Автори, співробітники Університету

Губанов Олег Олександрович
Gubanov Oleg Oleksanrovich

Ідентифікатор автора: 129688
ResearcherID, Web of Science: I-1061-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 1296

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: НДС Центр досліджень проблем прав людини
Посада: провідний юрист

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 58, з них наукових статей (наукові публікації) - 44, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Досвід співробітництва України із SIGMA та зміст принципів публічної служби, сформульованих в документі SIGMA «Принципи державного управління»
Губанов Олег Олександрович
2018
Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.30-33
2
Монографія
Legal mechanism of information activity among public servants of Ukraine, oriented to improvement of the level of knowledge aimed at raising the level of knowledge in the EU legislation field
Губанов Олег Олександрович
2018
Izdevnieciba “Baltija Publishing"
в.1 c.80-88
3
Наукова стаття
Європейські стандарти як шляхи удосконалення діяльності публічних службовців
Губанов Олег Олександрович
2017
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.47 c.46-52
4
Наукова стаття
Legal regulation of European Commission assistance within TAIEX, which provided with a view to bringing Ukrainian legislation closer to European Union law (acquis communautaire) in the field of public service
Губанов Олег Олександрович
2018
Baltic Journal of Economic Studies
т.4 в.1 c.123-128
5
Наукова стаття
Роль та місце Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу у системі суб’єктів публічної адміністрації України
Губанов Олег Олександрович
2018
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.4 c.167-172
6
Наукова стаття
Ефективність та напрями вдосконалення правового регулювання програми «Twinning» в Україні
Губанов Олег Олександрович
2018
Актуальні проблеми держави і права
т.80 c.111-116
7
Наукова стаття
Покращення управлінського потенціалу у сфері публічної служби в Україні в рамках програми «Twinning», що має сприяти апроксимації acquis communautaire
Губанов Олег Олександрович
2018
Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»
т.2 c.17-22
8
Наукова стаття
Improvement of the activities of state authorities of Ukraine, which are responsible for adapting national legislation to EU legislation in the field of public service
Губанов Олег Олександрович
2018
Baltic Journal of Economic Studies
т.4 в.2 c.17-21
9
Наукова стаття
Правовий статус Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу
Губанов Олег Олександрович
2018
Прикарпатський юридичний вісник
т.1 c.25-29
10
Наукова стаття
Actual problems of legal regulation of the activity of the Center for Adaptation of the Civil Service of Ukraine to the standards of the European Union
Губанов Олег Олександрович
2018
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
т.4 c.81-86
11
Наукова стаття
Standards of the public service, enshrined in the EU legislation, as a benchmark for the development of the public service of Ukraine
Губанов Олег Олександрович
2018
Visegrad journal on human rights
т.4 c.108-115
12
Наукова стаття
Notions of the legal responsibility of European public servants: topical issues of law enforcement
Губанов Олег Олександрович
2018
Правова позиція
т.2 c.27-31
13
Наукова стаття
Проблеми теорії та практики впровадження інноваційної моделі управління людськими ресурсами як основи модернізації публічної служби
Губанов Олег Олександрович
2018
Південноукраїнський правничий часопис
т.3 c.48-54
14
Наукова стаття
Європейський досвід у сфері організації суддівського самоврядування: адміністративно-правовий аспект
Губанов Олег Олександрович
2018
Юридичний науковий електронний журнал
т.6 c.122-128
15
Матеріали конференції
Відповідальність державних службовців як основна характеристика, яка притаманна державній службі в європейському адміністративному просторі, як сфера модернізації української державної служби
Губанов Олег Олександрович
2017
Науково-практичний круглий стіл “Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС” Київського національного унніверситету імені Тараса Шевченка
c.21-23
16
Матеріали конференції
Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС
Губанов Олег Олександрович
Кравченко Михайло Георгійович
Малюга Леся Юріївна
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
Орлеан Андрій Михайлович
Проневич Олексій Станіславович
2017
Науково-практичний круглий стіл “Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС” Київського національного унніверситету імені Тараса Шевченка
c.1-104
17
Наукова стаття
Особливості кримінальної відповідальності публічних службовців у країнах ЄС
Губанов Олег Олександрович
2017
Право і суспільство
в.№ 1, ч. 2 c.144-148
18
Наукова стаття
Адміністративна відповідальність публічних службовців за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Губанов Олег Олександрович
2017
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.3 c.83-87
19
Наукова стаття
Ефективність юридичної відповідальності публічних службовців за корупційні правопорушення у країнах ЄС
Губанов Олег Олександрович
2017
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
т.2 c.112-116
20
Наукова стаття
Роль публічної служби у планах дій щодо зайнятості держав-членів ЄС відповідно до Європейської стратегії зайнятості
Губанов Олег Олександрович
2017
Прикарпатський юридичний вісник
т.1 c.87-91
21
Наукова стаття
Системний підхід під час реалізації адаптації національного законодавства до законодавства ЄС у сфері публічної служби
Губанов Олег Олександрович
2017
Юридичний вісник
т.1 c.107-111
22
Наукова стаття
Етапи адаптації українського законодавства у сфері публічної служби до acquis communautaire ЄС
Губанов Олег Олександрович
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.44 c.89-93
23
Наукова стаття
Напрями підвищення ефективності діяльності вітчизняних інституцій, відповідальних за адаптацію національного законодавства до законодавства ЄС у сфері публічної служби
Губанов Олег Олександрович
2017
Visegrad journal on human rights
т.3 c.71-75
24
Наукова стаття
Стандарти публічної служби, закріплені законодавством ЄС, як орієнтир підвищення якості та продуктивності діяльності публічних службовців України
Губанов Олег Олександрович
2017
Право і суспільство
в.№ 4, ч. 2. c.67-72
25
Наукова стаття
Напрями модернізації державної служби та управління людськими ресурсами, сформульовані в документі SIGMA Принципи державного управління
Губанов Олег Олександрович
2017
Прикарпатський юридичний вісник
т.3 c.54-59
26
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання інформаційно-просвітницької діяльності серед публічних службовців України, спрямованої на підвищення рівня обізнаності з положеннями законодавства ЄС
Губанов Олег Олександрович
2017
Приватне та публічне право
т.3 c.89-94
27
Наукова стаття
Особливості правового забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців України у сфері європейської інтеграції (на прикладі Львівської області)
Губанов Олег Олександрович
2017
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
т.5 c.123-127
28
Наукова стаття
Адміністративні процедури в діяльності публічних службовців
Губанов Олег Олександрович
2017
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.2
29
Наукова стаття
Актуальні питання правового регулювання взаємодії комітету ЄС з питань зайнятості та суб’єктів публічної адміністрації в сфері публічної служби
Губанов Олег Олександрович
2017
Visegrad journal on human rights
т.5 c.43-52
30
Наукова стаття
Процедура притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців в Україні та Німеччині: порівняльний аналіз
Губанов Олег Олександрович
2016
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.10 c.97-101
31
Наукова стаття
Підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців України: проблеми правового регулювання
Губанов Олег Олександрович
2016
Право і суспільство
в.5 c.104-108
32
Наукова стаття
Соціальне значення позитивної юридичної відповідальності публічних службовців у країнах ЄС
Губанов Олег Олександрович
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.41 c.56-60
33
Наукова стаття
Принципи юридичної відповідальності публічних службовців у країнах ЄС
Губанов Олег Олександрович
2016
Прикарпатський юридичний вісник
т.5 c.89-93
34
Наукова стаття
Дисциплінарна відповідальність публічних службовців України за корупційні правопорушення
Губанов Олег Олександрович
2016
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.22 c.68-72
35
Наукова стаття
Адміністративна відповідальність публічних службовців України за порушення вимог фінансового контролю
Губанов Олег Олександрович
2016
Visegrad journal on human rights
т.4 c.17-21
36
Наукова стаття
Класифікаційний розподіл адміністративних правопорушень, в яких спеціальним суб’єктом є публічні службовці
Губанов Олег Олександрович
2016
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
т.6 c.91-95
37
Наукова стаття
Сучасний стан та перспективи адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері юридичної відповідальності публічних службовців
Губанов Олег Олександрович
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
38
Наукова стаття
Суб’єкти юридичної відповідальності в контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
Губанов Олег Олександрович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.2
39
Наукова стаття
«Принципи державного управління» sigma як основні напрямки реформування законодавства України у сфері юридичної відповідальності публічних службовців
Губанов Олег Олександрович
2016
Eurasian Academic Research Journal
т.6
40
Наукова стаття
Відповідальність юридичних осіб в контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
Губанов Олег Олександрович
2016
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.2
41
Наукова стаття
Кримінальна відповідальність публічних службовців в Україні та Франції: порівняльно-правове дослідження
Губанов Олег Олександрович
2016
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
т.5 c.56-61
42
Наукова стаття
Види та нормативно-правове регулювання юридичної відповідальності публічних службовців у країнах ЄС
Губанов Олег Олександрович
2016
Visegrad journal on human rights
т.5 c.25-29
43
Наукова стаття
Відповідальність державних службовців як основна характеристика, яка притаманна державній службі в європейському адміністративному просторі, як сфера модернізації української державної служби
Губанов Олег Олександрович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.5 c.87-94
44
Тези
Проблемні питання нормативно-правового регулювання державної служби України у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС та шляхи їх вирішення
Губанов Олег Олександрович
2016
Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу»: зб. матер. Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів; 21 квітня 2016 р.
c.50-51
45
Тези
Трансформація парадигми публічного управління в Україні в контексті євроінтеграційних процесів
Губанов Олег Олександрович
2016
Сучасні виклики українського права в контексті європейської інтеграції: тези доповідей учасників постійно діючого наукового семінару (м. Київ, 29 квітня 2016 р.)
c.19-26
46
Автореферат
Застосування як форма реалізації адміністративного законодавства: теорія та практика
Губанов Олег Олександрович
2015
Запоріжжя: "Интер-М"
т.1 c.1-20
47
Дисертаційна робота
Застосування як форма реалізації адміністративного законодавства: теорія та практика
Губанов Олег Олександрович
2015
Рукопис (дисертація)
т.1 c.1-200
48
Монографія
Застосування, як форма реалізації адміністративного законодавства: теорія та практика
Губанов Олег Олександрович
Діхтієвський Петро Васильович
2015
Видавничий дім "Гельветика"
т.1 c.1-212
49
Наукова стаття
Адміністративне законодавство як об'єкт застосування
Губанов Олег Олександрович
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.4 c.50-55
50
Наукова стаття
Поняття та ознаки застосування адміністративного законодавства
Губанов Олег Олександрович
2014
Право і суспільство
т.6 c.6-10
51
Наукова стаття
«Органи держави» як складова поняття «застосування адміністративного законодавства»
Губанов Олег Олександрович
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Права та свободи людини і громадянина: механізм їх реалізації та захисту різними галузями права”
т.1 c.50-54
52
Наукова стаття
Акти органів судової влади як різновид актів застосування адміністративного законодавства
Губанов Олег Олександрович
2014
Юридичний науковий електронний журнал
т.4 c.60-66
53
Наукова стаття
Окремі питання формулювання дефініції поняття «акти застосування адміністративного законодавства»
Губанов Олег Олександрович
2014
Західноукраїнська організація "Центр правничих ініціатив"
т.1 c.63-67
54
Тези
Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом як суб’єкти застосування адміністративного законодавства
Губанов Олег Олександрович
2014
Видавничий дім "Гельветика"
т.1 c.98-102
55
Тези
Питання формулювання дефініції «джерельна база адміністративного права» та її складових
Губанов Олег Олександрович
2014
Причорноморська фундація права
т.1 c.66-69
56
Тези
Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти застосування адміністративного законодавства
Губанов Олег Олександрович
2014
Стан та перспективи розвитку юридичної науки
т.1 c.48-50
57
Тези
Теоретичні питання застосування адміністративного законодавства
Губанов Олег Олександрович
2014
Державне регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми правозастосування
т.1 c.59-62
58
Тези
«Повноваження» та «компетенція» як складова поняття «застосування адміністративного законодавства»
Губанов Олег Олександрович
2014
Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки
т.1 c.44-47

Повернення до списку

Вгору