Автори, співробітники Університету

Рижко Олена Миколаївна
Ruzhko Olena Mukolaivna

Ідентифікатор автора: 138241
Кількість пошукових запитів автора: 1092

Підрозділ: Інститут журналістики
Кафедра/Відділ: Видавничої справи та редагування
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: аксіологія ЗМК, ЗМІ УГКЦ, редагування, стилістика

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 103, з них наукових статей (наукові публікації) - 58, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 26

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Рецепція геймифікації новин як нової конвергенції
Рижко Олена Миколаївна
2019
Вісник Львівського університету. Серія Журналістика.
в.46 c.265-272
2
Наукова стаття
Plagiarism – selected issues in the axiological, philosophical, and informational context
Рижко Олена Миколаївна
2017
Zarządzanie Mediami
т.5 в.3 c.105-126
3
Матеріали конференції
Боротьба з плагіатом як неодмінна умова становлення гармонійної особистості
Рижко Олена Миколаївна
2016
Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.2 в.1 c.72–74
4
Матеріали конференції
Боротьба з плагіатом: даремні наші сподівання?
Рижко Олена Миколаївна
2016
Соціальні комунікації і нові комунікаційні технології: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.157–160
5
Матеріали конференції
Копіпаст у контексті проблеми плагіату
Рижко Олена Миколаївна
2017
Новинний контент аудіовізуальних мас-медій у соціальному вимірі. Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.74–77
6
Матеріали конференції
Точність слововживання у контексті проблеми плагіату
Рижко Олена Миколаївна
2017
Мова. Суспільство. Журналістика: Міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
т.23 c.58–63
7
Матеріали конференції
Право на творчість і плагіат
Рижко Олена Миколаївна
2017
Соціальні комунікації: інструменти технологія і практика. Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.73–77
8
Матеріали конференції
Плагіат і нетикет
Рижко Олена Миколаївна
2017
Актуальні проблеми соціальних комунікацій. Всеукраїнська науково-практична конференція
c.115–118
9
Матеріали конференції
Проблема плагиата: решать сейчас не стоит откладывать
Рижко Олена Миколаївна
2017
Международная журналистика-2017: идея интеграции интеграций и медиа: Междунар. науч.-практ. конф.
т.6 c.246–253
10
Монографія
Плагіат як соціальнокомунікаційне явище
Рижко Олена Миколаївна
2017
Київ: Паливода А.В.
c.1-388
11
Наукова стаття
Основні чинники поширення плагіату
Рижко Олена Миколаївна
2016
Social and human sciences. Polish-Ukrainian scientific journal
в.4 (12) c.1-5
12
Наукова стаття
Особливості розкриття теми плагіату в ігровому кіно
Рижко Олена Миколаївна
2016
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
в.4 (28) c.14–20
13
Наукова стаття
Поняття, види, класифікації плагіату
Рижко Олена Миколаївна
2016
Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : науковий збірник
в.8 (24) c.134–150
14
Наукова стаття
Аксіологічний вияв проблеми плагіату
Рижко Олена Миколаївна
2016
Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства
в.6 (24) c.259–267
15
Наукова стаття
Проблемы текстовых заимствований в учебных и научных работах
Рижко Олена Миколаївна
2016
Журналистский ежегодник
в.5 c.41-44
16
Наукова стаття
Право на творчість і плагіат
Рижко Олена Миколаївна
2017
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
в.1 (29) c.38–42
17
Наукова стаття
Група «Плагіат» як сегмент антиплагіатного дискурсу
Рижко Олена Миколаївна
2016
Актуальні питання масової комунікації
в.20 c.49-60
18
Наукова стаття
Способи вчинення плагіату
Рижко Олена Миколаївна
2017
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
в.2 (30) c.31-37
19
Наукова стаття
Боротьба з плагіатом у контексті проблеми академічної чесності: соціальнокомунікаційний аспект
Рижко Олена Миколаївна
2017
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
в.3 (31) c.40-47
20
Наукова стаття
Тексти з ознаками девіацій
Рижко Олена Миколаївна
2016
Social and human sciences. Polish-Ukrainian scientific journal
в.2 (10) c.1-5
21
Наукова стаття
Аналіз судових справ, що стосуються плагіату
Рижко Олена Миколаївна
2017
Social and human sciences. Polish-Ukrainian scientific journal
в.2 (14) c.1-5
22
Наукова стаття
Плагіатні технології
Рижко Олена Миколаївна
2017
Social and human sciences. Polish-Ukrainian scientific journal
в.1 (13) c.1-5
23
Наукова стаття
Плагіат як проблема аксіологічна
Рижко Олена Миколаївна
2017
Social and human sciences. Polish-Ukrainian scientific journal
в.3 (15) c.1-5
24
Наукова стаття
Види і класифікації плагіату
Рижко Олена Миколаївна
2017
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science
в.139 (23) c.82–85
25
Наукова стаття
Співвідношення понять "ідея" та "плагіат"
Рижко Олена Миколаївна
2016
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації
в.10 c.45-54
26
Матеріали конференції
Плагиат и новейшие медиа
Рижко Олена Миколаївна
2015
Журналістыка: стан, праблемы і перспектывы : Міжнародна науково-практична конференція
т.17 c.448–451
27
Матеріали конференції
Матеріали ЗМК про плагіат
Рижко Олена Миколаївна
2016
Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської наукво-практичної конференції
т.2 c.85-89
28
Наукова стаття
Рерайт (рерайтинг) як вид плагіату
Рижко Олена Миколаївна
2015
Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : науковий збірник
в.7 (23) c.467–473
29
Наукова стаття
Особливості сприйняття плагіату в середовищі студентської молоді
Рижко Олена Миколаївна
2016
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science
т.4 в.90 c.27–31
30
Наукова стаття
Рецепція плагіату – експертне опитування
Рижко Олена Миколаївна
2016
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science
т.4 в.95 c.74–78
31
Наукова стаття
Facebook as a platform for counteraction to plagiarism
Рижко Олена Миколаївна
2016
World Congress «Aviation in the XXI-st century» («Safety in Aviation and Space Technologies»)
т.7 c.1-5
32
Наукова стаття
Плагіат: складники розуміння
Рижко Олена Миколаївна
2016
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
т.3 c.40-48
33
Праці конференції
Види плагіату: особливості сприйняття
Рижко Олена Миколаївна
2016
Перспективні напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції
c.125–131
34
Матеріали конференції
Ukrainian media in the context of axiology
Рижко Олена Миколаївна
2014
World Congress «Aviation in the XXI-st century» («Safety in Aviation and Space Technologies»)
т.6 c.721-724
35
Матеріали конференції
Мас-медіа та цінності
Рижко Олена Миколаївна
2014
"Україна-Польща: діалог культур в контексті Євроінтеграції": матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
т.2 c.144–146
36
Матеріали конференції
Плагіат як соціальнокомунікаційне явище
Рижко Олена Миколаївна
2015
Український соціум та медіа: динаміка взаємодії: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.55-58
37
Матеріали конференції
Розуміння проблеми плагіату в середовищі студентської молоді
Рижко Олена Миколаївна
2015
АВІА: Міжнародна науково-технічна конференція
c.17-20
38
Наукова стаття
Концепт «вишиванка» в матеріалах мас-медіа: аксіологічні особливості представлення
Рижко Олена Миколаївна
2013
Держава і регіони. Серія: Соціальні комунікації.
т.3 c.35–40
39
Наукова стаття
Етностиль як елемент ціннісної парадигми сучасних українців у віддзеркаленні мас-медіа
Рижко Олена Миколаївна
2013
Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства
т.3 c.395–409
40
Наукова стаття
Аксіологічні домінанти в публіцистиці І. Дзюби
Рижко Олена Миколаївна
2013
Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : науковий збірник
в.5 (21) c.248–257
41
Наукова стаття
ЗМІ та ціннісні орієнтири майбутніх журналістів
Рижко Олена Миколаївна
2014
Діалог : Медіа-студії : зб. наук. праць
т.17 c.129–138
42
Наукова стаття
Суспільство споживання і кризові процеси у віддзеркаленні видань УГКЦ
Рижко Олена Миколаївна
2013
Наукові записки Інституту журналістики
т.51 c.29–33
43
Наукова стаття
Парадигма європейських цінностей у віддзеркаленні українських ЗМІ
Рижко Олена Миколаївна
2014
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
в.№ 1/2 c.36-40
44
Наукова стаття
СМИ как фактор влияния на ценностные предпочтения студентов-журналистов
Рижко Олена Миколаївна
2013
Журналистский ежегодник
т.2 c.81–84
45
Наукова стаття
Концепція ціннісних орієнтирів сучасної людини (на матеріалі медійних виступів Блаженнішого Любомира Гузара)
Рижко Олена Миколаївна
2014
Наукові записки Інституту журналістики
т.54 c.103–106
46
Наукова стаття
Плагіат у соціальнокомунікаційному вимірі: варіант дослідження
Рижко Олена Миколаївна
2014
Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства
т.4 c.293–299
47
Наукова стаття
Роль мовностилістичних засобів у процесі рерайтингу
Рижко Олена Миколаївна
2015
Мова. Суспільство. Журналістика: Міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
c.64–68
48
Праці конференції
Ціннісний вимір сучасних українських ЗМІ
Рижко Олена Миколаївна
2014
Критерії діагностики та методики розрахунку впливу медіа: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.30-32
49
Тези
Ціннісні настанови в матеріалах рубрики «Культура» часопису «Дзеркало тижня» : мовні засоби вираження
Рижко Олена Миколаївна
2014
Мова. Суспільство. Журналістика: Міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
c.103–106
50
Матеріали конференції
Аналіз тексту як складова журналістської майстерності
Рижко Олена Миколаївна
2013
АВІА: Міжнародна науково-технічна конференція
т.6 в.11 c.16–19
51
Матеріали конференції
The Role of Mass-Media in Value Paradigms Formation for Future Journalists
Рижко Олена Миколаївна
2013
Science progress in European countries: new concepts and modern solutions, proceedings of the 1st International scientific conference
т.1 c.25–26
52
Навчальний посібник
Практична стилістика
Рижко Олена Миколаївна
2013
Національний авіаційний університет (навчальний посібник)
c.1-371
53
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Літературне редагування в системі базової освіти журналіста
Рижко Олена Миколаївна
2012
Теорія і методика журналістської творчості : інтегрований навч. посіб.
c.71–82
54
Матеріали конференції
Суспільство споживання і кризові процеси у віддзеркаленні видань УГКЦ
Рижко Олена Миколаївна
2012
Українські медіа: проблеми моделювання медійного контенту: Міжнародна науково-практична конференція
c.190–195
55
Матеріали конференції
Мовна проблема в греко-католицьких мас-медіа
Рижко Олена Миколаївна
2012
Мова. Суспільство. Журналістика: Міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
т.18 c.102–107
56
Наукова стаття
Реклама в контексті “суспільства споживання” (на матеріалі греко-католицьких мас-медіа)
Рижко Олена Миколаївна
2012
Вісник Дніпропетровського університету. Соціальні комунікації
т.20 в.12 c.135–140
57
Наукова стаття
Медійні джерела формування ціннісних парадигм у середовищі майбутніх журналістів
Рижко Олена Миколаївна
2012
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації
т.1027 в.4 c.68–73
58
Наукова стаття
Мовна проблематика в греко-католицьких мас-медіа
Рижко Олена Миколаївна
2012
Стиль і текст : науковий збірник
в.13 c.32–39
59
Матеріали конференції
Газетні видання УГКЦ періоду незалежності України
Рижко Олена Миколаївна
2011
АВІА: Міжнародна науково-технічна конференція
т.10 в.60–63
60
Матеріали конференції
Рецензія у греко-католицьких виданнях
Рижко Олена Миколаївна
2011
Типологічні характеристики українського медійного контенту : матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.66–71
61
Наукова стаття
Міфологема «Україна» в націєтворчому дискурсі періоду незалежності Української держави у віддзеркаленні видань УГКЦ (на прикладі часопису «Нова Зоря»)
Рижко Олена Миколаївна
2011
Наукові записки Інституту журналістики
т.42 c.72–78
62
Наукова стаття
«Нова Зоря» – продовження традицій
Рижко Олена Миколаївна
2011
Діалог. Медіа-студії: Збірник наукових праць
в.12 c.250–262
63
Наукова стаття
Жанр рецензії у виданнях УГКЦ
Рижко Олена Миколаївна
2011
Гуманітарна освіта в вищих технічних навчальних закладах
в.22 c.296–301
64
Наукова стаття
Літературний портрет у виданнях Української греко-католицької церкви
Рижко Олена Миколаївна
2011
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації
т.968 в.3 c.78–82
65
Наукова стаття
Інтернет-версії сучасних газетних видань УГКЦ
Рижко Олена Миколаївна
2010
Діалог. Медіа-студії: Збірник наукових праць
в.10 c.79–87
66
Наукова стаття
Міфологема «Україна» в націєтворчому дискурсі періоду незалежності Української держави у віддзеркаленні видань УГКЦ
Рижко Олена Миколаївна
2010
Наукові записки кафедри журналістики (журналістика, лінгвістика: проблеми взаємовпливів) ІМВ НАУ
в.1 (4) c.20–30
67
Наукова стаття
Особливості формування громадської думки щодо суспільних проблем у греко-католицьких виданнях
Рижко Олена Миколаївна
2010
Діалог. Медіа-студії: Збірник наукових праць
в.11 c.303–315
68
Наукова стаття
Літературно-мистецькі матеріали на сторінках газети «Нова Зоря» (1926–1939 рр.): проблематика, бібліографія, питання спадкоємності
Рижко Олена Миколаївна
2010
Збірник праць Науково-дослідного центру періодики
в.2 (18) c.278–299
69
Матеріали конференції
Вопросы воспитания личности в изданиях украинской греко-католической церкви (на примере газеты «Новая заря»)
Рижко Олена Миколаївна
2009
Язык и межкультурная коммуникация: Междунар. науч.-практ. конф.
c.112–116
70
Матеріали конференції
«Нова Зоря» – продовження традицій
Рижко Олена Миколаївна
2008
Проблеми державного будівництва в Україні.
в.15 c.354–361
71
Навчальний посібник
Стилістика української мови: Практикум
Рижко Олена Миколаївна
2008
К. : КиМУ (навчальний посібник)
c.1-250
72
Навчально-методичний комплекс
Газетно-журнальна критика (для студентів ІV курсу спеціальності “Журналістика”)
Рижко Олена Миколаївна
2008
К.: КиМУ
c.1-25
73
Навчально-методичний комплекс
Копірайтинг (для студентів ІV курсу спеціальності “Журналістика”)
Рижко Олена Миколаївна
2008
К.: КиМУ
c.1-19
74
Навчально-методичний комплекс
Проблематика засобів масової інформації (для студентів ІV курсу спеціальності “Журналістика”)
Рижко Олена Миколаївна
2008
К.: КиМУ
c.1-32
75
Наукова стаття
Висвітлення проблем виховання й становлення гармонійної особистості на шпальтах «Нової Зорі»
Рижко Олена Миколаївна
2008
Вісник Київського міжнародного університету. Педагогічні науки
в.11 c.205– 213
76
Наукова стаття
Інтернет-версії сучасних газетних видань УГКЦ
Рижко Олена Миколаївна
2008
Вісник Київського міжнародного університету. Журналістика. Медіалінгвістика. Кінотелемистецтво
в.7 c.224–231
77
Наукова стаття
Житомирська рубана
Рижко Олена Миколаївна
2007
Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем
в.16 c.9–15
78
Матеріали конференції
Співвідношення людина/техніка в інформаційному суспільстві: спроба “бунту”
Рижко Олена Миколаївна
2006
Проблеми державного будівництва в Україні.
в.11 c.460–462
79
Навчально-методичний комплекс
Практична стилістика (для студентів ІІІ курсу спеціальності “Журналістика”)
Рижко Олена Миколаївна
2006
К.: КиМУ
c.1-32
80
Навчально-методичний комплекс
Інформаційні моделі ЗМІ (для студентів магістратури спеціальності “Журналістика”)
Рижко Олена Миколаївна
2006
К.: КиМУ
c.1-22
81
Навчально-методичний комплекс
Інформаційна політика України (для студентів магістратури спеціальності “Журналістика”)
Рижко Олена Миколаївна
2006
К.: КиМУ
c.1-20
82
Наукова стаття
Східні строфічні форми в доробку Михайла Ореста
Рижко Олена Миколаївна
2006
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
в.2 c.26-30
83
Наукова стаття
Орієнтальні строфи в українській поезії 2-ї пол. ХХ ст. (причини появи)
Рижко Олена Миколаївна
2006
Сучасний погляд на літературу: Збірник наукових статей
в.10 c.10–16
84
Наукова стаття
Газель на українському ґрунті
Рижко Олена Миколаївна
2006
Вісник Київського славістичного університету. Філологія
в.33 c.115–120
85
Матеріали конференції
Українські рубаї і канон жанру
Рижко Олена Миколаївна
2005
Проблеми державного будівництва в Україні.
в.10 c.134–142
86
Монографія
Рубаї в українській поезії: від канонізованої строфи до поліжанру
Рижко Олена Миколаївна
2005
К.: КиМУ (монографія)
c.1-252
87
Наукова стаття
Дорога як “велика подорож життя”: На матеріалі рубаїв Д. Павличка
Рижко Олена Миколаївна
2005
Дивослово : щомісячний науково-методичний журнал
в.4 c.53–55
88
Наукова стаття
Жанр рубаї в поезії Дмитра Павличка та Михайла Клименка
Рижко Олена Миколаївна
2005
Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем
в.13 c.36–46
89
Наукова стаття
Хайку на українському ґрунті
Рижко Олена Миколаївна
2005
Літературознавчі студії: збірник наукових праць.
в.7 c.48–62
90
Наукова стаття
Танка в українській поезії
Рижко Олена Миколаївна
2005
Вісник Київського славістичного університету. Філологія
в.25 c.100–106
91
Матеріали конференції
“Східний катрен” у творчості О. П. Довгого
Рижко Олена Миколаївна
2004
Проблеми державного будівництва в Україні.
в.8 c.416–422
92
Матеріали конференції
Трансформація сталих висловів як засіб алюзії в заголовках газетних статей
Рижко Олена Миколаївна
2004
Українська журналістика в контексті доби: Наук.-теорет. конференція
c.411–415
93
Навчальний посібник
Типові лексичні помилки у діловому мовленні
Рижко Олена Миколаївна
2004
К. : КиМУ (навчальний посібник)
c.1-68
94
Наукова стаття
Рубаї в українській літературі
Рижко Олена Миколаївна
2004
Літературознавчі студії: збірник наукових праць.
в.6 c.89–112
95
Наукова стаття
Механізми входження й побутування східних форм в українській версифікаційній системі
Рижко Олена Миколаївна
2004
Дискурс у комунікаційних системах. Зб. наук. статей
c.288–301
96
Наукова стаття
Омар Хайям у рубаях українських поетів
Рижко Олена Миколаївна
2004
Вісник Київського міжнародного університету "Orientalis". Сходознавство
в.1 c.71–79
97
Матеріали конференції
Проблема впливу технічного прогресу на людину в рубаятах Дмитра Павличка
Рижко Олена Миколаївна
2003
Проблеми державного будівництва в Україні.
в.7 c.144–150
98
Наукова стаття
Мотиви рубаятів Д. Павличка
Рижко Олена Миколаївна
2003
Літературознавчі студії: збірник наукових праць.
в.5 c.182–205
99
Наукова стаття
“Український сон” Рауля Чілачави
Рижко Олена Миколаївна
2002
Літературознавчі студії: збірник наукових праць.
в.4 c.274–286
100
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Аналогія
Рижко Олена Миколаївна
2001
Енциклопедія сучасної України
т.1 c.457–458
101
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Александровський Григорій Володимирович
Рижко Олена Миколаївна
2001
Енциклопедія сучасної України
т.1 c.361
102
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Алтаєв А. (Ямщикова Маргарита Володимирівна)
Рижко Олена Миколаївна
2001
Енциклопедія сучасної України
т.1 c.395
103
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Антонович-Мельник Катерина Миколаївна
Рижко Олена Миколаївна
2001
Енциклопедія сучасної України
т.1 c.584–585

Повернення до списку

Вгору