Автори, співробітники Університету

Ерастов Василь Ігорович

Ідентифікатор автора: 151399
Кількість пошукових запитів автора: 210

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Посада: Асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 36, з них наукових статей (наукові публікації) - 13, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 20, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє
Базилевич Віктор Дмитрович
Березіна Світлана Борисівна
Васильченко Зоя Миколаївна
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Волохова Людмила Федорівна
Гражевська Надія Іванівна
Гудзинська Людмила Юріївна
Гудзь Генріх Олександрович
Ерастов Василь Ігорович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Лобова Оксана Миколаївна
Моташко Тетяна Петрівна
Нечипоренко Віталій Ігорович
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Прокоф'єва Олена Володимирівна
Рожко Олександр Дмитрович
Тлуста Ганна Юріївна
Третяк Діана Дмитрівна
Шемахіна Ірина Вадимівна
Шолойко Антоніна Сергіївна
Кудрявська Наталія Володимирівна
Ткаченко Антон Сергійович
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-416
2
Матеріали конференції
Використання ІОТ в медичному страхуванні
Ерастов Василь Ігорович
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
в.2 c.95-96
3
Наукова стаття
Імплементація Інтернет речей у страховій діяльності: основні питання та виклики
Ерастов Василь Ігорович
2018
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.6 c.7-11
4
Тези
Проблеми сегментації бізнес-процесів страховика в умовах їх реорганізації
Ерастов Василь Ігорович
2018
Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференція «Страховий ринок України на шляху євроінтеграції», Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
c.263-265
5
Наукова стаття
Проблеми оцінки результатів вкладення коштів в інформаційні системи та технології страхових компаній
Ерастов Василь Ігорович
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
в.В.12 c.98-102
6
Наукова стаття
Страхові агрегатори як учасники страхового ринку
Ерастов Василь Ігорович
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
в.Ч.3, В.23 c.68-72
7
Наукова стаття
Імплементація нейронних мереж у процес страхового андерайтингу
Ерастов Василь Ігорович
Малік Микола Йосипович
2017
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.В.1 c.11-14
8
Наукова стаття
BUSINESS PROCESS REENGINEERING IN INSURANCE, PRODUCTION AND DISTRIBUTION
Ерастов Василь Ігорович
2017
Magyar Tudományos Journal
в.6 c.30-34
9
Тези
Нейронні мережі у процесі андерайтингу
Ерастов Василь Ігорович
2017
Матеріали ІХ 29. міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна".
c.43-44
10
Тези
Страховий агрегатор як елемент страхового ринку
Ерастов Василь Ігорович
2017
Страховий ринок України в умовах циклічності фінансово-економічних криз: оцінка тенденцій та перспективи розвитку: всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих вчених
c.71-73
11
Наукова стаття
Аналіз особливостей реінжинірингу бізнес-процесів у виробничій, збутовій та страховій сферах
Ерастов Василь Ігорович
2016
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
в.3 c.139-143
12
Наукова стаття
Впровадження страхового репозиторію як альтернативи класичному Інтернет-страхуванню: правові аспекти
Ерастов Василь Ігорович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.4 c.17-24
13
Наукова стаття
Основні тренди страхового ринку зарубіжних країн, що мають позитивний вплив на Інтернет-страхування
Ерастов Василь Ігорович
2016
Облік і фінанси
в.2 c.110-118
14
Наукова стаття
Big Data utilization in insurance industry
Ерастов Василь Ігорович
2016
Sciences of Europe
в.5 c.45-47
15
Наукова стаття
Використання Big Data у страховій діяльності
Ерастов Василь Ігорович
2016
Фінансові послуги
в.5 c.11-14
16
Тези
IоT influence on insurance industry development
Ерастов Василь Ігорович
2016
From the Baltic to the Black Sea Region: the National Models of Economic Systems: International Scientific Conference
c.326-328
17
Тези
The main concepts of Internet activity held by insurance companies
Ерастов Василь Ігорович
2016
International Scientific-Practical Conference Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceedings
в.2 c.291-293
18
Тези
Перспективи використання ІоТ для страхової галузі
Ерастов Василь Ігорович
2016
Сучасні виклики розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.76-80
19
Тези
Использование IOT для мониторинга здоровья застрахованых
Ерастов Василь Ігорович
2016
Развитие социально-экономических систем в условиях глобальной конкурентной среды
c.275-278
20
Тези
Страховий репозиторій як альтернатива класичному Інтернет-страхуванню
Ерастов Василь Ігорович
2016
Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення
c.154-156
21
Тези
ІоТ, як трансформаційний чинник страхового ринку
Ерастов Василь Ігорович
2016
Інноваційні напрямки розвитку страхового ринку України: збірник матеріалів ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2016 р.
c.110-113
22
Тези
Проблеми використання ІоТ на страховому ринку
Ерастов Василь Ігорович
2016
Європейські студії в університетах України: Міжнародна науково-практична конференція
23
Тези
Проблеми використання інтернет речей у страхуванні
Ерастов Василь Ігорович
2016
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
c.78-79
24
Тези
Використання мобільних додатків клієнтської підтримки у страхуванні
Ерастов Василь Ігорович
2016
Розвиток економіки України та інших країн в умовах інтеграційних процесів: тези VII Міжнародної науково-практичної молодіжної конференції (1 червня 2016 р.)
c.87-89
25
Тези
E-INSURANCE AS A PART OF INSURANCE MARKET
Ерастов Василь Ігорович
2016
ХI Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор розвитку страхового ринку України»:
т.1 c.38-39
26
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку Інтернет-страхування в Україні
Ерастов Василь Ігорович
2015
Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки
т.28 c.141-146
27
Наукова стаття
Зарубіжний досвід розвитку та функціонування Інтернет-страхування
Ерастов Василь Ігорович
Тлуста Ганна Юріївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.3 (168) c.55-62
28
Наукова стаття
Теорії прийняття технологічних інновацій
Ерастов Василь Ігорович
2015
Перспективи розвитку регіонів: інноваційна діяльність і управління проектами: Міжнародна науково-практична конференція
в.2 c. 75-78
29
Праці конференції
Зарубіжний досвід впровадження інтернет-страхування як частини реінжинірингу страхових бізнес процесів
Ерастов Василь Ігорович
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.83-86
30
Тези
Вплив інтернету речей на розвиток страхової справи
Ерастов Василь Ігорович
2014
Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах: міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.226-228
31
Тези
Впровадження Інтернет-страхування як системи реінжинірингу страхових бізнес процесів
Ерастов Василь Ігорович
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
т.2 c.331-334
32
Тези
Реінжиніринг страхових бізнес процесів
Ерастов Василь Ігорович
2015
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
в.XIII c.42-43
33
Тези
Основні концепції Інтернет присутності страхових компаній
Ерастов Василь Ігорович
2015
Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації в умовах розвитку інновацій: міжнародна науково-практична конференція
c.226-228
34
Тези
Інтернет речей у страховій діяльності
Ерастов Василь Ігорович
2015
Сучасні проблеми фінансового моніторингу : збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 квітня 2015 р. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
c.63-66
35
Тези
Internet of Things як перспективний напрям страхової галузі
Ерастов Василь Ігорович
2015
Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 12-13 листопада 2015 року). – Тернопіль: Астон
c.108- 110
36
Тези
Problems of telematics utilization
Ерастов Василь Ігорович
2015
Сучасні проблеми фінансового моніторингу : збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 квітня 2015 р. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
c. 64-67

Повернення до списку

Вгору