Автори, співробітники Університету

Тімінський Олександр Георгійович
Timinsky, Alexander

Ідентифікатор автора: 144699
Author Identifier Number Scopus: 57190404746 →
Кількість пошукових запитів автора: 777

Підрозділ: Факультет інформаційних технологій
Кафедра/Відділ: Технологій управління
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 83, з них наукових статей (наукові публікації) - 36, монографій - 1, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 17, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 8

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Digitalisation HR-management used bi-adaptive and foresight models
Тімінський Олександр Георгійович
2019
2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (IEEE ATIT 2019). Conference Proceedings. 18.12.19-20.12.19 Kyiv, Ukraine
c.406-410
2
Матеріали конференції
Передумови розробки моделей і методів для управління проектом створення генералізованого штучного інтелекту на базі ціннісного підходу
Тімінський Олександр Георгійович
Райчук І.В.
2019
VІ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» 20 грудня 2019 року
c.81-84
3
Матеріали конференції
Бачення системи управління проєктом відкриття ресторану з використанням роботів і штучного інтелекту
Тімінський Олександр Георгійович
2020
Міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами у розвитку суспільства»
c.324-329
4
Навчально-методичні праці
Методичні вказівки до написання кваліфікаційної роботи магістра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», освітня програма «Управління проектами»
Коломієць Анна Степанівна
Морозов Віктор Володимирович
Тімінський Олександр Георгійович
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
5
Навчально-методичні праці
Методичні вказівки до проходження науково-дослідної (виробничої) практики для студентів магістерської освітньої програми «Управління проектами» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»
Коломієць Анна Степанівна
Морозов Віктор Володимирович
Тімінський Олександр Георгійович
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
6
Наукова стаття
Метод ціннісно-орієнтованого управління зацікавленими сторонами проекту діджиталізації
Тімінський Олександр Георгійович
Райчук І.В.
2019
Збірник наукових праць «Управління проектами та розвиток виробництва» : зб. наук. пр. / СНУ ім. В. Даля.
в.3(71) c.114-120
7
Наукова стаття
Вплив впровадження біадаптивного управління і форсайту на розвиток компетентності
Тімінський Олександр Георгійович
2020
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х.: НТУ «ХПІ»
в.1 c.63-67
8
Матеріали конференції
Competence-based knowledge management in project oriented organisations in bi-adaptive context
Тімінський Олександр Георгійович
2019
IEEE 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT-2019). - Lviv, 17-20 September 2019, Ukraine
9
Тези
Особливості впровадження методології біадаптивного управління проектно-орієнтованими організаціями
Тімінський Олександр Георгійович
2019
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
в.16
10
Наукова стаття
Формирование портфеля проектов развития кластера с использованием гоместатического подхода в биадаптивных системах управления
Оберемок Наталія Василівна
Тімінський Олександр Георгійович
2018
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
в.33 c.68-74
11
Наукова стаття
Approach to the creation of a comprehensively competent project-oriented organization
Тімінський Олександр Георгійович
2018
Proceedings of the 2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT). International Workshop on Project Management (IWPM), September 11-14, 2018, Lviv, Ukraine. – P.405-409.
в.Випуск 13 c.405-409
12
Тези
Питання оптимізації вартості протиризикових заходів проектної підсистеми, що адекватні змінам операційної підсистеми
Тімінський Олександр Георгійович
2018
Тези доповідей XV Міжнародної конференції “Управління проек-тами у розвитку суспільства.” Тема: “Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки”, 18-19 травня 2018 р., м.Київ // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв. – К.: КНУБА, 2018. –С.
в.Випуск 13 c.405-409
13
Наукова стаття
Проектна і операційна підсистеми проектно-орієнтованого підприємства як об’єкти біадаптивного управління
Тесля Юрій Миколайович
Тімінський Олександр Георгійович
2017
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
т.28 c.129-136
14
Наукова стаття
The conceptual model of bi-adaptive control system of project-oriented enterprise
Тімінський Олександр Георгійович
2017
Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach
c.289-292
15
Наукова стаття
Development of methodology of efficiency estimation of management technology of project-oriented organizations
Оберемок Наталія Василівна
Тімінський Олександр Георгійович
2017
Технологічний аудит та резерви виробництва
т.34 в.В. 2 c.24-29
16
Наукова стаття
Моделі взаємовпливу проектної і операційної підсистем проектно-орієнтованого підприємства
Тімінський Олександр Георгійович
2017
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
т.29 c.111-116
17
Наукова стаття
Projects Change Management in Based on the Projects Configuration Management for Developing Complex Projects
Кальніченко Олена Володимирівна
Морозов Віктор Володимирович
Тімінський Олександр Георгійович
2017
IEEE International conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Application (IDAACS)
c.939-942
18
Наукова стаття
Формулювання функції оптимізації біадаптивної системи управління проектно-орієнтованого підприємства
Тімінський Олександр Георгійович
2017
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
c.128-131
19
Наукова стаття
Аналіз проекту проактивного створення регіональної мережі на базі ціннісного підходу
Тімінський Олександр Георгійович
2017
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
c.62-67
20
Тези
Проблеми взаємоадаптації параметрів операційної і проектної підсистем
Тімінський Олександр Георгійович
2017
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
c.191-192
21
Тези
Підходи до формування організаційної компетенції в біадаптивних управлінських системах проектно-орієнтованих організацій
Тімінський Олександр Георгійович
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.95-96
22
Наукова стаття
Origin, development and problems of information technology enterprise management
Тімінський Олександр Георгійович
2016
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
в.В. 25 c.86-90
23
Наукова стаття
Технології адаптивного управління як механізм забезпечення ефектив-ності організаційно-управлінських систем
Тімінський Олександр Георгійович
2016
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
в.В. 27 c.101-109
24
Праці конференції
Strategic Gaps in the Capabilities of Internal and External Adaptation of Methodologies and Information Systems of Project Management
Морозов Віктор Володимирович
Тімінський Олександр Георгійович
2016
IEEE First International Conference on Data Stream Mining and Processing
c.405-409
25
Тези
Витоки наукової проблематики розробки біадаптивних управлінських систем
Тімінський Олександр Георгійович
2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.108-109
26
Тези
Модель взаємодії операційної і проектної підсистем управління проектно-орієнтованими організаціями
Тімінський Олександр Георгійович
2016
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
c.172-173
27
Тези
Adaptability of project management methodologies and information technologies in project oriented organizations
Тімінський Олександр Георгійович
2016
Modern Scientific Researches and Developments: Theoretical Value and Practical Results: International scientific and practical conference
c.56-57
28
Тези
Управління безпекою інформаційної технології біадаптивного управління
Тімінський Олександр Георгійович
2016
Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: Науково-технічна конференція
c.84-85
29
Матеріали конференції
Developing the project oriented institutions on the basis of the holistic vision
Тімінський Олександр Георгійович
2015
International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”
т.1 c.15-17
30
Матеріали конференції
Подходы к построению проактивных систем управления проектами в проектно-ориентированных компаниях
Тімінський Олександр Георгійович
2015
Academic science – problems and achievements VI. Vol. 1: Proceedings of the Conference. North Charleston, 25-26.05.2015. – Vol. 1. Russian Edition. Paperback – June 6, 2015
т.1 c.108-110
31
Наукова стаття
Аналіз підходів до побудови біадаптивних систем управління проектно-орієнтованими підприємствами
Тімінський Олександр Георгійович
2015
Східно-Європейський журнал передових технологій
c.38-42
32
Наукова стаття
Многовекторная адаптация систем управления проектами
Тімінський Олександр Георгійович
2015
Сб.науч.ст. по итогам международ.науч.конф. 30-31 марта 2015, Изд-во «КультИнформПресс»,
c.131-132
33
Наукова стаття
Розблокування латентних конфліктів і перетворення їх з «опорів» в «рушійні сили» програм розвитку
Тімінський Олександр Георгійович
2014
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
т.10 c.136-141
34
Підручник
Диалоги с Теслей. Теория Несилового Мира
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
Тімінський Олександр Георгійович
2015
ТОВ «МАКЛАУТ» (для монографій)
c.244 /48
35
Тези
Деякі особливості організаційного розвитку у період поглиблення кризи
Тімінський Олександр Георгійович
2014
Тези доповідей XI Міжнародної конференції “Управління проектами у розвитку суспільства.” Тема: “Розвиток компетентності організації в управлінні проектами, програмами та портфелями проектів” // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв: КНУБА
c.208-209
36
Наукова стаття
Мировые мусорные короли: Лидеры переработки вторсырья
Тімінський Олександр Георгійович
2013
Саміт-Книга (монографія)
c.192-192
37
Тези
Механізми організаційного розвитку: спірально-реверсивна методика опису і оптимізації бізнес-процесів підприємств і організацій в умовах турбулентності вимог і обмежень
Тімінський Олександр Георгійович
2013
Тези доповідей X Міжнародної конференції “Управління проектами у розвитку суспільства.” Тема: “Управління проектами та програмами в умовах глобалізації світової економіки” // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв: КНУБА
c.253-254
38
Навчально-методичний комплекс
Основи проектування систем автоматизацї. Проектування локальних систем автоматики: Навчальний посібник (з грифом Міносвіти)
Тімінський Олександр Георгійович
2012
КНУБА
c.1-168
39
Навчально-методичний комплекс
Управління проектами розвитку регіонів та міст: Навчальний посібник (з грифом Міносвіти)
Тімінський Олександр Георгійович
2012
КНУБА
c.1-252
40
Навчально-методичний комплекс
Числові методи і моделювання в розрахунках на ЕОМ: Конспект лекцій
Тімінський Олександр Георгійович
2011
КНУБА
c.1-48
41
Наукова стаття
Інтеграція систем управління технологічними процесами в матричну інформаційну технологію управління проектами
Тесля Юрій Миколайович
Тімінський Олександр Георгійович
2010
Вісник ЧДТУ
т.1 c.41-44
42
Наукова стаття
Интерпретация и использование принципа неопределенностей в управлении проектами
Тесля Юрій Миколайович
Тімінський Олександр Георгійович
2010
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
т.3 c.33-36
43
Наукова стаття
Моделі і методи впровадження корпоративної системи управління проектами в девелопменті
Тесля Юрій Миколайович
Тімінський Олександр Георгійович
2009
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.1 c.28-35
44
Наукова стаття
Механізми створення системи захисту портфелю проектів в умовах сучасного агресивного проектного оточення
Тімінський Олександр Георгійович
2009
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.2 c.56-60
45
Навчально-методичний комплекс
Автоматизація систем водопостачання і водовідведення: Конспект лекцій
Тімінський Олександр Георгійович
2008
КНУБА
c.1-52
46
Навчально-методичний комплекс
Автоматизація: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Тімінський Олександр Георгійович
2008
КНУБА
c.1-44
47
Навчально-методичний комплекс
Автоматизація технологічних процесів: Конспект лекцій
Тімінський Олександр Георгійович
2008
КНУБА
c.1-80
48
Навчально-методичний комплекс
Автоматизація технологічних процесів об’єктів житлово-комунального господарства: Конспект лекцій
Тімінський Олександр Георгійович
2008
КНУБА
c.1-60
49
Наукова стаття
Системна організація управлінських взаємодій як інструмент підвищення ефективності реалізації складних проектів
Тесля Юрій Миколайович
Тімінський Олександр Георгійович
2008
Вісник ЧДТУ
т.2 c.100-105
50
Наукова стаття
Системне бачення зовнішніх проектних взаємодій
Тімінський Олександр Георгійович
2008
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.1 c.12-18
51
Наукова стаття
Информационная модель системы организационного управления
Тімінський Олександр Георгійович
2008
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.2 c.20-29
52
Наукова стаття
Управление программами развития организаций на основе модели «шестеренок»
Тімінський Олександр Георгійович
2008
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.3 c.5-10
53
Наукова стаття
Алгоритм побудови календарно-сітьової моделі проекту з елементами проактивності
Тімінський Олександр Георгійович
2008
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.4 c.31-36
54
Тези
Моделі і методи сприяння розвитку технологічної зрілості в турбулентному оточенні інвестиційно-будівельних проектів
Тімінський Олександр Георгійович
2008
Тези доповідей V Міжнародної конференції “Управління проектами у розвитку суспільства.” Тема: “Професійне управління проектами – шлях до збільшення активів організації” // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв: КНУБА
c.204-205
55
Наукова стаття
Деякі аспекти формування генетичного коду проектного менеджера у відповідності до умов проекту при портфельному управлінні
Тімінський Олександр Георгійович
2007
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.1 c.49-57
56
Наукова стаття
«Дієвий» підхід до класифікації проектного оточення
Тімінський Олександр Георгійович
2007
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.2 c.74-79
57
Наукова стаття
Підходи стратегічного управління в проектно-орієнтованих організаціях і їх використання у моделі «Літак»
Тімінський Олександр Георгійович
2007
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.3 c.68-72
58
Тези
Моделі і методи організаційного розвитку на основі використання суміжних галузей знань
Тімінський Олександр Георгійович
2007
Тези доповідей IV Міжнародної конференції “Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: Управління програмами організаційного розвитку в конкурентному оточенні” // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв: КНУБА
c.152-153
59
Навчально-методичний комплекс
Технічні засоби автоматизації. Мікроелектронні пристрої дискретної дії: Конспект лекцій
Тімінський Олександр Георгійович
2006
КНУБА
c.1-76
60
Наукова стаття
Модель формалізації цілей зацікавлених сторін у проектах з турбулентним оточенням
Тімінський Олександр Георгійович
2006
Управління проектами та розвиток виробництва СНУ ім. В. Даля
т.4 c.35-39
61
Тези
Модернізація державної податкової служби України: проблеми та перспективи
Тімінський Олександр Георгійович
2006
Збірник тез доповідей III міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: Національна ідентичність та тенденції глобалізації”: ТДЕУ
c.49-53
62
Тези
Характеристика основних функціональних вимог до інформаційних систем управління ризиками великих державних проектів
Тімінський Олександр Георгійович
2006
Тези доповідей IIІ Міжнародної конференції “Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: Управління проектами в умовах глобалізації знань” // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв.:КНУБА
c.152-154
63
Навчально-методичний комплекс
Проектний менеджмент: Конспект лекцій
Тімінський Олександр Георгійович
2005
КНУБА
c.1-56
64
Наукова стаття
Управління ризиками в державних проектах за умов сталого розвитку
Тімінський Олександр Георгійович
2005
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті: Зб. наук. пр.: КЕІ КНЕУ
c.218-220
65
Наукова стаття
Про методику визначення показників надійності при мажоритарному резервуванні
Тімінський Олександр Георгійович
2005
Восточно-европейский журнал передовых технологий НТУ Харківський політехнічний інститут
т.3 c.79-82
66
Тези
Впровадження принципів, моделей і методів ідентифікації та управління ризиками у державних проектах модернізації
Тімінський Олександр Георгійович
2005
Тези доповідей II Міжнародної конференції “Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: Управління проектами – від бачення до реальності” // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв: КНУБА
c.94-95
67
Тези
Технологія документообігу в системі управління ризиками державних проектів модернізації
Тімінський Олександр Георгійович
2005
Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Управління проектами: стан та перспективи” // Відповідальний за випуск К.В.Кошкін: НУК
c.172-175
68
Монографія
Проектний підхід у модернізації правової роботи органів ДПС України
Тімінський Олександр Георгійович
2004
Організація правової роботи в органах державної податкової служби України: теорія, методологія, практика: Національна академія ДПС України
c.1-387
69
Навчально-методичний комплекс
Проектування пристроїв та систем автоматики. Техніка розробки конструкторської документації: Конспект лекцій
Тімінський Олександр Георгійович
2004
КНУБА
c.1-44
70
Тези
Моделі і методи управління ризиками проектів модернізації структур державного управління
Тімінський Олександр Георгійович
2004
Тези доповідей Міжнародної конференції “Інноівційний розвиток на основі технологічної зрілості в управлінні проектами” // Відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв: КНУБА
c.112-114
71
Навчально-методичний комплекс
Проектування пристроїв та систем автоматики: Конспект лекцій
Тімінський Олександр Георгійович
2003
КНУБА
c.1-44
72
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки для слухачів дистанційного курсу (навчальної дисципліни) Управління проектами
Тімінський Олександр Георгійович
2003
Національна академія державного управління при Президентові України: Міленіум
c.1-67
73
Навчально-методичний комплекс
Автоматизація технологічних процесів об’єктів житлово-комунального господарства: Методичні вказівки до виконання курсового проекту
Тімінський Олександр Георгійович
2002
КНУБА
c.1-20
74
Навчально-методичний комплекс
Технічні засоби автоматизації: Конспект лекцій
Тімінський Олександр Георгійович
2002
КНУБА
c.1-60
75
Навчально-методичний комплекс
Наскрізна робоча програма та методичні вказівки до проходження практик
Тімінський Олександр Георгійович
2002
КНУБА
c.1-24
76
Навчально-методичний комплекс
Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції: методичні вказівки до виконання індивідуального завдання
Тімінський Олександр Георгійович
2001
КНУБА
c.1-20
77
Матеріали конференції
Інформаційні технології для управління проектами трансферу
Тімінський Олександр Георгійович
2000
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в природничих науках: Зб. наук. пр. Всеукраїнської наук.-практ. конф.: Видавничий відділ КДПУ
c.199-204
78
Матеріали конференції
Застосування експертних оцінок в оптимізації проектів трансферу технології
Тімінський Олександр Георгійович
2000
Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі: Пробл. науки, практики і освіти: Зб. матеріалів V Міжнарод. наук.-практ. конф.: ЄУФІМБ
c.150-151
79
Навчально-методичний комплекс
Проектування пристроїв систем автоматизації: методичні вказівки до виконання курсового проекту
Тімінський Олександр Георгійович
2000
КНУБА
c.1-20
80
Наукова стаття
Трансфер автоматичних комплексів та його експертна оцінка
Тімінський Олександр Георгійович
2000
Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи. ХДТУ
т.1 c.44-51
81
Наукова стаття
Методика експертного оцінювання трансферу іноземних електро-енергетичних комплексів і систем в енергетиці
Тімінський Олександр Георгійович
2000
Технічна електродинаміка. Ін-т електродинаміки НАН України
т.5 c.52-56
82
Наукова стаття
Класификація моделей і методів трансферу технологій
Тімінський Олександр Георгійович
2000
Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія “Інформатика, управління та обчислювальна техніка”
т.33 c.56-62
83
Наукова стаття
Общая методика выбора структуры элементарных эргатических систем
Тімінський Олександр Георгійович
2000
Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи. ХДТУ
т.2 c.63-67

Повернення до списку

Вгору