Автори, співробітники Університету

Бугера Олександра Ігорівна
Oleksandra Bugera Bugera, Oleksandra

Ідентифікатор автора: 147060
Author Identifier Number Scopus: 57195526305 →
Кількість пошукових запитів автора: 219

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження / Органічної хімії /
Посада: молодший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 23, з них наукових статей (наукові публікації) - 5, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 12, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
6-Oxyindan-1-ones with Dipeptide Fragments
Бугера Олександра Ігорівна
Войтенко Зоя Всеволодівна
Левков Ігор Вікторович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
2019
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.7 в.2 c.111-119
2
Праці конференції
Dual-chromophore molecular tweezer for fluorescent recognition of ATP nucleotide
Бугера Олександра Ігорівна
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Пивоваренко Василь Георгійович
2019
Nanobiophysics: Fundamental and Applied Aspects: International Conference
т.6 c.69
3
Тези
Синтез молекулярного пінцету на основі дикарбоксипохідної 3-гідроксифлавону
Бугера Олександра Ігорівна
Пивоваренко Василь Георгійович
Бадан Михайло Сергійович
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.20 c.92
4
Тези
Синтез флуоресцентних зондів з двома та трьома хромофорами – рецепторами аденозин-5’-трифосфату
Бугера Олександра Ігорівна
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Пивоваренко Василь Георгійович
Кримченко Роман Євгенович
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.20 c.108
5
Тези
Electrofluorochromic effect of adenosine 5’-triphosphate anion on the fluorescence of cationic and zwitterionic flavonols
Бугера Олександра Ігорівна
Пивоваренко Василь Георгійович
2019
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.10 c.CO 33
6
Наукова стаття
Дизайн та синтез молекулярного пінцету для детекції АТФ на основі 3-гідроксифлавону
Пивоваренко Василь Георгійович
Нетребчук Анастасія Павлівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.54 в.2 c.67-70
7
Наукова стаття
Флуориметрія агрегатів 4’-диметиламінофлавонолу з аденозин-5’-трифосфатом при зміні іонної сили, рН розчину та концентрації органічного буфера
Пивоваренко Василь Георгійович
2018
Український хімічний журнал
т.84 в.4 c.94 - 100
8
Тези
Синтез флуоресцентних зондів з двома та трьома хромофорами – рецепторами аденозин-5’-трифосфату
Пивоваренко Василь Георгійович
Кримченко Роман Євгенович
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.19 c.81
9
Тези
Дизайн та синтез молекулярних пінцетів для детекції АТФ на основі флавонолів
Пивоваренко Василь Георгійович
Нетребчук Анастасія Павлівна
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.19 c.85
10
Тези
Повітря як окисник у реакції Алгара-Флінна-Оямади
Пивоваренко Василь Георгійович
Федик Андрій Васильович
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.19 c.99
11
Звіти
Застосування 2-арил-3-гідроксихінолін-4-онів як флуоресцентних зондів для визначення аденозин-5’-трифостату у водних розчинах.Патент України на винахід № 113132
Пивоваренко Василь Георгійович
2016
Державний реєстр патентів України на винаходи
т.23 в.1 c.1-12
12
Звіти
Спосіб детекції аденозин-5’-трифосфату у водних розчинах.Патент України на винахід № 113471
Пивоваренко Василь Георгійович
2017
Державний реєстр патентів України на винаходи
т.2 в.1 c.1-13
13
Матеріали конференції
Молекулярний пінцет для флуоресцентної детекції АТФ у розчинах на основі флавонолу
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Пивоваренко Василь Георгійович
Кримченко Роман Євгенович
2017
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 c.121-123
14
Матеріали конференції
Молекулярні пінцети для детекції АТФ на основі 3-гідроксифлавонів
Пивоваренко Василь Георгійович
Нетребчук Анастасія Павлівна
2017
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 c.133-136
15
Наукова стаття
Утворення агрегатів метоксифлавонолів з АТФ
Пивоваренко Василь Георгійович
2017
Український хімічний журнал
т.2 c.121-128
16
Наукова стаття
A toolbox of chromones and quinolones for measuring a wide range of ATP concentrations
Пивоваренко Василь Георгійович
2017
Chemistry - A European Journal
т.23 c.11927-11934
17
Тези
Електрофлуорохромія катіонних та цвіттеріонних флавонолів при агрегації з аденозин-5’-трифосфатом у водному буфері
Пивоваренко Василь Георгійович
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.86
18
Тези
Синтез молекулярного пінцету на основі 4’-[(гідроксикарбонілметил)метиламіно]флавонолу для детекції аденозинтрифосфату
Пивоваренко Василь Георгійович
Кримченко Роман Євгенович
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.96
19
Тези
Strong anti-Vavilov effect in the fluorescence excitation spectra of flavonol-adenosine 5’-triphosphate complexes
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Пивоваренко Василь Георгійович
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
в.2017 c.139
20
Матеріали конференції
Нові флуоресцентні сенсори АТФ на основі модифікованих за позицією 4’ флавонолів
Бугера Олександра Ігорівна
Пивоваренко Василь Георгійович
2016
Українська конференція з органічної хімії
т.24 c.71
21
Тези
Дизайн і синтез молекулярного пінцету на основі 4'- дигідроксиетиламінофлавонолу для детекції аденозинтрифосфату
Бугера Олександра Ігорівна
Пивоваренко Василь Георгійович
Рябухін Сергій Вікторович
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.62
22
Тези
Модифіковані в позиції 4' амінофлавоноли – флуоресцентні сенсори АТФ
Бугера Олександра Ігорівна
Пивоваренко Василь Георгійович
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.45
23
Тези
Вплив структури хромонових та хінолонових похідних на їх параметри флуоресценції при зв'язуванні аденозинтрифосфату
Бугера Олександра Ігорівна
Пивоваренко Василь Георгійович
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.16 c.35

Повернення до списку

Вгору