий вісник Ужгородського Національного Університету
в.1 c.19-24.
8
Тези
Зміст та структура механізму управління фінансовою стійкістю страхової організації
Балицька Марія Валеріївна
2016
Матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми фінансового моніторингу». – Х.: ТО Ексклюзив, 2016
c.41-44
9
Тези
Власний капітал – основа фінансової стійкості страхової компанії
2017
Страховий ринок України в умовах циклічності фінансово-економічних криз: оцінка тенденцій та перспективи розвитку: всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих вчених
c.96-98
10
Наукова стаття
Фінансова стійкість страхової організації та джерела її забезпечення
Балицька Марія Валеріївна
Пікус Руслана Володимирівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.180 c.6-10
11
Наукова стаття
Роль фінансової стійкості страхових компаній у забезпеченні фінансової стабільності економіки країни
Балицька Марія Валеріївна
2016
Економіка та держава
в.9 c.89-92
12
Наукова стаття
Основні принципи та механізм управління фінансовою стійкістю страхової організації
Балицька Марія Валеріївна
2016
Інвестиції: практика та досвід
в.19 c.61-64
13
Тези
Факторы обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний в условиях глобализации
Балицька Марія Валеріївна
2016
From the Baltic to the Black Sea Region: the National Models of Economic Systems: International Scientific Conference
c.262-266
14
Тези
The financial stability of insurance companies as a factor in the stability of the financial market
Балицька Марія Валеріївна
2016
International Scientific-Practical Conference Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceedings
c.282-285
15
Тези
Концептуальні основи фінансової стійкості страхових організацій
Балицька Марія Валеріївна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.206-212
16
Тези
Фінансова стійкість страхової організації: теоретичні підходи
Балицька Марія Валеріївна
2016
Інноваційні напрямки розвитку страхового ринку України: збірник матеріалів ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2016 р.
c.115-116
17
Тези
Класифікація факторів впливу на фінансову стійкість страхової компанії в умовах невизначеності
Балицька Марія Валеріївна
2016
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
c.75-76
18
Тези
ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ В УКРАЇНІ НА ШЛЯХУ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Балицька Марія Валеріївна
2016
ХI Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор розвитку страхового ринку України»:
т.1 c. 9-10
19
Наукова стаття
Тенденції та перспективи розвитку пенсійної системи України
Балицька Марія Валеріївна
Приказюк Наталія Валентинівна
2015
Глобальні та національні проблеми економіки
т.7 c.2-24
20
Тези
Innovative approach to non-governmental pension insurance in the republic of kazakhstan
Балицька Марія Валеріївна
2014
Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах: міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.11-14
21
Тези
Проблеми розвитку страхового ринку України в умовах глобальної фінансово-економічної нестабільност
Балицька Марія Валеріївна
2015
Сучасні виклики розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.111-115
22
Наукова стаття
Комерційні банки та страхові компанії як учасники системи недержавного пенсійного забезпечення
Балицька Марія Валеріївна
2014
Збірник наукових праць студентів економічного факультету КНУ ім.Т.Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича
c.16-22

Повернення до списку

Вгору