Автори, співробітники Університету

Харченко Георгій Георгійович
Kharchenko George G.

Ідентифікатор автора: 127783
Кількість пошукових запитів автора: 944

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Цивільного права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 37, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 13. Форми влаштування дітей, що залишилися без піклування батьків. Усиновлення в Україні
Харченко Георгій Георгійович
2019
Сімейне право. Практикум / за ред. Т.В. Боднар, О.В. Михальнюк.
c.98-109
2
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 15. Влаштування дітей у сім'ї
Харченко Георгій Георгійович
2019
Сімейне право. Практикум / за ред. Т.В. Боднар, О.В. Михальнюк.
c.116-127
3
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 20. Право приватної власності юридичних осіб
Харченко Георгій Георгійович
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.196-205
4
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 19. Право приватної власності фізичних осіб
Харченко Георгій Георгійович
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.188-195
5
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 25. Захист речових прав
Харченко Георгій Георгійович
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.240-251
6
Навчальний посібник
Опіка і піклування над дітьми
Харченко Георгій Георгійович
2019
Сімейне право. Практикум / за ред. Т.В. Боднар, О.В. Михальнюк.
c.109-119
7
Наукова стаття
Legal and organizational framework for financial leasing in Ukraine and Cyprus: A comparative analysis
Пожоджук Тетяна Богданівна
Харченко Георгій Георгійович
2019
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
в.22, 4 c.1-9
8
Наукова стаття
Інститут володіння у цивільному праві України
Харченко Георгій Георгійович
2019
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.10 c.38-43
9
Наукова стаття
Особенности права доверительной собственности в гражданском законодательстве Украины
Харченко Георгій Георгійович
2019
Порівняльно-аналітичне право
т.4 c.146-148
10
Наукова стаття
The civil legal category of property rights in Ukraine in the context of ECtHR decisions: problems of theory and practice
Сабодаш Роман Богданович
Харченко Георгій Георгійович
Цюра Вадим Васильович
2020
AMAZONIA INVESTIGA
т.26 в.9 c.197-204.
11
Наукова стаття
Проблеми позовної давності під час витребування земельних ділянок за позовами в інтересах держави
Харченко Георгій Георгійович
2018
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.12 c.90-95
12
Наукова стаття
Перехід речових прав за договором (каузальна та абстрактна моделі)
Харченко Георгій Георгійович
2019
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.1 c.45-49
13
Наукова стаття
Шляхи реформування речового права в Україні
Харченко Георгій Георгійович
2018
Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам'яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування екон.-прав. ф-ту Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р.
c.58-62
14
Наукова стаття
Поділ речових прав у доктрині цивільного права
Харченко Георгій Георгійович
2019
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.5 c.73-78
15
Наукова стаття
Основи речового права в Цивільному кодексі України
Харченко Георгій Георгійович
2019
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.6 c.57-61
16
Наукова стаття
Проблеми юридичних гарантій захисту інтересів добросовісних набувачів в Україні
Харченко Георгій Георгійович
2019
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені памяті Є.В. Васьковського"
c.285-290
17
Праці конференції
Перспективные направления развития вещного права в Европе
Харченко Георгій Георгійович
2018
Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летнему юбилею юридического факультета Бакинского государственного университета
c.434-437
18
Праці конференції
Перспектива розвитку речового права в Європі
Харченко Георгій Георгійович
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.251-254
19
Праці конференції
Общеевропейские тенденции развития вещного права
Харченко Георгій Георгійович
2018
20-а Міжнародно-практична наукова конференція "Римське право і сучасність" актуальна проблема "Від римського приватного права до ІТ права»
c.100-103
20
Праці конференції
Позовна давність і проблеми захисту інтересу добросовісного набувача у судовій практиці України
Харченко Георгій Георгійович
2018
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.114-117
21
Тези
Каузальна та абстрактна моделі передачі речових прав за договором
Харченко Георгій Георгійович
2019
Матвєєвські цивілістичні читання
c.212-218
22
Тези
Речове право в Україні: пріоритетні напрями вдосконалення
Харченко Георгій Георгійович
2019
Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наукю-практ. конф., присвяч. пам’яті О.А. Пушкіна
c.101-104
23
Тези
Перехід і добросовісне набуття речових прав за договором
Харченко Георгій Георгійович
2019
Речове право: пріоритети та перспективи : матеріали Київських правових читань, (Київ, 22 березня 2019 року)
c.83-85
24
Тези
Проблеми цивільно-правової відповідальності держави за свої помилки
Харченко Георгій Георгійович
2019
Матвєєвські цивілістичні читання
c.304-307
25
Праці конференції
Особливості структурування книги третьої Цивільного кодексу України: правовий аналіз
Харченко Георгій Георгійович
2017
Методологія цивільного (приватного) права України в умовах європеїзації. Міжнародна науково-практична конференція (Матвєєвські цивілістичні читання), 27 жовтня 2017 р.
c.236-241
26
Тези
Перспектива розвитку речового права в Європі
Харченко Георгій Георгійович
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.255-259
27
Матеріали конференції
Становлення та розвиток вітчизняної доктрини речових прав
Харченко Георгій Георгійович
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.143-145
28
Матеріали конференції
Напрями розвитку доктрини речових прав в Україні
Харченко Георгій Георгійович
2016
Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Міжнародний цивілістичний форум.
т.5 c.247-249
29
Монографія
Речові права
Харченко Георгій Георгійович
2016
Алерта
c.1-555
30
Наукова стаття
Проблеми захисту речових прав в Україні
Харченко Георгій Георгійович
2015
Право України
т.4 c.69-76
31
Наукова стаття
Речовий інтерес як об’єкт захисту в цивільному праві України
Харченко Георгій Георгійович
2015
Вісник Верховного Суду України
в.12 c.24-29
32
Наукова стаття
Захист речового інтересу в цивільному праві України
Харченко Георгій Георгійович
2015
Цивілістична доктрина і формування громадянського суспільства
c.181-184
33
Підручник
Сімейне право України
Боднар Тетяна Валеріївна
Дзера Олександр Васильович
Єфіменко Леонід Васильович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Майданик Роман Андрійович
Михальнюк Оксана Василівна
Отраднова Олеся Олександрівна
Панова Людмила Вячеславівна
Радченко Лілія Іванівна
Харченко Георгій Георгійович
2016
Юрінком Інтер
c.1-520
34
Праці конференції
Способи захисту речових прав
Харченко Георгій Георгійович
2015
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права», присвячена пам’яті видатних цивілістів Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.127-131
35
Монографія
Речові права
Харченко Георгій Георгійович
2015
Юрінком Інтер
т.1 c.1-432
36
Наукова стаття
Вещные права на чужое имущество в теории и законодательство
Харченко Георгій Георгійович
2015
Альманах цивилистики
т.6 c.177-203
37
Наукова стаття
Аналіз окремих положень цивільного законодавства щодо підстав набуття та припинення речових прав
Харченко Георгій Георгійович
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв"язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.137-140

Повернення до списку

Вгору