Автори, співробітники Університету

Іваненко Богдана Борисівна

Ідентифікатор автора: 127350
Кількість пошукових запитів автора: 370

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Загальної психології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 14, з них наукових статей (наукові публікації) - 4, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Саморегуляція особистості
Іваненко Богдана Борисівна
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-131
2
Тези
Саморегуляція особистості як запорука її життєвого благополуччя
Іваненко Богдана Борисівна
2019
Благополуччя особистості vs благополуччя середовища антиномія сучасного способу життя: Науково-практичний круглий стіл
c.12-15
3
Тези
Саморегуляція особистості в психотравмуючій ситуації пандемії
Іваненко Богдана Борисівна
Артюшина Катерина Георгіївна
2020
Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції та національні особливості: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.54-57
4
Наукова стаття
Ресурс самопізнання в переживанні особистістю психотравмуючих ситуацій
Іваненко Богдана Борисівна
Кириленко Таїсія Сергіївна
2019
Український психологічний журнал
в.1 c.108-120
5
Наукова стаття
Психологічні ресурси особистості в подоланні складних життєвих ситуацій
Ващенко Ірина Володимирівна
Іваненко Богдана Борисівна
2018
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.40 c.33-49
6
Наукова стаття
Самодеструктивна поведінка особистості: детермінанти та можливості саморегуляції
Іваненко Богдана Борисівна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки
т.1 в.6 c.35-40
7
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з організації та проведення на факультеті психології навчально-виробничої практики для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» напрямку підготовки 6.03010201 «Психологія»
Бурлачук Леонід Фокович
Власова Олена Іванівна
Данилюк Іван Васильович
Завязкіна Наталія Володимирівна
Іваненко Богдана Борисівна
Коваленко Алла Борисівна
Максимов Микола Володимирович
Романова Юлія Владиславівна
Юрчинська Ганна Кирилівна
2017
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
c.1-52
8
Практикум
Поради психолога: на допомогу в саморегуляції й подоланні психологічних труднощів
Іваненко Богдана Борисівна
2017
ТОВ ЦП КОМПРИНТ
c.1-80
9
Тези
До питання ефективних методів саморегуляції особистості
Іваненко Богдана Борисівна
2017
Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.88-91
10
Матеріали конференції
Психологічна травма як чинник самодеструктивної поведінки особистості
Іваненко Богдана Борисівна
2016
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.18 c.77-80
11
Тези
Прогресивні життєві установки особистості як фактор особистісного розвитку
Іваненко Богдана Борисівна
2015
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.17 c.48-52
12
Тези
Психоаналітичний підхід до виховання дитини
Іваненко Богдана Борисівна
2015
Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.41-45
13
Наукова стаття
До питання про методологічні засади глибинного дослідження психіки
Іваненко Богдана Борисівна
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки
т.45 c.46-51
14
Тези
Особливості дослідження психіки
Іваненко Богдана Борисівна
2014
Теорія та методика професійної освіти: наукові читання імені професора Віктора Сидоренка
c.83-84

Повернення до списку

Вгору