Автори, співробітники Університету

Станіслав Ольга Вадимівна
Stanislav Olga Vadymivna

Ідентифікатор автора: 129260
Кількість пошукових запитів автора: 475

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Французької філології
Посада: докторант

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Стилістила, орфографія французької мови, лінгвістика тексту, синтаксис

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 21, з них наукових статей (наукові публікації) - 9, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Особливості когезії та сепаратизації у сучасній французькій мові: лінгвокультурологічний аспект
Станіслав Ольга Вадимівна
2016
Луцьк: Вежа-Друк
c.1-332
2
Наукова стаття
Структурно-семантичні особливості сепаратизації в синтаксисі сучасної французької мови
Станіслав Ольга Вадимівна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія
т.2 в.25 c.115-117
3
Тези
Розчленований синтаксис в ліриці французьких модерністів
Станіслав Ольга Вадимівна
2017
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем»: м. Запоріжжя, 17-18 лютого 2017 р
c.74-77
4
Тези
Використання синтаксичної сепаратизації у французькій літературі «потоку свідомості»
Станіслав Ольга Вадимівна
2017
Матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: м. Переяслав-Хмельницький, 27 лютого 2017 року
в.9 c.281-286
5
Тези
Постмодернізм: новий погляд на сучасний світ
Станіслав Ольга Вадимівна
2017
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ключові аспекти розвитку сучасної науки»: м. Ужгород, 27 лютого 2017 року
т.2 c.76-78
6
Тези
Характеристики синтаксичної когезії у французькій літературі екзистенціалізму
Станіслав Ольга Вадимівна
2017
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм »: м. Львів, 10-11 березня 2017 року
c.155-158
7
Тези
Особливості французького художнього сюрреалізму
Станіслав Ольга Вадимівна
2017
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної заочної конференції «Сучасні лінгвістичні парадигми»: м. Бахмут, 18 квітня 2017
в.7 c.124-127
8
Тези
L’analyse linguoculturologique comme nouveau vecteur pour les recherches en linguistique française
Станіслав Ольга Вадимівна
2017
Перша Міжнародна франкофонна науково-практична конференція в Україні "Мови, науки та практики" 19-20 жовтня 2017 р. Київ
c.132-133
9
Наукова стаття
Сепаратизація як прояв актуалізуючого типу синтаксису (на матеріалі сучасної французької мови)
Станіслав Ольга Вадимівна
2015
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство
в.3(304) c.266-271
10
Наукова стаття
Когнітивна площина дослідження сепаратизації та когезії (на матеріалі синтаксису французької мови)
Станіслав Ольга Вадимівна
2015
Cambridge Journal of Education and Science, “Cambridge University Press”
т.4 в.2 (14) c.318-326
11
Наукова стаття
Синтаксична когезія як відображення традицій розвитку французького мистецтва ХХ століття (культурологічний аспект дослідження)
Станіслав Ольга Вадимівна
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 в.17 c.79-81
12
Наукова стаття
Синтаксична сепаратизація у площині лінгвокультурологічних досліджень (на матеріалі французьких художніх творів ХХ століття)
Станіслав Ольга Вадимівна
2015
Canadian Journal of Education and Engineering. “Ottawa University Press”
т.3 в.2(12) c.388-394
13
Наукова стаття
Художній синтез як відображення культурологічної картини світу французького суспільства кінця ХХ століття (на матеріалі синтаксису французької мови)
Станіслав Ольга Вадимівна
2015
Australian Journal of Education and Science. “Sydney University Press”
в.2(16) c.441-447
14
Наукова стаття
Періодизація французького синтаксису ХХ століття у площині лінгвокультурологічного аналізу (на прикладі когезії та сепаратизації)
Станіслав Ольга Вадимівна
2016
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
в.146 c.555-559
15
Тези
Порівняльний аспект дослідження синтаксичної сепаратизації та когезії у структурі внутрішнього мовлення (на матеріалі французької літератури)
Станіслав Ольга Вадимівна
2015
The top actual researches in modern science. – UAE, Dubai: Rost Publishing, 2015.
т.4 c.66-74
16
Тези
Синтаксичні сепаратизація та когезія крізь призму філософських ідей часу (на матеріалі французької літератури ХХ століття )
Станіслав Ольга Вадимівна
2015
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи», м. Одеса, 27-28 листопада 2015
c.83-86
17
Тези
Лінгвокультурологічний зв'язок синтаксичної когезії та сепаратизації з тенденціями розвитку живопису ХХ століття (на матеріалі французької мови)
Станіслав Ольга Вадимівна
2015
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 13-14 листопада 2015 р.
c.388-394
18
Тези
Лінгвокультурологічний зв'язок синтаксичної когезії та сепаратизації з музичними традиціями часу (на матеріалі сучасної французької мови
Станіслав Ольга Вадимівна
2015
Seoul National University Press
c.393-397
19
Тези
Структурні типи синтаксичної когезії (на матеріалі французької літератури ХХ століття)
Станіслав Ольга Вадимівна
2016
Матеріали міжнародної конференції Одеса, 25-26 березня 2016
c.56-60
20
Наукова стаття
Separation and Cohesion: Cognitive Plane of Study (on the Material of French Syntax)
Станіслав Ольга Вадимівна
2014
The Advanced Science Journal
c.130-133
21
Наукова стаття
Когезія як вияв синтагматичного типу синтаксису (на матеріалі французької мови)
Станіслав Ольга Вадимівна
2015
Наукові записки. Серія Філологічні науки
c.312-317

Повернення до списку

Вгору