Автори, співробітники Університету

Порєв Геннадій Володимирович

Ідентифікатор автора: 130160
ResearcherID, Web of Science: F-9410-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 518

Підрозділ: Факультет інформаційних технологій
Кафедра/Відділ: Програмних систем і технологій
Посада: Доцент кафедри програмних систем і технологій

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: с.н.с.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 58, з них наукових статей (наукові публікації) - 36, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Імітаційне моделювання файлообмінної однорангової мережі з насиченням
Порєв Геннадій Володимирович
2017
Вісник інженерної академії наук
в.1 c.97-103
2
Тези
Імітаційне моделювання однорангової мережі у контексті задач теорії масового обслуговування
Порєв Геннадій Володимирович
Птушкін Сергій Дмитрович
2017
Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених
в.1 c.96-97
3
Тези
Реалізація імітаційної моделі однорангової мережі з насиченням
Порєв Геннадій Володимирович
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 8-10 листопада 2017 р., м. Київ
в.2 c.201-202
4
Тези
Компенсація впливу випромінювання сторонніх джерел на результати досліджень зонної плавки
Порєв Геннадій Володимирович
2017
Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: Міжнародна наукова інтернет-конференція
в.25 c.115-116
5
Наукова стаття
Facilitation of the peer-to-peer file sharing in onion networks
Порєв Геннадій Володимирович
2016
Перший незалежний науковий вісник
в.В. 9-10 c.120-123
6
Тези
Mobile Ad-Hoc network Intricacies and Security Paradigms
Порєв Геннадій Володимирович
2016
Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: Науково-технічна конференція
c.9-9
7
Тези
Intricacies and Security Determinants in Mobile Ad-Hoc Network
Порєв Геннадій Володимирович
2016
Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати: Міжнародна науково-практична конференція
c.154-155
8
Тези
A Method to Improve Network Topology Survey in Building Internet Structural Model
Порєв Геннадій Володимирович
2016
Computer, Communication and Control Technology: International Conference
c.19-20
9
Тези
Технології організації архітектури гібридних систем доставки контенту
Порєв Геннадій Володимирович
2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.286-287
10
Наукова стаття
Binary Trees Approach to speedup Address Range Lookup in Peer-to-Peer Solutions
Порєв Геннадій Володимирович
2013
Реєстрація, зберігання і обробка даних
т.15 c.82-89
11
Наукова стаття
Specifics of the software development for building and modeling the peer-to-peer networks with information technologies
Порєв Геннадій Володимирович
2013
Nauka i studia
т.75 c.78-87
12
Наукова стаття
Компенсация систематической погрешности измерения температуры поверхности зоны плавки
Порєв Геннадій Володимирович
2014
Известия Академии инженерных наук им.А.М.Прохорова
т.2 c.53-56
13
Наукова стаття
Peer-to-Peer Networks and their Impact on the Development of the Internet and Information Technologies
Порєв Геннадій Володимирович
2012
Методи та прилади контролю якості
т.28 c.120-126
14
Наукова стаття
Using Binary Trees to Speedup Address Range Lookup in Geolocation Solutions
Порєв Геннадій Володимирович
2012
Nauka i studia
т.65 c.55-61
15
Наукова стаття
Eight-Class Locally-Computed Internet Locality Estimation Method and its Impact on Peer-to-Peer Network Performance
Порєв Геннадій Володимирович
2012
16
Праці конференції
Application of The Peer-to-Peer Information Technologies in the Device Engineering Solutions
Порєв Геннадій Володимирович
2012
Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси: Міжнародна науково-практична конференція
c.97-98
17
Праці конференції
Peer-to-Peer Swarm Behavior on a Uniform Mesh
Порєв Геннадій Володимирович
2012
Науково-технічна конференція «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології»
c.62
18
Праці конференції
Peer-to-Peer Networks and Their Impact on the Development of the Internet and Information Techologies
Порєв Геннадій Володимирович
2012
IX-я международная научно-техническая конференция «Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации»
c.9-11
19
Наукова стаття
Побудова структурної моделі національних сегментів мережі Інтернет в задачі оцінки топологічної локальності
Порєв Геннадій Володимирович
2011
Наукові праці Донецького національного технічного університету: «Обчислювальна техніка та автоматизація»
т.183 c.109-115
20
Наукова стаття
Using the Internet Registries to Construct Structural Model for Locality Estimation in the Overlay Networks
Порєв Геннадій Володимирович
2011
Реєстрація, зберігання і обробка даних
т.13 c.78-86
21
Наукова стаття
Ефективність оверлейної структури однорангових файлообмінних мереж
Порєв Геннадій Володимирович
2011
Науково-практичний журнал «Наука та інновації»
т.5 c.16-21
22
Наукова стаття
Efficiency of the overlay network clustering based on the locality metric
Порєв Геннадій Володимирович
2011
Реєстрація, зберігання і обробка даних
т.13 c.47-52
23
Наукова стаття
Direct Observation of Performance Improvement in Filesharing P2P Networks Using CARMA Techniques
Порєв Геннадій Володимирович
2011
Journal of Qafqaz University. Mathematics and Computer Science
т.31 c.16-22
24
Наукова стаття
Improved CARMA Locality Estimation Model for Peer List Reordering and Its Experimental Validation
Порєв Геннадій Володимирович
2011
Реєстрація, зберігання і обробка даних
т.13 c.3-11
25
Праці конференції
Locality metric in distributed peer-to-peer networks
Порєв Геннадій Володимирович
2011
Збірник праць III конференції молодих вчених «Прикладна математика та комп’ютинг — 2011» КПІ
c.149-152
26
Праці конференції
Increasing the efficiency of distributed networks using the national Internet segmentation
Порєв Геннадій Володимирович
2011
Сборник трудов XI международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности»
c.126-127
27
Праці конференції
Застосування технологій однорангових мереж в задачах неруйнівного контролю
Порєв Геннадій Володимирович
2011
3-тя науково-практична конференція студентів і молодих учених «Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання»
c.130-131
28
Тези
Технологія однорангових мереж в задачах екологічного моніторингу
Порєв Геннадій Володимирович
2011
Збірник тез доповідей X міжнародної науково-технічної конференції «Приладобудування 2011: стан і перспективи» КПІ
c.158-159
29
Наукова стаття
Архiтектурні засади розподiлених та однорангових мереж
Порєв Геннадій Володимирович
2010
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології
т.20 c.235-243
30
Наукова стаття
Метод підвищення точності відтворення кінематичних характеристик об’єктів в розподілених мережах симуляції руху
Порєв Геннадій Володимирович
2010
Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія
т.19 c.62-65
31
Наукова стаття
Дослідження методів розробки кросплатформного програмного забезпечення
Порєв Геннадій Володимирович
2010
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології
т.19 c.64-68
32
Наукова стаття
CARMA: A Distance Estimation Method for Internet Nodes and its Usage in P2P Networks
Порєв Геннадій Володимирович
2010
International Journal on Advances in Telecommunications
т.3 c.114-128
33
Наукова стаття
New method of relative locality estimation on the Internet
Порєв Геннадій Володимирович
2010
Наукові праці Донецького національного технічного університету: «Обчислювальна техніка та автоматизація»
т.169 c.187-192
34
Наукова стаття
Вдосконалена модель для визначення топологічної локальності в мережі Інтернет
Порєв Геннадій Володимирович
2010
Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія
т.18 c.38-43
35
Праці конференції
Improved proximity awareness in distributed networks
Порєв Геннадій Володимирович
2010
Збірник праць ювілейної науково-практичної конференції «Розподілені комп’ютерні системи — 2010» КПІ
c.58-60
36
Праці конференції
CARMA based MST Approximation for Multicast Provision in P2P Networks
Порєв Геннадій Володимирович
2010
In Proceedings of the Sixth International Conference on Networking and Services
c.123-128
37
Наукова стаття
Обчислювальний кластер для автоматизації наукових досліджень
Порєв Геннадій Володимирович
2009
Вісник НТУУ «КПІ»: серія «Приладобудування»
т.37 c.108-114
38
Наукова стаття
Multi-tier locality awareness in distributed networks
Порєв Геннадій Володимирович
2009
Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія
т.16 c.13-17
39
Праці конференції
Застосування архітектури однорангових мереж для інформаційних систем екологічного моніторингу
Порєв Геннадій Володимирович
2009
II науково-практична конференція студентів і молодих учених «Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання»
c.107-108
40
Матеріали конференції
Distributed ecological monitoring systems based on peer-to-peer principles
Порєв Геннадій Володимирович
2008
Збірник матеріалів четвертої міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Інформатика та комп’ютерні технології»
c.485-486
41
Наукова стаття
The possibility of reported traffic forgery on private BitTorrent trackers
Порєв Геннадій Володимирович
2008
Вісник НТУУ «КПІ»: серія «Приладобудування»
т.35 c.123-129
42
Наукова стаття
Traffic regulation and reputation handling in the BitTorrent peer-to-peer networks
Порєв Геннадій Володимирович
2008
Вісник НТУУ «КПІ»: серія «Приладобудування»
т.36 c.105-110
43
Тези
On the Application of peer-to-peer Network Architecture for Global Ecological Information and Monitoring Systems
Порєв Геннадій Володимирович
2008
Тези доповіді Третьої науково-практичної конференції «Моніторинг навколишнього середовища: наукове, методичне, технічне та програмне забезпечення» НПЦ «Екологія. Наука. Техніка»
c.102
44
Наукова стаття
Телевізійні інформаційно-вимірювальні системи — крок до нових технологій
Порєв Геннадій Володимирович
2007
Наукові праці Донецького національного технічного університету: «Обчислювальна техніка та автоматизація»
т.13 c.203-207
45
Наукова стаття
Дослідження технологій побудови деталізованої рельєфно-батиметричної моделі поверхні {Землі} для задач екологічного моніторингу
Порєв Геннадій Володимирович
2007
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології
т.13 c.157-163
46
Наукова стаття
Design cautions for the multilingual data processing in P2P networks
Порєв Геннадій Володимирович
2007
Вісник НТУУ «КПІ»: серія «Приладобудування»
т.34 c.136-140
47
Наукова стаття
The Application of the Peer-to-Peer Network Technologies
Порєв Геннадій Володимирович
2007
Наукові праці Донецького національного технічного університету: «Обчислювальна техніка та автоматизація»
т.118 c.150-156
48
Наукова стаття
The potential security flaw in the modern firewall designs
Порєв Геннадій Володимирович
2007
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології
т.14 c.257-262
49
Наукова стаття
Синтез оптимальної архітектури класу TCP-сервера з підвищеною надійністю та ефективністю обробки даних в умовах високих навантажень
Порєв Геннадій Володимирович
2007
Східно-Європейський журнал передових технологій
т.1 c.43-45
50
Праці конференції
The Vulnerability in the Modern Firewall Designs Concerning ICMP Traffic
Порєв Геннадій Володимирович
2007
Збірник праць третьої міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Інформатика та комп’ютерні технології»
c.127-128
51
Праці конференції
Non-Reliable Data Link Utilizing ICMP Payload Capacities
Порєв Геннадій Володимирович
2007
Збірник праць третьої міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Інформатика та комп’ютерні технології»
c.129-130
52
Наукова стаття
Контроль цілісності даних в розподілених мережах
Порєв Геннадій Володимирович
2006
Східно-Європейський журнал передових технологій
т.4 c.32-35
53
Наукова стаття
Виявлення та знешкодження прихованих служб типу RootKit в NT-базованих операційних системах
Порєв Геннадій Володимирович
2005
Електроніка та зв’язок
т.26 c.94-96
54
Наукова стаття
Особливості розробки програмного забезпечення режиму ядра в NT-базованих операційних системах в середовищі Borland Delphi
Порєв Геннадій Володимирович
2005
Східно-Європейський журнал передових технологій
т.4 c.102-104
55
Наукова стаття
Экспериментальное определение температурного диапазона телевизионного пирометра
Порєв Геннадій Володимирович
2004
Оптический журнал
т.1 c.70-76
56
Наукова стаття
Оцінка точності вимірювання температури розплавленої поверхні
Порєв Геннадій Володимирович
2004
Методи та прилади контролю якості
т.12 c.14-17
57
Наукова стаття
Создание драйверов режима ядра в среде Borland Delphi
Порєв Геннадій Володимирович
2004
Russian Software Developer Network Magazine
т.4 c.80-83
58
Тези
Особливості розробки програмного забезпечення для інформаційно-вимірювальних систем
Порєв Геннадій Володимирович
2004
Тези доповіді Четвертої Української конференції по перспективним космічним дослідженням
c.26

Повернення до списку

Вгору