Автори, співробітники Університету

Калиновський Віталій Євгенійович
Kalynovskyi Vitalii Yevheniiovych

Ідентифікатор автора: 150273
Кількість пошукових запитів автора: 352

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 30, з них наукових статей (наукові публікації) - 9, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 17, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Workbook of Medical Biology: Practical course
Афанасьєва Катерина Сергіївна
Варенюк Ігор Миколайович
Вашека Олена Володимирівна
Вороніна Олена Костянтинівна
Іномістова Марія Володимирівна
Калиновський Віталій Євгенійович
Матушкіна Наталія Олександрівна
Мельничук Сергій Володимирович
Петльована (Бойко) Вікторія Ростиславівна
Проценко Олександра Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
Трохимець Владлен Миколайович
2019
SPC «Kyiv University»
c.1-135
2
Навчальний посібник
Medical Biology: coursebook
Афанасьєва Катерина Сергіївна
Варенюк Ігор Миколайович
Вороніна Олена Костянтинівна
Іномістова Марія Володимирівна
Калиновський Віталій Євгенійович
Козерецька Ірина Анатоліївна
Мельничук Сергій Володимирович
Проценко Олександра Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
Сиволоб Андрій Володимирович
Трохимець Владлен Миколайович
2019
SPC «Kyiv University»
c.1-416
3
Практикум
Histology, Cytology, Embryology: Workbook for foreign students of specialization Medicine
Бєлінська Ірина Василівна
Варенюк Ігор Миколайович
Дзержинський Микола Едуардович
Калиновський Віталій Євгенійович
Линчак Оксана Валеріївна
Пустовалов Андрій Сергійович
Хоперія Вікторія Геннадіївна
2018
ВПЦ "Київський університет"
4
Практикум
Workbook for practicale course for "Medical biology"
Варенюк Ігор Миколайович
Вороніна Олена Костянтинівна
Калиновський Віталій Євгенійович
2018
К.: ВПЦ Київський університет
5
Тези
Gold and silver nanoparticles affect pituitary component of reproductive system in male rats
Дзержинський Микола Едуардович
Калиновський Віталій Євгенійович
Калмикова Олеся Олександрівна
Пустовалов Андрій Сергійович
2018
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.18
6
Тези
Gold and silver nanoparticles affect endocrine regulation of reproductive system in male rats
Дзержинський Микола Едуардович
Калиновський Віталій Євгенійович
Пустовалов Андрій Сергійович
2018
Europhysiology
c.214P
7
Наукова стаття
Effects of gold and silver nanoparticles on kisspeptin-mediated regulation of the hypothalamo-pituitary-gonadal axis
Дзержинський Микола Едуардович
Пустовалов Андрій Сергійович
2017
Neurophysiology
т.49 в.3 c.194-199
8
Наукова стаття
Вплив наночастинок та йонів золота на морфо-функціональний стан сім'яників статевонезрілих щурів
Дзержинський Микола Едуардович
Калиновський Віталій Євгенійович
Пустовалов Андрій Сергійович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.71 в.1 c.23-26
9
Наукова стаття
Вплив наночастинок срібла на кісспептин-опосередковану регуляцію морфо-функціонального стану сім'яників щурів
Дзержинський Микола Едуардович
Калиновський Віталій Євгенійович
Пустовалов Андрій Сергійович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.20 в.1 c.8-11
10
Наукова стаття
Кісспептин-опосередкована регуляція морфофункціонального стану сім’яників щурів за дії наночастинок золота
Дзержинський Микола Едуардович
Калиновський Віталій Євгенійович
Пустовалов Андрій Сергійович
2016
Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія.
т.24 в.2 c.359-363
11
Наукова стаття
Морфофункціональний стан передміхурової залози та придатків сім’яників за дії наночастинок золота та срібла
Дзержинський Микола Едуардович
Калиновський Віталій Євгенійович
Пустовалов Андрій Сергійович
2016
Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина.
т.7 в.2 c.106-111
12
Наукова стаття
Effects of systemic introductions of nanoparticles and salts of gold and silver on the size of the nuclei of hypothalamic neurons in male rats
Дзержинський Микола Едуардович
Калиновський Віталій Євгенійович
Пустовалов Андрій Сергійович
2016
Neurophysiology
т.48 в.4 c.259-263
13
Наукова стаття
Вікові особливості впливу наночастинок срібла на морфофункціональний стан сім’яників щурів
Дзержинський Микола Едуардович
Калиновський Віталій Євгенійович
Пустовалов Андрій Сергійович
2016
Наукові доповіді “НУБІП” [Електронний ресурс]
т.63 в.6
14
Тези
Порівняння впливу наночастинок срібла та золота на морфо функціональний стан кори наднирникових залоз щурів
Дзержинський Микола Едуардович
Калиновський Віталій Євгенійович
Пустовалов Андрій Сергійович
2016
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.14 c.37-39
15
Тези
Morpho-functional changes in the rat testes under the effect of gold nanoparticles
Дзержинський Микола Едуардович
Калиновський Віталій Євгенійович
Пустовалов Андрій Сергійович
2016
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.12 c.319-320
16
Тези
Morphofunctional changes in the testes of juvenile rats after administration of gold nanoparticles
Дзержинський Микола Едуардович
Калиновський Віталій Євгенійович
Пустовалов Андрій Сергійович
2016
Acta Physiologica
т.217 в.suppl. 708 c.120
17
Тези
Silver nanoparticles affect regulation of testicular activity in the young rats
Дзержинський Микола Едуардович
Калиновський Віталій Євгенійович
Пустовалов Андрій Сергійович
2016
Proceedings of The Physiological Society Scientific Meeting “Physiology 2016”, Dublin, Ireland, 29-31 July 2016
c.171P
18
Тези
Silver nanoparticles affect testicular function of the rats of different age
Дзержинський Микола Едуардович
Калиновський Віталій Євгенійович
Пустовалов Андрій Сергійович
2016
4-th International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2016) Lviv
19
Тези
Morphofunctional changes in the reproductive system of juvenile rats following nanosilver administration
Дзержинський Микола Едуардович
Калиновський Віталій Євгенійович
Пустовалов Андрій Сергійович
2015
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.390
20
Тези
Вплив наночасток золота на морфофункціональний стан сім'яників статевонезрілих щурів
Дзержинський Микола Едуардович
Калиновський Віталій Євгенійович
Пустовалов Андрій Сергійович
2015
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.462-463
21
Тези
Морфофункціональні зміни в корі наднирникових залоз 1-місячних щурів під впливом наночастинок та йонів золота
Дзержинський Микола Едуардович
Калиновський Віталій Євгенійович
Пустовалов Андрій Сергійович
2015
Шевченківська весна: Міжнародна наукова конференція молодих науковців
c.23
22
Наукова стаття
Модифікація методу зафарбування клітинних культур залізним гематоксиліном за Гейденгайном
Калиновський Віталій Євгенійович
Калмикова Олеся Олександрівна
Ступак Юлія Андріївна
2013
Біологія: від молекули до біосфери: міжнародна конференція молодих науковців
c.40
23
Тези
IN VITRO аssеssmеnt оf prо- аnd аntіаngіоgеnіс еffесts
Гарманчук Людмила Василівна
Калиновський Віталій Євгенійович
Калмикова Олеся Олександрівна
Ступак Юлія Андріївна
2013
Abstracts book of the International Scientific Conference “Cell Technology Week 2013”, Kiev, Ukraine, 14-17 May 2013
c.73
24
Тези
Вплив VEGF та ANTI-VEGF на ангіогенез IN VITRO та IN VIVO
Гарманчук Людмила Василівна
Калиновський Віталій Євгенійович
Калмикова Олеся Олександрівна
Ступак Юлія Андріївна
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.371
25
Наукова стаття
Дія kissпептину і мелатоніну на гонади і кору наднирників самців щурів
Дзержинський Микола Едуардович
Калиновський Віталій Євгенійович
Пазюк Любов Михайлівна
Пустовалов Андрій Сергійович
2011
Физика живого
т.19 c.31-34
26
Тези
Морфофункціональні зміни в тестикулах щурів препубертатного віку на фоні блокади альфа-адренорецепторів та при введенні кісспептина
Дзержинський Микола Едуардович
Калиновський Віталій Євгенійович
Пустовалов Андрій Сергійович
2012
IV Міжнародна наукова конференція, присвячена 170-річчю кафедри фізіології людини і тварин та 100-річчю школи електрофізіології Київського університету: матеріали конференції (Київ, 9-11 жовтня 2012 р.)
c.150
27
Тези
Вплив кісс-пептину і мелатоніну на функцію спонгіоцитів кори наднирників щурів.
Калиновський Віталій Євгенійович
Пустовалов Андрій Сергійович
2011
28
Тези
Kisspeptin and melatonin as competitive regulators of adrenal cortex
Дзержинський Микола Едуардович
Калиновський Віталій Євгенійович
Пазюк Любов Михайлівна
Пустовалов Андрій Сергійович
2011
From Biotechnology to Environmental Protection: International Conference of Young Naturalists, 17-20 November 2011, Poland: Zielona Gora
c.35
29
Тези
Вплив мелатоніну і kiss-пептину на функціональний стан кори наднирників щурів
Калиновський Віталій Євгенійович
2011
Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.90
30
Тези
Характер стресорної відповіді пінеалоцитів птахів на тлі введення мелатоніну та окситоцину.
Калиновський Віталій Євгенійович
2010
Х Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих науковців “Біологічні дослідження молодих вчених в Україні”, 28-29 жовтня, 2010 р.
c.36-37

Повернення до списку

Вгору