Автори, співробітники Університету

Нікитенко Артем Леонідович
Nikуtenko Artem

Ідентифікатор автора: 132616
Author Identifier Number Scopus: 57188725153 →
Кількість пошукових запитів автора: 455

Підрозділ: Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Кафедра/Відділ: Квантової радіофізики / НДЛ Квантової радіофізики /
Посада: Інженер 1 категорії

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 21, з них наукових статей (наукові публікації) - 8, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Interaction of physical fields with nanostructured materials
Вовченко Людмила Леонітіївна
Григорук Валерій Іванович
Гуральський Ілля Олександрович
Загородній Володимир Васильович
Клімов Олександр Сергійович
Колєнов Сергій Олександрович
Коломієць Іван Сергійович
Лаунець Вілієн Львович
Мацуй Людмила Юріївна
Нікитенко Артем Леонідович
Оберемок Євген Анатолійович
Олійник Віктор Валентинович
Павлюк Сергій Павлович
Петричук Михайло Васильович
Попов Максим Олександрович
Савенков Сергій Миколайович
Сердега Ірина Володимирівна
Фелінський Георгій Станіславович
Кучерів Олеся Ільківна
2020
Schriften des Forshungszentrums Julich
т.211 c.1-260
2
Наукова стаття
Domain structure regularization in monocrystalline barium hexaferrite
Григорук Валерій Іванович
Костенко Віктор Іванович
Нікитенко Артем Леонідович
Романюк Владислав Федорович
2018
Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics
т.21 в.4 c.402-406
3
Наукова стаття
Thickness dependences of high-frequency magnetic hysteresis in single-crystal barium hexaferrite
Григорук Валерій Іванович
Костенко Віктор Іванович
Нікитенко Артем Леонідович
Романюк Владислав Федорович
2018
Telecommunications and Radio Engineering
т.77 в.7 c.627-633
4
Монографія
Взаємодія фізичних полів з наноструктурованими матеріалами
Григорук Валерій Іванович
Загородній Володимир Васильович
Колєнов Сергій Олександрович
Коломієць Іван Сергійович
Лаунець Вілієн Львович
Нікитенко Артем Леонідович
Оберемок Євген Анатолійович
Оберемок Олена Сергіївна
Олійник Віктор Валентинович
Попов Максим Олександрович
Савенков Сергій Миколайович
Сердега Ірина Володимирівна
Сидоренко Володимир Семенович
Фелінський Георгій Станіславович
2018
Видавництво "Каравела"м.Київ
c.1-382
5
Наукова стаття
Гибридные электромагнитно-спиновые колебания в феррит-диэлектрической структуре с монокристаллическим гексаферритом в доменной области
Григорук Валерій Іванович
Костенко Віктор Іванович
Нікитенко Артем Леонідович
Сорочак Андрій Михайлович
Чевнюк Леонід Володимирович
2016
Известия высших учебных заведений “Радиоэлектроника”
т.59 в.10 c.13-20
6
Наукова стаття
Hybrid electromagnetic-spin oscillations in the ferrite-dielectric structure with single-crystal hexaferrite in domain region
Григорук Валерій Іванович
Костенко Віктор Іванович
Нікитенко Артем Леонідович
Сорочак Андрій Михайлович
Чевнюк Леонід Володимирович
2016
Radioelectronics and Communications Systems
т.59 в.10 c.437-441
7
Наукова стаття
Особенности магнитного гистерезиса в монокристаллических одноосных гексаферритах М-типа
Григорук Валерій Іванович
Костенко Віктор Іванович
Сорочак Андрій Михайлович
Чевнюк Леонід Володимирович
2017
Журнал технической физики
т.87 в.3 c.390-393
8
Наукова стаття
Specific features of magnetic hysteresis in single-crystalline uniaxial M-type hexaferrites
Григорук Валерій Іванович
Костенко Віктор Іванович
Сорочак Андрій Михайлович
Чевнюк Леонід Володимирович
2017
Technical Physics
т.62 в.3 c.413-416
9
Наукова стаття
Керована смугопропускна лінія передачі на основі одновісних монокристалічних гексаферитів в доменній області
Григорук Валерій Іванович
Костенко Віктор Іванович
Романюк Владислав Федорович
Чевнюк Леонід Володимирович
2017
Журнал нано- та електронної фізики
т.9 в.2 c. 02010-1 - 02010-5
10
Наукова стаття
Товщинні залежності характеристик високочастотного магнітного гістерезису в монокристалічному барієвому гексафериті
Григорук Валерій Іванович
Костенко Віктор Іванович
Романюк Владислав Федорович
2017
Радіофізика і електроніка
т.22 в.3 c.33-36
11
Праці конференції
The value of high-frequency magnetic hysteresis in uniaxial single-crystal barium hexaferrites
Григорук Валерій Іванович
Костенко Віктор Іванович
Романюк Владислав Федорович
2017
International Young Scientists’ Conference on Applied Physics
т.17 c.170-172
12
Праці конференції
Shift of saturation field upon alteration of single-crystal barium hexaferrite thickness
Григорук Валерій Іванович
Костенко Віктор Іванович
Романюк Владислав Федорович
2017
International Conference Electronics and Applied Physics
т.13 c.52-53
13
Тези
Thickness dependencies of high-frequency magnetic hysteresis in single-crystal barium hexaferrite
Григорук Валерій Іванович
Костенко Віктор Іванович
Чевнюк Леонід Володимирович
2017
International Conference for Young Scientists Low Temperature Physics
т.8 c.79
14
Праці конференції
Millimeter wave transmission line based on uniaxial single-crystal hexaferrite platelet in multidomain area
Григорук Валерій Іванович
Костенко Віктор Іванович
Нікитенко Артем Леонідович
Романюк Владислав Федорович
Чевнюк Леонід Володимирович
2016
15
Праці конференції
Propagation of magnetostatic waves in transmission line based on single-crystal BaFe12O19 in multidomain area
Григорук Валерій Іванович
Костенко Віктор Іванович
Нікитенко Артем Леонідович
Романюк Владислав Федорович
Чевнюк Леонід Володимирович
2016
International Scientific Conference Electronics and Applied Physics
т.12 c.242-244
16
Тези
Tunable bandpass filter based on single-crystal platelet of BaFe12O19 in multidomain area
Григорук Валерій Іванович
Костенко Віктор Іванович
Нікитенко Артем Леонідович
Романюк Владислав Федорович
Чевнюк Леонід Володимирович
2016
The International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW)
c.E-6
17
Матеріали конференції
Nanocarbon-polymer multilayer structures for electromagnetic shielding
Вовченко Людмила Леонітіївна
Лазаренко Олександра Андріївна
Лаунець Вілієн Львович
Мацуй Людмила Юріївна
Нікитенко Артем Леонідович
Олійник Віктор Валентинович
Перец Юлія Сергіївна
2015
International Young Scientists Forum on Applied Physics
c.SSR-8
18
Праці конференції
Hybrid electromagnetic-spin oscillations in ferrite-dielectric structure based on single crystal BaFe12O19 in multidomain area
Костенко Віктор Іванович
Нікитенко Артем Леонідович
Сорочак Андрій Михайлович
Чевнюк Леонід Володимирович
2015
International Young Scientists Forum on Applied Physics
c.SSR-2
19
Праці конференції
Investigation of carbon nanotube composites for microwave absorbers
Загородній Володимир Васильович
Нікитенко Артем Леонідович
2014
International Young Scientists’ Conference on Applied Physics
т.14 c.217-218
20
Тези
Дослідження в міліметровому діапазоні радіопоглинальних композитів із вуглецевими та магнітними домішками
Загородній Володимир Васильович
Нікитенко Артем Леонідович
2014
Тези доп. Міжнародн. конф. “Шевченківська весна”. – Київ (Україна). – 2014
c.31-32
21
Праці конференції
Investigation of Composite Materials for Microwave Absorbers
Загородній Володимир Васильович
Лаунець Вілієн Львович
2012

Повернення до списку

Вгору