Автори, співробітники Університету

Туренко Віталій Едуардович

Ідентифікатор автора: 149619
ResearcherID, Web of Science: H-9786-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 1909

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Інша структура
Посада: молодший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 155, з них наукових статей (наукові публікації) - 97, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 48, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Key Aspects of Explication of Thinking in the Sergii Krymskyi’s Legacy of the Soviet Period
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2019
Future Human Image
т.11 в.11 c.113-119
2
Тези
Specifics of aesthetics studies in the legacy of Ukrainian philosophers of the Soviet period
Туренко Віталій Едуардович
2019
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2019" (Перша сесія, Київ, 23-24 квітня 2019 р.)
т.1 в.1 c.67-68
3
Тези
Love as a battle and war: ambiguity of the concept
Туренко Віталій Едуардович
2019
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2019" (Перша сесія, Київ, 23-24 квітня 2019 р.)
т.1 в.1 c.245-246
4
Наукова стаття
Соціально-філософський зміст експлікації любові та дружби у Аристотеля
Туренко Віталій Едуардович
2018
Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук
т.1 в.1(27) c.28-31
5
Наукова стаття
Промова Агафона в "Бенкеті" Платона: особливості тлумачення атрибутики любові
Туренко Віталій Едуардович
2017
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
т.2 в.2(9) c.42-46
6
Наукова стаття
Имплицитная философия любви в эпоху античности: попытка переосмысления
Туренко Віталій Едуардович
2017
Studia Warminskie
т.54 в.54 c.105-116
7
Наукова стаття
Ерот в Давньогрецькій традиції:до питання взаємодії філософії та міфології
Туренко Віталій Едуардович
2018
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
т.1 в.1(10) c.61-64
8
Наукова стаття
Формування мовної компетенції - основа професійного становлення майбутнього фахівця в галузі філософії
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2018
Evropský filozofický a historický diskurz
т.4 в.3 c.86-91
9
Наукова стаття
Значення компетентнісного підходу у формуванні сучасної особистості
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
2018
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.138 в.138 c.280-284
10
Наукова стаття
Академічна свобода і свобода вибору як основа моральної освіти в системі підготовки студентів університету
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2018
Virtus: Scientific Journal
т.27 в.27 c.130-135
11
Наукова стаття
Філософська експлікація любові та дружби в політичних трактатах Платона
Туренко Віталій Едуардович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.1 в.1 c.28-31
12
Наукова стаття
Специфіка та особливості розуміння любові у Грецькому стоїцизмі
Туренко Віталій Едуардович
2018
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.128 в.1 c.159-162
13
Наукова стаття
Погляд на любов у софістів та сократичних шкіл
Туренко Віталій Едуардович
2018
Практична філософія
т.1 в.1 c.23-30
14
Наукова стаття
Концепт «любов» у Біблії: колізії та діалектика перекладу неперекладного
Туренко Віталій Едуардович
2018
Софія: гуманітарно- релігієзначий вісник.
т.10 в.1 c.83-85
15
Наукова стаття
Сутність та особливості дискурсу романтичної культури любові: спроба переосмислення
Туренко Віталій Едуардович
2018
Українські культурологічні студії
т.2 в.2 c.52-55
16
Наукова стаття
Магістратура з філософії: західноєвропейський контекст та виклики для України
Туренко Віталій Едуардович
2018
Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук
т.27 в.1 c.20-21
17
Наукова стаття
Еволюція естетичного змісту любові в античній філософській думці: загальний огляд
Туренко Віталій Едуардович
2018
Практична філософія
т.2 в.2 c.40-48
18
Наукова стаття
Особливості диференціації дружби і закоханості у Платона: постановка питання
Туренко Віталій Едуардович
2018
Збірник наукових праць "Гілея: науковий вісник"
т.132 в.5 c.174-177
19
Розділ монографії
Модернізація вищої філософської освіти у Європі та Україні в контексті сучасних запитів ринку праці
Туренко Віталій Едуардович
2017
Європейський континент та виклики сучасності: колективна монографія
т.2 c.251-264
20
Розділ монографії
Інноваційне суспільство та особистість в контексті парадигми сталого розвитку
Туренко Віталій Едуардович
2017
Парадигма сталого розвитку у світі непередбачуваних змін: колективна монографія. Львів, Ольштин: Львівський національний університет ім. І. Франка
т.1 c.239-254
21
Розділ монографії
Методологічні основи впровадження інноваційної складової у PhD-програми з філософії: вітчизняний контекст
Туренко Віталій Едуардович
2018
Європейський континент та виклики сучасності: колективна монографія
т.3 c.298-311
22
Тези
«А-топічність» любові як один із проявів не-висловлюваного
Туренко Віталій Едуардович
2017
Філософія. Нове покоління
т.1 в.1 c.118-120
23
Тези
Features of phd-programs in logic in European countries: foreign experience for Ukraine
Туренко Віталій Едуардович
2018
VIІІ Міжнародна науково-практична конференція "Викладання логіки та перспективи її розвитку", 17-18 травня 2018 р.
т.1 в.1 c.72
24
Тези
Про комічність любові: про один сюжет платонівського міфу про андрогінів
Туренко Віталій Едуардович
2018
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2018"
т.1 в.1 c.61-63
25
Тези
Чи може бути любов боргом і обов'язком?: етичні колізії питання
Туренко Віталій Едуардович
2018
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2018"
т.2 в.2 c.106-108
26
Тези
Грубе, мертве та пусте в дискурсі любові: естетичні горизонти осмислення проблеми
Туренко Віталій Едуардович
2018
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2018"
т.2 в.2 c.147-149
27
Монографія
Антична філософія любові
Туренко Віталій Едуардович
2017
ВАДЕКС
т.1 в.1 c.1-288
28
Монографія
Погляд на людську любов у світлі східної святоотецької думки
Туренко Віталій Едуардович
2016
ВПЦ "Київський університет"
т.1 в.1 c.1-207
29
Наукова стаття
Аристотель і аристотелізм: 2400 років по тому
Баумейстер Андрій Олегович
Туренко Віталій Едуардович
Хома Олег Ігорович
2016
Філософська думка
т.5 в.5 c.6-27
30
Наукова стаття
Философская экспликация грусти, отчаяния и слез в дискурсе любви
Туренко Віталій Едуардович
2016
Научный альманах кафедр культурологии,эстетики и философии культуры и Центра изучения культуры Санкт-Петербургского государственного университета
т.29 в.29 c.93-103
31
Наукова стаття
Новий підхід до розвитку компетентнісного напряму в організації освітнього процесу за Джоном Равеном
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 квітня 2017 р., м.Дніпро.
т.2 в.2 c.155-158
32
Наукова стаття
Впровадження інновацій в практику викладання філософії – шлях до підвищення якості вищої освіти
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м.Дніпро.
т.1 в.1 c.147-150
33
Наукова стаття
Філософська експлікація любові та дружби у політичних трактатах Платона
Туренко Віталій Едуардович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія
т.1 в.1(1) c.28-31
34
Наукова стаття
Комічність та трагічність любові у міфі Аристофана про андрогінів
Туренко Віталій Едуардович
2016
Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
т.153 в.153-154 c.111-123
35
Наукова стаття
Адіафора
Туренко Віталій Едуардович
2016
Велика українська енциклопедія. Словник
т.1 в.1 c.355-356
36
Наукова стаття
Особливості філософської освіти у вузах скандинавських країн: постановка питання
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Молодий вчений
т.6 в.6 c.87-90
37
Наукова стаття
Специфіка вищої філософської освіти у країнах Бенілюксу: компаративний аналіз
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Молодий вчений
т.5 в.5 c.43-46
38
Наукова стаття
Специфіка погляду Аристотеля на дискурс дружби та любові в «Риториці»
Туренко Віталій Едуардович
2017
Практична філософія
т.2 в.2 c.121-126
39
Наукова стаття
Трансформація образу любові у ХХІ ст.: соціально-філософське осмислення проблеми
Туренко Віталій Едуардович
2017
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn
т.1 в.1 c.264-271
40
Наукова стаття
Значення філософської освіти у системі світових освітньо-наукових запитів
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
2017
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
т.1 в.8 c.59-62
41
Наукова стаття
Специфіка герменевтики любові в античному неоплатонізмі
Туренко Віталій Едуардович
2017
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
т.1 в.8 c.62-65
42
Наукова стаття
Aristotle in the history of Ukrainian philosophy and philosophical education: a brief overview of the influence
Руденко Сергій Валерійович
Туренко Віталій Едуардович
2017
Європейський контитент та виклики сучасності: колективна монографія
т.1 в.1 c.337-346
43
Наукова стаття
Місце та значення інноваційної складової у підготовці PhD з філософії у Великобританії
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Молодий вчений
т.8 в.8 c.96-99
44
Наукова стаття
Інноваційна складова методологічних вимог компетентнісно-орієнтованого підходу в галузі філософії при підготовці фахівців рівня доктора філософії
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Evropský filozofický a historický diskurz
т.4 в.4 c.132-138
45
Наукова стаття
THE COMPETENCE OF THE GRADUATES OF THE PHILOSOPHICAL FACULTY
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
2017
Молодий вчений
т.10 в.10 (50) c.159-162
46
Тези
Погляд Платона на природу дружби у діалозі «Лісід»
Туренко Віталій Едуардович
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.1 c.52-54
47
Тези
Взгляд Р. Барта на единство и многообразие «любовного несчастья»
Туренко Віталій Едуардович
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.1 c.149-151
48
Тези
Проблематика любові у логічному корпусі праць Аристотеля
Туренко Віталій Едуардович
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.3 в.3 c.272-274
49
Тези
Етико-телеологічний зміст феномену любові у спадщині античних неоплатоніків
Туренко Віталій Едуардович
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 в.4 c.58-61
50
Тези
Естетичний контекст феномену любові у спадщині філософів-софістів
Туренко Віталій Едуардович
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 в.4 c.105-107
51
Матеріали конференції
Предмет любові як символ та знак
Туренко Віталій Едуардович
2015
Особистість, суспільство, політика: Матер. міжнар. наук.-практ.конф.-Люблін: Видавництво наукове WSEI
т.1 в.1 c.42-45
52
Матеріали конференції
Philosophical view on the meaning of tenderness in the discourse of love
Туренко Віталій Едуардович
2016
Особистість, суспільство, політика: Матер. міжнар. наук.-практ.конф.-Люблін: Видавництво наукове WSEI
т.2 в.2 c.113-115
53
Монографія
«Ромео и Джульетта»: философское осмысление романтической любви
Туренко Віталій Едуардович
2016
К.: «Центр учбової літератури»
т.1 в.1 c.1-144
54
Наукова стаття
«Голос», «эхо» и «глухота» в романтической любви: философско-культурологическая экспликация
Туренко Віталій Едуардович
2016
Практична філософія
т.2 в.2 c.39-44
55
Наукова стаття
Роль та значення промови Діотіми в імпліцитній філософії любові
Туренко Віталій Едуардович
2016
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
т.1 в.5 c.79-82
56
Наукова стаття
Вплив болонського процесу на реформи філософської освіти в Україні
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Практична філософія
т.2 в.60 c.17-22
57
Наукова стаття
Особливості реалізації принципів болонського процесу в європейських країнах
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.110 в.110 c.280-284
58
Наукова стаття
Університетська освіта: історія та сучасність у світлі європейських традицій
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Філософсько-гуманітарні читання: збірка наукових праць
т.3 в.3 c.164-170
59
Наукова стаття
Вища філософська освіта у Франції та Італії: «виклики» та «відповіді» для України
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Молодий вчений
т.7 в.7 c.486-490
60
Наукова стаття
Специфіка та особливості cучасної вищої філософської освіти у Греції
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Молодий вчений
т.8 в.8 c.395-398
61
Наукова стаття
Принадлежит ли любовь истории: pro et contra
Туренко Віталій Едуардович
2016
62
Наукова стаття
Погляд Аристотеля на любов у ранніх творах та логічному корпусі праць
Туренко Віталій Едуардович
2016
Практична філософія
т.3 в.3 c.105-110
63
Наукова стаття
До питання про сутність і значення інновацій в контексті модернізації вітчизняної філософської освіти
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Молодий вчений
т.9 в.9 c.207-211
64
Наукова стаття
Природа и смысл нежности в любовном дискурсе: философский аспект
Туренко Віталій Едуардович
2016
65
Наукова стаття
К вопросу о конечности дискурса любви: философский аспект
Туренко Віталій Едуардович
2015
Практична філософія
т.4 в.4 c.65-72
66
Наукова стаття
Про феномен "памяті любові" в координатах правди та примирення
Туренко Віталій Едуардович
2016
Дух і літера: Українське гуманітарне видавництво
т.1 в.1 c.399-408
67
Наукова стаття
Етико-естетична експлікація вчення про двох Афродіт у промові Павсанія
Туренко Віталій Едуардович
2016
Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
т.151 в.151-152 c.137-145
68
Наукова стаття
Природа та мета подружньої любові у християнстві (православ'я-католицизм-протестантизм
Туренко Віталій Едуардович
2016
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
т.2 в.2(6_ c.54-57
69
Наукова стаття
Причини модернізації вітчизняної філософської освіти в контексті сучасних запитів ринку праці
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Молодий вчений
т.11 в.2 c.255-258
70
Тези
Специфіка та особливості погляду на любов у промові Павсанія
Туренко Віталій Едуардович
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.1 c.54-56
71
Тези
Феноменология нежности в любовном дискурсе: постановка вопроса
Туренко Віталій Едуардович
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.2 c.139-141
72
Тези
Феномен дружньої вірності: філософсько-етичні горизонти осмислення
Туренко Віталій Едуардович
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.5 в.5 c.77-79
73
Тези
К вопросу о философском переосмыслении романтической культуры любви
Туренко Віталій Едуардович
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.5 в.5 c.230-232
74
Тези
Система вищої філософської освіти у Франції: спроба переосмислення
Туренко Віталій Едуардович
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 в.6 c.212-214
75
Тези
Інноваційна складова у сучасній вітчизняній філософській освіті: принципи впровадження
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
2016
Classic University in the context of Challenges of the Epoch Класичний університет у контексті викликів епохи: Українсько-польська міжнародна наукова конференція
т.1 в.1 c.143-144
76
Тези
О причинах конечности дискурса
Туренко Віталій Едуардович
2015
ЛОМОНОСОВ-2014: Международный молодежный научный форум (электронный ресурс)
т.1 в.1 c.88-89
77
Тези
Феномен любові між філософією та природничими науками:
Туренко Віталій Едуардович
2016
Філософія: Між природничими та гуманітарними науками. Тези одинадцятої міжнародної конференції. "Філософія. Нове покоління"
т.1 в.1 c.58-60
78
Тези
Інноваційна складова у сучасній вітчизняній філософській освіті: принципи впровадження
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи: українсько-польська міжнародна наукова конференція. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.143-144
79
Тези
Теоретичні та прикладні магістерські програми з філософії: принципи та стратегії впровадження
Туренко Віталій Едуардович
2016
Модернізація філософської освіти: виклики та перспективи: Урочистий симпозіум, присвячений Всесвітньому Дню філософії ЮНЕСКО у 2016 р. (17 листопада 2016 р.). Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 в.1 c.23-25
80
Наукова стаття
Потворне в дискурсі любові: естетична постановка питання
Туренко Віталій Едуардович
2015
Вісник Львівського університету: Серія: Філософсько-політогічні студії
т.6 c.15-21
81
Наукова стаття
Философский взгляд на парадоксальность любви и ее дискурса
Туренко Віталій Едуардович
2015
Практична філософія
т.1 c.69-76
82
Наукова стаття
Эволюция образа Афродиты в древнегреческой культуре: философско-культурологический контекст
Туренко Віталій Едуардович
2015
Научный альманах кафедр культурологии,эстетики и философии культуры и Центра изучения культуры Санкт-Петербургского государственного университета
т.1 c.96-109
83
Наукова стаття
Погляд на феномен любові античних скептиків та епікурейців: компаративний аналіз
Туренко Віталій Едуардович
2015
Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
т.3 c.109-118
84
Наукова стаття
Вірність в дружбі та любові: спроба філософської компаративістики
Туренко Віталій Едуардович
2015
Політологічний вісник
т.79 c.72-80
85
Наукова стаття
Взгляд мыслителей Ранней Стои на онтологический и этико-эстетический аспекты любви
Туренко Віталій Едуардович
2015
Paradigmata poznáni
т.4 c.21-25
86
Наукова стаття
Основные аспекты взгляда на человеческую любовь в философии Ранней Стои
Туренко Віталій Едуардович
2015
Modern Science – Moderní věda
т.5 c.63-70
87
Наукова стаття
Взгляд восточной святоотеческой традиции на любовь к Богу
Туренко Віталій Едуардович
2014
Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки
т.1 c.163-165
88
Наукова стаття
Філософський погляд на сенс аналізаторів у дискурсі любові
Туренко Віталій Едуардович
2015
Вісник Львівського університету: Серія: Філософсько-політогічні студії
т.7 c.33-41
89
Наукова стаття
Філософія любові у спадщині римських стоїків: антропологічний контекст
Туренко Віталій Едуардович
2015
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
т.1 c.56-59
90
Тези
Грубое в дискурсе любви: философско-эстетический аспект вопроса
Туренко Віталій Едуардович
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.5 c.119-121
91
Тези
Музика та любов: до роздумів про один аспект платонівської онтології еросу
Туренко Віталій Едуардович
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.43-45
92
Тези
Об исторической принадлежности любви: философская попытка переосмысления
Туренко Віталій Едуардович
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.3 c.138-139
93
Тези
Щодо проблеми визначення меж та особливостей феномену «східного еросу»
Туренко Віталій Едуардович
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.229-230
94
Тези
Концепт «первая любовь» в истории мировой культуры: древнегреческий эпос vs Новый Завет
Туренко Віталій Едуардович
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.185-187
95
Тези
Любовь на перекрестках политологических категорий: философские горизонты осмысления
Туренко Віталій Едуардович
2015
V Конвент МАСПН (Україна) "Глобальні виклики на Євразійському просторі: перспективи України": матеріали доповідей та виступів
т.1 c.82-83
96
Тези
Феномен «любовного листування»: спроба філософського переосмислення
Туренко Віталій Едуардович
2015
Особистість, суспільство, політика: Матер. міжнар. наук.-практ.конф.-Люблін: Видавництво наукове WSEI
т.1 c.82-84
97
Тези
Феномен інноватики в контексті філософсько-антропологічного дискурсу
Туренко Віталій Едуардович
2015
Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства: Наукова конференція
т.1 c.57-59
98
Тези
Эрос как герменевт: к одному аспекту платоновской онтологии любви
Туренко Віталій Едуардович
2015
Материалы Третьей Московской Международной Платоновской конференции
т.1 c.77-78
99
Тези
Предмет любові як символ та знак: філософсько-семіотичний огляд
Туренко Віталій Едуардович
2015
Особистість, суспільство, політика: Матер. міжнар. наук.-практ.конф.-Люблін: Видавництво наукове WSEI
т.1 c.42-45
100
Наукова стаття
Сутність та значення ревнощів в дискурсі любові: філософський аспект проблеми
Туренко Віталій Едуардович
2014
Політологічний вісник
т.73 c.214-223
101
Наукова стаття
К вопросу о связи любви с комическим: историко-философский и эстетический контексты
Туренко Віталій Едуардович
2014
Научный альманах кафедр культурологии,эстетики и философии культуры и Центра изучения культуры Санкт-Петербургского государственного университета
т.1 c.198-206
102
Наукова стаття
Гомер і Гесіод: щодо питання про конотації любові у давньогрецьких епосах
Туренко Віталій Едуардович
2014
Вісник Дніпропетровського університету імені Альберта Нобеля
т.1 c.63-69
103
Наукова стаття
Феномен любові у ранніх давньогрецьких філософів: від міфу до логосу
Туренко Віталій Едуардович
2014
Гуманітарні студії
т.21 c.93-100
104
Наукова стаття
О смысле разлуки в дискурсе любви: философский аспект вопроса
Туренко Віталій Едуардович
2014
Практична філософія
т.4 c.69-76
105
Наукова стаття
Отвратительное в любовном дискурсе: философско-эстетический взгляд
Туренко Віталій Едуардович
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія
т.32 c.154-160
106
Наукова стаття
Філософський погляд на предмет і суб’єкт любові в координатах семіотики
Туренко Віталій Едуардович
2014
Політологічний вісник
т.76 c.74-84
107
Наукова стаття
«Агапічний словник» в давньогрецькій філософії та літературі: від Гомера до Нового завіту
Туренко Віталій Едуардович
2014
Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
т.3 c.82-92
108
Наукова стаття
Концепт "філіа" в давньогрецькій докласичній літературі та філософії
Туренко Віталій Едуардович
2014
Вісник Дніпропетровського університету імені Альберта Нобеля
т.2 c.47-53
109
Наукова стаття
Погляд Ериксимаха на сенс любові у суспільстві та людському житті
Туренко Віталій Едуардович
2014
Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
т.6 c.26-34
110
Тези
Специфіка та особливості філософсько-антропологічної експлікації ідеї любові
Туренко Віталій Едуардович
2014
Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії
т.1 c.191-193
111
Тези
Концепт «στοργή» в античності і період східної патристики: філософська постановка питання
Туренко Віталій Едуардович
2014
Шевченківська весна 2014: Збірник наукових праць ХІІ міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Гуманітарні науки
т.1 c.33-36
112
Тези
Феномен Діотіми: до питання про історичність давньогрецької філософині
Туренко Віталій Едуардович
2014
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.59-61
113
Тези
Ж. Батай: философский взгляд на индивидуальную любовь
Туренко Віталій Едуардович
2014
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.218-220
114
Тези
До питання про онтологічний статус любові у суфійській традиції
Туренко Віталій Едуардович
2014
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.265-267
115
Тези
Контрастность культур любви в контексте повседневности: философская постановка вопроса
Туренко Віталій Едуардович
2014
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.5 c.167-169
116
Тези
Взгляд на комичность природы любви в творчестве Ж. Лакана
Туренко Віталій Едуардович
2014
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.123-125
117
Тези
Поняття «досвід любові» у феноменологічній перспективі
Туренко Віталій Едуардович
2014
Матеріали міждисциплінарної конференції "Філософія: нове покоління".- К : "Університетське видавництво Пульсари".- 2013.
т.1 c.29-31
118
Тези
Любов як специфічне ставлення до світу: східнопатристичний контекст
Туренко Віталій Едуардович
2014
Релігієзнавство в Київському університеті: інституційний та персональний виміри
т.1 c.224-227
119
Тези
Философский взгляд на феномен чуда в контексте любви
Туренко Віталій Едуардович
2014
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Філософські проблеми сучасності»
т.1 c.224-229
120
Матеріали конференції
Чи завжди справедлива любов?
Туренко Віталій Едуардович
2013
ХІ міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна"
т.10 c.430-432
121
Наукова стаття
Вопрос о соотношении любви и разума в свете восточной святоотеческой мысли
Туренко Віталій Едуардович
2013
Социально-гуманитарный вестник Юга России
т.1 c.242-248
122
Наукова стаття
Погляд на любов через призму фундаментальних естетичних категорій
Туренко Віталій Едуардович
2013
Практична філософія
т.1 c.160-169
123
Наукова стаття
Любов і страх: філософський погляд на (не)можливість діалогу
Туренко Віталій Едуардович
2013
Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
т.1 c.83-91
124
Наукова стаття
Біль та страждання любові: онтологічний та антропологічний аспекти
Туренко Віталій Едуардович
2013
Гуманітарні студії
т.20 c.196-202
125
Наукова стаття
Філософський погляд на дискурс любові в контексті щастя і нещастя
Туренко Віталій Едуардович
2013
Практична філософія
т.3 c.102-109
126
Наукова стаття
Любовна самотність та самотність любові: філософський аналіз понять
Туренко Віталій Едуардович
2013
Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
т.4 c.168-175
127
Наукова стаття
Концепт любові як еросу в «Евдемовій етиці» Аристотеля
Туренко Віталій Едуардович
2013
Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. - К.:ВАДЕКС
т.71 c.97-107
128
Наукова стаття
К философской постановке вопроса о временности и вечности любви
Туренко Віталій Едуардович
2013
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія
т.42 c.193-201
129
Наукова стаття
Філософія любові в представників кінічної школи
Туренко Віталій Едуардович
2013
Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
т.5 c.108-117
130
Наукова стаття
Философская герменевтика ситуации «признания в любви»
Туренко Віталій Едуардович
2013
Практична філософія
т.4 c.112-119
131
Наукова стаття
Ерос як концепт у давньогрецькій традиції: спроба ретроспективного аналізу
Туренко Віталій Едуардович
2013
Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
т.5 c.114-125
132
Тези
Чи завжди справедлива любов?
Туренко Віталій Едуардович
2013
ХІ міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна"
т.10 c.430-432
133
Тези
Герменевтичність природи любові: щодо одного аспекту платонівської онтології Еросу
Туренко Віталій Едуардович
2013
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.70-72
134
Тези
Проблема визначення статусу арабо-мусульманської філософії любові: схід vs захід
Туренко Віталій Едуардович
2013
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.5 c.93-95
135
Тези
Потворне в дискурсі любові: філософсько-естетичний контекст
Туренко Віталій Едуардович
2013
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.67-69
136
Тези
Міждисциплінарний підхід у дослідженні феномену любові: постановка питання
Туренко Віталій Едуардович
2013
І Міждисциплінарні гуманітарні читання: програма та тези Всеукраїнської науково-практичної конференції, 3 жовтня 2013 року
т.1 c.75-75
137
Матеріали конференції
Постромантична (постмодерна) філософія любові: філософсько-антропологічний аналіз
Туренко Віталій Едуардович
2012
Матеріали Міжнародної науково-практичної конфереції молодих вчених «Шевченківська весна» (м. Київ, 20 березня 2012 р.)
т.10 c.430-432
138
Наукова стаття
До питання про розумність любові у філософському дискурсі
Туренко Віталій Едуардович
2011
Політологічний вісник
т.57 c.42-51
139
Наукова стаття
О трагичности в любви: философская постановка проблемы
Туренко Віталій Едуардович
2012
Практична філософія
т.1 c.174-179
140
Наукова стаття
Любов в координатах часу та вічності: філософський погляд
Туренко Віталій Едуардович
2012
Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
т.2 c.213-223
141
Наукова стаття
Герменевтика феномену закоханості: Платон VS Аристотель
Туренко Віталій Едуардович
2012
Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
т.4 c.137-147
142
Наукова стаття
Онтологія любові у філософії доби Відродження
Туренко Віталій Едуардович
2012
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія
т.37 c.161-167
143
Наукова стаття
Основні проблеми сучасної етики любові: спроба переосмислення
Туренко Віталій Едуардович
2012
Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
т.7 c.190-202
144
Наукова стаття
Проблема співвідношення любові та справедливості у філософському дискурсі
Туренко Віталій Едуардович
2012
Політологічний вісник
т.64 c.137-146
145
Наукова стаття
До питання про історичність природи любові
Туренко Віталій Едуардович
2012
Гуманітарні студії
т.14 c.215-221
146
Наукова стаття
Дискурс любові: свобода vs несвобода?
Туренко Віталій Едуардович
2012
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія
т.28 c.247-254
147
Наукова стаття
Проблема співвідношення розуму та віри в епістолярній спадщині каппадокійської школи
Туренко Віталій Едуардович
2012
Totallogy. Постнекласичні дослідження. Київ: ЦГО НАН України
т.28 c.225-228
148
Наукова стаття
Ідея християнської любові в контексті сучасних українських реалій
Туренко Віталій Едуардович
2012
Збірник наукових праць: Філософські діалоги.
т.1 c.330-332
149
Наукова стаття
К вопросу о богословско-философском содержании библейской онтологии любви
Туренко Віталій Едуардович
2011
Практична філософія
т.1 c.193-202
150
Наукова стаття
Феномен любові до ворога у філософсько-богословській спадщині східної патристики
Туренко Віталій Едуардович
2011
Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
т.103 c.74-85
151
Наукова стаття
Погляд на любов у житті людини через призму античної спадщини
Туренко Віталій Едуардович
2011
Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
т.3 c.188-198
152
Наукова стаття
Предмет любові у філософському дискурсі: постановка проблеми
Туренко Віталій Едуардович
2011
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія
т.25 c.222-228
153
Наукова стаття
Ідея любові до Бога у філософсько-богословських поглядах східнопатристичної традиції
Туренко Віталій Едуардович
2011
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія
т.26 c.248-256
154
Наукова стаття
Онтологический статус любви в философско-богословском наследии Отцов-пустынников
Туренко Віталій Едуардович
2011
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.65-67
155
Тези
«Два крыла любви» между мужчиной и женщиной: восточнопатристический контекст
Туренко Віталій Едуардович
2011
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.64-66

Повернення до списку

Вгору