Автори, співробітники Університету

Снитюк Віталій Євгенович
Snytyuk Vitaliy

Ідентифікатор автора: 133261
Author Identifier Number Scopus: 57190423837 →
Кількість пошукових запитів автора: 1161

Підрозділ: Факультет інформаційних технологій
Кафедра/Відділ: Інтелектуальних і інформаційних систем
Посада: Завідувач кафедри інтелектуальних та інформаційних систем

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 154, з них наукових статей (наукові публікації) - 85, монографій - 6, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 39, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Adaptive technology for students’ knowledge assessment as a prerequisite for effective education process management
Снитюк Віталій Євгенович
2018
Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. (Kyiv, May 14-17, 2018)
т.1 c.346-356
2
Матеріали конференції
Information technology for distribution of functions between operators as a means of improving the reliability of polyergatic systems
Снитюк Віталій Євгенович
2018
Proceedings of the 3rd International Conference Ergo-2018: Human Factors in Complex Technical Systems and Environments
c.71-76
3
Матеріали конференції
Educational shedule development using evolutionary technologies
Снитюк Віталій Євгенович
2018
2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP)
c.265-270
4
Наукова стаття
Відновлення пропусків в базах знань підприємств галузі як мультиагентної системи
Волошин Олексій Федорович
Снитюк Віталій Євгенович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Серія фіз.-мат. науки
т.4 c.111-116
5
Наукова стаття
Evolutionary clustering as technique of economic problems solving
Снитюк Віталій Євгенович
2017
Electronic and control Systems
т.54 в.7 c.95-101
6
Тези
Еволюційний метод довизначення даних в задачах опти­мізації життєвого циклу підприємств галузі
Снитюк Віталій Євгенович
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 8-10 листопада 2017 р., м. Київ
c.196-197
7
Монографія
Інтелектуальні технології оптимізації систем пожежного моніторингу
Мусієнко Андрій Петрович
Снитюк Віталій Євгенович
2017
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-144
8
Монографія
Інформаційно-аналітичні технології прогнозування наслідків хімічних аварій
Пашинська Наталія Миколаївна
Снитюк Віталій Євгенович
2017
К.: КНУ (навчальний посібник)
c.1-167
9
Тези
Мультиагентная оптимизация функционирования предприятий отрасли. Восстановление пропусков в данных
Снитюк Віталій Євгенович
2017
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
c.171-172
10
Тези
A study of the applied distributions influence on the convergence of evolutionary algorithms
Снитюк Віталій Євгенович
2017
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
c.20-21
11
Тези
Світові тенденції розвитку спеціальностей «Комп’ютерні науки» й «Інформаційні системи та технології»
Снитюк Віталій Євгенович
2017
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
c.333-335
12
Тези
Розробка магістерського стандарту підготовки зі спецільності 126 «Інформаційні системи та технології»
Іларіонов Олег Євгенович
Снитюк Віталій Євгенович
2017
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
c.336-337
13
Наукова стаття
Еволюційний метод формування оптимального комплекту аварійно-рятувальної техніки
Снитюк Віталій Євгенович
2016
Математичні машини і системи
в.В.1 2016 c.168 – 174
14
Наукова стаття
Композиционный метод формирования элементной базы корпоративной интегрированной информационной системы
Снитюк Віталій Євгенович
2016
Математичні машини і системи
в.В.2 c.102 – 108
15
Наукова стаття
Forming the clusters of labour migrants by the degree of risk of HIV infection
Снитюк Віталій Євгенович
2016
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
т.3 в.4 c.50-55
16
Наукова стаття
System analysis of formation rescuing equipment sets
Снитюк Віталій Євгенович
2016
International Journal “Information Technologies and Knowledge”
т.10 в.1 c.91-100
17
Наукова стаття
A decision trees in a classification of fire hazard fartors
Мусієнко Андрій Петрович
Пашинська Наталія Миколаївна
Снитюк Віталій Євгенович
2016
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
т.83 в.В.10 ч. 5 c.32-38
18
Тези
Застосування інтелектуальних обчислень в задачах забезпечення безпечного середовища людини
Снитюк Віталій Євгенович
2016
Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ): Міжнародна науково-практична конференція
c.75-76
19
Тези
Обчислювальний інтелект в задачах забезпечення безпечного середовища проживання людини
Снитюк Віталій Євгенович
2016
Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI): Міжнародна наукова конференція
c.114-115
20
Тези
Комплектування аварійно-рятувальної техніки – необхідна умова збереження життя мешканців міст
Снитюк Віталій Євгенович
2016
Теорія прийняття рішень: міжнародна школа-семінар
c.247-248
21
Матеріали конференції
Duality of evolution as a development process and optimization paradigm
Снитюк Віталій Євгенович
2015
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
c.18-20
22
Матеріали конференції
Формування цiльової функцiї в задачi складання розкладу занять у ВНЗ на основi суб’єктивних переваг
Снитюк Віталій Євгенович
2014
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
c.263-264
23
Матеріали конференції
Технологія постпрогнозування концентрації небезпечної хімічної речовини в післяаварійний період
Снитюк Віталій Євгенович
2013
“Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2014" Тези доповідей 9 Міжн. наук-практ. конф., Жукін, 23-27 червня 2014
c.60-61
24
Монографія
Моделирование и прогнозирование процессов на рынке недвижимости
Снитюк Віталій Євгенович
2014
Издатель Чабаненко Ю.
c.1-332
25
Наукова стаття
Еволюційний метод розв’язання задачі складання розкладу занять з використанням функції штрафу
Снитюк Віталій Євгенович
2015
Матеріали ІІ Міжнародної конференції. «Інформаційні технології та взаємодії» КНУ ім..Тараса Шевченка
c.109-111
26
Наукова стаття
Еволюційні технології розв’язання оптимізаційних задач
Снитюк Віталій Євгенович
2015
Матеріали ІІ Міжнародної конференції. «Інформаційні технології та взаємодії» КНУ ім..Тараса Шевченка
c.317-319
27
Наукова стаття
Проблема и адаптивные технологии объективизации контроля знаний обучаемых
Снитюк Віталій Євгенович
2015
«Адаптивні технології управління навчанням»: Матеріали 1 Міжн. конф. «ATL-2015» (23-25 вересня 2015)
c.44-48
28
Наукова стаття
Моделі і критерії ефективності комплектування аварійно-рятувальної техніки
Онищенко Андрій Михайлович
Снитюк Віталій Євгенович
2015
Kongres Metrologii "Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych": International conference
c.88-90
29
Наукова стаття
Формальное представление корпоративной интегрированной информационной системы как совокупности математических моделей
Снитюк Віталій Євгенович
2015
Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Системний аналіз та інформаційні технології ". Київ: НТУУ"КПІ"
c.80-81
30
Наукова стаття
Моделювання процесів прийняття рішень в пренатальному консультуванні та диспансерному веденні вагітних
Снитюк Віталій Євгенович
2014
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
c.240-241
31
Наукова стаття
Багатовимірна технологія спрямованої оптимізації
Снитюк Віталій Євгенович
2015
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
c.68-69
32
Наукова стаття
Мультиагентна технологія підтримки процесів прийняття рішень керівником підприємства в умовах конкуренції
Волошин Олексій Федорович
Снитюк Віталій Євгенович
2014
International Journal "Infor-mation Technologies & Knowledge"
т.8 c.359-363
33
Наукова стаття
The method of parametric optimization of the model reflecting the level of concentrated hazardous chemicals in post-accident period
Снитюк Віталій Євгенович
2013
Przemysl: Nauka I Studia
т.42 c. 26-33
34
Наукова стаття
Parametric identification for model of a chemical hazard-ous substance concentration using soft computing
Снитюк Віталій Євгенович
2013
International Journal "Infor-mation Technologies & Knowledge"
т.7 c.337-346
35
Наукова стаття
Визначення оптимального варіанту комплектації аварійно-рятувальної техніки з використанням нечітких висновків
Снитюк Віталій Євгенович
2015
Вестник НТУ «ХПИ»
т.49 c.144-148
36
Наукова стаття
Штрафные функции в задаче составления расписаний
Снитюк Віталій Євгенович
2015
Математичні машини і системи
т.3 c.158-164
37
Наукова стаття
Мультиагентные технологии анализа и оптимизации функционирования предприятий отрасли
Снитюк Віталій Євгенович
2015
Математичні машини і системи
т.2 c.139-146
38
Наукова стаття
Формирование интегрального критерия эффективности в задачах выбора оптимального проектного варианта
Снитюк Віталій Євгенович
2015
Математичні машини і системи
т.1 c.157-163
39
Наукова стаття
Технологія постпрогнозування хімічного зараження навколишнього середовища з використанням нечітких даних
Снитюк Віталій Євгенович
2013
Науковий журнал Вісник Хмельницького національного університету
т.6 c.272-279
40
Тези
Аспекти формування цільової функції в задачі складання розкладу за-нять у ВНЗ
Снитюк Віталій Євгенович
2014
“Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2014" Тези доповідей 9 Міжн. наук-практ. конф., Жукін, 23-27 червня 2014
c.349-353
41
Тези
Системна технологія підвищення ефективності процесів прийняття рішень щодо забезпечення безпечного середовища проживання людини
Снитюк Віталій Євгенович
2014
Теорія прийняття рішень: міжнародна школа-семінар
т.7 c.239-243
42
Тези
Аспекти формування цільової функції в задачі складання розкладу занять у ВНЗ
Снитюк Віталій Євгенович
2014
“Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2014" Тези доповідей 9 Міжн. наук-практ. конф., Жукін, 23-27 червня 2014
c.349-353
43
Матеріали конференції
Інтелектуальна інформаційна підтримка процесів прийняття рішень керівником підприємства галузі
Волошин Олексій Федорович
Снитюк Віталій Євгенович
2014
44
Монографія
Интеллектуальное управление оцениванием знаний
Снитюк Віталій Євгенович
2013
McLаut
c.1-262
45
Наукова стаття
Моделі оптимального обсягу замовлення товарів у кредит з урахуванням помилок приймального контролю
Снитюк Віталій Євгенович
2013
Математичні машини і системи
т.1 c.137-149
46
Наукова стаття
Прогнозирование концентрации тяжелого газа после залпового выброса
Снитюк Віталій Євгенович
2013
Вісник НТУ ХПІ
т.38 c.82-87
47
Наукова стаття
Об особенностях формирования целевой функции и ограничений в задаче составления расписаний
Снитюк Віталій Євгенович
2014
Математичні машини і системи
т.3 c.88-95
48
Наукова стаття
Problem and mathematical models for rescue technics acquisition
Снитюк Віталій Євгенович
2014
Information Theories & Applications
c.60-64
49
Наукова стаття
Aspects of formulation of the objective function in the problem of scheduling in higher educational institutions based on subjective preferences
Снитюк Віталій Євгенович
2014
Przemysl: Nauka I Studia
т.15 c.39-42
50
Наукова стаття
Intellectual information support of branch enterprise executives’ decision making processes
Снитюк Віталій Євгенович
2014
Information Theories & Applications
c.303-313
51
Тези
Evolutionary technologies of directed optimization
Снитюк Віталій Євгенович
2013
«Обчислювальна та прикладна математика»: Матеріали VI наук. конф. ім. акад. Ляшка І.І., 5-6 вересня 2013 р.
c.35-35
52
Наукова стаття
Коректність і адаптивність схем оцінювання знань в режимі реального часу
Снитюк Віталій Євгенович
2012
Восточно-Европейский журнал передовых технологий - 2019
т.2 c.28-32
53
Наукова стаття
Адаптивні моделі в системах контролю знань з багатокритеріальним оцінюванням
Снитюк Віталій Євгенович
2012
Вісник ЧДТУ
т.2 c.15-21
54
Наукова стаття
Optimization of fire alarm systems based on evolutionary methods
Снитюк Віталій Євгенович
2012
Information Theories & Applications
т.2 c.132-138
55
Тези
Управление процессом оценивания знаний. Структурированность и многокритериальность
Снитюк Віталій Євгенович
2012
«KDS плюс MeL»: Матеріали міжн. конф., 10-14 вересня 2012
c.51-52
56
Тези
Спрямована оптимізація і особливості еволюційної генерації потенційних розв’язків
Снитюк Віталій Євгенович
2012
Теорія прийняття рішень: міжнародна школа-семінар
т.5 c.182-183
57
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Методи та системи штучного інтелекту» для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» всіх форм навчання
Снитюк Віталій Євгенович
2011
ЧДТУ
т.30 c.1-64
58
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Технології та системи підтримки прийняття рішень» в умовах невизначеності для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» всіх форм навчання
Снитюк Віталій Євгенович
2011
ЧДТУ
т.30 c.1-34
59
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Технології та системи підтримки прийняття рішень» в умовах невизначеності для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» всіх форм навчання
Снитюк Віталій Євгенович
2011
ЧДТУ
т.30 c.1-37
60
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності» для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання
Снитюк Віталій Євгенович
2011
ЧДТУ
т.30 c.1-23
61
Наукова стаття
Неопределенность и причинно-следственный принцип оптимизации систем пожарного мониторинга
Снитюк Віталій Євгенович
2011
Математичні машини і системи
т.1 c.82-89
62
Наукова стаття
Проектування бази даних комп’ютерної системи професійної підготовки
Снитюк Віталій Євгенович
2011
Вісник ВПІ
т.1 c.102-107
63
Наукова стаття
Применение технологии композиционного преодоления неопределенности к решению задач с ограничениями
Снитюк Віталій Євгенович
2011
Искусственный интеллект
т.3 c.349-354
64
Наукова стаття
Еволюційна оптимізація систем пожежного моніторингу в умовах рівномірної пожежної навантаженості приміщення
Снитюк Віталій Євгенович
2011
Вісник ЧДТУ
т.2 c.117-121
65
Тези
Эволюционные стратегии и направленная оптимизация
Снитюк Віталій Євгенович
2011
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
c.52-53
66
Тези
Еволюційна оптимізація систем пожежного моніторингу
Снитюк Віталій Євгенович
2011
«Системний аналіз та інформаційні технології”: Матеріали міжн. наук.-техн. конф., 24-27 травня 2011
c.252-252
67
Тези
Концептуальные аспекты построения эффективных интеллектуальных систем профессиональной подготовки
Снитюк Віталій Євгенович
2011
«Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании»: Материалы межд. научн.-практ. конф., 05-10 сентября 2011
c.241-241
68
Тези
Оптимізація систем раннього виявлення пожеж в будівлях та спорудах
Снитюк Віталій Євгенович
2011
Матеріали 1 Міжн. наук.-техн. конф. «Відновлювана енергетика та антитероризм – виклики інтелектуальній робототехніці ХХI століття», 9 грудня 2011
c.50-52
69
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Структури даних та алгоритми” для студентів напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”
Снитюк Віталій Євгенович
2010
ЧДТУ
т.30 c.1-36
70
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Теорія економічних інформаційних систем” для студентів напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”
Снитюк Віталій Євгенович
2010
ЧДТУ
т.30 c.1-24
71
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання розрахунко-вографічної роботи з дисципліни “Структури даних та алгоритми” для студентів напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”
Снитюк Віталій Євгенович
2010
ЧДТУ
т.30 c.1-24
72
Наукова стаття
Элементы знаниеориентированных систем профессиональной подготовки адаптивного типа
Снитюк Віталій Євгенович
2010
Вестник ХНТУ
т.2 c.180-186
73
Наукова стаття
Адаптація концепції «штучного життя» до моделювання процесів функціонування виробничих підприємств
Снитюк Віталій Євгенович
2010
Східно-Європейський журнал передових технологій
т.4 c.4-8
74
Наукова стаття
Моделирование эволюции биологических и искусственных систем с использованием нейросетевой идентификации
Снитюк Віталій Євгенович
2010
Математичні машини і системи
т.3 c.76-83
75
Наукова стаття
Проектирование систем пожарного мониторинга в условиях неопределенности
Снитюк Віталій Євгенович
2010
Искусственный интеллект
т.3 c.483-488
76
Наукова стаття
Математичне та програмне забезпечення задач обробки експертної інформації при проведенні іспитів
Снитюк Віталій Євгенович
2010
Искусственный интеллект
т.3 c.638-647
77
Наукова стаття
Моделі визначення параметрів розвитку пожежі на основі висновків багатьох експертів
Снитюк Віталій Євгенович
2010
Пожежна безпека: теорія і практика
т.6 c.71-76
78
Наукова стаття
Метод решения задачи комплектования аварийно-спасательной техники с использованием принципа доминирования и генетического алгоритма
Снитюк Віталій Євгенович
2010
Вісник Національного транспортного університету
т.21 c.431-437
79
Наукова стаття
Элементы адаптивной технологии оценивания знаний в режиме реального времени
Снитюк Віталій Євгенович
2010
Information Models of Knowledge. – Kiev-Sofia: ITHEA
c.331-334
80
Тези
Элементы адаптивной технологии оценивания знаний в режиме реального времени
Снитюк Віталій Євгенович
2010
Information Models of Knowledge. – Kiev-Sofia: ITHEA
c.331-334
81
Тези
Оцінювання варіантів комплектування аварійно-рятувальної техніки на основі експертних висновків
Снитюк Віталій Євгенович
2010
„Інформаційні технології в науці, освіті, техніці”: Матеріали наук.-практ. конф., 5-6 травня 2010
c.83-83
82
Тези
Использование композиции технологий Soft Computing в задачах оптимизации
Снитюк Віталій Євгенович
2010
„Системний аналіз та інформаційні технології”: Матеріали міжн. конф., 25-29.05.2010
c.317-317
83
Тези
Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций в условиях неопределенности
Снитюк Віталій Євгенович
2010
Современные информационные и электронные технологии»: Материалы ХI межд. конф., 24-28 мая 2010
c.176-176
84
Тези
Основные элементы адаптации идей и принципов «искусственной жизни» к моделированию процессов функционирования промышленных предприятий
Снитюк Віталій Євгенович
2010
„Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС-2010”: Матеріали 5 наук.-практ. конф.з міжн. участю, 21-25 червня 2010
c.147-149
85
Тези
Системный подход к проектированию компьютерных систем профессиональной подготовки
Снитюк Віталій Євгенович
2010
Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI): Міжнародна наукова конференція
c.204-206
86
Тези
Элементы адаптивной технологии оценивания знаний в режиме реального времени
Снитюк Віталій Євгенович
2010
«Modern E-Learning»: Праці V Міжн. конф. 9-10 вересня 2010
c.87-90
87
Тези
Технології композиційного подолання невизначеності в задачах оптимізації
Снитюк Віталій Євгенович
2010
Теорія прийняття рішень: міжнародна школа-семінар
c.94-97
88
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Системи штучного інтелекту” для студентів напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”
Снитюк Віталій Євгенович
2009
ЧДТУ
т.50 c.1-20
89
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Побудова та аналіз алгоритмів” для студентів напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”
Снитюк Віталій Євгенович
2009
ЧДТУ
т.30 c.1-32
90
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Проектування баз даних експертних систем” для студентів напряму підготовки 6.050101“Комп’ютерні науки”,6.050103"Програмна інженерія", для спеціальності 7.080402"Інформаційні технологій проектування"
Снитюк Віталій Євгенович
2009
ЧДТУ
т.30 c.1-47
91
Наукова стаття
Принципы и задачи оптимизации размещения датчиков пожарной сигнализации в условиях неопределенности
Снитюк Віталій Євгенович
2009
Information Technologies and Knowledge
т.3 c.161-164
92
Наукова стаття
Моделювання еволюції складних технічних та віртуальних систем
Снитюк Віталій Євгенович
2009
Вісник ЧДТУ
т.4 c.3-8
93
Наукова стаття
Формализация задачи комплектования и эволюционные аспекты ее решения
Снитюк Віталій Євгенович
2009
Искусственный интеллект
т.4 c.268-273
94
Наукова стаття
Комплектование АСТ – задача нечеткой многокритериальной оптимизации
Снитюк Віталій Євгенович
2009
АСУ и приборы автоматики
т.149 c.60-65
95
Наукова стаття
Принципы и элементный базис реализации технологий прогнозирования чрезвычайных ситуаций в условиях неопределенности
Снитюк Віталій Євгенович
2009
Труды Одесского политехнического университета
т.1 c.143-148
96
Тези
Концептуальні засади створення системи інформаційної підтримки системи екстреної допомого населенню за єдиним телефонним номером
Снитюк Віталій Євгенович
2009
«Теорія та практика ліквідації надзвичайних ситуацій»: Матеріали міжн. наук.-практ. конф. 4 грудня 2009
c.155-158
97
Монографія
Експертні технології прийняття рішень
Снитюк Віталій Євгенович
2008
McLаut
c.1-444
98
Монографія
Эволюционные технологии принятия решений в пожаротушении
Снитюк Віталій Євгенович
2008
ТОВ «МАКЛАУТ» (для монографій)
c.1-264
99
Навчальний посібник
Прогнозування. Моделі, методи, алгоритми
Снитюк Віталій Євгенович
2008
Маклаут
c.1-364
100
Наукова стаття
Системний аналіз проблеми визначення області компромісу між безпекою та вартістю житла
Снитюк Віталій Євгенович
2008
Управління проектами, системний аналіз і логістика
т.5 c.133-136
101
Наукова стаття
Оптимізація процесу оцінювання в умовах невизначеності на основі структуризації предметної області та аксіоми незміщеності
Снитюк Віталій Євгенович
2008
Искусственный интеллект
т.3 c.217-222
102
Наукова стаття
Информационно-аналитические модели и эволюционные аспекты решения задачи комплектования
Снитюк Віталій Євгенович
2008
Decision Making and Busi-ness Intelligence Strategies and Techniques
т.2 c.133-138
103
Наукова стаття
Технология нечеткого прогнозирования характеристик сложных объектов и систем
Снитюк Віталій Євгенович
2008
Information Technologies and Knowledge
т.2 c.117-122
104
Наукова стаття
Експертні технології прийняття рішень
Снитюк Віталій Євгенович
2008
Збірник доповідей наук.-практ. конф. з міжн. участю "Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика" ІПММС
c.16-20
105
Тези
Еволюційна технологія спрямованої оптимізації
Снитюк Віталій Євгенович
2008
Системний аналіз та інформаційні технології: Матеріали Х Міжн. наук.-практ. конф. (20-24 червня 2008 р) НТУУ "КПІ"
c.253-253
106
Тези
Еволюційне моделю-вання людських потоків у критичних умовах
Снитюк Віталій Євгенович
2008
Теорія прийняття рішень: міжнародна школа-семінар
т.4 c.157-158
107
Наукова стаття
Еволюційне моделювання − парадигма об’єктивізації процесу розв’язання задач штучного інтелекту
Снитюк Віталій Євгенович
2007
Вісник ЖДТУ
т.1 c.164-168
108
Наукова стаття
Evolutionary Technique for Filling Data Gaps in Outcome Variable Values
Снитюк Віталій Євгенович
2007
Вестник НТУ «ХПИ»
т.7 c.44-53
109
Наукова стаття
Программирование жизненного цикла сложной системы в условиях неопределенности
Снитюк Віталій Євгенович
2007
Искусственный интеллект
т.4 c.562-567
110
Наукова стаття
Нечітка ідентифікація процесів поширення пожежі на особливо небезпечних об'єктах в умовах невизначеності
Снитюк Віталій Євгенович
2007
Вісник ЧДТУ
т.1 c.43-45
111
Наукова стаття
Evolutionary technique of shorter route determination of fire brigade following to fire place with the optimized space of search
Снитюк Віталій Євгенович
2007
Information Technologies and Knowledge
т.1 c.325-332
112
Наукова стаття
Эволюционное моделирование процесса распространения пожара
Снитюк Віталій Євгенович
2007
Knowledge - Dialogue - Solution (KDS): International Conference
c.247-254
113
Тези
Еволюційна парадигма проектування складних технічних систем
Снитюк Віталій Євгенович
2007
Праці XIV Міжн. конф. з авт. управління "Автоматика-2007"
c.96-97
114
Наукова стаття
Концептуальний аналіз критеріальних функцій та методів теорії розкладів
Снитюк Віталій Євгенович
2006
Вісник ЧДТУ
т.1 c.33-38
115
Наукова стаття
Эволюционное моделирование и программирование жизненного цикла технических систем в детерминированных условиях
Снитюк Віталій Євгенович
2006
Искусственный интеллект
т.4 c.10-15
116
Наукова стаття
Аспекты нечеткости при моделировании процессов распространения пожара на особо опасных объектах
Снитюк Віталій Євгенович
2006
АСУ и приборы автоматики
т.134 c.89-93
117
Наукова стаття
Evolutionary clustering of complex systems and processes
Снитюк Віталій Євгенович
2006
Information Theories & Applications
т.13 c.344-349
118
Наукова стаття
Эволюционный метод восстановления пропусков в данных
Снитюк Віталій Євгенович
2006
Сборник трудов VI-й Межд. конф. “Интеллектуальный анализ информации”
c.262-271
119
Наукова стаття
Эволюционный метод определения кратчайшего пути проезда пожарного расчета к месту пожара с оптимизированным пространством поиска
Снитюк Віталій Євгенович
2006
Knowledge - Dialogue - Solution (KDS): International Conference
c.243-251
120
Тези
Ідентифікація швидкості поширення пожежі на особливо небезпечних об’єктах в умовах невизначеності
Снитюк Віталій Євгенович
2006
Праці XIII Міжн. конф. з автоматичного управління “Автоматика-2006”
c.77-77
121
Наукова стаття
Аспекты эволюционного моделирования в задачах оптимизации
Снитюк Віталій Євгенович
2005
Искусственный интеллект
т.4 c.284-291
122
Наукова стаття
Эволюционная кластеризация сложных объектов и процессов
Снитюк Віталій Євгенович
2005
Knowledge - Dialogue - Solution (KDS): International Conference
c.232-237
123
Наукова стаття
Neural network techniques of indeterminacy minimization in nonlinear identification tasks
Снитюк Віталій Євгенович
2005
Republic of Belarus, Minsk. Proc. of VIII Int. Conf. “PRIP’2005” (may)
c.438-441
124
Тези
Еволюційне моделювання процесу відновлення відсутніх значень у таблицях даних
Снитюк Віталій Євгенович
2005
Праці VII Міжн. наук.-техн. конф. “САІТ”, 2005 (червень)НУТУ “КПІ”
c.157-157
125
Тези
Препроцессинг априор- ной информации – необходимое условие эффективной идентификации
Снитюк Віталій Євгенович
2005
Праці 12 Міжн. конф. з автом. упр. “Автоматика-2005”, 2005 (травень)
c.134-135
126
Тези
Ідентифікація і прогнозування на основі нейромережевого сингулярного розкладу
Снитюк Віталій Євгенович
2005
Int. Conf. “Prediction and decision making under uncertaities”.  2005
c.221-223
127
Наукова стаття
Интеллектуальная технология оптимизации пути следования пожарного расчета к месту пожара
Снитюк Віталій Євгенович
2004
АСУ и приборы автоматики
т.129 c.41-47
128
Наукова стаття
Композиционное преодоление неопределенности в задачах нелинейной многофакторной оптимизации
Снитюк Віталій Євгенович
2004
Искусственный интеллект
т.4 c.207-210
129
Наукова стаття
Структуризація і формалізація задач ринку нерухомості
Снитюк Віталій Євгенович
2004
Вісник ЧДТУ
т.2 c.22-27
130
Наукова стаття
Идентификация критериальной функции на базе самоорганизации моделей
Снитюк Віталій Євгенович
2004
Труды 2 Всеросс. научн. конф. “Проект.научных и инж.приложений в среде Matlab” ИПУ РАН
c.706-714
131
Тези
Еволюційний метод нечіткого пошуку глобального оптимуму цільової функції
Снитюк Віталій Євгенович
2004
Теорія прийняття рішень: міжнародна школа-семінар
т.2 c.86-86
132
Тези
Identification of goal function of a special type by neural nets technique
Снитюк Віталій Євгенович
2004
Int. Conf. “Prediction and decision making under uncertainties”.  2004(травень)
c.57-59
133
Тези
Технології soft computing – сучасний базис процесів аналізу, прийняття рішень та прогнозування
Снитюк Віталій Євгенович
2004
Праці II Міжн. наук.-практ. конф. “Матем. та прогр. забезпечення інтел. систем”, 2004 (листопад)
c.18-19
134
Наукова стаття
Концептуальні принципи та методи проектування систем автоматизованого контролю знань
Снитюк Віталій Євгенович
2003
АСУ и приборы автоматики
т.123 c.40-43
135
Наукова стаття
Эволюционно-параметрическая оптимизация RBF-сети
Снитюк Віталій Євгенович
2003
Искусственный интеллект
т.4 c.493-501
136
Наукова стаття
Нейромережеве планування процесу проектування з використанням апарату теорії нечітких множин
Снитюк Віталій Євгенович
2003
Вестник ХГТУ
т.2 c.249-253
137
Наукова стаття
Применение метода стохастической релаксации для прогнозирования рынка недвижимости
Снитюк Віталій Євгенович
2003
Сборник докладов Межд. Научн. конф. “Нейросетевые технологии и их применение”
c.226-236
138
Наукова стаття
Технологія data mining і засоби її реалізації
Снитюк Віталій Євгенович
2002
Вісник ЧДТУ
т.3 c.80-84
139
Наукова стаття
Биокибернетический метод определения оптимума целевой функции в условиях неопределенности
Снитюк Віталій Євгенович
2002
Искусственный интеллект
т.4 c.123-130
140
Наукова стаття
Модели процесса принятия адаптивных решений композиционной структуры с вероятностными характеристиками
Снитюк Віталій Євгенович
2002
Радиоэлектроника и информатика
т.4 c.123-127
141
Наукова стаття
Исследование в среде Matlab помехозащищенности арифметических операций
Снитюк Віталій Євгенович
2002
Труды 1 Всеросс. научн. конф. “Проект.научных и инженерных приложений в среде Matlab”
c.135-145
142
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Основи керування в технічних системах” для студентів спеціальності 7.091501 “Комп’ютерні системи та мережі” всіх форм навчання
Снитюк Віталій Євгенович
2001
ЧДТУ
т.100 c.1-47
143
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Ймовірнісні процеси і математична статистика в автоматизованих системах” для студентів спеціальності 7.080401- “Інформаційні управляючі системи і технології” всіх форм навчання
Снитюк Віталій Євгенович
2001
ЧДТУ
т.100 c.1-24
144
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Інтелектуальні інформаційні системи ” для студентів спеціальностей 7.080401- “Інформаційні управляючі системи і технології”, 7.080403 − “Програмне забезпечення автоматизованих систем”
Снитюк Віталій Євгенович
2001
ЧДТУ
т.250 c.1-36
145
Наукова стаття
Структурний аналіз інформаційної моделі управління вищим навчальним закладом
Снитюк Віталій Євгенович
2001
АСУ и приборы автоматики
т.114 c.49-54
146
Наукова стаття
Еволюційна парадигма проектування технічних систем
Снитюк Віталій Євгенович
2001
Вісник ЧІТІ
т.4 c.104-108
147
Наукова стаття
Композиційний метод еволюційного моделювання у проектних задачах
Снитюк Віталій Євгенович
2001
Вісник ЖІТІ
т.19 c.130-133
148
Тези
Інформаційна модель управління вищим навчальним закладом як ієрархічна структура
Снитюк Віталій Євгенович
2001
4 Міжн. конф. “Наука і освіта 2001”
т.15 c.32-32
149
Тези
Віртуальне підприємство ефективна форма організації виробництва
Снитюк Віталій Євгенович
2001
Міжн. конф. Автоматика – 2001
т.2 c.54-54
150
Навчально-методичний комплекс
“Теорія ймовірностей” для студентів спеціальностей 7.080401 “Інформаційні управляючі системи і технології”, 7.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем”, 7.091501 “Комп’ютерні системи та мережі” заочної форми навчання
Снитюк Віталій Євгенович
2000
ЧІТІ
т.100 c.1-40
151
Навчально-методичний комплекс
“Основи автоматизованого проектування складних об’єктів і систем” для студентів спеціальностей 7.080401 “Інформаційні управляючі системи і технології”,7.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем” денної форми навчання
Снитюк Віталій Євгенович
2000
ЧІТІ
т.100 c.1-24
152
Навчально-методичний комплекс
“Теорія ймовірностей. Практикум”. Методичні вказівки для студентів спеціальностей 7.080401 “Інформаційні управляючі системи і технології”,7.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем” всіх форм навчання
Снитюк Віталій Євгенович
2000
ЧІТІ
т.300 c.1-48
153
Наукова стаття
Задача вибору оптимальної альтернативи в умовах композиційної невизначеності
Снитюк Віталій Євгенович
2000
Вісник ЧІТІ
т.2 c.140-145
154
Наукова стаття
Модели и методы определения компетентности экспертов на базе аксиомы несмещенности
Снитюк Віталій Євгенович
2000
Вісник ЧІТІ
т.4 c.121-126

Повернення до списку

Вгору