Автори, співробітники Університету

Теремцова Ніна Володимирівна
Teremtsova Nina V.

Ідентифікатор автора: 136391
Кількість пошукових запитів автора: 918

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Теорії права та держави
Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 27, з них наукових статей (наукові публікації) - 9, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Актуальне питання щодо форм державного устрою: порівняльний аналіз
Теремцова Ніна Володимирівна
2018
Право.ua
в.2 c.5-10
2
Тези
Поняття і основні ознаки унітарної форми державного устрою
Теремцова Ніна Володимирівна
2018
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції " Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка) 27 квітня 2018 року)
c.82-84
3
Тези
Правова думка в працях Т. Г. Шевченка
Теремцова Ніна Володимирівна
2018
Матеріали круглого столу Шевченківські читання 22.03.2018 р. – Київ, 2018
c.17-19
4
Тези
Актуальне питання формування правової доктрини в сучасних умовах
Теремцова Ніна Володимирівна
2017
Правова доктрина та юридична практика:основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності
c.120-122
5
Тези
Актуальне питання щодо прийняття локальних нормативно-правових актів
Теремцова Ніна Володимирівна
2017
Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. та повідомл. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2-3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І.Д. Шутака. – Харків: Право, 2017.
c.166-168
6
Тези
Актуальне питання правовідновної відповідальності в теорії права в умовах реформування правової системи України в контексті світової глобалізації
Теремцова Ніна Володимирівна
2017
Державо- та правотворчі традиції українського народу (до 150-річчя М.С. Грушевського) : зб. тез доповідей III Всеукр. наук.-практ. конференції, 23 листопада 2016 р.
c.127-128
7
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Держава як політична форма організації суспільства для спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови правової держави
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Збірка виступів круглого столу «Держава як політична форма організації суспільства для спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови правової держави» За заг.ред.Теремцової Н.В. – ТОВ «Інтер Логістік України»
в.6 c.1-189
8
Матеріали конференції
Cоціо-теоретичні аспекти до проблеми легалізації одностатевих шлюбів в Україні
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Соціологічні проблеми права: Польська соціологія права ХІХ-ХХ ст. : Міжнародна науково-практична конференція
c.97-99
9
Матеріали конференції
Вступне слово. grata superveniet, quae non sperabitur hora
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Матеріали круглого столу Держава як політична форма організації суспільства для спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови правової держави
в.6 c.8-9
10
Матеріали конференції
Виховна функція держави і права:теорія, мораль і моральність
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Матеріали круглого столу Держава як політична форма організації суспільства для спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови правової держави
в.6 c.9-17
11
Матеріали конференції
Brevis ipsa vita est, sed malis fit longior
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Матеріали круглого столу Держава як політична форма організації суспільства для спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови правової держави
в.6 c.155-156
12
Матеріали конференції
Теоретичне питання поняття бюджету і бюджетного права в умовах розбудови правової держави (уривки)
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Матеріали круглого столу Держава як політична форма організації суспільства для спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови правової держави
в.6 c.156-165
13
Навчально-методичний комплекс
Юридична відповідальність. Робоча навчальна програма для студентів Інституту філології за спеціальністю ’8.060101 Правознавство’
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Видавництво: юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-30
14
Наукова стаття
Теоретико-методологічні проблеми змісту юридичної відповідальност
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціолого-правові та теоретико-методологічні проблеми розвитку галузевої структури права» Київ 20 квітня 2016р
c.67-69
15
Наукова стаття
Проблеми реалізації норм права
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Материали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Правовий прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах». – м.Київ, Україна /Інституту держави та права ім. В.М. Корецького , – 19 квітня 2016р.
16
Наукова стаття
Правовий прогрес та рівень правової культури громадян в умовах розбудови правової держави
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
в.2 c.9-15
17
Наукова стаття
Проблема визначення юридичної відповідальності: загальна характеристика
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових праць
18
Наукова стаття
Історія становлення процесуальних норм: соціо-теоретична думка на прикладі бюджетного права України
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Матеріали круглого столу Держава як політична форма організації суспільства для спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови правової держави
в.6 c.17-23
19
Наукова стаття
Проблеми реалізації норм права щодо правомірної поведінки
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Альманах права
в.7 c.245-247
20
Тези
Теоретико-правові основи здійснення контолю за дотриманням бюджетного законодавства
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Вороновські читання. Фінансове право: сучасний стан та перспективи
21
Тези
Актуальне питання проблеми примусу в праві
Теремцова Ніна Володимирівна
2014
22
Матеріали конференції
Теоретичне питання про право на фізичну недоторканість
Теремцова Ніна Володимирівна
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Права та свободи людини і громадянина: механізм їх реалізації та захисту різними галузями права”
т.1 c.110-112
23
Матеріали конференції
Актуальне питання проблеми примусу в праві
Теремцова Ніна Володимирівна
2014
Правові реформи в Молдові, Україні, Грузії в контексті євроінтеграційних процесів
т.1 c.40-42
24
Монографія
Відповідальність у публічному праві
Андрушко Петро Петрович
Безклубий Ігор Анатолійович
Берлач Анатолій Іванович
Теремцова Ніна Володимирівна
2014
Грамота
т.1 c.1-496
25
Наукова стаття
Актуальный вопрос, касающийся принципов бюджетного процесса по законодательству Украины.
Теремцова Ніна Володимирівна
2014
Юстыцыя Беларусi
т.4 c.60-67
26
Наукова стаття
Особливості юридичної відповідальності у контексті правомірної та протиправної поведінки: соціальний аспект
Теремцова Ніна Володимирівна
2014
Соціологія права: науково-практичний журнал
т.2 c.112-117
27
Розділ монографії
Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за бюджетні правопорушення.
Теремцова Ніна Володимирівна
2014
Відповідальність у публічному праві : монографія
т.1 c.456-478

Повернення до списку

Вгору