Автори, співробітники Університету

Дубовик Ольга Ігорівна
Dubovuk Olga Igorivna

Ідентифікатор автора: 148526
Кількість пошукових запитів автора: 290

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Історії права та держави

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 14, з них наукових статей (наукові публікації) - 7, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Теоретико-правові аспекти відновного правосуддя
Дубовик Ольга Ігорівна
2017
Електронне видання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка науковий журнал «Право і громадянське суспільство».№2(11)/2015 (12)
c.4-21
2
Тези
Розвиток примирення і посередництва в Українській гетьманській державі (Війську Запорозькому) в період др. пол. VXII ст. – др. пол.VXIII ст.
Дубовик Ольга Ігорівна
2017
Концепція та методологія історії українського права: збірник матеріалів науково-практичного круглого столу, присвяченого пам‘яті професора Олександра Шевченка
c.160-161
3
Тези
Совісні суди в Україні в кінці XVIII – першій пол. XIX ст. як форма альтернативного правосуддя
Дубовик Ольга Ігорівна
2016
Державо- та правотворчі традиції українського народу (до 150-річчя М. С. Грушевського): збірник тез доповідей III Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.182-183
4
Тези
Становлення медіативної юстиції в скандинавській правовій системі
Дубовик Ольга Ігорівна
2017
Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті: матеріали Всеукраїнської наукової конференції
c.7-10
5
Матеріали конференції
Критика офіційного кримінального правосуддя в правовій доктрині 50-70 рр. ХХ ст. як передумова становлення концепції відновного правосуддя
Дубовик Ольга Ігорівна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.1 c.88-90
6
Наукова стаття
Development of restorative justice in the Roman law
Дубовик Ольга Ігорівна
2015
Evropsky politicky a pravni diskurz
т.2 c.299-305
7
Наукова стаття
Альтернативне правосуддя: розвиток наукової думки в 70-90 рр. XX століття
Дубовик Ольга Ігорівна
2014
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
т.4 c.41-46
8
Наукова стаття
Відновне правосуддя, примирення, посередництво, система кримінального правосуддя, мирові суди
Дубовик Ольга Ігорівна
2015
Право і суспільство
т.5 c.53-58
9
Наукова стаття
Розвиток відновного правосуддя в міжнародному законодавстві
Дубовик Ольга Ігорівна
2014
Актуальні проблеми держави і права
т.74 c.322-326
10
Наукова стаття
Перспективи впровадження відновного правосуддя в Україні
Дубовик Ольга Ігорівна
2015
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки
в.1 (2) c.50-56
11
Наукова стаття
Становлення альтернативного правосуддя в Україні
Дубовик Ольга Ігорівна
2015
Право і суспільство
в.№ 5-2 c.53-57
12
Тези
Актуальні питання розвитку відновного правосуддя в Україні
Дубовик Ольга Ігорівна
2015
Реформування правової системи України під впливом євроінтеграційних процесів: Міжнародна студентська науково-практична конференція
c.13-15
13
Тези
Альтернативне правосуддя в країнах англосаксонської правової сім’ї (на прикладі Великобританії та Нової Зеландії)
Дубовик Ольга Ігорівна
2015
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць]
c.157-159
14
Тези
Альтернативне правосуддя: розвиток наукової думки в 70 – 80 рр. ХХ ст.
Дубовик Ольга Ігорівна
2014
Сучасне правотворення: питання теорії та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 1-2 серпня 2014 р.
c.6-8

Повернення до списку

Вгору