Автори, співробітники Університету

Доманецька Ірина Миколаївна

Ідентифікатор автора: 145218
Author Identifier Number Scopus: 57189333096 →
Кількість пошукових запитів автора: 439

Підрозділ: Факультет інформаційних технологій
Кафедра/Відділ: Інтелектуальних технологій
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Проблеми ефективного менеджменту природокористування

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 26, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичні праці
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту (роботи) з технологій штучного інтелекту
Гайна Георгій Анатолійович
Доманецька Ірина Миколаївна
Іларіонов Олег Євгенович
Красовська Ганна Валеріївна
Снитюк Віталій Євгенович
Сорока Петро Миколайович
2020
Видавництво ТОВ ”ГЛІФ МЕДІА”
2
Навчально-методичні праці
Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи для отримання освітнього ступеня “бакалавр” спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”
Гайна Георгій Анатолійович
Доманецька Ірина Миколаївна
Іларіонов Олег Євгенович
Красовська Ганна Валеріївна
Снитюк Віталій Євгенович
Сорока Петро Миколайович
2020
Видавництво ТОВ ”ГЛІФ МЕДІА”
3
Наукова стаття
The Method of Generalizing Spatial Information into a Single Multidimensional Data Model
Доманецька Ірина Миколаївна
Федусенко Олена Володимирівна
2019
International Journal of Recent Technology and Engineering
т.8 в.4
4
Тези
Засоби опрацювання природномовних текстів в автоматизованих системах контролю знань
Доманецька Ірина Миколаївна
2018
V-та Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології розвитку освіти", 30 – 31 березня 2018 року
c.104-105
5
Тези
Обробка природомовних текстiв у за-дачах автоматизацiї контролю знань для on-line сервiсiв вiдкритої освiти
Доманецька Ірина Миколаївна
2018
20-а Мiжнародна науково-технiчна конференцiї "Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї", 21–24 травня 2018 р
c.127
6
Тези
Гейміфікація як інструмент підвищення ефективності e-learning
Доманецька Ірина Миколаївна
2018
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції Інформаційні технології та взаємодії, м.Київ, 20 листопада, 2018 р., УкрІНТЕІ
c.377-379
7
Наукова стаття
Нейромережеві технологї опрацювання природномовних текстів в адаптивних системах навчання
Доманецька Ірина Миколаївна
2017
Штучний інтелект
т.3 c.24-32
8
Тези
Обробка природомовних текстiв у задачах автоматизацiї контролю знань для on-line сервiсiв вiдкритої освiти
Доманецька Ірина Миколаївна
2018
System Analysis and Information Technology: International Conference
c.127
9
Тези
Аналіз алгоритмічної складності існуючих математичних підходів моделювання руху тіла у просторі для задач робототехніки
Доманецька Ірина Миколаївна
2018
Hауково-практична конференція "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті:стан, досягнення, перспективи розвитку" (Черкаси, 12-18 березня 2018 року)
в.30 c.39-41
10
Тези
Засоби опрацювання природномовних текстів в автоматизованих системах контролю знань
Доманецька Ірина Миколаївна
2018
Тези доповіді 5 міжнародної науково–практичної конференції «Управління розвитком технологій» 30 березня 2018р
c.104-105
11
Наукова стаття
Особливсті формування єдиного інформаційно-навчального простору для організаційно та територіально розподілених університетів
Доманецька Ірина Миколаївна
Красовська Ганна Валеріївна
2016
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформатизація вищого навчального закладу
т.853 c.39-47
12
Наукова стаття
Перспективи розбудови державної системи моніторингу довкілля
Доманецька Ірина Миколаївна
2017
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
c.108 – 115
13
Тези
Адаптивне навчальне середовище для забезпечення компетентностей в галузі гідрометеорології
Доманецька Ірина Миколаївна
2017
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
c.224-225
14
Тези
Ecoimpact project is a symbiosis of modern technologies of education and internet of things for hydrometeorology
Доманецька Ірина Миколаївна
2017
Буд-Майстер-Клас: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів
c.356-357
15
Тези
Особливості формування комунікативних компетеній майбутніх ІТ-фахівців у середовищі e-learning
Доманецька Ірина Миколаївна
2017
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.267-268
16
Навчальний посібник
Застосування об"єктно-орієнтованого підходу на прикладі задач будівельної галузі
Доманецька Ірина Миколаївна
Красовська Ганна Валеріївна
2016
Київський національний університет будівництва та архітектури
c.1-116
17
Навчальний посібник
Проектування систем електронного документообігу
Доманецька Ірина Миколаївна
Красовська Ганна Валеріївна
2016
Київський національний університет будівництва та архітектури
c.1-88
18
Наукова стаття
Features of the formation of a unified educational-information space for geographically and organizationally distributed universities
Доманецька Ірина Миколаївна
Красовська Ганна Валеріївна
2016
Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science: International Conference on TCSET
c.842-845
19
Тези
Масові відкриті он-лайн курси та змішана система навчання – виклик сьогодення сучасному університету
Доманецька Ірина Миколаївна
Красовська Ганна Валеріївна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.184-185
20
Наукова стаття
Разработка аппаратно-програмного комплекса мониторинга перевозки опасных грузов
Доманецька Ірина Миколаївна
2013
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
т.13 c.83-89
21
Наукова стаття
Формування внутрішньоуніверситетського інформаційного простору навчально-методичного забезпечення на базі пірінгової мережі
Доманецька Ірина Миколаївна
2013
Збірник Криворізького національного університету «Новітні комп’ютерні технології»
т.11 c.130-132
22
Наукова стаття
Застосування методів паралельних обчислень для моделей нечіткої багатокритеріальної оптимізації на прикладі моделювання попиту
Доманецька Ірина Миколаївна
2013
Збірник наукових праць КНУБА «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин»
т.30 c.100-111
23
Наукова стаття
Використання генетичних алгоритмів до вирішення комплексної задачі оперативного управління логістикою вантажоперевезень у будівнитві
Доманецька Ірина Миколаївна
2014
Будівельне виробництво: Міжвідомчий науково-технічний збірник
т.57 c.51-57
24
Наукова стаття
Модели и методы оценки инновационных проектов техногенной безопасности в строительстве
Доманецька Ірина Миколаївна
Красовська Ганна Валеріївна
2015
ИКОНОМИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ: НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ: Сборник с доклади от международна научна конференция
т.3 c.124 – 129
25
Наукова стаття
Розробка адаптивної системи контролю знань з відкритими питаннями
Доманецька Ірина Миколаївна
2015
Международный научный журнал ActaUniversitatisPonticaEuxinus.Специальный выпуск. ХІ международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании»
c.495-500
26
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до дипломного проектування студентів спеціальностей 7.8.05010101 “Інформаційні управляючі системи та технології” та 7.8.05010102 “Інформаційні технології проектування
Гайна Георгій Анатолійович
Доманецька Ірина Миколаївна
Красовська Ганна Валеріївна
2010
КНУБА
c.1-88

Повернення до списку

Вгору