Автори, співробітники Університету

Маринчак Євген Степанович
Marynchak Yevhen

Ідентифікатор автора: 148797
ResearcherID, Web of Science: F-7010-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 2225

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Фінансового права
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: фінансове право, податкове право, резидентський статус, податкова юрисдикція, подвійне оподаткування

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 26, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 12

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Основні обов'язки податкового агента при нарахуванні оподатковуваного доходу на користь платника податку
Маринчак Євген Степанович
2018
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Двадцять дев'яті економіко-правові дискусії"
2
Матеріали конференції
Правова природа податкових агентів, як різновиду платників податку на доходи фізичних осіб
Маринчак Євген Степанович
2018
Експериментальні та теоретичні дослідження в сучасних науках: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
т.2 c.62-66
3
Матеріали конференції
Гармонізація податкового законодавства держав-членів Європейського Союзу
Маринчак Євген Степанович
2018
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, управління та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» (23 липня 2018)
в.2 c.62-63
4
Матеріали конференції
Особливості податково-правового статусу самозайнятих осіб
Маринчак Євген Степанович
2018
VI Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи»
c.222-225
5
Матеріали конференції
Особливості права власності на об'єкти оподаткування
Маринчак Євген Степанович
2018
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, менеджменту, обліку та права
в.3 c.52-54
6
Монографія
PUBLIC FINANCE: LEGAL ASPECTS
Гедзюк Олена Вікторівна
Гетманцев Данило Олександрович
Ковалко Наталія Миколаївна
Маринчак Євген Степанович
Орлюк Олена Павлівна
Очкуренко Сергій Володимирович
Пришва Надія Юріївна
Якимчук Наталія Яківна
Савенкова Владислава Геннадіївна
2019
Izdevnieciba “Baltija Publishing"
c.1-260
7
Монографія
Сучасний стан та перспективи розвитку митних правовідносин в Україні
Берлач Анатолій Іванович
Маринчак Євген Степанович
2018
Видавничий дім "Гельветика"
c.1-272
8
Монографія
Фінансово-правовий зв’язок фізичної особи з державою
Маринчак Євген Степанович
2019
Publisher: Smashwords, Inc
c.1-345
9
Наукова стаття
Співвідношення податкового суверенітету та податкової юрисдикції держави
Маринчак Євген Степанович
2018
Підприємництво, господарство і право
в.8/2018 c.157-160
10
Наукова стаття
Проблематика визначення резидентського статусу фізичної особи за допомогою електронного кабінету платника податків
Маринчак Євген Степанович
2018
Право і суспільство
т.2 в.4 c.169-174
11
Наукова стаття
Наукові погляди на сутність правового статусу фізичної особи — платника податку на доходи
Маринчак Євген Степанович
2018
Держава та регіони. Серія: Право.
в.3 c.85-89
12
Наукова стаття
Історіографія фінансово-правової категорії «платник податку на доходи»
Маринчак Євген Степанович
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки».
в.№ 6 (11) / 2018 c.7-15
13
Матеріали конференції
Проблеми стягнення простроченої заборгованості суб’єктів господарювання перед державою та територіальними громадами за кредитами з бюджету
Маринчак Євген Степанович
2017
Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу: І Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 6 жовтня 2016 року; м. Львів, 11 листопада 2016 року): Тези виступів
c.160–165
14
Матеріали конференції
Законодавча проблематика визначення правового статусу фізичної особи, як зобов'язаної сторони щодо мобілізації фінансових ресурсів до централізованих фондів коштів
Маринчак Євген Степанович
2016
Проблеми теорії фінансового права в сучасний період: матеріали науково-практичного столу
c.53–54
15
Матеріали конференції
Положення податкового законодавства, що суперечать принципам оподаткування фізичних осіб - платників податку на доходи
Маринчак Євген Степанович
2017
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Т. 2. – К.: ВПЦ «Київський універс
c.164–165
16
Наукова стаття
Питання законодавчого визначення правового статусу особи, як зобов’язаної сторони у фінансових правовідносинах
Маринчак Євген Степанович
2017
Науковий вісник публічного та приватного права
c.119–122
17
Наукова стаття
Правові механізми забезпечення соціальної справедливості при оподаткуванні фізичних осіб
Маринчак Євген Степанович
2017
Науковий журнал "Право і суспільство"
в.№ 4-2 c.103–108
18
Матеріали конференції
Особливості податкової правосуб'єктності фізичних осіб при оподаткуванні доходів від здійснення операцій з майном
Маринчак Євген Степанович
2016
Актуальні питання державотворення в Україні: міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.284-286
19
Матеріали конференції
Застосування критерію фактичного перебування на території України при визначенні статусу податкового резидента
Маринчак Євген Степанович
2015
Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальна юриспруденція» (м. Київ, 10 грудня 2015 р.). Київ
c.99–104
20
Матеріали конференції
До питання розуміння правової категорії «платник податку на доходи»
Маринчак Євген Степанович
2016
Вороновські читання. Фінансове право: сучасний стан та перспективи
c.136–140
21
Наукова стаття
Податкова правосуб'єктність фізичних і юридичних осіб
Маринчак Євген Степанович
2016
Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне видання
в.23 c.39-50
22
Наукова стаття
Центр життєвих інтересів як тісні особисті чи економічні зв'язки з державою
Маринчак Євген Степанович
2016
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України : Серія Право та державне управління
23
Наукова стаття
Проблемні питання основних критеріїв детермінації резидентського статусу платників податків
Маринчак Євген Степанович
2015
Науково-виробничий журнал Держава та регіони
24
Наукова стаття
Фінансово-правовий погляд на державну політику щодо тимчасово окупованих територій України
Маринчак Євген Степанович
2016
Підприємництво, господарство і право
25
Матеріали конференції
Центр життєвих інтересів фізичної особи – платника податків
Маринчак Євген Степанович
2015
Проблеми теорії фінансового права в сучасний період: матеріали науково-практичного столу
c.58–59
26
Наукова стаття
Финансово-правовые вопросы привлечения к ответственности субъектов хозяйственной деятельности за нарушение норм обращения наличных денег в Украине
Маринчак Євген Степанович
2015
Науковий журнал "Закон и жизнь"
т.8 c.45–48

Повернення до списку

Вгору