Автори, співробітники Університету

Теремцова Ніна Володимирівна
Teremtsova Nina V.

Ідентифікатор автора: 136391
Author Identifier Number Scopus: 57211921127 →
Кількість пошукових запитів автора: 1315

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Теорії та історії права та держави
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 39, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 10

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Актуальне питання проблеми визначення поняття щодо видів та закономірності соціального регулювання
Теремцова Ніна Володимирівна
2019
Матеріали IX -их наукових читань, присвячених пам'яті академіка В. В. Копєйчикова (20 листопада 2019)
c.215-218
2
Наукова стаття
Main differentiation criteria between Private and Public law
Дубов Геннадій Олексійович
Котенко Микола Віталійович
Теремцова Ніна Володимирівна
2020
Revista Genero & Direito
т.9 в.5 c.946-958
3
Матеріали конференції
Актуальне питання прав людини і джерела права: теоретико-правовий аспект
Теремцова Ніна Володимирівна
2019
Проблеми нормотворення, реалізації та тлумачення норм права у світлі загальновизнаного принципу верховенства права. IV Міжнародна науково-практична конференція. м. Івано-Франківськ , 3-4 жовтня 2019
c.205-208/
4
Матеріали конференції
Юридична відповідальність суб'єктів приватного права щодо адаптації вітчизняної правової системи та права ЄС
Теремцова Ніна Володимирівна
2019
Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Всеукраїнської за міжнародною участю науково-практичної конференції (м.Полтава 23-24 жовтня 2019р)
в.2 c.166
5
Наукова стаття
Особливості юридичної відповідальності суб'єктів приватного права
Теремцова Ніна Володимирівна
2019
Альманах права.Правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії та практики. Вип. 10.Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2019.
в.10 c.271-274
6
Наукова стаття
Критерії поділу права на приватне і публічне
Теремцова Ніна Володимирівна
2019
Соціологія права: науково-практичний журнал
в.№ 1-2 (26-27) c.123-129
7
Наукова стаття
Особличості юридичної відповідальності субєктів публічного та приватного права за невиконання закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
Теремцова Ніна Володимирівна
Оверчук Олена Миколаївна
2019
Література. Фольклор. Проблеми поетики
в.45
8
Наукова стаття
Mаіn Differentiation Criteria between Private and Public Law
Дубов Геннадій Олексійович
Котенко Микола Віталійович
Теремцова Ніна Володимирівна
2019
International Journal of Advanced Biotechnology and Research Special 2019, Issue-1,
в.1 c.431-437
9
Наукова стаття
Становлення та розвиток інституту громадянського суспільства в державі:теоретичний аспект
Захарченко Петро Павлович
Теремцова Ніна Володимирівна
2019
European Perspectives
в.4 c.31-37
10
Тези
Актуальне питання значення критерію доброчесності публічного службовця: теоретичний аспект
Теремцова Ніна Володимирівна
2019
Актуальні питання реформування правової системи : збірник матеріалів ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 14-15 червня 2019 р.)
c.123-125
11
Тези
Актуальна питання утворення конфедерації як постійного союзу суверенних держав
Теремцова Ніна Володимирівна
2019
Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (Костенківські читання): збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ 25 квітня 2019 р.). – Київ: «Видавництво Людмила», 2019.
c.85-87
12
Тези
Актуальне питання поділу публічного і приватного права: деякі питання історії та теорії
Теремцова Ніна Володимирівна
2019
Національні правові системи в умовах глобалізації (пам'яті професора Мурашина): збірник матеріалів круглого столу м. Київ, 21 березня 2019
c.141-144
13
Наукова стаття
Актуальне питання щодо форм державного устрою: порівняльний аналіз
Теремцова Ніна Володимирівна
2018
Право.ua
в.2 c.5-10
14
Тези
Поняття і основні ознаки унітарної форми державного устрою
Теремцова Ніна Володимирівна
2018
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції " Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка) 27 квітня 2018 року)
c.82-84
15
Тези
Правова думка в працях Т. Г. Шевченка
Теремцова Ніна Володимирівна
2018
Матеріали круглого столу Шевченківські читання 22.03.2018 р. – Київ, 2018
c.17-19
16
Тези
Актуальне питання формування правової доктрини в сучасних умовах
Теремцова Ніна Володимирівна
2017
Правова доктрина та юридична практика:основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності
c.120-122
17
Тези
Актуальне питання щодо прийняття локальних нормативно-правових актів
Теремцова Ніна Володимирівна
2017
Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. та повідомл. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2-3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І.Д. Шутака. – Харків: Право, 2017.
c.166-168
18
Тези
Актуальне питання правовідновної відповідальності в теорії права в умовах реформування правової системи України в контексті світової глобалізації
Теремцова Ніна Володимирівна
2017
Державо- та правотворчі традиції українського народу (до 150-річчя М.С. Грушевського) : зб. тез доповідей III Всеукр. наук.-практ. конференції, 23 листопада 2016 р.
c.127-128
19
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Держава як політична форма організації суспільства для спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови правової держави
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Збірка виступів круглого столу «Держава як політична форма організації суспільства для спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови правової держави» За заг.ред.Теремцової Н.В. – ТОВ «Інтер Логістік України»
в.6 c.1-189
20
Матеріали конференції
Cоціо-теоретичні аспекти до проблеми легалізації одностатевих шлюбів в Україні
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Соціологічні проблеми права: Польська соціологія права ХІХ-ХХ ст. : Міжнародна науково-практична конференція
c.97-99
21
Матеріали конференції
Вступне слово. grata superveniet, quae non sperabitur hora
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Матеріали круглого столу Держава як політична форма організації суспільства для спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови правової держави
в.6 c.8-9
22
Матеріали конференції
Виховна функція держави і права:теорія, мораль і моральність
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Матеріали круглого столу Держава як політична форма організації суспільства для спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови правової держави
в.6 c.9-17
23
Матеріали конференції
Brevis ipsa vita est, sed malis fit longior
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Матеріали круглого столу Держава як політична форма організації суспільства для спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови правової держави
в.6 c.155-156
24
Матеріали конференції
Теоретичне питання поняття бюджету і бюджетного права в умовах розбудови правової держави (уривки)
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Матеріали круглого столу Держава як політична форма організації суспільства для спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови правової держави
в.6 c.156-165
25
Навчально-методичний комплекс
Юридична відповідальність. Робоча навчальна програма для студентів Інституту філології за спеціальністю ’8.060101 Правознавство’
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Видавництво: юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-30
26
Наукова стаття
Теоретико-методологічні проблеми змісту юридичної відповідальност
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціолого-правові та теоретико-методологічні проблеми розвитку галузевої структури права» Київ 20 квітня 2016р
c.67-69
27
Наукова стаття
Проблеми реалізації норм права
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Материали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Правовий прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах». – м.Київ, Україна /Інституту держави та права ім. В.М. Корецького , – 19 квітня 2016р.
28
Наукова стаття
Правовий прогрес та рівень правової культури громадян в умовах розбудови правової держави
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
в.2 c.9-15
29
Наукова стаття
Проблема визначення юридичної відповідальності: загальна характеристика
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових праць
30
Наукова стаття
Історія становлення процесуальних норм: соціо-теоретична думка на прикладі бюджетного права України
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Матеріали круглого столу Держава як політична форма організації суспільства для спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови правової держави
в.6 c.17-23
31
Наукова стаття
Проблеми реалізації норм права щодо правомірної поведінки
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Альманах права
в.7 c.245-247
32
Тези
Теоретико-правові основи здійснення контолю за дотриманням бюджетного законодавства
Теремцова Ніна Володимирівна
2016
Вороновські читання. Фінансове право: сучасний стан та перспективи
33
Тези
Актуальне питання проблеми примусу в праві
Теремцова Ніна Володимирівна
2014
34
Матеріали конференції
Теоретичне питання про право на фізичну недоторканість
Теремцова Ніна Володимирівна
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Права та свободи людини і громадянина: механізм їх реалізації та захисту різними галузями права”
т.1 c.110-112
35
Матеріали конференції
Актуальне питання проблеми примусу в праві
Теремцова Ніна Володимирівна
2014
Правові реформи в Молдові, Україні, Грузії в контексті євроінтеграційних процесів
т.1 c.40-42
36
Монографія
Відповідальність у публічному праві
Андрушко Петро Петрович
Безклубий Ігор Анатолійович
Берлач Анатолій Іванович
Теремцова Ніна Володимирівна
Щербина Валентин Степанович
2014
Грамота
т.1 c.1-496
37
Наукова стаття
Актуальный вопрос, касающийся принципов бюджетного процесса по законодательству Украины.
Теремцова Ніна Володимирівна
2014
Юстыцыя Беларусi
т.4 c.60-67
38
Наукова стаття
Особливості юридичної відповідальності у контексті правомірної та протиправної поведінки: соціальний аспект
Теремцова Ніна Володимирівна
2014
Соціологія права: науково-практичний журнал
т.2 c.112-117
39
Розділ монографії
Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за бюджетні правопорушення.
Теремцова Ніна Володимирівна
2014
Відповідальність у публічному праві : монографія
т.1 c.456-478

Повернення до списку

Вгору