Автори, співробітники Університету

Середюк Вікторія Володимирівна
Seredjuk Viktoria

Ідентифікатор автора: 137937
Кількість пошукових запитів автора: 651

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Теорії права та держави
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 15, з них наукових статей (наукові публікації) - 6, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Groundwater Management in Ukraine and the EU
Середюк Вікторія Володимирівна
2019
European Journal of Sustainable Development
т.8 в.1 c.31-39
2
Наукова стаття
Праворозуміння К. Неволіна в контексті західної правової культури
Середюк Вікторія Володимирівна
2018
Соціологія права: науково-практичний журнал
в.3-4 c.52-56
3
Тези
Конструкція відповідальності держави
Середюк Вікторія Володимирівна
2019
Актуальні питання реформування правової системи : збірник матеріалів ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 14-15 червня 2019 р.)
c.111-113
4
Тези
Ідея правової відповідальності у вченні Платона
Середюк Вікторія Володимирівна
2019
Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (Костенківські читання): збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ 25 квітня 2019 р.). – Київ: «Видавництво Людмила», 2019.
c.81-83
5
Наукова стаття
Психологічні аспекти інтегративної функції юридичної відповідальності у формуванні особистості
Середюк Вікторія Володимирівна
2017
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки.
в.в.6 (51) c.271-278
6
Розділ монографії
Рівні в методології дослідження правових явищ
Середюк Вікторія Володимирівна
2017
Методологія в праві: монографія / І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюбра та ін.;за заг.ред. І.Безклубого . К.: Грамота, 2017 – 658 с. (Серія «Про українське право»).
c.128-137
7
Тези
Доктринальні аспекти теорії юридичної відповідальності
Середюк Вікторія Володимирівна
2017
Правова доктрина та юридична практика:основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності
c.113-117
8
Тези
Окремі аспекти застосування структуралізму в правознавстві
Середюк Вікторія Володимирівна
2017
Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання реформування правової системи», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, 16-17 червня 2017 р
c.73-76
9
Тези
Особливості системи методів юридичного наукового дослідження
Середюк Вікторія Володимирівна
2017
Матеріали круглого столу «Методологія в праві» (Київ, 19 травня 2017 р.).
10
Наукова стаття
Правнича біоетика – новий напрям дослідження загальнотеоретичної юридичної науки
Середюк Вікторія Володимирівна
2015
Соціологія права: науково-практичний журнал
в.3/4 (14/15) c.220-24
11
Тези
Окремі методологічні аспекти категорії простору в філософії права
Середюк Вікторія Володимирівна
2016
Актуальна юриспруденція
12
Матеріали конференції
Протиправність діяння як умова юридичної відповідальності
Середюк Вікторія Володимирівна
2015
Правова політика в Україні: питання теорії та практики
т.1 c.338-341
13
Наукова стаття
Теоретико-правові основи колізій у законодавстві
Середюк Вікторія Володимирівна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.6 c.20–23
14
Наукова стаття
Інтегративна функція юридичної відповідальності
Середюк Вікторія Володимирівна
2014
Право і громадянське суспільство
т.2 c.50-55
15
Розділ монографії
Світоглядні засади відповідальності
Середюк Вікторія Володимирівна
2014
Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія: монографія
т.1 c.16-36

Повернення до списку

Вгору