Автори, співробітники Університету

Онищенко Світлана Володимирівна

Ідентифікатор автора: 137298
Кількість пошукових запитів автора: 592

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Фінансів
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 21, з них наукових статей (наукові публікації) - 9, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Розділ монографії
Загрози економічній безпеці України в умовах глобалізації
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2019
Конкурентні стратегії безпеки розвитку України у глобальному середовищі
в.Розділ 1 c.21-104
2
Навчальний посібник
Фінансова безпека підприємства
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2018
Ліга-прес
3
Навчальний посібник
Фінансова безпека підприємства
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2018
Ліга-прес
4
Монографія
Державне бюджетування в Україні: сутність та основні детермінанти
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2016
К.: Знання України
c.1-395
5
Наукова стаття
Механізм попередження загроз економічній безпеці України
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2016
Економічний часопис – ХХІ
т.159 в.5-6 c.20-24
6
Наукова стаття
Сучасні тенденції структурних складових фінансової безпеки України в умовах глобальних перетворень
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2016
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.1 в.35 c.75-80
7
Наукова стаття
Preventing threats as a precondition to increase the level of Economic Security of the State
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2016
Scientific Journal «ScienceRise»
т.24 в.7/1 c.41-46
8
Тези
Threats to economic security of Ukraine: the mechanism of deflection and the regulatory process
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2016
Information technologies and management:International scientific conference
т.14 c.167-168
9
Монографія
Бюджетний процес в Україні: стан та проблеми інституційного забезпечення
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2014
ПолтНТУ
c.1-271
10
Монографія
Загрози економічній безпеці України: сутність, оцінювання та механізм упередження
Онищенко Світлана Володимирівна
2015
Полтава: ПолтНТУ
c.1-337
11
Наукова стаття
Засади формування ефективної державної політики, орієнтованої на забезпечення бюджетної безпеки
Онищенко Світлана Володимирівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.81-85
12
Наукова стаття
Сучасні тенденції бюджетної безпеки України
Онищенко Світлана Володимирівна
2015
Економіка і регіон
т.46 c.96-103
13
Наукова стаття
Аналіз стану та динаміки дефіциту державного бюджету України
Онищенко Світлана Володимирівна
2015
Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія Економіка
т.20 c.136-140
14
Наукова стаття
Формування державної інноваційної політики України
Онищенко Світлана Володимирівна
2015
Інноваційний інформаційний простір в освітній і науковій діяльності: проблеми становлення, особливості організації, ефективність та перспективи розвитку
c.106-124
15
Наукова стаття
Удосконалення процесу формування міжбюджетних відносин в Україні
Онищенко Світлана Володимирівна
2015
Фінанси, облік, банки.
т.6 c.47-52
16
Наукова стаття
Economic risks as impacts on state fiscal security
Онищенко Світлана Володимирівна
2015
International Collection of scientific proceedings «European Cooperation»
т.7 c.32-37
17
Праці конференції
Принципові підходи формування ефективної і конкурентоспроможної бюджетної політики України
Онищенко Світлана Володимирівна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.259-263
18
Праці конференції
Влив фінансової глобалізації на бюджетну безпеку держави
Онищенко Світлана Володимирівна
2015
Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.137-140
19
Праці конференції
Вплив бюджетної децентралізації на формування системи бюджетної безпеки
Онищенко Світлана Володимирівна
2015
Економічна безпека України в умовах фінансової глобалізації: Науково-практичний круглий стіл
c.17-20
20
Праці конференції
Аналіз рівня бюджетної безпеки України
Онищенко Світлана Володимирівна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.171-175
21
Праці конференції
The formation of effective budget policy of Ukraine
Онищенко Світлана Володимирівна
2015
Information technologies and management:International scientific conference
т.13 c.217-218

Повернення до списку

Вгору