Автори, співробітники Університету

Кубявка Микола Богданович

Ідентифікатор автора: 132154
Author Identifier Number Scopus: 57191864145 →
Кількість пошукових запитів автора: 706

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Науково-дослідний центр

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 55, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 28, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Моє розуміння безпекових пріоритетів зовнішньої політики України
Кубявка Микола Богданович
2020
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.170-171
2
Тези
До питання проблем інформаційної безпеки України
Кубявка Микола Богданович
Проценко Ярослав Миколайович
2020
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.172
3
Тези
Блогосфера та соціальні мережі, як місце висвітлення думок, просування контенту та маніпуляція
Кубявка Микола Богданович
Лоза Віталій Миколайович
2020
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.239
4
Тези
До питання розвитку систем моніторингу інформаційного простору на основі програмного комплексу Arcgis
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Лоза Віталій Миколайович
2020
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.338
5
Наукова стаття
До питання розвитку систем підтримки прийняття рішення на основі технологій штучного інтелекту
Кубявка Микола Богданович
Лоза Віталій Миколайович
2019
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.63 c.123-130
6
Тези
Reflex Intellectual Text Processing Systems: Natural Language Text Addressing
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Лєнков Сергій Васильович
2019
7
Тези
Advantages of using system dynamics in the management of IT projects
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Тесля Юрій Миколайович
2019
МНТК "АВІА", North America
8
Тези
Інформаційний простір під впливом блогів
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Лалетін Сергій Павлович
2019
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 16-17 травня 2019 року)
c.180
9
Тези
Ймовірносно-рефлекторний підхід у системі інформаційно-аналітична забезпечення своєчасного виявлення реальних та потенційних загроз національним інтересам
Кубявка Микола Богданович
2018
Виклики політики безпеки: історія і сучасність: Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції 18-19 жовтня 2018 року
в.8 c.255-257
10
Тези
Інформаційна технологія визначення психофізіологічної готовності військовослужбовців до виконання поставлених завдань в умовах інформаційно-емоційного перевантаження
Кубявка Микола Богданович
Лоза Віталій Миколайович
2019
Прикладні науково-технічні дослідження: міжнар. наук.-практ. конференція
c.34
11
Наукова стаття
Несилові взаємодії в проектній діяльності: як впливи проектної команди відображаються на прийнятті рішень стейкхолдерами
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2018
Збірник наукових праць «Управління проектами та розвиток виробництва» : зб. наук. пр. / СНУ ім. В. Даля.
в.4(64) c.135-142
12
Наукова стаття
Моніторинг загроз і ризиків в умовах створення системи національної безпеки при використанні засобів відображення геопросторових даних
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Лоза Віталій Миколайович
2018
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.61 c.81-90
13
Наукова стаття
Інформаційні технології військового прогнозування, як запорука прийняття ефективного командирського рішення
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Лалетін Сергій Павлович
2018
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.59 c.97-104
14
Тези
Підвищення ефективності роботи підрозділів інформаційно-аналітичого забезпечення за рахунок автоматизованого моніторингу та візуалізації інформації при використанні систем відображення геопросторових даних
Кубявка Микола Богданович
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2018
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.330-331
15
Тези
Про вплив, який змінює і повідомлення, і його зміст
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2018
Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 30 березня 2018 р.) [Електронне видання]. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2018. – 408 с.
c.230-231
16
Тези
Автоматизація доставки повідомлень до кінцевого адресата та зменшення тривалості циклу бойового управління
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Ступницька Оксана Іванівна
2018
ХХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції»
17
Тези
Удосконалення системи управління військами за рахунок зменшення тривалості циклу бойового управління
Бурий Сергій Володимирович
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2018
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ : збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 17-18 травня 2018)
c.212-213
18
Тези
Інформаційний вплив на цільову аудиторію, як результат спланованого проектного рішення
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Лоза Віталій Миколайович
2018
Тези доповідей Міжнародної мультидисциплінарної конференції «Ключові питання освіти та науки: перспективи розвитку для України та Польщі». – Польща, 2018.
c.167-170
19
Тези
Інформаційні системи забезпечення прийняття рішення командиром на етапі підготовки до спеціальної операції
Кубявка Микола Богданович
Гребенюк Леся Володимирівна
2018
Тези доповідей XVIII науково-технічної конференції “Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовахˮ. - Чернігів, 2018.
c.150-152
20
Тези
Моніторинг загроз і ризиків в умовах створення системи національної безпеки
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2018
Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів «Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» [Текст]/ за заг. Редакцією І.В. Толока. – К.
c.366
21
Тези
Тренажерно-моделюючі системи в глобальній системі розподіленого моделювання
Кубявка Микола Богданович
2018
Тези доповідей XVIII науково-технічної конференції “Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовахˮ. - Чернігів, 2018.
22
Тези
Моніторинг соціальних інтернет мереж як один із чинників забезпечення інформаційної безпеки
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.158
23
Тези
Природномовний текст як повноцінний сегмент інформаційної системи і джерело сугестивного впливу
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.219
24
Автореферат
Моделі та методи управління інформаційним супроводженням в умовах гібридної війни
Кубявка Микола Богданович
2017
НКК ВІКНУ
c.1-24
25
Дисертаційна робота
Моделі та методи управління інформаційним супроводженням в умовах гібридної війни
Кубявка Микола Богданович
2017
К. : ВІКНУ
c.1-199
26
Матеріали конференції
Концептуальна модель визначення необхідних інформаційних впливів на противника
Кубявка Любов Богданівна
2016
Матеріали Другої Всеукраїнської курсантсько-студентської науково-практичної конференції
c.221-222
27
Матеріали конференції
Метод автоматичного визначення адресата повідомлення на основі використанням ймовірносно-рефлекторного підходу
Кубявка Любов Богданівна
2017
Перша міжнародна інтернет-конференції «Прикладні науково-технічні дослідження», Академія технічних наук України
c.20-21
28
Матеріали конференції
Інформаційні технології – гарант захисту інформаційного простору нашої країни
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2017
Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: науково-практична конференція
c.239-241
29
Наукова стаття
Інформаційні дії по формуванню необхідної інформованості контрагента впливу
2016
Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал
т.4 c.24-28
30
Наукова стаття
Математична модель несилової взаємодії в інформаційній технології інформаційного супроводження
2016
Науковий журнал "Information Technology and Security"
т.4 в.2(7) c.206-2012
31
Наукова стаття
Модель інформаційної дії на контрагентів впливу
Кубявка Любов Богданівна
2016
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
в.3(27) c.54-58
32
Наукова стаття
The control of information support of the processes of influence on the opponent
2016
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.54 c.174-181
33
Наукова стаття
Визначення міри впливу на противника в інформаційній технології супроводження процесів підготовки та проведення військових операцій
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.55 c.146-155
34
Наукова стаття
Інформаційна технологія управління інформаційним супроводженням
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Тесля Юрій Миколайович
2017
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
в.29 c.95-102
35
Наукова стаття
Рефлекторний метод управління інформаційним супроводженням військ (сил)
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2017
Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
в.№1(50) c.48-53
36
Наукова стаття
Концептуальна модель визначення необхідних інформаційних впливів на противника»
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2017
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
c.47-50
37
Тези
Інформаційна технологія формування необхідної інформованості у контрагентів взаємодії
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2016
Всеукраїнська науково-практична конференція.:Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи
c.151-152
38
Тези
Поточна ситуація в управлінні інформаційними впливами
Кубявка Микола Богданович
2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.306-307
39
Тези
Формування необхідної інформованості контрагента впливу
Кубявка Микола Богданович
Тесля Юрій Миколайович
2016
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.57-58
40
Тези
Модель визначення найбільш інформативних компонентів природно-мовного тексту з позиції автоматичної адресації цих повідомлень різним класам контрагентів
Кубявка Любов Богданівна
2017
ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційна безпека та комп'ютерні технології" Центральноукраїнський Національний технічний університет кафедра програмування та захисту інформації
c.192-194
41
Тези
Рефлекторний метод автоматичного реагування на зміст повідомлення
Кубявка Любов Богданівна
2017
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.91-92
42
Наукова стаття
Концептуальна модель визначення необхідних інформаційних впливів на противника
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2016
Науково-практичний журнал «Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони» НАУ
в.2(26) c.44-47
43
Наукова стаття
Applying the theory of non-forceful cooperation in influence management, on project human resources
Коломієць Анна Степанівна
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2016
Nauka i studia
в.20(151) c.94-101
44
Наукова стаття
Основи інформаційних технологій супроводження процесів впливу на контрагентів взаємодії
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Тесля Юрій Миколайович
2016
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.Вип. 52 c.123-128
45
Наукова стаття
Управління інформаційними впливами на противника з врахуванням поточної ситуації
Кубявка Микола Богданович
2016
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.53 c.99-104
46
Праці конференції
Information management technology by non-forceful influence on the enemy during the preparation and conduction of military actions
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Тесля Юрій Миколайович
2016
IEEE First International Conference on Data Stream Mining and Processing
т.1 c.85-90
47
Тези
Теорія несилової взаємодії - фундамент для побудови інформаційної технології супроводження процесів впливу на противника
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2016
Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ): Міжнародна науково-практична конференція
c.63-64
48
Тези
Теорія несилової взаємодії як метод забезпечення інформаційної безпеки військ та держави в цілому
Кубявка Микола Богданович
Тесля Юрій Миколайович
2015
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» (IT & I)
c.229-231
49
Тези
Інформаційні технології на захисті інформаційного простору нашої держави
Кубявка Микола Богданович
Тесля Юрій Миколайович
2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.64-65
50
Тези
Управління впливами на трудові ресурси проектів
Беліченко Маргарита Анатоліївна
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2016
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
т.13 c.91-92
51
Наукова стаття
Інформаційні технології – як засіб несилового впливу під час підготовки та проведення бойових дій
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2014
52
Наукова стаття
Можливості застосування теорії несилового впливу в військовій контррозвідці
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Тесля Юрій Миколайович
2015
Scientific Journal «ScienceRise»
т.2 c.1-1
53
Праці конференції
Протидія впливам в програмах інформатизації вищих навчальних закладів
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2014
54
Праці конференції
Інформаційні технології – як засіб несилового впливу під час підготовки та проведення бойових дій
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
2014
55
Наукова стаття
Використання технологій інформаційного впливу під час підготовки та проведення бойових дій
Кубявка Любов Богданівна
Кубявка Микола Богданович
Тесля Юрій Миколайович
2014
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
c.147-152

Повернення до списку

Вгору