Автори, співробітники Університету

Старенький Олександр Сергійович
Starenkuj Alexander Sergijovich

Ідентифікатор автора: 136359
Кількість пошукових запитів автора: 1004

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Правосуддя
Посада: Асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 27, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 1, підручників - 1, навчальних посібників - 6, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Доказування слідчими Служби безпеки України контрабанди наркотичних засобів: монографія
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
2019
Національна академія Служби безпеки України
2
Навчальний посібник
Кваліфікаційний іспит адвоката: навч. посібн. теорет. част. 2-ге видан. зі змін. і доповн. та з урахув. прав. позиц. Верховного Суду
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
Яновська Олександра Григорівна
2019
Алерта
3
Навчальний посібник
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар. 2-ге вид. зі змін. та доповн.
Костюченко Олена Юріївна
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
Яновська Олександра Григорівна
2019
Алерта
4
Навчальний посібник
Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Науково-практичний коментар
Захарова Олена Семенівна
Костюченко Олена Юріївна
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Прилуцький Сергій Валентинович
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
2019
Алерта
5
Наукова стаття
Expert’s findings in criminal proceedings on environmental crimes
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
2019
Науковий вісник Національного гірничого університету
в.1 c.216-224
6
Наукова стаття
Кримінальне провадження щодо народного депутата: проблемні питання
Погорецький Микола Анатолійович
Старенький Олександр Сергійович
2019
Закон і бізнес
7
Наукова стаття
Оголошення особи в міжнародний розшук: проблемні питання
Погорецький Микола Анатолійович
Старенький Олександр Сергійович
2019
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.90-98
8
Навчальний посібник
Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді): наук.-практ. посіб. 2-ге вид., перероб. та доповн.
Гринюк Володимир Олексійович
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
Крукевич Оксана Миколаївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-273
9
Наукова стаття
Повноваження слідчих органів Державного бюро розслідувань.
Погорецький Микола Анатолійович
Старенький Олександр Сергійович
2018
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.32-48
10
Наукова стаття
Науковий висновок щодо доктринального тлумачення змісту статей 36 та 284 Кримінального процесуального кодексу України, зазначених у листі керівника Головного підрозділу детективів НАБУ від 27.02.2018.
Гринюк Володимир Олексійович
Погорецький Микола Анатолійович
Старенький Олександр Сергійович
2018
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.200-202
11
Наукова стаття
Намагання органів прокуратури провести досудове розслідування в обхід ч. 4 ст. 216 КПК роблять зібрані докази недопустимими.
Погорецький Микола Анатолійович
Старенький Олександр Сергійович
2018
Закон і бізнес
12
Наукова стаття
Теоретико-прикладне дослідження вчення про речові докази у кримінальному процесі. Вісник кримінального судочинства.
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
2018
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.212-215
13
Наукова стаття
Застосування негласних слідчих (розшукових) дій як засобів отримання доказів у кримінальних провадженнях щодо народних депутатів. Вісник Харківського державного університету внутрішніх справ.
Старенький Олександр Сергійович
2018
Вісник Харківського державного університету внутрішніх справ
в.1 c.51-60
14
Наукова стаття
Законодавчі нововведення щодо участі захисника як суб’єкта доказування під час проведення обшуку у кримінальному провадженні.
Старенький Олександр Сергійович
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.2 в.50 c.146-148
15
Наукова стаття
Обшук як засіб отримання доказів у кримінальному провадженні: окремі новели чинного кримінального процесуального кодексу України.
Старенький Олександр Сергійович
2018
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ
в.1(15) c.190-203
16
Наукова стаття
Допустимість доказів, отриманих під час затримання судді у кримінальному провадженні.
Старенький Олександр Сергійович
2018
Вісник кримінального судочинства
в.2 c.80-92
17
Наукова стаття
Науковий висновок щодо законності здійснення досудового розслідування слідчими органів прокуратури після 20 листопада 2017 р.
Гринюк Володимир Олексійович
Погорецький Микола Анатолійович
Старенький Олександр Сергійович
2018
Вісник кримінального судочинства
в.2 c.216-221
18
Наукова стаття
Наслідки нерозсекречення процесуальних рішень, на підставі яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, у кримінальному процесуальному доказуванні.
Старенький Олександр Сергійович
2018
Вісник кримінального судочинства
в.2 c.92-106
19
Наукова стаття
Теоретико-прикладне дослідження вчення про речові докази у кримінальному процесі.
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
2018
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.212-215
20
Наукова стаття
Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» ..
Гринюк Володимир Олексійович
Погорецький Микола Анатолійович
Старенький Олександр Сергійович
2017
Вісник кримінального судочинства
в.4 c.189-194
21
Наукова стаття
Проблемні питання повідомлення про підозру судді у кримінальному провадженні
Гринюк Володимир Олексійович
Старенький Олександр Сергійович
2017
Право України
в.12 c.82-94
22
Наукова стаття
Слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх: до визначення поняття
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
2017
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.81-89
23
Наукова стаття
Здійснення кримінального провадження щодо народних депутатів: окремі проблемні питання.
Погорецький Микола Анатолійович
Старенький Олександр Сергійович
2017
Вісник кримінального судочинства
в.2 c.79-90
24
Навчальний посібник
Процесуальні документи у кримінальному провадженні
Гринюк Володимир Олексійович
Кучинська Оксана Петрівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
Яновська Олександра Григорівна
2014
Логос
т.1 c.1-500
25
Навчальний посібник
Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів
Ахтирська Наталія Миколаївна
Дунаєвська Людмила Григорівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
2014
Алерта
т.1 c.1-168
26
Наукова стаття
Практикум з кримінального процесу України
Дунаєвська Людмила Григорівна
Задоєнко Олексій Володимирович
Костюченко Олена Юріївна
Крижанівський Віктор В'ячеславович
Кучинська Оксана Петрівна
Малюга Віктор Іванович
Плахотнік Олег Віталійович
Сиза Наталія Петрівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
Шибіко Василь Петрович
Шумило Микола Єгорович
Яновська Олександра Григорівна
2014
Алерта
т.1 c.226
27
Підручник
Судоустрій України
Гринюк Володимир Олексійович
Задоєнко Олексій Володимирович
Захарова Олена Семенівна
Костюченко Олена Юріївна
Крижанівський Віктор В'ячеславович
Кучинська Оксана Петрівна
Малюга Віктор Іванович
Плахотнік Олег Віталійович
Сергєєва Діана Борисівна
Сиза Наталія Петрівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
Шибіко Василь Петрович
Шумило Микола Єгорович
Яновська Олександра Григорівна
2014
Юрінком Інтер
т.1 c.1-344

Повернення до списку

Вгору