Автори, співробітники Університету

Гришина Юлія Миколаївна
Grishina Julia Mykolajivna

Ідентифікатор автора: 142488
Кількість пошукових запитів автора: 2260

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Трудового права та права соціального забезпечення
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 79, з них наукових статей (наукові публікації) - 46, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 5, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 18

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Принципи організації і функціонування професійних спілок як суб’єктів трудового права
Гришина Юлія Миколаївна
2018
Матеріали Міжнародної наукової конференції «Соціально-економічні права людини та гарантії їх реалізації в умовах державотворення». –Харків, 10-12 жовтня 2012.
c.175-176
2
Довідник
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 11: Трудове право
Андріїв Василь Михайлович
Вавженчук Сергій Ярославович
Венедиктов Сергій Валентинович
Волинець Владислав Володимирович
Гришина Юлія Миколаївна
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Кучма Ольга Леонідівна
Мельничук Наталія Олексіївна
Сіроха Дмитро Ігорович
Щербина Віктор Іванович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
3
Навчальний посібник
Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України: навчальний посібник
Гришина Юлія Миколаївна
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України: навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – Харків: НікаНова, 2
c.349-361
4
Матеріали конференції
Тенденція стирання розбіжностей правового статусу різних категорій працівників в трудовому праві України
Гришина Юлія Миколаївна
2016
Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи». – Київ, 26 лютого. – 2016
c.75-77
5
Наукова стаття
Проблеми правового статусу професійних спілок в сучасних умовах
Гришина Юлія Миколаївна
2017
Соціальне право
c.92-102
6
Тези
Класифікація прав профспілок в контексті необхідності зміни мети організації і функціонування профспілок в Україні
Гришина Юлія Миколаївна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.58-60
7
Матеріали конференції
Обмеження здійснення права на об’єднання – порівняльно-правовий аспект
Гришина Юлія Миколаївна
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.70-74
8
Наукова стаття
Захисна функція профспілок: історичний аспект змістовних змін від виникнення профспілок до набуття Україною незалежності
Гришина Юлія Миколаївна
2015
Митна справа
т.2 c.113-118
9
Наукова стаття
Особливості становлення профспілки як елемента структури громадянського суспільства в період після набуття Україною незалежності
Гришина Юлія Миколаївна
2015
Наука і правоохорона
т.1 c.267-273
10
Наукова стаття
Профспілки як суб’єкт соціальної політики України: історичні особливості взаємодії
Гришина Юлія Миколаївна
2015
Науково-практичний збірник «Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених»
т.3 c.10-11
11
Наукова стаття
Поняття принципів трудового права
Гришина Юлія Миколаївна
2015
Бюлетень Міністерства юстиції України
т.7 c.65-72
12
Наукова стаття
Мета та функції профспілок в сучасних умовах
Гришина Юлія Миколаївна
2015
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
т.5 c.22-26
13
Наукова стаття
Проблема визначення обов’язків професійних спілок України в сучасних умовах
Гришина Юлія Миколаївна
2015
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки
в.2 (2) c.116-122
14
Наукова стаття
Понятие, виды и момент возникновения правоспособности профессиональных союзов
Гришина Юлія Миколаївна
2015
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
т.11 c.49-53
15
Наукова стаття
Проблемні аспекти визначення моменту виникнення правоздатності професійних спілок
Гришина Юлія Миколаївна
2015
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
в.5 (1) c.71-74
16
Наукова стаття
Специфіка правового статусу виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації: питання теорії і практики
Гришина Юлія Миколаївна
2015
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
в.6 c.162-166
17
Навчальний посібник
Договори в сфері інвестування
Гришина Юлія Миколаївна
2015
Алерта
т.1 c.1-192
18
Матеріали конференції
Проблеми правового регулювання статусу профспілок сучасним законодавством України
Гришина Юлія Миколаївна
2014
Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку
т.1 c.61-63
19
Матеріали конференції
Поняття принципів організації і функціонування професійних спілок
Гришина Юлія Миколаївна
2013
Материалы Белорусско-германо-российской международной научной конференции «Актуальне проблемы германской, российской и белорусской истории и культуры в контексте развития цивилизаций и мировой геополитики в XX веке» - Витебск, 6-7 июня 2013 г.
c.35-40
20
Матеріали конференції
Щодо систем принципів організації і функціонування професійних спілок як суб’єктів трудового права
Гришина Юлія Миколаївна
2013
Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення». - Київ, 25-26 квітня 2013 р.
c.464-468
21
Матеріали конференції
Обмеження щодо членства у професійних спілках в рамках тенденції стирання розбіжностей правового статусу різних категорій працівників
Гришина Юлія Миколаївна
2013
Матеріали Міжнародної наукової конференції «Проблеми сталого розвитку суспільства за умов глобальних трансформацій». – Київ, 20-21 лютого. – 2013 р.
c.151-154
22
Матеріали конференції
Требование санкционирования профессиональный союзом решения работодателя про увольнение работника: сравнительная характеристика правового регулирования в Украине и в России
Гришина Юлія Миколаївна
2013
Материалы Белорусско-германо-российской международной научной конференции «Актуальне проблемы германской, российской и белорусской истории и культуры в контексте развития цивилизаций и мировой геополитики в XX веке». -Витебск, 6-7 июня. - 2013 г.
c.54-58
23
Матеріали конференції
Значение предварительного согласования с профсоюзом решения работодателя об увольнении работника в законодательстве Украины
Гришина Юлія Миколаївна
2013
Материалы XVI научной сессии преподавателей и студентов «Молодежь и наука XXІ века: наше завтра – в наших руках». – Минск, 18-19 апреля 2013 г.
c.93-97
24
Матеріали конференції
Відповідальність професійної спілки за організацію і проведення «незаконного страйку»: міжнародний досвід
Гришина Юлія Миколаївна
2013
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення». – Харків, 27-28 вересня. – 2013.
c.124-127
25
Монографія
Професійні спілки як особливий суб’єкт трудового права України
Гришина Юлія Миколаївна
2013
Київ: Генеза
c.1-359
26
Наукова стаття
Виникнення професійної спілки як суб’єкту трудового права
Гришина Юлія Миколаївна
2013
Бюлетень Міністерства юстиції України
т.2 c.53-60
27
Наукова стаття
Сучасний погляд на роль санкціонування рішень роботодавця професійною спілкою
Гришина Юлія Миколаївна
2013
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України : Серія Право та державне управління
т.1 c.59-64
28
Наукова стаття
Санкціонування рішень роботодавця професійною спілкою як гарантія трудових прав працівників
Гришина Юлія Миколаївна
2013
Наука і правоохорона
т.2 c.100-107
29
Наукова стаття
Щодо доцільності існування деяких випадків санкціонування професійною спілкою рішень роботодавця
Гришина Юлія Миколаївна
2013
Бюлетень Міністерства юстиції України
т.6 c.97-103
30
Наукова стаття
Правовое регулирование отношений по предварительному согласованию с профсоюзом решения работодателя об увольнении работника в законодательстве Украины
Гришина Юлія Миколаївна
2013
Труд и социальные отношения. – Москва. Академия труда и социальных отношений
т.8 c.96-103
31
Наукова стаття
Правові підстави представництва професійною спілкою інтересів працівників при реалізації ними права на звернення за захистом
Гришина Юлія Миколаївна
2013
Вісник Вищої ради юстиції
т.2 c.70-78
32
Наукова стаття
Поняття представництва професійною спілкою інтересів працівників при реалізації такими права на звернення за захистом
Гришина Юлія Миколаївна
2013
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
т.1 c.188-192
33
Наукова стаття
Межі участі профспілок при укладенні, зміні або припиненні колективного договору
Гришина Юлія Миколаївна
2013
Науково-практичний збірник «Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених»
c.39-40
34
Наукова стаття
Проблемы имплементации международно-правовых норм в сфере представительства профсоюзами коллективных интересов работников
Гришина Юлія Миколаївна
2013
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
т.9 c.291-295
35
Наукова стаття
Представительство профсоюзами интересов работников в рамках судебного решения коллективных трудовых споров (конфликтов) как перспективная форма реализации защитной функции
Гришина Юлія Миколаївна
2013
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
т.10 c.245-249
36
Наукова стаття
Сфера представництва профспілками колективних трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників
Гришина Юлія Миколаївна
2013
Митна справа
т.5 c.165-170
37
Матеріали конференції
Конкретизація обов’язків професійних спілок у законодавстві України як необхідна умова відповідності їх правового статусу сучасним умовам
Гришина Юлія Миколаївна
2012
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми»
c.210-213
38
Матеріали конференції
Проблема правового статусу виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації
Гришина Юлія Миколаївна
2012
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку». – Харків, 15-16 листопада 2012р.
c.113-118
39
Наукова стаття
Проблема правового статусу виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або в організації
Гришина Юлія Миколаївна
2013
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
т.2013 в.1(9) c.218-225
40
Наукова стаття
Конкретизація обов’язків професійних спілок як необхідна умова відповідності їх правового статусу ринковим відносинам
Гришина Юлія Миколаївна
2012
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України : Серія Право та державне управління
т.1 c.83-88
41
Наукова стаття
Поняття принципів організації і функціонування професійних спілок як суб’єктів трудового права
Гришина Юлія Миколаївна
2012
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України : Серія Право та державне управління
т.2 c.71-76
42
Наукова стаття
До поняття правових функцій профспілок в Україні
Гришина Юлія Миколаївна
2012
Науково-практичний збірник «Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених»
т.106 c.31-32
43
Наукова стаття
Функції профспілок
Гришина Юлія Миколаївна
2012
Наука і правоохорона
т.1 c.217-224
44
Наукова стаття
Правова характеристика принципів організації і функціонування професійних спілок
Гришина Юлія Миколаївна
2012
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України : Серія Право та державне управління
т.4 c.54-61
45
Наукова стаття
Мета організації і функціонування сучасних професійних спілок
Гришина Юлія Миколаївна
2012
Науково-практичний збірник «Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених»
т.108 c.30-32
46
Наукова стаття
Правосуб’єктність професійних спілок
Гришина Юлія Миколаївна
2012
Наука і правоохорона
т.3 c.112-118
47
Наукова стаття
Внутрішні статутні відносини членів громадських об’єднань та корпоративні відносини: проблема співвідношення
Гришина Юлія Миколаївна
2012
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
т.4 c.200-204
48
Наукова стаття
Обмеження щодо членства у професійних спілках в рамках тенденції стирання розбіжностей правового статусу різних категорій працівників
Гришина Юлія Миколаївна
2012
Вісник Вищої ради юстиції
т.4 c.136-148
49
Матеріали конференції
Реформування трудового законодавства України: стан та перспективи розвитку
Гришина Юлія Миколаївна
2011
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення», Харків: Національна юридична академія України ім.. Я.Мудрого.-2011
c.220-223
50
Тези
Реформування трудового законодавства на сучасному етапі
Гришина Юлія Миколаївна
2011
Матеріали Міжнародної наукової конференції «Проблеми формування та розвитку громадянського суспільства». – К.: АПСВ, лютий 2011.
c.343-344
51
Матеріали конференції
Порівняльна характеристика правового регулювання праці молоді: сучасний стан та перспективи розвитку
Гришина Юлія Миколаївна
2010
Матеріали Міжнародної наукової конференції «Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства»
52
Матеріали конференції
Порівняльна характеристика правового регулювання праці неповнолітніх за чинним Кодексом законів про працю та Проектом Трудового кодексу України
Гришина Юлія Миколаївна
2010
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення». – Харків: Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого.
c.96-100
53
Наукова стаття
Правове регулювання зайнятості молоді в умовах світової кризи
Гришина Юлія Миколаївна
2010
Юриспруденція: теорія і практика
т.6 c.31-36
54
Навчально-методичний комплекс
Цивільне право (Загальна частина) для студентів денної форми навчання
Гришина Юлія Миколаївна
2008
К.: АПСВ, 2008. – 73с.
55
Навчально-методичний комплекс
Цивільне право (Загальна частина) для студентів заочної форми навчання.
Гришина Юлія Миколаївна
2008
К.: АПСВ, 2008. – 73с.
c.1-40
56
Наукова стаття
Забезпечення зайнятості випускників професійно-технічних і вищих навчальних закладів України як один з напрямів соціальної відповідальності держави
Гришина Юлія Миколаївна
2008
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України : Серія Право та державне управління
т.3 c.190-193
57
Наукова стаття
Класифікація правовідносин щодо працевлаштування молоді
Гришина Юлія Миколаївна
2008
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України : Серія Право та державне управління
т.1 c.41-46
58
Наукова стаття
Правові проблеми працевлаштування випускників професійно-технічних і вищих навчальних закладів України
Гришина Юлія Миколаївна
2008
Юриспруденція: теорія і практика
т.5 c.15-20
59
Наукова стаття
Особливості правового регулювання праці дітей
Гришина Юлія Миколаївна
2008
Юриспруденція: теорія і практика
т.9 c.31-36
60
Розділ монографії
Кодифікація трудового законодавства України
Гришина Юлія Миколаївна
Іншин Микола Іванович
2009
За загальною редакцією. Н.М. Хуторян, М. І, Іншина, О.М. Ярошенка, С.М. Прилипка – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009
61
Матеріали конференції
Якісна вища освіта як основний чинник забезпечення зайнятості випускників вищих навчальних закладів України
Гришина Юлія Миколаївна
2007
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів»
c.69-71
62
Монографія
Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні
Гришина Юлія Миколаївна
2007
К.: Академія праці і соціальних відносин. – 2007. – 192с.
c.1-192
63
Наукова стаття
Встановлення броні прийняття на роботу
Гришина Юлія Миколаївна
2007
Праця і закон
т.3 c.21-23
64
Наукова стаття
Працевлаштування молоді як складова інституту працевлаштування в трудовому праві України
Гришина Юлія Миколаївна
2006
Бюлетень Міністерства юстиції України
т.1 c.80-85
65
Навчальний посібник
Трудові спори
Гришина Юлія Миколаївна
2005
К.: Магістр - ХХІ сторіччя. – 2005.
c.9-77
66
Наукова стаття
Соціальний та правовий аспекти змісту поняття „молодь”
Гришина Юлія Миколаївна
2005
Бюлетень Міністерства юстиції України
т.4 c.96-101
67
Наукова стаття
Порівняльна характеристика правового регулювання працевлаштування молоді національним законодавством та законодавством інших країн
Гришина Юлія Миколаївна
2005
Право України
т.8 c.85-88
68
Матеріали конференції
Основні напрями державної політики у сфері зайнятості молоді в Україні
Гришина Юлія Миколаївна
2004
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Від лідера-особистості до держави-лідера”. – К.: Видавничий дім „Корпорація”.
c.186-192
69
Навчальний посібник
Правознавство
Гришина Юлія Миколаївна
2004
К.: Знання – Прес. – 2004. – 436 с
c.246-332
70
Навчальний посібник
Трудове право України: схеми.
Гришина Юлія Миколаївна
2004
К.: Школа, 2004. – 320 с.
c.8-88
71
Наукова стаття
Проект Трудового кодексу України потребує суттєвих змін
Гришина Юлія Миколаївна
2004
К.:Профспілки України.Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал.
т.1 c.17-21
72
Наукова стаття
Адаптация украинского законодательства по вопросу запрета использования детского труда к международным соглашениям
Гришина Юлія Миколаївна
2004
Научно-практический журнал „Труд, профсоюзы и общество” по материалам международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию профсоюзного движения Белоруси. – Минск.
c.88-97
73
Матеріали конференції
Законодавство про працю України потребує суттєвих змін
Гришина Юлія Миколаївна
2003
Матеріали науково-теоретичної конференції «Методологія приватного права». – К.: Юрінком Інтер. – 2003.
c.329-334
74
Навчально-методичний комплекс
Правові проблеми зайнятості населення
Гришина Юлія Миколаївна
2003
К.: АПСВ. – 2003. – 20 с.
c.1-20
75
Наукова стаття
Праця дітей в Україні: юридичний аспект
Гришина Юлія Миколаївна
2002
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України : Серія Право та державне управління
т.2 c.79-82
76
Наукова стаття
Профспілки та ринок праці – правові аспекти взаємодії
Гришина Юлія Миколаївна
2002
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України : Серія Право та державне управління
т.5 c.169-174
77
Наукова стаття
Правові проблеми діяльності профспілок у сфері зайнятості населення України
Гришина Юлія Миколаївна
2001
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України : Серія Право та державне управління
т.1 c.44-49
78
Матеріали конференції
Соціально-правові проблеми працевлаштування випускників навчальних закладів України та пропозиції щодо їх вирішення
Гришина Юлія Миколаївна
2000
Матеріали міжна-родної науково-практичної конфе-ренції «Молодь на зламі тисячоліть: нове тисячоліття, нові проблеми»
c.15-20
79
Наукова стаття
Роль профспілок у вирішенні проблем зайнятості населення України
Гришина Юлія Миколаївна
2000
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України : Серія Право та державне управління
c.51-54

Повернення до списку

Вгору