Автори, співробітники Університету

Нагірна Алла Миколаївна

Ідентифікатор автора: 130095
Кількість пошукових запитів автора: 705

Підрозділ: Факультет інформаційних технологій
Кафедра/Відділ: Інтелектуальних і інформаційних систем
Посада: Асистент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 37, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 18, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Умовна оптимізація лінійної функції на перестановках
Нагірна Алла Миколаївна
2014
Збірник наукових праць "Теорія оптимальних рішень"
т.1 c.16-24
2
Наукова стаття
Модификация координатного метода решения экстремальных задач на комбинаторных конфигурациях при условии многокритериальности
Нагірна Алла Миколаївна
2014
3
Наукова стаття
Задача локалізації функції на множині розміщень
Нагірна Алла Миколаївна
2014
Збірник наукових праць "Теорія оптимальних рішень"
т.1 c.155-161
4
Наукова стаття
Розв’язування оптимізаційної задачі з дробово-лінійною цільовою функцією на комбінаторній конфігурації розміщень
Нагірна Алла Миколаївна
2014
Управляющие системы и машины (УСиМ)
т.4 c.145-147
5
Тези
Вибір програмного забезпечення на основі багатокритеріальних моделей на нечітко заданій комбінаторній множині
Нагірна Алла Миколаївна
2014
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
c.159-160
6
Тези
Умовна оптимізація лінійної функції на конфігурації сполучень
Нагірна Алла Миколаївна
2014
7
Наукова стаття
Многокритериальная модель рейтингования
Нагірна Алла Миколаївна
2013
Радиоэлектроника и информатика
т.3 c.201-203
8
Наукова стаття
Локалізація значення лінійної функції, заданої на множині сполучень
Нагірна Алла Миколаївна
2014
Математичні машини і системи
т.5 c.153-156
9
Тези
Многокритериальная модель рейтингования
Нагірна Алла Миколаївна
2013
10
Тези
Багатокритеріальна математична модель вибору хостинг провайдера
Нагірна Алла Миколаївна
2013
11
Тези
Оптимізація квадратичної функції на комбінаторних конфігураціях перестановок
Нагірна Алла Миколаївна
2013
12
Наукова стаття
Оптимізація вибору програмного забезпечення на основі багатокритеріальних моделей на нечітко заданій комбінаторній множині
Нагірна Алла Миколаївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.188-193
13
Наукова стаття
Векторные задачи оптимизации с линейными критериями на нечетко заданном комбинаторном множестве альтернатив
Нагірна Алла Миколаївна
2011
14
Наукова стаття
Багатокритеріальна комбінаторна модель вибору інвестиційних проектів
Нагірна Алла Миколаївна
2011
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право
т.6 c.123-128
15
Наукова стаття
Об одном подходе к решению векторных задач с дробно-линейными функциями критериев на комбинаторном множестве размещений
Нагірна Алла Миколаївна
2010
Проблемы управления и информатики
т.1 c.131-144
16
Наукова стаття
Багатокритеріальні задачі лексикографічної інформації на нечіткій множині альтернатив
Нагірна Алла Миколаївна
2010
Доповіді НАН України
т.6 c.42-52
17
Тези
Оптимізація вибору програмного забезпечення на основі багатокритеріальних моделей на нечіткій множині сполучень
Нагірна Алла Миколаївна
2010
18
Наукова стаття
Розв’язання багатокритеріальних задач оптимізації на множині поліперестановок
Нагірна Алла Миколаївна
2009
Доповіді НАН України
т.2 c.41-48
19
Наукова стаття
Розв’язування задач векторної оптимізації з дробово-лінійними функціями критеріїв на комбінаторній множині розміщень
Нагірна Алла Миколаївна
2009
Наукові вісті Національного технічного університету України “КПІ”
т.2 c.53-60
20
Наукова стаття
Поліедральний підхід до розв’язання одного класу векторних задач комбінаторної оптимізації
Нагірна Алла Миколаївна
2009
Доповіді НАН України
т.6 c.46-53
21
Тези
Багатокритеріальні задачі комбінаторної оптимізації на нечіткій множині альтернатив
Нагірна Алла Миколаївна
2009
22
Тези
Розв’язання задач векторної оптимізації з дробово-лінійними функціями критеріїв на комбінаторній множині
Нагірна Алла Миколаївна
2009
23
Тези
Багатокритеріальна задача комбінаторної оптимізації з параметром у векторному критерії
Нагірна Алла Миколаївна
2009
24
Наукова стаття
Подход к решению векторных задач дискретной оптимизации на комбинаторном множестве перестановок
Нагірна Алла Миколаївна
2008
25
Наукова стаття
Решение и исследование векторных задач комбинаторной оптимизации на множестве полиперестановок
Нагірна Алла Миколаївна
2008
Проблемы управления и информатики
т.6 c.26-41
26
Наукова стаття
Vector combinatorial problems in a space of combinations with linear fractional functions of criteria
Нагірна Алла Миколаївна
2008
Information Theories & Applications
т.3 c.240-245
27
Тези
Знаходження Парето-оптимальних розв’язків векторних задач комбінаторної оптимізації на множині поліперестановок
Нагірна Алла Миколаївна
2008
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
c.112-113
28
Тези
Векторні задачі комбінаторної оптимізації з дробово-лінійними функціями критеріїв
Нагірна Алла Миколаївна
2008
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
c.164-165
29
Тези
Векторные комбинаторные задачи в пространстве сочетаний с дробно-линейными функциями критериев
Нагірна Алла Миколаївна
2007
Knowledge - Dialogue - Solution (KDS): International Conference
c.152-157
30
Тези
О многокритериальной задаче комбинаторной оптимизации на перестановках
Нагірна Алла Миколаївна
2007
31
Тези
Про розв’язування задач векторної оптимізації з дробово-лінійними функціями критеріїв на комбінаторній множині перестановок
Нагірна Алла Миколаївна
2007
32
Тези
Багатокритеріальні задачі дискретної оптимізації на евклідових комбінаторних множинах
Нагірна Алла Миколаївна
2007
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
c.114-115
33
Тези
Умови оптимальності багатокритеріальних задач комбінаторної оптимізації на перестановках
Нагірна Алла Миколаївна
2007
34
Наукова стаття
Моделювання та розв’язування економічних задач оптимізації відносних показників з урахуванням комбінаторних властивостей розв’язку
Нагірна Алла Миколаївна
2006
Наукові вісті Національного технічного університету України “КПІ”
т.5 c.34-40
35
Тези
Використання комбінаторної багатокритеріальної моделі при розв’язуванні задачі оптимізації швидкості передачі інформації
Нагірна Алла Миколаївна
2006
36
Тези
Огляд методів розв’язування задач багатокритеріальної оптимізації
Нагірна Алла Миколаївна
2006
37
Наукова стаття
Розв’язування багатокритеріальної задачі з лінійними критеріями на множині переставлень
Нагірна Алла Миколаївна
2005

Повернення до списку

Вгору