Автори, співробітники Університету

Красовська Ганна Валеріївна

Ідентифікатор автора: 129714
Author Identifier Number Scopus: 57189325888 →
Кількість пошукових запитів автора: 764

Підрозділ: Факультет інформаційних технологій
Кафедра/Відділ: Інтелектуальних і інформаційних систем
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 52, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 2, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Підхід до побудови відкритої бази моделей СППР з оцінки інвестиційних проектів техногенної безпеки
Красовська Ганна Валеріївна
2018
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
c.118-123
2
Тези
Рекомендаційна система адаптивного онлайн куру з програмування
Красовська Ганна Валеріївна
2018
Матеріали доповідей. IV Міжнароднанауково-практична конференція. Інформаційні технології та взаємодії. 8-10.11.2017
c.3853-385
3
Тези
Місце рольової моделі в системі оцінки інноваційних проектів техногенної безпеки будівництва.
Красовська Ганна Валеріївна
2018
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції Інформаційні технології та взаємодії, м.Київ, 20 листопада, 2018 р., УкрІНТЕІ
c.271-272
4
Наукова стаття
Підхід до побудови відкритої бази моделей СППР з оцінки інвестиційних проектів техногенної безпеки
Красовська Ганна Валеріївна
2018
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
в.33 c.134-139
5
Наукова стаття
Аналіз підходів до побудови мультиагентної інтелектуальної системи курировання контентом МВОК
Красовська Ганна Валеріївна
2017
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
т.32 c.81-85
6
Тези
Аналіз підходів до розширення інструментарію банківських експертних систем з метою підвищення рівня конверсії продажів банківських продуктів
Красовська Ганна Валеріївна
Красовська Катерина Костянтинівна
2017
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
c. 249-250
7
Наукова стаття
Особливсті формування єдиного інформаційно-навчального простору для організаційно та територіально розподілених університетів
Доманецька Ірина Миколаївна
Красовська Ганна Валеріївна
2016
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформатизація вищого навчального закладу
т.853 c.39-47
8
Тези
Таргетування комунікацій з клієнтами для збільшення рівня конверсії продажів банківських продуктів
Красовська Ганна Валеріївна
Красовська Катерина Костянтинівна
2017
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
c. 247-249
9
Тези
Підхід до побудови багатоагентної технології календарного планування у будівництві
Красовська Ганна Валеріївна
2017
Матеріали доповідей. IV Міжнароднанауково-практична конференція. Інформаційні технології та взаємодії. 8-10.11.2017
c.161-162
10
Матеріали конференції
Prototyping of intellectual decision support system for organizational and technological trainings in construction
Красовська Ганна Валеріївна
2016
Areas of scientific thought
т.16 c.101-105
11
Навчальний посібник
Застосування об"єктно-орієнтованого підходу на прикладі задач будівельної галузі
Доманецька Ірина Миколаївна
Красовська Ганна Валеріївна
2016
Київський національний університет будівництва та архітектури
c.1-116
12
Навчальний посібник
Проектування систем електронного документообігу
Доманецька Ірина Миколаївна
Красовська Ганна Валеріївна
2016
Київський національний університет будівництва та архітектури
c.1-88
13
Наукова стаття
Features of the formation of a unified educational-information space for geographically and organizationally distributed universities
Доманецька Ірина Миколаївна
Красовська Ганна Валеріївна
2016
Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science: International Conference on TCSET
c.842-845
14
Наукова стаття
Концептуальное проектирование системы управления обучением в массовом открытом онлайн курсе по программированию
Красовська Ганна Валеріївна
2015
Science, Technology and Life: International scientific conference
c.180-189
15
Наукова стаття
Підхід до побудови сценарію роботи функціонального модуля системи підтримки прийняття організаційно-технологічних рішень будівництва (СППР ОТП)
Красовська Ганна Валеріївна
2015
Будівельне виробництво: Міжвідомчий науково-технічний збірник
c.33-37
16
Підручник
Конспект лекцій з дисципліни «Алгоритмізація та програмування». Частина 1.
Красовська Ганна Валеріївна
2015
КНУБА
c.1-52
17
Підручник
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»
Красовська Ганна Валеріївна
2015
КНУБА
c.1-64
18
Практикум
Методичні вказівки і наскрізна програма практики
Красовська Ганна Валеріївна
2015
КНУБА
c.1-16
19
Тези
Масові відкриті он-лайн курси та змішана система навчання – виклик сьогодення сучасному університету
Доманецька Ірина Миколаївна
Красовська Ганна Валеріївна
2016
Classic University in the context of Challenges of the Epoch Класичний університет у контексті викликів епохи: Українсько-польська міжнародна наукова конференція
c.184-185
20
Тези
Аналіз краудсорсінг-контенту процесу пошуку рішень
Красовська Ганна Валеріївна
2015
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
c.216-217
21
Тези
Курирування контенту в інтернет-просторі як технологія управління інформаційним впливом
Красовська Ганна Валеріївна
2015
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.306-307
22
Наукова стаття
Модели и методы оценки инновационных проектов техногенной безопасности в строительстве
Доманецька Ірина Миколаївна
Красовська Ганна Валеріївна
2015
ИКОНОМИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ: НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ: Сборник с доклади от международна научна конференция
т.3 c.124 – 129
23
Наукова стаття
Підхід до побудови інформаційної основи систем підтримки прийняття рішень (СППР) по комплексній оцінці інноваційних проектів техногенної безпеки в будівництві
Красовська Ганна Валеріївна
2012
Збірник наукових праць КНУБА «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин»
т.26 c.222-230
24
Наукова стаття
Підхід до побудови сценарію розв’язання задачі підтримки прийняття рішень з оцінки житлових об’єктів нерухомості
Красовська Ганна Валеріївна
2013
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
т.16 c.86-95
25
Наукова стаття
Верифікація схем алгоритму в автоматизованих системах тестування знань студентів з дисципліни «алгоритмізація програмування»
Красовська Ганна Валеріївна
2013
Збірник Криворізького національного університету «Новітні комп’ютерні технології»
т.11 c.16-19
26
Наукова стаття
Верифікація схем алгоритму в автоматизованих системах тестування знань з дисципліни. Алгоритмізація та програмування.
Красовська Ганна Валеріївна
2013
Збірник Криворізького національного університету «Новітні комп’ютерні технології»
т.11 c.16-20
27
Наукова стаття
Підхід до побудови інформаційної основи системи підтримки прийняття рішень (СППР) по комплексній оцінці інноваційних проектів техногенної безпеки в будівництві
Красовська Ганна Валеріївна
2012
Збірник наукових праць КНУБА «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин»
т.28 c.222-230
28
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»
Красовська Ганна Валеріївна
2011
КНУБА
c.1-32
29
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»
Красовська Ганна Валеріївна
2011
КНУБА
c.1-28
30
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до дипломного проектування студентів спеціальностей 7.8.05010101 “Інформаційні управляючі системи та технології” та 7.8.05010102 “Інформаційні технології проектування
Гайна Георгій Анатолійович
Доманецька Ірина Миколаївна
Красовська Ганна Валеріївна
2010
КНУБА
c.1-88
31
Наукова стаття
Принципи побудови умовно-замкнених структурних моделей
Красовська Ганна Валеріївна
2010
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
т.1 c.35-38
32
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системне програмування та операційні системи»
Красовська Ганна Валеріївна
2009
КНУБА
c.1-80
33
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»
Красовська Ганна Валеріївна
2009
КНУБА
c.1-32
34
Наукова стаття
Проблеми інформаційної безпеки використання описів онтологій прикладного рівня
Красовська Ганна Валеріївна
2009
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.6 c.24-27
35
Навчально-методичний комплекс
Конспект лекцій з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови». Частина 2. Мова програмування Сі
Красовська Ганна Валеріївна
2008
КНУБА
c.1-54
36
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання по дисципліні «Системне програмування та операційні системи»
Красовська Ганна Валеріївна
2008
КНУБА
c.1-36
37
Навчально-методичний комплекс
Конспект лекцій з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування». Частина 1. Об’єктна модель Delphi
Красовська Ганна Валеріївна
2008
КНУБА
c.1-51
38
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови»
Красовська Ганна Валеріївна
2007
КНУБА
c.1-52
39
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання та курсової роботи з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови»
Красовська Ганна Валеріївна
2007
КНУБА
c.1-60
40
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови»
Красовська Ганна Валеріївна
2007
КНУБА
c.1-40
41
Тези
Використання компонентної моделі EJB і технології CORBA для побудови розподіленої об’єктної системи
Красовська Ганна Валеріївна
2004
Тези доповідей 65-ої науково-практичної конференції: У 4-х ч.: КНУБА
c.11-12
42
Матеріали конференції
Підхід до побудови моделі управління часовими ризиками розвитку будівельних проектів
Красовська Ганна Валеріївна
2003
Материалы 10-й международной конференции по автоматическому управлению, 15-19 сентября 2003г.
т.3 c.10-11
43
Матеріали конференції
Информационная технология оценки и выбора программных продуктов
Красовська Ганна Валеріївна
2003
Информационная среда вуза: Материалы Х Междуннар. науч.-техн. конф./ Ивановская государственная архитектурно-строительная академия
c.31-33
44
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»
Красовська Ганна Валеріївна
2003
КНУБА
c.1-52
45
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування та операційні системи»
Красовська Ганна Валеріївна
2003
КНУБА
c.1-16
46
Навчально-методичний комплекс
Конспект лекцій з дисципліни «Системне програмування та операційні системи». Частина 1. Мова програмування Асемблер
Красовська Ганна Валеріївна
2003
КНУБА
c.1-80
47
Навчально-методичний комплекс
Конспект лекцій з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови». Частина 1. Мова програмування Паскаль
Красовська Ганна Валеріївна
2003
КНУБА
c.1-64
48
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання по дисципліні «Системне програмування та операційні системи»
Красовська Ганна Валеріївна
2002
КНУБА
c.1-16
49
Навчально-методичний комплекс
Фінанси. Методичні вказівки до практичних занять з питань комп’ютеризації розрахунків
Красовська Ганна Валеріївна
2001
КНУБА
c.1-20
50
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань по дисципліні «Основи програмування та алгоритмічні мови»
Красовська Ганна Валеріївна
2001
КНУБА
c.1-12
51
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання курсової роботи по дисципліні «Основи програмування та алгоритмічні мови»
Красовська Ганна Валеріївна
2001
КНУБА
c.1-12
52
Наукова стаття
Інформаційна технологія процесу прийняття рішень по управлінню інвестиційним проектом у будівництві
Красовська Ганна Валеріївна
2001
Управління проектами та розвиток виробництва
т.1 c.48-53

Повернення до списку

Вгору