Автори, співробітники Університету

Сизов Алім Іванович
Syzov Alim Ivanovych

Ідентифікатор автора: 131190
Кількість пошукових запитів автора: 738

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Фінансового забезпечення військ
Посада: Начальник кафедри

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 38, з них наукових статей (наукові публікації) - 22, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Перспективи фінансового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України
Сизов Алім Іванович
Цюкало Людмила Вікторівна
2019
International Journal of Innovative Technologies in Economy
в.7(27) c.23-28
2
Тези
Суб’єктно-діяльнісний підхід в організації підготовки військових фахівців у системі вищої освіти
Городянська Лариса Володимирівна
Сизов Алім Іванович
2020
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.204-206
3
Навчальний посібник
Статистика для економістів
Городянська Лариса Володимирівна
Сизов Алім Іванович
2019
НКК ВІКНУ
c.1-350
4
Наукова стаття
Структура професійно важливих якостей військовослужбовців та напрями їх відтворення
Городянська Лариса Володимирівна
Сизов Алім Іванович
2018
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.Вип. 59 c.186-190
5
Матеріали конференції
Фінансова система України: пріоритети розвитку та нові виклики
Наконечна Юлія Леонідівна
Сизов Алім Іванович
2018
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХV міжн. наук.-практ. конф. 25-26 вересня 2018 року.
c.265-272
6
Навчально-методичний комплекс
Макроекономіка
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
Сизов Алім Іванович
2018
НКК ВІКНУ
c.1-49
7
Наукова стаття
Современная социально-экономическая система: инновационность
Діденко Лариса Віталіївна
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
Сизов Алім Іванович
2017
Economic innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world: International scientific-practical conference
8
Тези
Методи та процедури внутрішнього аудиту
Сизов Алім Іванович
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.287-289
9
Наукова стаття
Зарубіжний досвід проведення внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю в Україні
Сизов Алім Іванович
Шрамко Олександр Володимирович
2016
Економіка. Фінанси. Право.
в.В.8/1’2016 c.27-32
10
Наукова стаття
Механізм організації та проведення внутрішнього аудиту в Україні
Сизов Алім Іванович
Шрамко Олександр Володимирович
2016
Міжнародний науковий журнал
т.3 в.В.5 c.85-92
11
Наукова стаття
Досвід Королівства Нідерланди з впровадження внутрішнього аудиту в Збройних Силах України
Сизов Алім Іванович
Шрамко Олександр Володимирович
2016
Економіка та держава
c.46-50
12
Навчальний посібник
Порядок надання відпусток працівникам
Брижеватий Віталій Миколайович
Сизов Алім Іванович
Чистик Олександр Михайлович
2015
НКК ВІКНУ
т.1 c.1-59
13
Наукова стаття
Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles
Сизов Алім Іванович
2014
Publishing house "BREEZE"
т.2 c.283-287
14
Наукова стаття
Нормативно-правове регулювання експорту військових технологій
Сизов Алім Іванович
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.260-265
15
Довідник
Інформаційно-аналітичні матеріали щодо діяльності фінансово-економічних органів у ході проведення антитерористичної операції (станом на 1 листопада 2014 року)
Андрієнко Оксана Олександрівна
Брижеватий Віталій Миколайович
Коропатнік Ігор Михайлович
Остапенко Олександр Петрович
Сизов Алім Іванович
Ульянов Костянтин Євгенович
Чистик Олександр Михайлович
Чімишенко Сергій Миколайович
Шрамко Олександр Володимирович
2014
НКК ВІКНУ
т.1 c.1-254
16
Навчальний посібник
Економіка Збройних Сил України як складова частини оборонної економіки країни
Брижеватий Віталій Миколайович
Сизов Алім Іванович
2014
НКК ВІКНУ
т.1 c.1-59
17
Тези
Фінансові ресурси в економічній системі
Сизов Алім Іванович
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.202
18
Тези
Комплексна методика оцінки економічної ефективності впровадження заходів щодо проведення глибокої модернізації РСЗВ
Сизов Алім Іванович
2014
19
Наукова стаття
Модель прогнозування фінансових ресурсів для Збройних Сил України як ієрархічна структура
Сизов Алім Іванович
Чистик Олександр Михайлович
2013
Актуальні питання сталого розвитку: Міжнародна науково-практична коференція
т.2 c.95-97
20
Наукова стаття
Актуальні питання трудових прав працівників Збройних Сил України
Сизов Алім Іванович
2013
Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник наукових праць
т.1 c.257-260
21
Наукова стаття
Економіко-математична модель раціонального харчування військовослужбовців в умовах обмеженого фінансування Збройних Сил України
Сизов Алім Іванович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
т.2 c.33-36
22
Наукова стаття
Новітні інформаційні технології як базис забезпечення фінансової стабільності в Україні
Сизов Алім Іванович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
т.2 c.41-46
23
Тези
Модель прогнозування фінансових ресурсів для Збройних Сил України як ієрархічна структура
Сизов Алім Іванович
Чистик Олександр Михайлович
2013
Наука в інформаційному просторі: Міжнародна науково-практична конференція
24
Тези
Актуальні питання оплати праці працівників ЗСУ
Сизов Алім Іванович
2013
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.239
25
Наукова стаття
Актуальність та проблеми аутсорсингу у системі матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України
Сизов Алім Іванович
2011
Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник наукових праць
т.1 c.233-235
26
Наукова стаття
Модель "сутність-зв'язок" у задачах подання об'єктно-реляційних властивостей предметної області
Сизов Алім Іванович
2011
Control Systems and Computers (УСиМ)
т.3 c.73-78
27
Наукова стаття
Математичні моделі підтримки прийняття рішень в задачах матеріально-технічного забезпечення
Сизов Алім Іванович
2011
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: міжнародна науково-методична конференція
т.1 c.261-263
28
Наукова стаття
Аудит розрахунків з Державним бюджетом
Сизов Алім Іванович
2010
Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник наукових праць
т.1 c.250-254
29
Наукова стаття
Економіко-математичні моделі управління запасами в системі постачання матеріальних ресурсів
Сизов Алім Іванович
2010
Моделювання та інформатизація соціальноекономічного розвитку України: збірник наукових праць
т.11 c.180-188
30
Наукова стаття
Економіко-математична модель раціонального харчування військовослужбовців
Сизов Алім Іванович
2010
Вестник научных трудов Восточноукраинского национального университета им. В. Даля
т.9 c.116-119
31
Наукова стаття
Інформаційні технології технологічної та планово-економічної підготовки кулінарного виробництва
Сизов Алім Іванович
2010
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць: МННЦ ІТіС
т.15 c.348-356
32
Наукова стаття
Побудова реляційної бази даних інформаційної системи підприємства громадського харчування
Сизов Алім Іванович
2010
Проблеми системного підходу в економіці
т.34 c.135-144
33
Наукова стаття
Динамічне формування баз даних при організації технологічного процесу не підприємствах громадського харчування
Сизов Алім Іванович
2010
Сборник научных трудов Восточноукраинского национального университета им. В. Даля
т.11 c.113-125
34
Наукова стаття
Сучасний стан організації заробітної плати працівників в Збройних Силах України
Кузьмич Ольга Іванівна
Сизов Алім Іванович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
т.25 c.84-87
35
Тези
Оптимізація ієрархічної системи запасів за критерієм мінімуму загальних витрат
Сизов Алім Іванович
2010
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.148
36
Тези
Економіко-математична модель раціонального харчування військовослужбовців в умовах обмеженого фінансування
Кузьмич Ольга Іванівна
Сизов Алім Іванович
2010
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.162
37
Тези
Модель "Сутність-зв'язок" у задачі подання об'єктно-реляційних властивостей бази даних "Кулінарні рецепти"
Сизов Алім Іванович
2010
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.150
38
Тези
Проблемні питання впорядкування оренди і оплати орендованого житла в ЗСУ
Сизов Алім Іванович
2008
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.74

Повернення до списку

Вгору