Автори, співробітники Університету

Вавженчук Сергій Ярославович
Vavzhenchuk Sergei Y.

Ідентифікатор автора: 126523
Кількість пошукових запитів автора: 1227

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Трудового права та права соціального забезпечення
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 53, з них наукових статей (наукові публікації) - 27, монографій - 1, підручників - 4, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 11

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Вектор формування правової доктрини дотримання трудових прав в сучасних умовах
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.) – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.17-19
2
Матеріали конференції
Вплив доктрини дотримання трудових прав на кодифікаційні процеси трудового законодавства
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяч. О.І. Процевському (Харків, 5 квітня 2019) – Харків: Юрайт, 2019
c.51-53
3
Матеріали конференції
Регламентація договору в провідних країнах ЄС: постановка проблеми
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Актуальні теоретичні та практичні проблеми наближення законодавства України до права Європейського союзу: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (15 березня 2019 р. / ред кол.: Кузьменко О.В. та ін. – К.: Видавничий дім «Кафедра», 2
c.178-181
4
Матеріали конференції
Проблеми розуміння превентивної охорони трудових прав, що здійснюється Конституційним Судом України
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Права людини та національна безпека: роль органу конституційної юрисдикції» 27 червня 2019 р
c.5-7
5
Наукова стаття
Право як соціокультурне явище: до постановки проблеми
Вавженчук Сергій Ярославович
2018
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
c.43-47
6
Наукова стаття
Деякі проблеми розуміння відкладальних та скасувальних умов трудового договору
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.1 c.61-65
7
Наукова стаття
Деякі ознаки договору як юридичного факту та договору-правовідношення
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.6-11
8
Наукова стаття
Protection of Healthcare Workers’ Rights by Trade Unions and Biological Hazards in Ukraine
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
International Journal of Advanced Biotechnology and Research
в.Special Issue-1 c.415-423
9
Наукова стаття
Укладення договору про публічні закупівлі: динаміка законодавства та проблеми правозастосування
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.6 c.6-11
10
Наукова стаття
Правова доктрина дотримання трудових прав
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Вісник Національної академії правових наук України
т.2 c.109-117
11
Наукова стаття
Право на працю як соціокультурний феномен
Вавженчук Сергій Ярославович
2019
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
т.2 c.31-34
12
Наукова стаття
Права працівників культурно-мистецької сфери в сучасних умовах
Вавженчук Сергій Ярославович
Кодинець Анатолій Олександрович
2019
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
в.3 c.47-51
13
Довідник
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 11: Трудове право
Андріїв Василь Михайлович
Вавженчук Сергій Ярославович
Венедиктов Сергій Валентинович
Волинець Владислав Володимирович
Гришина Юлія Миколаївна
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Кучма Ольга Леонідівна
Мельничук Наталія Олексіївна
Сіроха Дмитро Ігорович
Щербина Віктор Іванович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
14
Наукова стаття
Дотримання трудових прав працівників: елоквенція судової практики України
Вавженчук Сергій Ярославович
2018
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
в.2 c.35-40
15
Наукова стаття
СУБ’ЄКТИВНИЙ ОХОРОННИЙ ОБОВ’ЯЗОК У ТРУДОВОМУ ПРАВІ:
Вавженчук Сергій Ярославович
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ, 2018. – С. 40 – 42.
c.40-42
16
Підручник
Охорона та захист трудових прав працівників
Вавженчук Сергій Ярославович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
в.2-ге вид c.1-557
17
Підручник
Трудове право України: підручник
Вавженчук Сергій Ярославович
Іншин Микола Іванович
Мельничук Наталія Олексіївна
Сіроха Дмитро Ігорович
Тищенко Оксана Василівна
Черноус Світлана Миколаївна
Щербина Віктор Іванович
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-596
18
Тези
Структура трудової дієздатності в умовах нової кодифікації трудового законодавства
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнсь-кої науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ
c.68-69
19
Тези
Проблеми здійснення ІРО через національну законодавчу призму
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Теорія та практика адаптації банківського законодавства України до вимог ЄС: Міжнародна науково-практична конференція
20
Тези
Еволюція трудової деліктоздатності
Вавженчук Сергій Ярославович
2018
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (18 травня 2018 р.) / ред. кол. І.С. Гриценко (голова) та ін. В 2 т. – Т. 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2018
21
Матеріали конференції
Договір аутсорсингу: недоліки та переваги
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Том 2. - К.: ВПЦ «Київський універ
c.24-26
22
Матеріали конференції
Проблеми розуміння структури суб’єктивного охоронного трудового права та обов’язку // Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ, НАУ, 24 лютого 2017 р. Т.2
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Тернопіль.: Вектор – 2017.
c.53-55
23
Матеріали конференції
АФРИКАНСКАЯ СИСТЕМА ОХРАНЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ: ИЛЛЮЗИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ // Становление и развитие трудового и социально-обеспечительного законодательства: история, современность, перспективы: сб. науч. трудов по итогам ІVМеждунар. науч.-практ. конф., 27-28 окт.
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2017
c.64-66
24
Матеріали конференції
Проблеми розуміння права на превентивну охорону трудових прав
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення : тези доп. та наук. повідом. учасників VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.) / за ред. В.В. Жернакова. Харків: Право, 2017
c.46-50
25
Монографія
Проблеми юридичної техніки як фактору ефективності охорони трудових прав
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Методологія в праві: монографія / І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюбра та ін.;за заг.ред. І.Безклубого . К.: Грамота, 2017 – 658 с. (Серія «Про українське право»).
c.495-500
26
Наукова стаття
Аутсорсинг та аутстаффінг: трудо-правовий нарис
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.131-141
27
Наукова стаття
Субъекты охранительных трудовых правоотношений:методологические контроверзы
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвяч. Пам’яті проф. В.П. Пастухова / за заг ред.М.І. Іншина; упорядникиО.В. Тищенко, Л.С. Нецька, І.С. Сахарук. – К.ДП «Прінт Сервіс», 20
c.95-100
28
Наукова стаття
Аутсорсинг та аутстаффінг: ескіз проблеми правового регулювання
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
c.175-183
29
Наукова стаття
Межі захисту та превентивної охорони конституційно-трудових прав працівників профспілками
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Соціальне право
c.205-213
30
Наукова стаття
IPO: фактична реалізація в теоретичному та нормативно-правовому вакуумі
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Вісник господарського судочинства
c.67-70
31
Наукова стаття
Проблеми розуміння структури суб’єктивного охоронного трудового права та обов’язку
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
// Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ, НАУ, 24 лютого 2017 р. Т.2 – Тернопіль.: Вектор – 2017. – С. 53 – 55.
c.53-55
32
Наукова стаття
Африканская система охраны трудовых прав: очерк проблем нормативно-правового регулирования
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Трудовое и социальное право.
в.3 c.43-46
33
Підручник
Правова охорона та захист трудових прав працівників (Розділ 13) /Трудове право України : підручник /за ред. М.І. Іншина В.Л. Костюка
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 600 с.
c.427-485
34
Тези
Проблеми розуміння суб’єктивного обов’язку як елементу складу охоронного трудового правовідношення
Вавженчук Сергій Ярославович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.39-40
35
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Нормативно-правова дефініція «працівник»: компаративістський нарис
Вавженчук Сергій Ярославович
2016
Актуальні проблеми соціального права: Науково-практичний посібник. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна».
в.2 c.21-24
36
Наукова стаття
Правовий статус працівника як суб’єкта охоронних трудових правовідносин
Вавженчук Сергій Ярославович
2016
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.№ 7 (245) c.55-59
37
Підручник
Охорона та захист трудових прав працівників
Вавженчук Сергій Ярославович
2016
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-557
38
Тези
Проблема розуміння та моделювання змісту охоронних трудових правовідносин
Вавженчук Сергій Ярославович
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.32-38
39
Тези
Диференціація мір превентивної охорони та захисту трудових прав: проблема симпліфікації
Вавженчук Сергій Ярославович
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.2 c.165-167
40
Матеріали конференції
Кодифікація трудового законодавства України: проблеми юридичної техніки
Вавженчук Сергій Ярославович
2015
41
Матеріали конференції
Проблемы трудовой правосубъектности
Вавженчук Сергій Ярославович
2015
Парадигма трудового и социального права в эпоху построения постиндустриального общества: международная научно-практическая конференция
т.1 c. 26–29
42
Наукова стаття
Сутність сталійного часу за договором чартеру
Вавженчук Сергій Ярославович
2015
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.1 c.18-21
43
Наукова стаття
Проблема визначення позовної давності в цивільному праві України
Вавженчук Сергій Ярославович
2015
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.2 c.3-6
44
Наукова стаття
Субъекты охранительных трудовых правоотношений: методолгические контроверзы
Вавженчук Сергій Ярославович
2015
Трудовое и социальное право.
т.1 c.26-29
45
Наукова стаття
Проблеми цивільно-правового захисту прав шляхом вчинення виконавчого напису нотаріусом
Вавженчук Сергій Ярославович
2015
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.3 c.3 - 6
46
Наукова стаття
Правовий статус працівника як суб’єкта охоронних трудових правовідносин
Вавженчук Сергій Ярославович
2015
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.№ 5 (233) c.16-19
47
Наукова стаття
Єдність та диференціація мір превентивної охорони, захисту трудових прав та мір трудо-правової відповідальності
Вавженчук Сергій Ярославович
2015
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
в.3 c.278-283
48
Наукова стаття
Право на превентивну охорону трудових прав як суб’єктивне право
Вавженчук Сергій Ярославович
2015
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.9 c.27–31
49
Тези
До питання сутності об’єкта захисних трудових правовідносин
Вавженчук Сергій Ярославович
2015
Європейський Союз та Україна: перспективи трансформації двосторонніх відносин: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.122 – 124
50
Тези
Трудова дієздатність: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні
Вавженчук Сергій Ярославович
2015
Прінт-сервіс
т.1 c.297 – 298.
51
Матеріали конференції
Проблеми розуміння сутності попереджувально-охоронних трудових правовідносин
Вавженчук Сергій Ярославович
2014
Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку
т.1 c.72-75
52
Наукова стаття
Региональные охранительно-защитные системы трудовых прав: теоретико-правовой очерк
Вавженчук Сергій Ярославович
2014
Вестник Московского университета. Серия Право
т.2 c.53-60
53
Наукова стаття
Коносамент: концептуальні антиномії
Вавженчук Сергій Ярославович
2014
Вісник господарського судочинства
т.3 c.104-108

Повернення до списку

Вгору