Автори, співробітники Університету

Старенький Олександр Сергійович
Starenkuj Alexander Sergijovich

Ідентифікатор автора: 136359
Кількість пошукових запитів автора: 838

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Правосуддя
Посада: Асистент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 21, з них наукових статей (наукові публікації) - 17, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді): наук.-практ. посіб. 2-ге вид., перероб. та доповн.
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Старенький Олександр Сергійович
2018
Алерта
2
Наукова стаття
Повноваження слідчих органів Державного бюро розслідувань.
Погорецький Микола Анатолійович
Старенький Олександр Сергійович
2018
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.32-48
3
Наукова стаття
Науковий висновок щодо доктринального тлумачення змісту статей 36 та 284 Кримінального процесуального кодексу України, зазначених у листі керівника Головного підрозділу детективів НАБУ від 27.02.2018.
Гринюк Володимир Олексійович
Погорецький Микола Анатолійович
Старенький Олександр Сергійович
2018
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.200-202
4
Наукова стаття
Намагання органів прокуратури провести досудове розслідування в обхід ч. 4 ст. 216 КПК роблять зібрані докази недопустимими.
Погорецький Микола Анатолійович
Старенький Олександр Сергійович
2018
Закон і бізнес
5
Наукова стаття
Теоретико-прикладне дослідження вчення про речові докази у кримінальному процесі. Вісник кримінального судочинства.
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
2018
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.212-215
6
Наукова стаття
Застосування негласних слідчих (розшукових) дій як засобів отримання доказів у кримінальних провадженнях щодо народних депутатів. Вісник Харківського державного університету внутрішніх справ.
Старенький Олександр Сергійович
2018
Вісник Харківського державного університету внутрішніх справ
в.1 c.51-60
7
Наукова стаття
Законодавчі нововведення щодо участі захисника як суб’єкта доказування під час проведення обшуку у кримінальному провадженні.
Старенький Олександр Сергійович
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.2 в.50 c.146-148
8
Наукова стаття
Обшук як засіб отримання доказів у кримінальному провадженні: окремі новели чинного кримінального процесуального кодексу України.
Старенький Олександр Сергійович
2018
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ
в.1(15) c.190-203
9
Наукова стаття
Допустимість доказів, отриманих під час затримання судді у кримінальному провадженні.
Старенький Олександр Сергійович
2018
Вісник кримінального судочинства
в.2 c.80-92
10
Наукова стаття
Науковий висновок щодо законності здійснення досудового розслідування слідчими органів прокуратури після 20 листопада 2017 р.
Гринюк Володимир Олексійович
Погорецький Микола Анатолійович
Старенький Олександр Сергійович
2018
Вісник кримінального судочинства
в.2 c.216-221
11
Наукова стаття
Наслідки нерозсекречення процесуальних рішень, на підставі яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, у кримінальному процесуальному доказуванні.
Старенький Олександр Сергійович
2018
Вісник кримінального судочинства
в.2 c.92-106
12
Наукова стаття
Теоретико-прикладне дослідження вчення про речові докази у кримінальному процесі.
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
2018
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.212-215
13
Наукова стаття
Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» ..
Гринюк Володимир Олексійович
Погорецький Микола Анатолійович
Старенький Олександр Сергійович
2017
Вісник кримінального судочинства
в.4 c.189-194
14
Наукова стаття
Проблемні питання повідомлення про підозру судді у кримінальному провадженні
Гринюк Володимир Олексійович
Старенький Олександр Сергійович
2017
Право України
в.12 c.82-94
15
Наукова стаття
Слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх: до визначення поняття
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
2017
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.81-89
16
Наукова стаття
Здійснення кримінального провадження щодо народних депутатів: окремі проблемні питання
Старенький Олександр Сергійович
2017
Вісник кримінального судочинства
в.2 c.79-90
17
Наукова стаття
Здійснення кримінального провадження щодо народних депутатів: окремі проблемні питання.
Погорецький Микола Анатолійович
Старенький Олександр Сергійович
2017
Вісник кримінального судочинства
в.2 c.79-90
18
Навчальний посібник
Процесуальні документи у кримінальному провадженні
Гринюк Володимир Олексійович
Кучинська Оксана Петрівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
Яновська Олександра Григорівна
2014
Логос
т.1 c.1-500
19
Навчальний посібник
Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів
Ахтирська Наталія Миколаївна
Дунаєвська Людмила Григорівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
2014
Алерта
т.1 c.1-168
20
Наукова стаття
Практикум з кримінального процесу України
Дунаєвська Людмила Григорівна
Задоєнко Олексій Володимирович
Костюченко Олена Юріївна
Крижанівський Віктор В'ячеславович
Кучинська Оксана Петрівна
Малюга Віктор Іванович
Плахотнік Олег Віталійович
Сиза Наталія Петрівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
Шибіко Василь Петрович
Шумило Микола Єгорович
Яновська Олександра Григорівна
2014
Алерта
т.1 c.226
21
Підручник
Судоустрій України
Гринюк Володимир Олексійович
Задоєнко Олексій Володимирович
Захарова Олена Семенівна
Костюченко Олена Юріївна
Крижанівський Віктор В'ячеславович
Кучинська Оксана Петрівна
Малюга Віктор Іванович
Плахотнік Олег Віталійович
Сергєєва Діана Борисівна
Сиза Наталія Петрівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
Шибіко Василь Петрович
Шумило Микола Єгорович
Яновська Олександра Григорівна
2014
Юрінком Інтер
т.1 c.1-344

Повернення до списку

Вгору