Автори, співробітники Університету

Кубявка Любов Богданівна

Ідентифікатор автора: 130085
Author Identifier Number Scopus: 57191869956 →
Кількість пошукових запитів автора: 742

Підрозділ: Факультет інформаційних технологій
Кафедра/Відділ: Технологій управління
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 77, з них наукових статей (наукові публікації) - 36, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 19, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Reflex Intellectual Text Processing Systems: Natural Language Text Addressing
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Лєнков Сергій Васильович
2019
CEUR Workshop Proceedings
c.85-95
2
Тези
Advantages of using system dynamics in the management of IT projects
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Тесля Юрій Миколайович
2019
МНТК "АВІА", North America
3
Тези
Інформаційний простір під впливом блогів
Кубявка Любов Богданівна
2019
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 16-17 травня 2019 року)
c.78-79
4
Монографія
Comparison of models of project management IT
Кубявка Любов Богданівна
2018
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: ZMIANY SPOŁECZNE I EKONOMICZNE. Sustainable development: social and economic changes, Krakov, Poland
5
Наукова стаття
Корпоративна інформаційна система управління інформацією підприємств і проекттів (PrimaDoc)
Єгорченков Олексій Володимирович
Іванов Євген В’ячеславович
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Свідоцтво №75910 Державного сектору Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
6
Наукова стаття
Основи управління інформаційними технологіями супроводження процесів впливу на контрагентів взаємодій
Кубявка Любов Богданівна
2018
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Т.Шевченка
в.Випуск 52 c.45-51
7
Наукова стаття
Створення системи автоматизації процесів розроблення технічного завдання
Кубявка Любов Богданівна
2018
ІІІ Міжнародна науоково-практична конференція ІТІ - 2018
c.61-62
8
Наукова стаття
Переваги застосування системної динаміки при управлінні проектами
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2018
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
в.33 c.75-81
9
Наукова стаття
Концептуальна модель управління інформаційними впливами на противника
Кубявка Любов Богданівна
2018
Науковий журнал «Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони»- НАОУ імені Івана Черняховського, Випуск №7(32) 2018.- Київ, 2018 р.
в.Випуск №7(32) c.67-70
10
Наукова стаття
Information management technology by non-forceful influence on the enemy during the preparation and conduction of military actions
Кубявка Любов Богданівна
2018
Тези доповіді: The 1th IEEE International Conference on Data Stream Mining & Processing 23-27 August 2018, Lviv, Ukraine
c.49-53
11
Наукова стаття
Впливи динамічного оточення на проектне управління програмами академічної мобільності
Кубявка Любов Богданівна
2018
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, Моделювання в економіці та управління проектами, випуск 5(57) - С. 181-183. ISSN 2073-7378
в.Випуск 5(57) c.111-115
12
Наукова стаття
Застосування системної динаміки в управлінні негативними впливами динамічного оточення на проекти та програми
Кубявка Любов Богданівна
2018
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
в.33 c.75-81
13
Наукова стаття
Несилові взаємодії в проектній діяльності: як впливи проектної команди відображаються на прийнятті рішень стейкхолдерами
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2018
Збірник наукових праць «Управління проектами та розвиток виробництва» : зб. наук. пр. / СНУ ім. В. Даля.
в.4(64) c.135-142
14
Наукова стаття
Моніторинг загроз і ризиків в умовах створення системи національної безпеки при використанні засобів відображення геопросторових даних
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Лоза Віталій Миколайович
2018
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Т.Шевченка
в.61 c.81-90
15
Наукова стаття
Інформаційні технології військового прогнозування, як запорука прийняття ефективного командирського рішення
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Лалетін Сергій Павлович
2018
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.59 c.97-104
16
Тези
Про вплив, який змінює і повідомлення, і його зміст
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2018
Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 30 березня 2018 р.) [Електронне видання]. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2018. – 408 с.
c.230-231
17
Тези
Автоматизація доставки повідомлень до кінцевого адресата та зменшення тривалості циклу бойового управління
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Ступницька Оксана Іванівна
2018
ХХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції»
18
Тези
Удосконалення системи управління військами за рахунок зменшення тривалості циклу бойового управління
Бурий Сергій Володимирович
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2018
Тези доповідей Міжнародної НТК «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ» - 17-18 травня 2018 р. - Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
c.212-213
19
Тези
Інформаційний вплив на цільову аудиторію, як результат спланованого проектного рішення
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Лоза Віталій Миколайович
2018
Тези доповідей Міжнародної мультидисциплінарної конференції «Ключові питання освіти та науки: перспективи розвитку для України та Польщі». – Польща, 2018.
c.167-170
20
Тези
Моніторинг загроз і ризиків в умовах створення системи національної безпеки
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2018
Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів «Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» [Текст]/ за заг. Редакцією І.В. Толока. – К.
c.366
21
Тези
Моніторинг соціальних інтернет мереж як один із чинників забезпечення інформаційної безпеки
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.158
22
Тези
Природномовний текст як повноцінний сегмент інформаційної системи і джерело сугестивного впливу
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.219
23
Матеріали конференції
Концептуальна модель визначення необхідних інформаційних впливів на противника
Кубявка Любов Богданівна
2016
Матеріали Другої Всеукраїнської курсантсько-студентської науково-практичної конференції
c.221-222
24
Матеріали конференції
Метод автоматичного визначення адресата повідомлення на основі використанням ймовірносно-рефлекторного підходу
Кубявка Любов Богданівна
2017
Перша міжнародна інтернет-конференції «Прикладні науково-технічні дослідження», Академія технічних наук України
c.20-21
25
Матеріали конференції
Інформаційні технології – гарант захисту інформаційного простору нашої країни
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2017
Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: науково-практична конференція
c.239-241
26
Монографія
Academic mobility project management model in higher education school
Кубявка Любов Богданівна
2017
Sustainable development: social and economic changes
c.100-109
27
Навчальний посібник
Інформаційні технології управління проектами
Кубявка Любов Богданівна
2017
К.: КНУ (навчальний посібник)
c.1-70
28
Наукова стаття
Модель інформаційної дії на контрагентів впливу
Кубявка Любов Богданівна
2016
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
в.3(27) c.54-58
29
Наукова стаття
Інформаційна технологія управління інформаційним супроводженням
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Тесля Юрій Миколайович
2017
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
в.29 c.95-102
30
Наукова стаття
Рефлекторний метод управління інформаційним супроводженням військ (сил)
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2017
Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
в.№1(50) c.48-53
31
Наукова стаття
PrimaDoc – an enterprise information management system: implementation of the development and deployment project
Іванов Євген В’ячеславович
Кубявка Любов Богданівна
Латишева Тетяна Володимирівна
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
IEEE International conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Application (IDAACS)
т.2 c.928-934
32
Наукова стаття
Основи інформаційних технологій супроводження процесів впливу на контрагентів взаємодії.
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.35-41
33
Наукова стаття
Концептуальна модель визначення необхідних інформаційних впливів на противника»
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2017
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
c.47-50
34
Тези
Методологія впровадження технології електронного менеджменту геологічних проектів 
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
35
Тези
Інформаційна технологія формування необхідної інформованості у контрагентів взаємодії
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2016
Всеукраїнська науково-практична конференція.:Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи
c.151-152
36
Тези
Модель визначення найбільш інформативних компонентів природно-мовного тексту з позиції автоматичної адресації цих повідомлень різним класам контрагентів
Кубявка Любов Богданівна
2017
ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційна безпека та комп'ютерні технології" Центральноукраїнський Національний технічний університет кафедра програмування та захисту інформації
c.192-194
37
Тези
Рефлекторний метод автоматичного реагування на зміст повідомлення
Кубявка Любов Богданівна
2017
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.91-92
38
Тези
Створення системи автоматизації процесів розроблення технічного завдання
Кубявка Любов Богданівна
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.61-62
39
Наукова стаття
Концептуальна модель визначення необхідних інформаційних впливів на противника
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2016
Науково-практичний журнал «Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони» НАУ
в.2(26) c.44-47
40
Наукова стаття
Applying the theory of non-forceful cooperation in influence management, on project human resources
Коломієць Анна Степанівна
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2016
Nauka i studia
в.20(151) c.94-101
41
Наукова стаття
Основи інформаційних технологій супроводження процесів впливу на контрагентів взаємодії
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Тесля Юрій Миколайович
2016
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.52 c.123-128
42
Наукова стаття
Матричне управління програмами інформатизації у вищих навчальних закладах
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2016
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
в.В. 25 c.151-157
43
Наукова стаття
The structure of Academic mobility project management programs
Беліченко Маргарита Анатоліївна
Кубявка Любов Богданівна
2016
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
в.В. 26 c.158-162
44
Наукова стаття
Впливи динамічного оточення на проектне управління програмами академічної мобільності
Беліченко Маргарита Анатоліївна
Кубявка Любов Богданівна
2016
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил
т.47 в.В. 2 c.181-183
45
Наукова стаття
Peculiarities of academic mobility in the context of ukrainian higher education
Беліченко Маргарита Анатоліївна
Кубявка Любов Богданівна
2016
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил
т.47 в.В. 2 c.171-174
46
Наукова стаття
Інтегроване інформаційне середовище як продукт електронної освіти вищих навчальних закладів
Беліченко Маргарита Анатоліївна
Кубявка Любов Богданівна
2016
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
в.В. 17 c.41-48
47
Праці конференції
Information management technology by non-forceful influence on the enemy during the preparation and conduction of military actions
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Тесля Юрій Миколайович
2016
IEEE First International Conference on Data Stream Mining and Processing
т.1 c.85-90
48
Розділ монографії
Academic mobility project management model in higher education
Беліченко Маргарита Анатоліївна
Кубявка Любов Богданівна
2016
Sustainable development: social and economic changes
c.1-10
49
Тези
Теорія несилової взаємодії - фундамент для побудови інформаційної технології супроводження процесів впливу на противника
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2016
Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ): Міжнародна науково-практична конференція
c.63-64
50
Тези
Управління впливами на трудові ресурси проектів
Беліченко Маргарита Анатоліївна
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2016
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
т.13 c.91-92
51
Матеріали конференції
Структурні компоненти програм інформатизації вищих навчальних закладів
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2014
52
Наукова стаття
Інформаційні технології – як засіб несилового впливу під час підготовки та проведення бойових дій
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2014
53
Наукова стаття
Можливості застосування теорії несилового впливу в військовій контррозвідці
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Тесля Юрій Миколайович
2015
Scientific Journal «ScienceRise»
т.2 c.1-1
54
Наукова стаття
Управление информационными (несиловыми) воздействиями на проекты и программы
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2014
Российский журнал управления проектами
т.3 в.4 c.1-1
55
Наукова стаття
Болезни проектов и программ: причины и лечение
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2014
Молодой ученый
т.21 c.436-439
56
Наукова стаття
Негативні впливи динамічного оточення на програми інформатизації вищих навчальних закладів
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2014
Вісник ЧДТУ
c.1-1
57
Наукова стаття
Управління впливами на програми інформатизації вищих навчальних закладів
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2015
Вісник НТУ «ХПІ»
c.1-1
58
Підручник
Диалоги с Теслей. Теория Несилового Мира
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
Тімінський Олександр Георгійович
2015
ТОВ «МАКЛАУТ» (для монографій)
c.244 /48
59
Праці конференції
Управління впливами у програмах інформатизації вищих навчальних закладів.
Кубявка Любов Богданівна
2014
60
Праці конференції
Розвиток технологій управління вищими навчальними закладами на основі проектного підходу
Кубявка Любов Богданівна
Латишева Тетяна Володимирівна
Тесля Юрій Миколайович
2014
61
Праці конференції
Організаційні засади управління програмами інформатизації вищих навчальних закладів
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2014
62
Праці конференції
Проектне управління інформатизацією вищих навчальних закладів
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2014
63
Праці конференції
Інтегроване інформаційне середовище як продукт програм інформатизації вищих навчальних закладів
Кубявка Любов Богданівна
2014
64
Праці конференції
Проектне самофінансування в мультипроекті модернізації водопровідно-каналізаційного господарства України
Кубявка Любов Богданівна
2014
IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Сучасна наука ХХІ століття
c.1-4
65
Праці конференції
Протидія впливам в програмах інформатизації вищих навчальних закладів
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2014
66
Праці конференції
Інформаційні технології – як засіб несилового впливу під час підготовки та проведення бойових дій
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2014
67
Праці конференції
Управління впливами в проектному менеджменті
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2014
68
Праці конференції
Інтегроване інформаційне середовище як продукт програм інформатизації вищих навчальних закладів
Кубявка Любов Богданівна
2014
69
Праці конференції
Управління впливами на програми інформатизації вищих навчальних закладів
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2015
70
Тези
Застосування теорії несилової взаємодії в управлінні впливами на трудові ресурси проектів
Кубявка Любов Богданівна
2015
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: "Information Technologies & Interactions"
c.227-229
71
Наукова стаття
Концепція побудови та функції системи протиризикового управління проектами в програмах інформатизації
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2014
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
т.19 c.93-97
72
Наукова стаття
Структури програм інформатизації вищих навчальних закладів
Кубявка Любов Богданівна
Латишева Тетяна Володимирівна
Тесля Юрій Миколайович
2014
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
т.18 c.98-101
73
Наукова стаття
Використання технологій інформаційного впливу під час підготовки та проведення бойових дій
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Тесля Юрій Миколайович
2014
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
c.147-152
74
Наукова стаття
Программно-информационные надстройки в управлении портфелями проектов и програм
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2014
Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті
c.11-24
75
Наукова стаття
Программно-информационные надстройки в управлении портфелями проектов и программ
Єгорченков Олексій Володимирович
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2014
Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті
в.1 c.11-24
76
Праці конференції
Негативні впливи динамічного оточення на програму інформатизації вищих навчальних закладів
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2014
77
Тези
Деякі аспекти оцінки ризиків в інвестиційних проектах
Кубявка Любов Богданівна
2012

Повернення до списку

Вгору