Автори, співробітники Університету

Кузнецова Марія Олександрівна

Ідентифікатор автора: 147245
Author Identifier Number Scopus: 57202024146 →
Кількість пошукових запитів автора: 204

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економіка підприємства
Посада: асистент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 27, з них наукових статей (наукові публікації) - 10, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 16, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Technological modernization of energy companies as basis for their sustainable development
Филюк Галина Михайлівна
2018
International Journal of Energy Economics and Policy
в.8(3)
2
Тези
Зелені облігації як інструмент стимулювання сталого розвитку підприємств енергетичного сектору України
2017
Перспективи інноваційного розвитку економіки: сучасні підходи та напрями: Міжнародна науково-практична конференція
3
Тези
Sustainable business development: modern managerial challenges
2017
Anti-crisis management: state, region, enterprise
4
Тези
Енергоефективність та сталий розвиток: нові виклики для підприємств електрогенерації
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
5
Матеріали конференції
Відбиття та руйнування гендерних стереотипів у науково-популярних телепрограмах
2017
Новинний контент аудіовізуальних мас-медій у соціальному вимірі. Всеукраїнська науково-практична конференція
c.207-212
6
Наукова стаття
Value chain development in sustainable business
2017
Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: International Scientific Conference
в.155-156
7
Наукова стаття
Передумови забезпечення сталого розвитку підприємств України
2016
Економічний простір: збірник наукових праць
в.116 c.220-229
8
Тези
Sustainability values: new product differentiator
2016
Підприємництво і маркетинг у ХХІ столітті: матеріали міжнародної конференції
c.69-71
9
Тези
Публічно-приватна інкорпорація в рамках сталого розвитку бізнесу
2017
Перспективи економічного зростання та інноваційного розвитку України: Міжнародна науково-практична конференція
c.76-78
10
Тези
Human capital management is sustainable business development
2017
Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: матеріали міжнародної конференції
c.20-22
11
Тези
Human resource management is sustainable business development
2017
Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization: International scientific conference
c.140-142
12
Тези
Sustainable energy management: multiple-perspective approach
2017
Economy and society: a modern foundation for human development: Proceedings of II International Scientific Conference
c.135-136
13
Тези
Формування стратегії забезпечення сталого розвитку підприємств енергетичного сектору України
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
14
Тези
Inequality of opportunities in scope of sustainable business development
2017
From the Baltic to the Black Sea: the formation of modern economic area: Proceedings of International Scientific Conference
15
Наукова стаття
Інноваційні передумови імплементації концепції сталого розвитку підприємства в сучасну бізнес-практику
Кузнецова Марія Олександрівна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць
в.1(32) c.216-226
16
Наукова стаття
Доктрина трудового права в «эру глобализации»
Кузнецова Марія Олександрівна
2016
Visegrad journal on human rights
в.2/1 c.72-78
17
Наукова стаття
Кузнецова М.О. Ефективність використання нематеріальних активів підприємства: теоретичні та прикладні аспекти
2015
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
18
Тези
Sustainability accounting: new approach to information disclosure
Кузнецова Марія Олександрівна
2016
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.153-155
19
Тези
Education for sustainable development: practical applications
Кузнецова Марія Олександрівна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.246-249
20
Тези
Концепція сталого розвитку крізь призму гуманізації праці: доктринальний підхід
Кузнецова Марія Олександрівна
2016
Сучасні виклики українського права в контексті європейської інтеграції: тези доповідей учасників постійно діючого наукового семінару
c.38-41
21
Наукова стаття
Компаративний аналіз розвитку вітчизняного та зарубіжного ринків логістичних послуг
Кузнецова Марія Олександрівна
2015
Збірник наукових праць „Формування ринкових відносин в Україні”
т.6 c.312-314
22
Наукова стаття
Компаративний аналіз розвитку вітчизняного та зарубіжних ринків логістичних послуг
Кузнецова Марія Олександрівна
Филюк Галина Михайлівна
2015
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
т.6 c.10-15
23
Тези
Methods of determination of Ukrainian business’ investment attractiveness
Кузнецова Марія Олександрівна
2013
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
т.1 c.486-488
24
Тези
Enterprise risk management policy
Кузнецова Марія Олександрівна
2012
Страховий ринок: потенціал розвитку в умовах економічної нестабільності: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.415-416
25
Наукова стаття
Інформаційні системи підтримки прийняття управлінських рішень
Кузнецова Марія Олександрівна
2012
Збірник наукових праць „Формування ринкових відносин в Україні”
т.9 c.154-157
26
Наукова стаття
Мінімальна заробітна плата як індикатор рівня життя населення в Київській області
Кузнецова Марія Олександрівна
2012
ВПЦ "Київський університет"
т.12 c.28-34
27
Тези
Стратегічний маркетинг в умовах глобалізації
Кузнецова Марія Олександрівна
2012
Формування сучасної теорії та практики маркетингу в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.47-48

Повернення до списку

Вгору