Автори, співробітники Університету

Ткач Ольга Василівна
Tkach Olga Vasulivna

Ідентифікатор автора: 149508
Кількість пошукових запитів автора: 351

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Цивільного процесу

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 22, з них наукових статей (наукові публікації) - 8, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 9

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Приводи та підстави початку досудового розслідування порушень недоторканності приватного життя
Ткач Ольга Василівна
2017
Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф.
в.2 c.225-227
2
Наукова стаття
Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики порушень недоторканності приватного життя
Сергєєва Діана Борисівна
Ткач Ольга Василівна
2018
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.212-215
3
Наукова стаття
Особливості початку досудового розслідування порушень недоторканності приватного життя
Ткач Ольга Василівна
2017
Вісник кримінального судочинства
в.2 c.197-204
4
Матеріали конференції
Особа злочинця у структурі криміналістичної характеристики порушень недоторканності приватного життя
Ткач Ольга Василівна
2015
Малиновські читання
5
Матеріали конференції
Предмет злочинного посягання порушень недоторканості приватного життя
Ткач Ольга Василівна
2015
Актуальні питання доказів і доказування у кримінальному процесі: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Київ, 27 лютого 2015 року)
c.77-179
6
Матеріали конференції
. Матеріальні та ідеальні сліди, як джерело первинної інформації про порушення недоторканості приватного життя
Ткач Ольга Василівна
2015
Національна Академія Внутрішніх Справ
c.255-257
7
Матеріали конференції
Особливості тактики захисту в кримінальних провадженнях про порушення недоторканності приватного життя
Ткач Ольга Василівна
2015
Адвокатура: минуле та сучасність: матеріали V Міжнар. наук. конф. (14 листопада 2015 р., м. Одеса)
c.231-233
8
Наукова стаття
Межі втручання в приватне життя особи в кримінальному процесі України
Ткач Ольга Василівна
2014
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права
т.12 c.236-239
9
Наукова стаття
Предмет злочинного посягання як елемент криміналістичної характеристики порушень недоторканості приватного життя
Ткач Ольга Василівна
2014
Юрист України
т.4 c.136-141
10
Наукова стаття
Спосіб вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики порушень недоторканості приватного життя
Ткач Ольга Василівна
2015
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.1 c.318–322
11
Наукова стаття
Порушення недоторканності приватного життя особи в кримінальному процесі України та допустимі межі втручання
Ткач Ольга Василівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.2 (101) c.114-116
12
Наукова стаття
Слідова картина як джерело доказової інформації при розслідуванні порушень недоторканості приватного життя
Ткач Ольга Василівна
2015
Вісник кримінального судочинства
в.4 (2) c.192-197
13
Тези
Судовий контроль за невтручанням в приватне життя особи під час досудового розслідування
Ткач Ольга Василівна
2014
Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.91-92
14
Тези
Предмет доказування в кримінальному провадженні
Ткач Ольга Василівна
2015
Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксеологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ України
т.1 c.160-161
15
Тези
Типові способи вчинення порушень недоторканності приватного життя
Ткач Ольга Василівна
2015
Інформаційне забезпечення розслідування злочинів
т.1 c.133-134
16
Тези
Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні службових злочинів, пов’язаних із незаконним втручанням в приватне життя
Ткач Ольга Василівна
2015
Оперативно-розшукове запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням
т.1 c.222-223
17
Тези
Recognition of Inadmissibility of Evidences that Violate an Individual’s Right to Privacy
Ткач Ольга Василівна
2015
Проблеми сучасної юридичної науки очима молодих учених
т.1 c.87-89
18
Матеріали конференції
Межі втручання в приватне життя особи в кримінальному процесі України
Ткач Ольга Василівна
2014
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2014 року) / Редкол. : д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), проф. П. С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) – К. 2014.
19
Матеріали конференції
Правова політика української держави стосовно невтручання в приватне життя
Ткач Ольга Василівна
2014
Правова політика в Україні: питання теорії та практики
c.294-295
20
Матеріали конференції
Визнання недопустимими доказів, які стосуються приватного життя особи
Ткач Ольга Василівна
2013
Науково-практична конференція "Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка)"
c.323-325
21
Матеріали конференції
Новітні підходи до визначення обсягу таємниці приватного життя людини в кримінальному процесі України
Ткач Ольга Василівна
2013
Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ХХ-річчю Національної академії правових наук України
c.532
22
Наукова стаття
Місце процесуальних гарантій у забезпеченні недоторканності приватного життя особи
Ткач Ольга Василівна
2013
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
в.4 c.463-468

Повернення до списку

Вгору