Автори, співробітники Університету

Кугай Ірина Володимирівна

Ідентифікатор автора: 143241
Кількість пошукових запитів автора: 253

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Обліку та аудиту
Посада: асистент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 13, з них наукових статей (наукові публікації) - 7, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Методи обліку доходів і видатків суб’єктів державного сектору
2018
Причорноморські економічні студії
в.34 c.184-188
2
Наукова стаття
Правове регулювання здійснення публічних видатків в Україні
Кугай Ірина Володимирівна
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.3 в.2 c.177-181
3
Наукова стаття
Фінансово-правові основи здійснення публічних видатків
Кугай Ірина Володимирівна
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 в.1 c.93-97
4
Тези
Реформування системи бухгалтерського обліку та звітності у державному секторів
Кугай Ірина Володимирівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
в.2 c.57
5
Наукова стаття
Становлення та важливість поняття обліку доходів і видатків як складової загальнодержавного управління
2017
Причорноморські економічні студії
в.22 c.200-204
6
Наукова стаття
Бухгалтерський облік доходів і видатків суб’єктів державного сектору: національні особливості та зарубіжні тенденції
2016
Причорноморські економічні студії
т.9 в.1 c.113-117
7
Тези
IT-аудит у державному секторі
Кугай Ірина Володимирівна
2017
Форумування нової парадигми управління фіансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
в.2 c.157-160
8
Тези
Актуальні питання бухгалтерського обліку доходів і витрат у державному секторі
2017
Стратегічні орієнтири розвитку економіки України: Міжнародна науково-практична конференція
c.168-171
9
Тези
Условия возникновения и сущность постиндустриального (информационного) общества
2017
Формування та розвиток інформаційної економіки: зовнішні та внутрішні фактори впливу: Міжнародна науково-практична конференція
c.53-56
10
Наукова стаття
Зовнішній та внутрішній аудит у державному секторі: світовий досвід
Кугай Ірина Володимирівна
2016
Причорноморські економічні студії
в.9 c.212-216
11
Наукова стаття
Облікова політика як складова організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах: сучасні реалії
Кугай Ірина Володимирівна
2015
Регіональна економіка та управління
т.5 в.2 c.135-138
12
Тези
Основні напрями реформування системи державного фінансового контролю в Україні
Кугай Ірина Володимирівна
2015
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
т.13 c.170
13
Тези
Актуальні питання бухгалтерського обліку доходів і видатків бюджетних установ України
Кугай Ірина Володимирівна
2015
Інноваційна економіка: Міжнародна науково-практична конференція
c.88-90

Повернення до списку

Вгору