Автори, співробітники Університету

Шевченко Олена Володимирівна

Ідентифікатор автора: 136600
Кількість пошукових запитів автора: 287
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: ПР- тенології,державний брендінг

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 42, з них наукових статей (наукові публікації) - 17, монографій - 9, підручників - 3, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Глобальні тренди міжнародних відносин: колективна монографія
Даниленко Сергій Іванович
Добржанська Олена Леонідівна
Копійка Валерій Володимирович
Коппель Олена Арнольдівна
Кучмій Олена Петрівна
Мінгазутдінов Ігор Олександрович
Мінгазутдінова Галина Ігорівна
Пархомчук Олена Станіславівна
Піпченко Наталія Олександрівна
Погорська Ірина Іванівна
Рижков Микола Миколайович
Сергійчук Володимир Іванович
Фролова Оксана Миколаївна
Чекаленко Людмила Дмитрівна
Шевченко Олена Володимирівна
2020
ВАДЕКС (монографія)
2
Матеріали конференції
Екологічна інформація як небажаний контент інформаційного простору Криму
Шевченко Олена Володимирівна
2019
Деокупація і реінтеграція інформаційного простору Криму: міжнародно-правові та медіакомунікативні інструменти: міжнародна науково-практична конференція
c.74-78
3
Матеріали конференції
Кліматична дипломатія в контексті зовнішньої політки ЄС
Шевченко Олена Володимирівна
2018
Шевченківська весна 2018: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених
в.1 c.116-121
4
Монографія
Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах = Strategic communications in international relations
Даниленко Сергій Іванович
Копійка Валерій Володимирович
Шевченко Олена Володимирівна
2019
Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах = Strategic communications in international relations
5
Монографія
Cтратегічні комунікації в міжнародних відносинах
Даниленко Сергій Іванович
Копійка Валерій Володимирович
Шевченко Олена Володимирівна
2019
Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах
c.1-442
6
Наукова стаття
Наукова думка про дослідження глобальних проблем людства
Шевченко Олена Володимирівна
2018
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.134 c.27-40
7
Наукова стаття
Сучасні шляхи врегулювання глобальної зміни клімату
Шевченко Олена Володимирівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
в.47 c.70-77
8
Наукова стаття
Establishing of Georgia's media market
Шевченко Олена Володимирівна
2018
Wschòd Europy. Studia humanistyczno-spoƚeczne
в.4 c.105-120
9
Наукова стаття
Influence of the Russian TV product on the Ukrainian audience
Шевченко Олена Володимирівна
2018
Wschòd Europy. Studia humanistyczno-spoƚeczne
в.4 c.137-144
10
Підручник
Стратегічні комунікації
Даниленко Сергій Іванович
Копійка Валерій Володимирович
Шевченко Олена Володимирівна
2019
Стратегічні комунікації. Підручник
c.1-446
11
Розділ монографії
Влияние российского телевизионного продукта на украинскую аудиторию
Шевченко Олена Володимирівна
2018
Rosija, Ue I Przestrzen Poradziecka: Problemy Sasieddstwa – Колективна монографія
c.207-217
12
Розділ монографії
Стратегічні комунікації ЄС щодо кліматичних змін
Шевченко Олена Володимирівна
2019
Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах: Колективна монографія
c.219-253
13
Монографія
Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах
Копійка Валерій Володимирович
Кучмій Олена Петрівна
Мінгазутдінов Ігор Олександрович
Піпченко Наталія Олександрівна
Рижков Микола Миколайович
Фролова Оксана Миколаївна
Шевченко Олена Володимирівна
2018
«Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах» /К.: Вадекс, 2018
14
Монографія
Партнерські відносини у сфері кліматичної дипломатії — Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах.
Шевченко Олена Володимирівна
2018
«Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах» /К.: Вадекс, 2018
c.204-229
15
Монографія
Еволюція наукових шкіл вивчення глобальної зміни клімату – Наукові розробки, передові технології, інновації
Шевченко Олена Володимирівна
2017
збірник наукових праць та тез наукових доповідей за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції] — Прага–Брно–Київ, К.: НДІСР. 2017
c.357-365
16
Монографія
Militarny i informacyjny wymiar wojny rosyjsko-ukrainskiej: wymiar informacyjny — Wojna Hybrydowa Rosji Przeciwko Ukraine w Latah 2014-2016
Шевченко Олена Володимирівна
2017
Monografia / Redakcja naukowa Walenty Baluk, Mykola Doroszko. - Lublin: Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Sklodowsiej, 2017
c.131-152
17
Монографія
Інформаційна складова російсько-української війни — Гібридка війна росії проти України після Революції гідності
Дорошко Микола Савович
Копійка Валерій Володимирович
Шевченко Олена Володимирівна
2018
Видавництво К.: Ніка-Центр
в.4.2 c.150-180
18
Наукова стаття
Трансформація підходів дослідження глобальних проблем сучасності
Шевченко Олена Володимирівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
в.1 (46) c.44-49
19
Наукова стаття
Глобальні виклики сучасності: проблема класифікації та пріоритезації
Шевченко Олена Володимирівна
2017
науково-практичної Інтернет-конференції «Європейський досвід захисту інформаційного простору», яка відбулася 5 травня 2017 року у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
в.1 c.137-153
20
Наукова стаття
Проекти міжнародних організацій щодо подолання глобальних кліматичних ризиків: інформаційний аспект
Шевченко Олена Володимирівна
2017
Міжнародні відносини серія “Політичні науки”
в.17 c.1
21
Наукова стаття
Чинники актуалізації глобальної зміни клімату // Історико-політичні проблеми сучасного світі
Шевченко Олена Володимирівна
2017
Збірник наукових статей Чернівецького університету. – Серія: Історія. – Чернівці
т.35 c.269-282
22
Наукова стаття
Інтеграційні підходи у подоланні глобальних кліматичних ризиків для України — Геостратегічні пріоритету України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах
Шевченко Олена Володимирівна
2017
Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції 19.10.2017, ІМВ, Одеса, Фенікс, 2017. - С.13-14. - Електронний документ. - Режим доступу
c.13-14
23
Наукова стаття
Проблема глобальної зміни клімату в контексті міжнародної безпеки
Шевченко Олена Володимирівна
2017
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.130 c.24-38
24
Матеріали конференції
Культурна дипломатія України після Євромайдану
Шевченко Олена Володимирівна
2016
Європейські студії в університетах України: Міжнародна науково-практична конференція
c.203-205
25
Монографія
Stosunki Polsko-Ukrainskie1991-2014 proba bialansu
Піскорська Галина Андріївна
Шевченко Олена Володимирівна
2016
Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014. Wydawnictwo UMCS, Lublin
c.95-108
26
Наукова стаття
М’який вплив "політичного іміджу України у міжнародних відносинах на прикладі Польщі
Піскорська Галина Андріївна
Шевченко Олена Володимирівна
2016
Lublin: Maria Curie Skłodowska University
c.95-108
27
Наукова стаття
The research of trust-rating to the sources of information about armed conflict in the south-east of Ukraine in 2014-15
Дорошко Микола Савович
Шевченко Олена Володимирівна
Яковець Анатолій Володимирович
2015
Social Movements in Central and Eastern Europe. Dynamics of protest 25 years after the fall of communism
c.438-450
28
Наукова стаття
Інформаційний контент ТВ-продукту як складник соціальної відповідальності російських медіа в Україні
Шевченко Олена Володимирівна
2016
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини
в.11 c.69-74
29
Підручник
Корпоративні комунікації
Шевченко Олена Володимирівна
2016
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
30
Підручник
Іміджева дипломатія та державний брендінг
Шевченко Олена Володимирівна
2016
Зовнішньополітичні комунікативні технології. Підручник
c.146-182
31
Праці конференції
Інноваційні інструменти культурної дипломатії України після Євромайдану
Шевченко Олена Володимирівна
2016
Комунікаційні практики у сучасному політичному дискурсі: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. 20 травня 2016 р., Чернівці
c.54-58
32
Розділ монографії
The Role Of Media In Country’s Image Promoting (Germany Case: The View From Ukraine)
Шевченко Олена Володимирівна
2015
Media and globalization: different cultures, societies and political systems
c.191-207
33
Розділ монографії
Іміджева дипломатія та державний брендінг
Шевченко Олена Володимирівна
2016
Комунікативні тренди міжнародних відносин. Колективна монографія
c.234-279
34
Тези
Transformation of cultural image of Ukraine in XXI century
Шевченко Олена Володимирівна
2016
Warsaw East European Conference "Triumphs and Failures. Poland and the Region after 1989: 25 Years Later"
c.21-22
35
Матеріали конференції
Політико-правові аспекти інформаційного супроводу корпоративної соціальної відповідальності в Європі
Шевченко Олена Володимирівна
2015
Матеріали Конференції "Інформаційне Забезпечення Транскордонного Співробітництва України"
36
Наукова стаття
Глобалізаційний вимір американської моделі корпоративної соціальної відповідальності
Шевченко Олена Володимирівна
2014
Міжнародні відносини. Серія "Політичні науки". Електронне видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.3
37
Наукова стаття
Співвідношення публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю в контексті побудови міжнародного іміджу країни
Шевченко Олена Володимирівна
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.83 c.384-386
38
Наукова стаття
Регулювання КСВ-політики: практика країн-членів Європейського Союзу
Шевченко Олена Володимирівна
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.122, ч.1 c.12-21
39
Наукова стаття
Распространение достоверной информации в ходе российско-украинской информационной войны 2013-14 гг.
Шевченко Олена Володимирівна
2015
Wschòd Europy. Studia humanistyczno-spoƚeczne
в.1 c.65-80
40
Матеріали конференції
Моделі корпоративної соціальної відповідальності: світовий досвід та українська практика
Шевченко Олена Володимирівна
2013
Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри
c.92-95
41
Матеріали конференції
Корпоративна соціальна відповідальність як чинник європейської інтеграції України
Шевченко Олена Володимирівна
2013
Матеріали Конференції "Інформаційне Забезпечення Транскордонного Співробітництва України"
c.35-41
42
Матеріали конференції
Корпоративна соціальна відповідальність у глобальних інформаційних потоках на початку ХХІ століття
Шевченко Олена Володимирівна
2013
Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції “Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців
c.180-185

Повернення до списку

Вгору