Автори, співробітники Університету

Коваленко Руслан Іванович
Kovalenko Ruslan Igorovuch

Ідентифікатор автора: 149309
Кількість пошукових запитів автора: 637

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Центр проблем імплементації європейського соціального права
Посада: асистент, провідний фахівець

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 20, з них наукових статей (наукові публікації) - 12, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 5, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Occupational safety and health of factory workers in European countries in the nineteenth century: historical and legal analysis
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
Тищенко Олена Володимирівна
2020
Labor History
c.1-13
2
Тези
Особливості визначення цілей соціальної безпеки в іноземних країнах
Коваленко Руслан Іванович
2020
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов.учасн.Міжн.наук.-практ.конф. (м.Київ, 06 листопада 2020 р.)/ за ред.проф. М.І.Іншина. - Київ: "Освіта України", 2020. - 168 с.
c.54-56
3
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства: навчальний посібник
Волинець Владислав Володимирович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Харків: Промарт
4
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства у сфері зайнятості населення: навч.посіб.
Волинець Владислав Володимирович
Гриценко Іван Сергійович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Куцевич Максим Петрович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Харків: Промарт
5
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства у сфері правоохоронної діяльності: навч.посіб.
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Харків: Промарт
6
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства у сфері державної служби: навчальний посібник
Волинець Владислав Володимирович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ; Харків: Промарт, 2019
7
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування законодавства у сфері соціального захисту населення
Волинець Владислав Володимирович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Київ; Харків: Константа
т.5
8
Наукова стаття
Трудовий потенціал як складова соціальної безпеки
Коваленко Руслан Іванович
2018
Соціальне право
т.1 c.75-81
9
Наукова стаття
The employer’s duty to provide labor protection in Ukraine
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
2019
Opción
т.35 c.731-734
10
Наукова стаття
Вплив стажування на виконання працівником трудової функції
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.142-149
11
Наукова стаття
Досвід країн Європейського Союзу в регулюванні трудової функції працівника
2017
Соціальне право
c.109-116
12
Наукова стаття
Регулювання трудової функції в країнах Європи
Коваленко Руслан Іванович
2017
Соціальне право
т.2 c.43-49
13
Наукова стаття
Значення трудової функції при прийнятті на роботу
Коваленко Руслан Іванович
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.12 c.92-94
14
Наукова стаття
Щодо правової природи трудової функції працівника
Коваленко Руслан Іванович
2014
Митна справа
т.6 c.40-44
15
Наукова стаття
Становлення і розвиток вчення про трудовий договір
Коваленко Руслан Іванович
2015
International Scientific Journal Euro-American Scientific Cooperation: research articles
т.10 c.34-38
16
Наукова стаття
Щодо змісту трудового договору
Коваленко Руслан Іванович
2015
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
в.3 (19) c.382-387
17
Наукова стаття
Поняття і зміст трудової функції
Коваленко Руслан Іванович
2014
Юредическая наука и практика в условиях современных трансформационных процессов
т.1 c.62-63
18
Тези
Значення трудової функції при укладені трудового договору
Коваленко Руслан Іванович
2014
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.315-317
19
Тези
Визначення трудової функції в проектах Трудового Кодексу України
Коваленко Руслан Іванович
2015
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць]
c.308-309
20
Наукова стаття
Захист конституційних трудових прав працівників міжнародними інституціями
Коваленко Руслан Іванович
2013
Митна справа
в.№ 4(2.2) c.168-174

Повернення до списку

Вгору