Автори, співробітники Університету

Єгорченков Олексій Володимирович

Ідентифікатор автора: 148660
Author Identifier Number Scopus: 57191709412 →
ResearcherID, Web of Science: O-8476-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 396

Підрозділ: ННІ "Інститут геології"
Кафедра/Відділ: Геоінформатики
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 69, з них наукових статей (наукові публікації) - 40, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 17

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 11

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Practical tools of meta-methodology of project management. Organizational component
Єгорченков Олексій Володимирович
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Sciences of Europe. Technical sciences
т.1 в.33 c.3-9
2
Наукова стаття
Organizational bases of implementation of Specified project management methodologies
Єгорченков Олексій Володимирович
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Sciences of Europe. Technical sciences
т.1 в.34 c.12-18
3
Наукова стаття
Методи адміністрування в мета-методології управління проектами
Єгорченков Олексій Володимирович
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Вісник інженерної академії України
в.3 c.205-211
4
Наукова стаття
Технологічні аспекти реалізації конкретизованої методології управління проектами
Єгорченков Олексій Володимирович
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Технічні науки та технології: науковий журнал
т.4 в.14 c.141-148
5
Наукова стаття
Понятійний апарат управління портфелями проектів і програм в 4П-середовищі
Єгорченков Олексій Володимирович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки
в.4 c.119-125
6
Наукова стаття
МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ 4П-СЕРЕДОВИЩА
Єгорченков Олексій Володимирович
2019
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
в.37 c.48-54
7
Наукова стаття
ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ В 4П-СЕРЕДОВИЩІ
Єгорченков Олексій Володимирович
2019
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
в.38
8
Наукова стаття
Management of Online Learning Through Modeling of Non-force Interaction of Information Agents
Єгорченков Олексій Володимирович
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2019
Mathematical Modeling and Simulation of Systems. MODS 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing
т.1019
9
Тези
КОНЦЕПЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІНН ПРОЕКТАМИ В ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Єгорченков Олексій Володимирович
2019
Управління проектами у розвитку суспільства КНУБА
в.16 c.13-15
10
Наукова стаття
Корпоративна інформаційна система управління інформацією підприємств і проекттів (PrimaDoc)
Єгорченков Олексій Володимирович
Іванов Євген В’ячеславович
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Свідоцтво №75910 Державного сектору Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
11
Наукова стаття
Production and project activities modeling module of instrument-making enterprise
Єгорченков Олексій Володимирович
2018
2018 IEEE 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET)
12
Наукова стаття
Інструменти мета-методології управління проектами вищих закладів освіти
Єгорченков Олексій Володимирович
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференція “Інформаційні технології в освіті, науці й техніці” (ІТОНТ-2018), м. Черкаси, 17 – 18 травня
c.88-90
13
Наукова стаття
Information interactions in the meta-methodology of project management
Єгорченков Олексій Володимирович
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2018
Informational Journal information therries &applications, 2018.
в.Vol.25,№2 c.140-159
14
Наукова стаття
Development concept and method of formation of specific project management methodologies
Єгорченков Олексій Володимирович
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
Хлевний Андрій Олександрович
2018
Східно-Європейський журнал передових технологій»
c.6-16
15
Матеріали конференції
Інтеграція системи управління інформацією підприємства з системою управління геологічними проектами
Єгорченков Олексій Володимирович
Іванов Євген В’ячеславович
Тесля Юрій Миколайович
2017
XVI Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти" 15-18 травня 2017,Київ,Україна
c.6
16
Матеріали конференції
Організаційна структура портфеля проектів створення та надання інформаційних ресурсів
Єгорченков Олексій Володимирович
2017
XIV Міжнародна конференція "Управління проектами розвитку суспільства", Київ
c.92-93
17
Матеріали конференції
Концепція електронного проектного менеджменту в діяльності сучасного бізнесу
Єгорченков Олексій Володимирович
2017
The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility: International Scientific Conference
c.191-193
18
Матеріали конференції
Управління інформаційними впливами в електронних проектах
Єгорченков Олексій Володимирович
2017
Праці Міжнародної науково-практичної конференції "Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами" (ММП-2017)
c.34-36
19
Матеріали конференції
Моделирование проектов в PRP system
Єгорченков Олексій Володимирович
2017
IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії", Київ
c.65-67
20
Матеріали конференції
PrimaDoc-anenterprise information management system implementation of the development and deployment project
Єгорченков Олексій Володимирович
2017
The 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems:Technology and Application
c.923-929
21
Матеріали конференції
Integration of an information management system of an enterprise with geological project management systems
Єгорченков Олексій Володимирович
2017
XVI Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти" 15-18 травня 2017,Київ,Україна
22
Матеріали конференції
Концепція централізації інформації на проектно-орієнтованих підприємствах
Єгорченков Олексій Володимирович
2016
International science conference "Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions"
c.191-193
23
Матеріали конференції
Особенности интеграции информационных систем предприятия
Єгорченков Олексій Володимирович
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії", Київ
c.131-133
24
Матеріали конференції
Создание системы голосового управления
Єгорченков Олексій Володимирович
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Управління розвитком технологій", Київ
c.28-30
25
Наукова стаття
Попродуктова модель управління інформаційними ресурсами проектно-орієнтованого підприємства
Єгорченков Олексій Володимирович
Оберемок Наталія Василівна
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Нові рішення в сучасних технологіях
т.1229 в.В. 7 c.131-136
26
Наукова стаття
Методы контроля процессов создания и предоставления информационных ресурсов проектно-ориентированного предприятия
Єгорченков Олексій Володимирович
2017
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
в.29 c.55-59
27
Наукова стаття
Product model of information resources management of aproject-oriented enterprise
Єгорченков Олексій Володимирович
2017
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
c.131-136
28
Наукова стаття
Сlassification of information resources creationi projects of project-oriented enterprises
Єгорченков Олексій Володимирович
2016
Intern. Journal “Information Technologies & Knowledge”
c.349-357
29
Наукова стаття
Development of principles and method of electronic project management
Єгорченков Олексій Володимирович
Тесля Юрій Миколайович
Хлевна Юлія Леонідівна
2017
Східно-Європейський журнал передових технологій
в.5/3(89) c.23-29
30
Наукова стаття
Особливості проектного управління на приладобудівному підприємстві
Єгорченков Олексій Володимирович
2016
Вісник ЧДТУ
в.2 c.78=84
31
Наукова стаття
Интеграция информационных систем приборостроительного предприятия
Єгорченков Олексій Володимирович
2017
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
в.28 c.124-129
32
Наукова стаття
Enterprise Information Planning - new class sn information technologies of higher educational institutions of Ukraine
Єгорченков Олексій Володимирович
2016
Східно-Європейський журнал передових технологій
в.4/2(82) c.11-24
33
Наукова стаття
The conception of project-oriented enterprisei information resources system management technology
Єгорченков Олексій Володимирович
2016
Journal of technology and exploitation in mechanical engineering
в.2 c.60-66
34
Тези
Інтеграція системи управління інформацією підприємства з системою управління геологічними проектами
Єгорченков Олексій Володимирович
Тесля Юрій Миколайович
2017
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
35
Матеріали конференції
Имитационное моделирование проектов
Єгорченков Олексій Володимирович
2015
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.130-132
36
Матеріали конференції
Структура и алгоритм имитационного модуля PRP-системы
Єгорченков Олексій Володимирович
2016
Управління проектами розвитку суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
c.104-106
37
Наукова стаття
Прикладное применение рефлекторной системы голосового управления
Єгорченков Олексій Володимирович
2016
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
в.25 c.103-107
38
Наукова стаття
Цифровая экосистема приборостроительного предприятия
Єгорченков Олексій Володимирович
2016
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
в.27 c.37-45
39
Праці конференції
Product-Resource Planning System
Єгорченков Олексій Володимирович
2016
IEEE First International Conference on Data Stream Mining and Processing
c.29-33
40
Праці конференції
Цифровые экосистемы как тренд современных информационных технологий
Єгорченков Олексій Володимирович
2016
Economic development strategy in terms of european integration: International scientific-practical conference
c.341-345
41
Матеріали конференції
Система голосового управления на базе теориии несилового взаимодействия
Єгорченков Олексій Володимирович
2015
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
c.261-262
42
Матеріали конференції
Имитационное моделирование проектов
Єгорченков Олексій Володимирович
2015
Матеріали ІІ Міжнародної конференції. «Інформаційні технології та взаємодії» КНУ ім..Тараса Шевченка
c.130-132
43
Матеріали конференції
Матричное управление трудовыми ресурсами промышленных предприятий
Єгорченков Олексій Володимирович
2015
Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, программами та проектами»
c.95-97
44
Матеріали конференції
Применение нового подхода управления ресурсами в информационных системах управления проектами
Єгорченков Олексій Володимирович
2012
Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, программами та проектами», 10-16 вересня 2012р
c.147-149
45
Наукова стаття
Организация управления портфелями проектов и программ
Єгорченков Олексій Володимирович
2015
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
c.42-47
46
Наукова стаття
Система голосового управления на базе теориии несилового взаимодействия
Єгорченков Олексій Володимирович
Тесля Юрій Миколайович
2015
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
c.261-262
47
Наукова стаття
Моделі класів інформаційних представлень
Єгорченков Олексій Володимирович
2014
International journal “Information technology&knowlrdge"
т.4 c.369-371
48
Наукова стаття
Вплив інструментів візуалізації інформації на хід реалізації проектів
Єгорченков Олексій Володимирович
2014
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
т.19 c.27-33
49
Наукова стаття
Оптимізація управління інформацією в продуктових системах управління проектами
Єгорченков Олексій Володимирович
2013
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
т.13 c.28-31
50
Матеріали конференції
Информационное взаимодействие в процессе управления ресурсами портфелей проектов и программ
Єгорченков Олексій Володимирович
2014
Матеріали XI міжнародної науково-практичної конференції „Управління проектами розвитку суспільства", Київ
c.63-65
51
Наукова стаття
Вплив інструментів візуалізації інформації на хід реалізації проектів
Єгорченков Олексій Володимирович
2014
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
c.27-33
52
Наукова стаття
Визуализация управления проектами двудольными графами
Єгорченков Олексій Володимирович
2013
Сборник научных статей по итогам Международной научно-практической конференции, 26-27 сентября 2013 года, г. Санкт-Петербург
c.100-102
53
Наукова стаття
Визуализация управления проектами двудольными графами
Єгорченков Олексій Володимирович
2013
Сборник научных статей по итогам международной заочной научно –практической конференции «Современные тенденции экономики, управления, права, социологии, образования, медицины, физики, математики: новый взгляд», 27-28 февраля 2013г
c.100-102
54
Наукова стаття
Программно-информационные надстройки в управлении портфелями проектов и программ
Єгорченков Олексій Володимирович
Кубявка Любов Богданівна
Тесля Юрій Миколайович
2014
Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті
в.1 c.11-24
55
Тези
Модель управления ресурсами портфелей проектов и программ
Єгорченков Олексій Володимирович
Тесля Юрій Миколайович
2013
Тези доповіді ІV міжнародної науково-практичної конференції магістрантів, аспірантів та науковців «Управління проектами в умовах транзитивної економіки», 13-14 грудня 2013р.
c.77-80
56
Тези
Моделі класів інформаційних представлень
Єгорченков Олексій Володимирович
2014
Intern. Journal “Information Technologies & Knowledge”
c.369-371
57
Тези
Формування моделі класів інформаційних представлень
Єгорченков Олексій Володимирович
2014
Тези доповіді I міжнародної науково – практичної конференції «Управління розвитком технологій», 23-24 травня 2014р.
c.45-47
58
Тези
Модель управления ресурсами портфелей проектов и программ
Єгорченков Олексій Володимирович
2013
Тези доповіді ІV міжнародної науково-практичної конференції магістрантів, аспірантів та науковців «Управління проектами в умовах транзитивної економіки», 13-14 грудня 2013р.
c.77-80
59
Тези
Применение двудольных графов для визуализации в управлении проектами
Єгорченков Олексій Володимирович
2013
Тези доповіді Х міжнародній конференція «Управління проектами розвитку суспільства», 17-18 травня 2013р.
c.72-74
60
Наукова стаття
Модель планирования ресурсов портфелей проектов и программ в проектно-производственной деятельности
Єгорченков Олексій Володимирович
2012
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
c.86-90
61
Наукова стаття
Система управления проектами авиастроительного предприятия
Єгорченков Олексій Володимирович
Тесля Юрій Миколайович
2012
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
т.8 c.55-60
62
Наукова стаття
Модель декомпозиції інформаційної дії
Єгорченков Олексій Володимирович
2013
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
в.15 c.51-55
63
Тези
Применение нового подхода управления ресурсами в информационных системах управления проектами
Єгорченков Олексій Володимирович
2012
ХІІ - Міжнародна науково-практична конференціїя "Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами", 2014 р.
c.147-149
64
Тези
Продуктовый поход к планированию ресурсов
Єгорченков Олексій Володимирович
2012
Тези доповіді Х міжнародній конференція «Управління проектами розвитку суспільства», 17-18 травня 2013р.
c.79-82
65
Наукова стаття
Система управления проектами авиастроительного предприятия
Єгорченков Олексій Володимирович
2011
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
c.55-60
66
Наукова стаття
Математична модель вибору форм візуалізації при вирішенні функціональних задач управління проектами
Єгорченков Олексій Володимирович
2011
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
т.7 c.35-39
67
Тези
Методології візуалізації інформації в системах управління проектами
Єгорченков Олексій Володимирович
2011
ХІІ - Міжнародна науково-практична конференціїя "Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами", 2014 р.
c.166-169
68
Наукова стаття
Методології візуалізації інформації в системах управління проектами
Єгорченков Олексій Володимирович
2010
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
т.4 c.15-18
69
Наукова стаття
Інтерпретація і використання принципу невизначеностей в управлінні проектами
Єгорченков Олексій Володимирович
2010
Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць
т.3 c.33-36

Повернення до списку

Вгору