Автори, співробітники Університету

Топорецька Зоряна Миколаївна
Toporetska Zoruna Mukylajivna

Ідентифікатор автора: 135370
Кількість пошукових запитів автора: 291

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Правосуддя
Посада: асистент кафедри

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 19, з них наукових статей (наукові публікації) - 6, монографій - 1, підручників - 2, навчальних посібників - 6, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Сучасні інформаційні системи, які використовуються для розслідування злочинів в Україні
Топорецька Зоряна Миколаївна
2017
International research and practice conference «Urgent problems of law on the modern stage of statehood development» : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin
c.224-227
2
Матеріали конференції
Проблема позапланових документальних перевірок в кримінальному провадженні
Топорецька Зоряна Миколаївна
2017
Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф.
c.294-296
3
Навчальний посібник
Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді): наук.-практ. посібн.
Топорецька Зоряна Миколаївна
2018
Алерта
4
Навчальний посібник
Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп.
Топорецька Зоряна Миколаївна
2018
Алерта
5
Наукова стаття
Особливості початку кримінального провадження та обставини, які підлягають встановленню при розслідування службової недбалості
Топорецька Зоряна Миколаївна
2018
Вісник кримінального судочинства
в.1
6
Наукова стаття
Sanctions as an Instrument for the Lottery Market Monopolization in Ukraine.
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Топорецька Зоряна Миколаївна
2018
Oxford Journal of Legal Studies.
в.4 (2) c.1237-1248
7
Тези
Сучасні тенденції інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів
Топорецька Зоряна Миколаївна
2017
міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.)
c.207-209
8
Наукова стаття
Гральний бізнес як один з основних видів діяльності організованих злочинних угрупувань
Топорецька Зоряна Миколаївна
2017
Вісник кримінального судочинства
в.№1 c.134-141
9
Наукова стаття
Позапланові перевірки в кримінальному провадженні (за матеріалами судової практики 2017 року)
Топорецька Зоряна Миколаївна
2017
Підприємництво, господарство і право
в.№7 c.148-152
10
Наукова стаття
Проблема нелегального грального бізнесу в Україні потребує нагального вирішення
Топорецька Зоряна Миколаївна
2017
Juridica stiintifica in conditile de integrare europeana Ucraina si Moldova: repere moderne de dezvoltare juridica», conferinta internationala stiintifico-practica (2017; Crisinau), 24-25 martie, 2017 / com. org.: V. Bujor (presedinte) [et al.]/ - Crisina
c.274-277
11
Тези
Криміналістичне забезпечення доказування винуватості обвинуваченого в кримінальних провадженнях про зайняття гральним бізнесом
Топорецька Зоряна Миколаївна
2017
Науковий потенціал та перспективи розвитку юридичної науки: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 17-18 березня 2017 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017.
c.111-113
12
Навчальний посібник
Криміналістична тактика
Дунаєвська Людмила Григорівна
Набруско Марія Степанівна
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Топорецька Зоряна Миколаївна
2016
Алерта
c.1-244
13
Підручник
Розслідування окремих видів злочинів
Дунаєвська Людмила Григорівна
Набруско Марія Степанівна
Сергєєва Діана Борисівна
Топорецька Зоряна Миколаївна
2015
Алерта
т.1 c.1-536
14
Монографія
Гральний бізнес: історія та правове регулювання
Топорецька Зоряна Миколаївна
2014
ВД “Дакор”
т.1 c.1-104
15
Навчальний посібник
Процесуальні документи у кримінальному провадженні
Гринюк Володимир Олексійович
Кучинська Оксана Петрівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
Яновська Олександра Григорівна
2014
Логос
т.1 c.1-500
16
Навчальний посібник
Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів
Ахтирська Наталія Миколаївна
Дунаєвська Людмила Григорівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
2014
Алерта
т.1 c.1-168
17
Навчальний посібник
Розслідування зайняття гральним бізнесом
Топорецька Зоряна Миколаївна
2014
Алерта
т.1 c.1-213
18
Наукова стаття
Практикум з кримінального процесу України
Дунаєвська Людмила Григорівна
Задоєнко Олексій Володимирович
Костюченко Олена Юріївна
Крижанівський Віктор В'ячеславович
Кучинська Оксана Петрівна
Малюга Віктор Іванович
Плахотнік Олег Віталійович
Сиза Наталія Петрівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
Шибіко Василь Петрович
Шумило Микола Єгорович
Яновська Олександра Григорівна
2014
Алерта
т.1 c.226
19
Підручник
Судоустрій України
Гринюк Володимир Олексійович
Задоєнко Олексій Володимирович
Захарова Олена Семенівна
Костюченко Олена Юріївна
Крижанівський Віктор В'ячеславович
Кучинська Оксана Петрівна
Малюга Віктор Іванович
Плахотнік Олег Віталійович
Сергєєва Діана Борисівна
Сиза Наталія Петрівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
Шибіко Василь Петрович
Шумило Микола Єгорович
Яновська Олександра Григорівна
2014
Юрінком Інтер
т.1 c.1-344

Повернення до списку

Вгору