Автори, співробітники Університету

Материнська Олена Валеріївна
Materynska Olena

Ідентифікатор автора: 148335
ResearcherID, Web of Science: R-6110-2016 →
Кількість пошукових запитів автора: 440

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Германської філології та перекладу
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: зіставна семантика,лексична типологія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 35, з них наукових статей (наукові публікації) - 22, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Мовознавча термінологія для германістів.
Материнська Олена Валеріївна
Павличко Оксана Олексіївна
Тимченко Євгенія Петрівна
2020
Київ "Інтерсервіс"
2
Наукова стаття
The anthropomorphic image of war in the German and Ukrainian mass media (Das anthropomorphe Bild des Krieges in den Deutschen und Ukrainischen Massenmedien)
Материнська Олена Валеріївна
2019
Lingua Montenegrina
т.24 c.153-167
3
Наукова стаття
«Анатомія війни» у сучасних німецькомовних та україномовних масмедіа
Материнська Олена Валеріївна
2019
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.15 c.165-180
4
Наукова стаття
Засоби мовної реалізації та функції гумору у німецькому кінематографі
Материнська Олена Валеріївна
Жугай Віталій
2020
Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
т.2 в.30 c.178-187
5
Наукова стаття
Семантика іменникових композитів із соматичним компонентом у німецькому спортивному дискурсі
Материнська Олена Валеріївна
Лисак Мирослава Миронівна
2020
Science and Education a New dimension. Philology. – Budapest
т.8 в.69 c.38-42
6
Тези
Medienökologie gegen Ästhetisierung von Krieg und Gewalt
Материнська Олена Валеріївна
2020
Матеріали XXVII міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів „Германістика в транскультурному вимірі: теорія та практика, Львів: ПАІС, 2020
c.116-117
7
Тези
«Анатомія війни» у сучасних масмедіа
Материнська Олена Валеріївна
2020
Тези доповідей міжнародної заочної наукової конференції «Мовознавча наука у XXI столітті, присвяченої пам’яті професора О.О. Нікітіної 16-17 квітня 2020 рік, Київ: Логос
c.42-43
8
Монографія
Структура та семантика локативних меронімів у німецькій та англійській мовах
Материнська Олена Валеріївна
2018
Problemy współczesnej humanistyki
c.109 -122
9
Навчальний посібник
Fachsprache der WIRTSCHAFT. = Фахова мова ЕКОНОМІКИ
Материнська Олена Валеріївна
2019
Видавництво та друкарня Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича
10
Наукова стаття
Структура та семантика найменувань частин процесів у німецькій та англійській мовах
Материнська Олена Валеріївна
2019
Мовні і концептуальні картини світу
в.Вип. 65, ч. 1 c.112-124
11
Наукова стаття
Semantic relation of meronymy in languages of different structure (case study of semantics of body part names)
Материнська Олена Валеріївна
2019
Advanced Education
в.Вип.12 c.256-264
12
Наукова стаття
Меронімічні, гіпо-гіперонімічні та посесивні відношення у лексичній системі мови
Материнська Олена Валеріївна
2019
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Філологічні науки.
в.175 c.5 -10
13
Наукова стаття
Рецензія на монографію: Шмігер Тарас. Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та англійською мовами
Материнська Олена Валеріївна
2018
Іноземна філологія. – Вип. 131. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка
в.В.131 c.174-176
14
Наукова стаття
Передмова до монографії Маленького Б. «Аргументативні стратегії в німецькому економічному дискурсі (на матеріалі жанру ток-шоу)
Материнська Олена Валеріївна
2019
Аргументативні стратегії в німецькому економічному дискурсі (на матеріалі жанру ток-шоу) [монографія
c.3-4
15
Тези
Das sprachliche Gesicht des Krieges
Материнська Олена Валеріївна
2019
Переклад і мова: компаративні студії: Матеріали Першої міжнародної конференції 27-28 березня 2019 р. – Київ: Логос, 2019.
c.100-101
16
Тези
Die Anatomie des Krieges
Материнська Олена Валеріївна
2019
Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisyiplinär, interkulturell, international: матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). – Івано.Франківс
c.91-93
17
Наукова стаття
Структура та семантика темпоральних меронімів у німецькій та англійській мовах
Материнська Олена Валеріївна
2017
К.: ВПЦ «Київський університет»
в.1(50) c.44-50
18
Наукова стаття
Семантична продуктивність меронімів у фахових мовах
Материнська Олена Валеріївна
2017
К.:ВПЦ "Київський університет"
в.61 c.110-121
19
Наукова стаття
Концептуалізація простору в німецькій та англійській мовах (на матеріалі локативних меронімів)
Материнська Олена Валеріївна
2018
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Філологічні науки.
в.164 c.73-80
20
Наукова стаття
Хроніка про міжнародну наукову конференцію 25-26 жовтня 2017 року в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Мовно-культурна ідентичність у контексті філологічних студій»
Материнська Олена Валеріївна
2018
Київ: Видавничий дім «Академперіодика» НАН України
в.2(299) c.81-82
21
Тези
Meronyme als Fachbegriffe (am Beispiel der Somatismen)
Материнська Олена Валеріївна
2018
Львів: ПАІС
c.98-100
22
Наукова стаття
Семантична та словотвірна продуктивність меронімічної лексики
Материнська Олена Валеріївна
2016
ВПЦ "Київський університет"
в.49 c.42-47
23
Наукова стаття
Меронімія в дзеркалі різних лінгвокультур
Материнська Олена Валеріївна
2016
ВПЦ "Київський університет"
в.57 c.259–267
24
Наукова стаття
Структура та семантика меронімів на позначення частин рослин
Материнська Олена Валеріївна
2017
Наукові записки. Серія;філологічні науки. Кіровоград Видавець Лисенко В.Ф
в.154 c.430-437
25
Наукова стаття
Гравітація мови: в пошуку принципів взаємодії в лінгвістиці (пам’яті Олександра Дмитровича Огуя)
Материнська Олена Валеріївна
2017
Чернівці: Видавничий дім "Родовід"
в.14 c.8-12
26
Тези
Unterschiede im sprachlichen Weltbild und deren Einfluß auf die Semantik lexikalischer Einheiten
Материнська Олена Валеріївна
2017
Чернівці: Видавничий дім "Родовід"
c.84-85
27
Наукова стаття
Структура та семантика меронімів на позначення частин неживої природи
Материнська Олена Валеріївна
2016
Наукові записки. Серія: Філологічні науки. - Кіровоград.
в.146 c.178-184
28
Наукова стаття
Антропоцентризм як базовий принцип формування меронімічних відношень у мові
Материнська Олена Валеріївна
2016
Київ:Видавничий дім Бураго
в.9 c.299-308
29
Наукова стаття
Історія однієї подорожі
Материнська Олена Валеріївна
2016
Українська літературна газета
в.12(174) c.19
30
Тези
Semantische Gesetzmässgkeiten im Bereich der Meronymie
Материнська Олена Валеріївна
2015
Львів: ЛНУ імені Івана Франка
c.89-92
31
Тези
Semantisches und wortbildendes Potential der Meronyme
Материнська Олена Валеріївна
2016
Львів: ПАІС
c.99-100
32
Наукова стаття
Квантитативні мероніми у німецькій та англійській мовах
Материнська Олена Валеріївна
2015
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
т.137 c.29-36
33
Наукова стаття
Семантична модель меронімімічних відношень у різноструктурних мовах
Материнська Олена Валеріївна
2015
Studia Philologica (Філологічні студії): зб. наук. праць
т.4 c.24-33
34
Наукова стаття
Teil-Ganzes Beziehungen im interkulturellen Vergleich
Материнська Олена Валеріївна
2014
Frankfurt am Main etc. Peter Lang Verlag
т.48 c.357-369
35
Наукова стаття
Структура та семантика меронімів на позначення частин сукупностей
Материнська Олена Валеріївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.48 c.286-301

Повернення до списку

Вгору