Автори, співробітники Університету

Стоян Світлана Петрівна
Stoyan Switlana Petrivna

Ідентифікатор автора: 125337
Кількість пошукових запитів автора: 853

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Етики, естетики і культурології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 29, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Філософсько–естетична теорія й образотворча практика символізму доіконоборчого періоду в культурі Візантії
Стоян Світлана Петрівна
2018
Збірник наукових праць "Гілея: науковий вісник"
в.135 (№8) c.173 – 177
2
Наукова стаття
Візуальні символи у первісній образності
Стоян Світлана Петрівна
2018
Збірник наукових праць "Гілея: науковий вісник"
в.135 (№8) c.277 – 281
3
Тези
Моральна відповідальність митця та свобода мистецтва
Стоян Світлана Петрівна
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.115-118
4
Тези
Символізм в українському образотворчому мистецтві кінця 20 – 21 століття
Стоян Світлана Петрівна
2017
Тези доповідей міжнародної наукової конференції «П'яті Платонівські читання. Пам'яті академіка Платона Білецького (1922-1998)».
c.101-102
5
Тези
Стоян С. П. Символізм у творчості українських митців Миколи Стороженка та Олексія Анда
Стоян Світлана Петрівна
2018
Дні науки Філософського факультету 2018
в.Ч.2 c.153-155
6
Навчально-методичний комплекс
Сучасні інформаційні технології у сфері культури та теорія і практика медіа культури
Стоян Світлана Петрівна
2017
Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
c.1-20
7
Навчально-методичний комплекс
Соціологія культури і мистецтва
Стоян Світлана Петрівна
2017
Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
c.1-24
8
Навчально-методичний комплекс
Багатовимірність культурного простору. Модуль 1. Символи в культурних системах світу
Стоян Світлана Петрівна
2017
Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
c.1-20
9
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з підготовки, виконання та захисту педагогічної асистентської практики для студентів спеціальності 6.02010 культурологія
Стоян Світлана Петрівна
2017
Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
c.1-11
10
Наукова стаття
Символізм візуального образу в філософських концепціях Е. Кассірера та С. Лангер: культурний контекст
Стоян Світлана Петрівна
2017
Українські культурологічні студії
в.1 c.52-56
11
Наукова стаття
Філософсько-культурологічні аспекти аудіовізуального мистецтва
Стоян Світлана Петрівна
2017
К. : ПАРАПАН. Практична філософія
в.1 c.74-81
12
Тези
Естетичні засади символізму як художнього напряму в західноєвропейській культурі
Стоян Світлана Петрівна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.4 c.101-102
13
Тези
Художня культура в умовах глобалізації
Стоян Світлана Петрівна
2017
"Національні культури в глобалізованому світі" Збірник всеукраїнської науково-практичної конференції 6-7 квітня 2017 року
c.84-86
14
Наукова стаття
Образотворче мистецтво як символічна форма культури
Стоян Світлана Петрівна
2016
Зб. наук. праць Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Гуманітарні студії
т.28 в.28 c.84-91
15
Тези
Мистецтво як символічна форма культури
Стоян Світлана Петрівна
2015
Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету 2015», 21-22 квітня 2015 р.
в.10 c.180-183
16
Монографія
Культурно-історичні метаморфози символізму в європейському образотворчому мистецтві
Стоян Світлана Петрівна
2014
Національна академія державного управління при Президентові України: Міленіум
c.1-360
17
Наукова стаття
Изобразительное искусство Итальянского Возрождения в контексте культурных трансформаций: от символизма до реализма
Стоян Світлана Петрівна
2015
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
т.1 c.11-14
18
Наукова стаття
Западноевропейский символизм как художественное направление: культурно-философские детерминанты
Стоян Світлана Петрівна
2015
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук
т.2 c.221-225
19
Наукова стаття
Символізм в українському образотворчому мистецтві ХХІ століття в контексті культури
Стоян Світлана Петрівна
2015
Internation Journal. Euro-american Scientific Cooperation
т.8 c.83-88
20
Наукова стаття
Символизм в контексте изобразительного искусства в концепциях Э. Кассирера и О. Шпенглера
Стоян Світлана Петрівна
2015
Молодой ученый
т.2 c.655-659
21
Наукова стаття
Этапы трансформации первобытного искусства в контексте символизма: философско-культурологический анализ
Стоян Світлана Петрівна
2015
22
Тези
Символізм як художній напрям: філософсько-культурологічний аналіз
Стоян Світлана Петрівна
2015
Дні науки філософського факультету – 2015», 21-22 квітня 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»
т.4 c.153-155
23
Наукова стаття
Фр.Шлегель культурологічний аспект символізму в образотворчому мистецтві
Стоян Світлана Петрівна
2014
Культура і сучасність. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України
т.1 c.8-13
24
Наукова стаття
Поняття "символу" та "символічної форми буття мистецтва" в концепції Г.-В.-Ф.Гегеля
Стоян Світлана Петрівна
2014
Культура і сучасність. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України
т.1 c.13-18
25
Наукова стаття
Ф.В.Й.Шеллінг: категорії "символ" та "символізм" у структурі філософії мистецтва
Стоян Світлана Петрівна
2014
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури (зб. наук. праць)
т.22 c.43-51
26
Наукова стаття
Символизм в изобразительном искусстве Древней Руси: культурологический аспект
Стоян Світлана Петрівна
2014
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук
т.9 c.200-204
27
Наукова стаття
Сучасне мистецтво як індикатор суспільних трансформацій
Стоян Світлана Петрівна
2014
Науковий вісник НАУ
т.1 c.82-86
28
Наукова стаття
Пітірім Сорокін: вплив соціокультурних трансформацій та стильові особливості образотворчого мистецтва
Стоян Світлана Петрівна
2014
Науковий вісник НАУ
т.2 c.64-67
29
Тези
Інформаційні війни у просторі сучасного суспільства
Стоян Світлана Петрівна
2014
Актуальні проблеми сучасного суспільства в фокусі соціології
т.1 c.85-87

Повернення до списку

Вгору