Автори, співробітники Університету

Венедиктов Сергій Валентинович
Venediktov Sergij Valentinovich

Ідентифікатор автора: 137026
Кількість пошукових запитів автора: 747

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Трудового права та права соціального забезпечення

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 23, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 1, підручників - 2, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Особливості правового регулювання трудових відносин у Канаді
Венедиктов Сергій Валентинович
2018
Соціальне право
т.1 c.34-45
2
Довідник
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 11: Трудове право
Андріїв Василь Михайлович
Вавженчук Сергій Ярославович
Венедиктов Сергій Валентинович
Волинець Владислав Володимирович
Гришина Юлія Миколаївна
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Кучма Ольга Леонідівна
Мельничук Наталія Олексіївна
Сіроха Дмитро Ігорович
Щербина Віктор Іванович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
3
Наукова стаття
Загальна характеристика трудових правовідносин в Україні в умовах сьогодення
Венедиктов Сергій Валентинович
2018
Соціальне право
т.2
4
Матеріали конференції
Юридична природа трудового договору у Великобританії
Венедиктов Сергій Валентинович
2016
Київ: Ніка-Центр, 2016
c.192-195
5
Матеріали конференції
Особливості правого регулювання праці в Іспанії // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.)
Венедиктов Сергій Валентинович
2016
Харківський національний університет внутрішніх справ. – Х.: ХНУВС, 2016
c.64-68
6
Монографія
Правове регулювання праці у Великобританії: прогресивний досвід і перспективи для України: монографія
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Київ : Ніка-Центр, 2017
7
Навчальний посібник
Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навчальний посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом: у 17 книгах
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
К.: Ін Юре, 2017
в.10
8
Навчальний посібник
Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : навч. Посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом : у 17 кн. / за наук. Ред. О.Д. Святоцького [та ін.]. Кн. 10 : Законодавство про працю / М. М. Шумило, С. В. Венедіктов, Я. В. Сімутіна [та ін.].
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
К. : Ін Юре, 2017
9
Наукова стаття
Щодо особливостей джерел трудового права України
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Вісник Київського славіністичного університету.
в.Актуальні проблеми соціального права в Україні c.90-95
10
Наукова стаття
Загальна характеристика джерел трудового права Сполучених Штатів Америки
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Соціальне право
c.73-82
11
Наукова стаття
Трудовий договір в Сполучених Штатах Америки
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.45 c.131-135
12
Наукова стаття
Особливості припинення трудових правовідносин у Сполучених Штатах Америки // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнсь-кої науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
X.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017.
c.77-79
13
Наукова стаття
Относительно некоторых тенденций дальнейшего развития правового регулирования труда . Становление и развитие трудового и социально-обеспечительного законодательства: история, современность, перспективы : сб. науч. тр. по итогам IV Междунар. Науч.-практ. к
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2017.
c.66-69
14
Наукова стаття
Щодо особливостей розгляду трудових спорів у Сполучених Штатах Америки
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Правова реформа: концепція, мета, впровадження. Зб. наук. праць. Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 лист. 2017р.)
c.178-182
15
Наукова стаття
Щодо нестандартних форм зайнятості в Україні
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Харків: Право
c.50-54
16
Підручник
Трудове право в державах Європи
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Ніка-Центр
17
Підручник
Трудове право в державах Європи
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-184
18
Тези
Щодо можливості запровадження досвіду Великобританії при формуванні в Україні спеціалізованого трудового судочинства
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.44-45
19
Тези
Щодо застосування правил внутрішнього трудового розпорядку в Україні
Венедиктов Сергій Валентинович
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.73-75
20
Матеріали конференції
Особливості правого регулювання праці в Іспанії
Венедиктов Сергій Валентинович
2016
Х.: ХНУВС, 2016
c.64-68
21
Матеріали конференції
Особенности правового регулирования трудовых отношений в Соединённом королевстве Великобритании и Северной Ирландии
Венедиктов Сергій Валентинович
2015
Парадигма трудового и социального права в эпоху построения постиндустриального общества: международная научно-практическая конференция
т.1 c.29-32
22
Наукова стаття
Медиасистема Республики Беларусь как субъект идеологической коммуникации
Венедиктов Сергій Валентинович
2014
Людина, суспільство, держава: правовий вимір в сучасному світі
т.1 c.29-58
23
Наукова стаття
Щодо актуальності стимулювання ефективної реалізації трудових правовідносин в умовах ринкової економіки
Венедиктов Сергій Валентинович
2014
Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства
т.1 c.135-140

Повернення до списку

Вгору