Автори, співробітники Університету

Костицький Василь Васильович
Kostuchkij Vasul Vasulijovuch

Ідентифікатор автора: 142505
Кількість пошукових запитів автора: 687

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Теорії та історії права та держави
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 25, з них наукових статей (наукові публікації) - 4, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Обмеження влади правом як ознака сучасної правової держави
Костицький Василь Васильович
2019
Проблеми нормотворення, реалізації та тлумачення норм права у світлі загальновизнаного принципу верховенства права. IV Міжнародна науково-практична конференція. м. Івано-Франківськ , 3-4 жовтня 2019
c.107-110
2
Тези
Інститут президентства у системі поділу влади
Костицький Василь Васильович
2019
Актуальні питання реформування правової системи : збірник матеріалів ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 14-15 червня 2019 р.)
c.73-76
3
Матеріали конференції
Чотири практичних проблеми реформування сфери управління побутовими відходами
Костицький Василь Васильович
2018
Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 року, м. Київ) / за ред. Р.С. Мельника, відпов. ред. Л.Ю.Малюга. К. : Видавничий дім "Гельветика", 2018. 380 с.
c.49-51
4
Наукова стаття
Екологічне право як теолого-соціологічний феномен
Костицький Василь Васильович
2018
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
в.1-2 c.2-11
5
Наукова стаття
Сучасна держава – екологічна держава: соціолого-правовий підхід
Костицький Василь Васильович
2018
Соціологія права: науково-практичний журнал
в.№ 1-2 (24-25) c.98-106
6
Наукова стаття
Проблеми використання вартісно-орієнтованого управління банківським бізнесом
Костицький Василь Васильович
2018
Малий і середній бізнес (право, держава, економіка)
в.3-4 c.88-93
7
Тези
Філософсько-правове обгрунтування екологічної держави та проблеми української політико-правової практики
Костицький Василь Васильович
2018
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції " Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка) 27 квітня 2018 року)
c.13-14
8
Тези
Політико-правовий зміст творчої спадщини Тараса Шевченка
Костицький Василь Васильович
2018
Матеріали круглого столу Шевченківські читання 22.03.2018 р. – Київ, 2018
c.9-11
9
Тези
Соціальна і правова природа сучасної держави
Костицький Василь Васильович
2018
Актуальні проблеми науки і практики у світлі євроінтеграції : Тези Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.А. Янковської. – Львів: Львівський університет бізнесу та права, 2018.
c.109-112
10
Тези
Від наукової ідеї до наукової правової доктрини
Костицький Василь Васильович
2017
Правова доктрина та юридична практика:основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності
c.13-15
11
Тези
Питання свободи і справедливості у контексті європейської інтеграції України
Костицький Василь Васильович
2017
Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання реформування правової системи», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, 16-17 червня 2017 р
c.38-40
12
Тези
Європейські свободи як вибір українського народу у контексті теорії розподілу влади
Костицький Василь Васильович
2017
Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України». – Київ, 22 – 23 червня 2017 року.
c.109-112
13
Тези
Екологічна сутність сучасної соціальної правової держави
Костицький Василь Васильович
2017
Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) - 188 с.
c.22-25
14
Тези
Про необхідність третьої революційної зміни змісту доктрини екологічного права
Костицький Василь Васильович
2017
Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. м. Київ, / Укладачі В.В. Носік та ін., - Чернівці, 2017. - 352 с.
c.209-213
15
Тези
Модернізація податкової системи як правовий інструмент її інституціоналізації
Костицький Василь Васильович
2017
Державо- та правотворчі традиції українського народу (до 150-річчя М.С. Грушевського) : зб. тез доповідей III Всеукр. наук.-практ. конференції, 23 листопада 2016 р.
c.34-36
16
Тези
Право як соціальна цінність
Костицький Василь Васильович
2017
Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. та повідомл. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2-3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І.Д. Шутака. – Харків: Право, 2017.
c.30-32
17
Матеріали конференції
Дух і буква закону: критерії галузевої структуризації права
Костицький Василь Васильович
2016
Дух і мова закону: матер. міжнар. наук.-практ. конференції
c.4-6
18
Матеріали конференції
Соціолого-правові засади розвитку галузевої структури права
Костицький Василь Васильович
2016
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціолого-правові та теоретико-методологічні проблеми розвитку галузевої структури права» Київ 20 квітня 2016р
c.5-9
19
Матеріали конференції
Про роль польських вчених у розвитку соціології права
Костицький Василь Васильович
2016
Соціологічні проблеми права: Польська соціологія права ХІХ-ХХ ст. : Міжнародна науково-практична конференція
c.5-8
20
Матеріали конференції
Rola polskej socjologіі prawa w rozwoju sociologii prawa na swiecie
Костицький Василь Васильович
2016
Соціологічні проблеми права: Польська соціологія права ХІХ-ХХ ст. : Міжнародна науково-практична конференція
c.4-7
21
Монографія
Соціологія права: науково-теоретична спадщина Євгена Ерліха і проблеми сучасної науки: видання друге
Кобан Ольга Геннадіївна
Костицький Василь Васильович
2016
К.: Атіка
c.1-256
22
Навчальний посібник
Природоресурсове право України
Костицький Василь Васильович
2016
Коло
c.1-424
23
Наукова стаття
Банківська діяльність та детермінати її соціально-економінчої ефективності
Костицький Василь Васильович
2016
Малий і середній бізнес (право, держава, економіка)
в.1-2 (64-65) c.90-96
24
Наукова стаття
Конституція України та її соціальне призначення
Костицький Василь Васильович
2016
Світогляд
в.4(60) c.50-54
25
Монографія
Соціологія права: науково-теоретична спадщина Євгена Ерліха і проблеми розвитку сучасної науки
Кобан Ольга Геннадіївна
Костицький Василь Васильович
2015
К.: Атіка
т.1 c.1-228

Повернення до списку

Вгору