Автори, співробітники Університету

Вахонєва Тетяна Миколаївна
Vahonyeva Tatiana Mykolajivna

Ідентифікатор автора: 126526
Кількість пошукових запитів автора: 918

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Трудового права та права соціального забезпечення
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 33, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Problems of transforming labor legislation of Ukraine in connection with the dissemination of latest employment forms
Вахонєва Тетяна Миколаївна
Іншин Микола Іванович
2020
Opción
т.27 c.1840-1863
2
Наукова стаття
Особливості та проблеми оформлення трудових відносин з професійними творчими працівниками державних і комунальних закладів культури
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Соціальне право
т.1 c.25-33
3
Наукова стаття
Поняття, види та характерні риси творчої праці як категорії трудового права
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.1(106) c.11-15
4
Наукова стаття
Кваліфікація працівників як категорія трудового права.
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2019
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право
в.17 c.47-55
5
Наукова стаття
Диференціація безпеки праці та гігієни працівників
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2019
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
т.1 c.41-45
6
Тези
Сумлінна праця як категорія трудового права
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 року) / за ред. д.ю.н., проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ, 2018
c.46-49
7
Монографія
Правовідносини з реалізації здібностей людини до продуктивної і творчої праці
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Харків : У справі, 2017. - 371 с.
8
Наукова стаття
Оцінка професійних якостей працівників як категорія трудового права.
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право / гол. ред. К. В. Балабанов ; відп. ред. серії М. Л. Шелухін. – Маріуполь : МДУ, 2017. – Вип. 14. – 297 с. (С. 209-218). – фахове видання - Index Gopernikus.
c.209-218
9
Наукова стаття
Атестація як вид оцінки професійних якостей працівників та засіб для здійснення професійної (службової) кар’єри
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 2018. - №1. – фахове видання - с.45-50.
c.45-50
10
Наукова стаття
Стажування як категорія трудового права.
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2018
Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць Юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету у співпраці з НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. 2018 р. – Випуск 1 (13)
c.115-124
11
Наукова стаття
Правове регулювання та порядок дотримання авторських прав науково-педагогічних працівників
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: право
в.14 c.231-238
12
Матеріали конференції
Принципи юридичної відповідальності державних службовців / Т.М. Вахонєва // «Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25-26 листопада 201
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25-26 листопада 2016 р.), С. 142-144.
c.142-144
13
Матеріали конференції
Проблеми належності та розподілу майнових прав на службові твори / Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 рок
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Хмельницький університет управління та права, 2016
c.72-76
14
Навчальний посібник
Авторське право і суміжні права в Україні
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
К. : ВД «Дакор»
c.1-564
15
Наукова стаття
Міжнародний вплив на формування та правову охорону авторських та суміжних прав в Україні
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Альманах міжнародного права
в.11 c.12-22
16
Наукова стаття
Юридична природа та види правовідносин у сфері авторського права і суміжних прав в Україні
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.1 (102) c.21-25
17
Наукова стаття
Визначення правового становища творчих працівників в трудовому праві
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
в.Вип. 74 c.290-302
18
Наукова стаття
Щодо доцільності укладення договору про розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності, створених в результаті виконання трудового договору або службового завдання
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
c.56-58
19
Наукова стаття
Критерії визначення видів робіт, виконання яких передбачає здійснення інтелектуальної (творчої) діяльності
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Jurnal ul juridic national. –2017. – № 1 (23)., С. 102–106. (міжнародне фахове видання)
c.102-106
20
Наукова стаття
Особливості загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.249-266
21
Наукова стаття
Забезпечення виконання договорів про розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.№ 2 (252) c.5-9
22
Наукова стаття
Поняття, зміст та формування професійної культури працівника як категорії трудового права
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Соціальне право
c.22-30
23
Наукова стаття
Професійне навчання як засіб здійснення кар’єрного зростання та елемент професійної культури працівника
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 2017. - №3. – фахове видання
c.39-44
24
Наукова стаття
Система управління охороною праці в Україні
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
в.3 c.25-31
25
Тези
Особливості розгляду спорів про захист прав у сфері інтелектуальної власності // Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства. Зб. наук. праць: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 липня 2017 року) / за заг. ред. І.
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Київ: ВД Дакор, 2017,
26
Тези
Проблеми конкурсного відбору працівників
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.68-70
27
Тези
Проблеми правового регулювання та організації професійного навчання в Україні / Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2017
Х.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – 462 с.
c.70-71
28
Наукова стаття
Державний і громадський нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці в Україні
Андріїв Василь Михайлович
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Університетські наукові записки
т.59 c.28-38
29
Тези
Повноваження і управлінські функції фонду соціального страхування України в сфері охорони праці
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.45-50
30
Наукова стаття
Загальнотеоретична характеристика використання об'єктів інтелектуальної власності, створення яких пов'язане з перебуванням у трудових правовідносинах
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2015
Міжнародна науково-практична конференція "Пріоритетні проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення" 18-19 липня 2015 р.
c.32-35
31
Наукова стаття
Теоретико-правові основи використання об'єктів інтелектуальної власності, створених під час виконання трудових обов'язків
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.4 в.Випуск 29 Частина 2 c.47-50
32
Наукова стаття
Щодо визначення сутності поняття інтелектуальної (творчої) праці
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2014
Наука і правоохорона. №4(26), 2014. II частина. Київ, 2014
c.154-159
33
Навчальний посібник
Римське приватне право
Вахонєва Тетяна Миколаївна
2010
Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці
c.172-280

Повернення до списку

Вгору