Автори, співробітники Університету

Гудзь Генріх Олександрович

Ідентифікатор автора: 151400
ResearcherID, Web of Science: Y-1622-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 168

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Посада: асистент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 34, з них наукових статей (наукові публікації) - 13, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 19, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Використання блокчейн-технології у діяльності страхових компаній з медичного страхування
Гудзь Генріх Олександрович
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.2 c.88-89
2
Наукова стаття
Інституційно-правове забезпечення надання страхових послуг в аграрному підприємництві України
Гудзь Генріх Олександрович
Лобова Оксана Миколаївна
2018
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.5 c.15-19
3
Наукова стаття
The risk transfer of genes in the insurance protection of agricultural producer
2017
Baltic Journal of Economic Studies
в.4 c.45–53
4
Наукова стаття
Розвиток страхових послуг в аграрному підприємництві
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
в.в.12 c.91-94
5
Наукова стаття
Взаємовідносини страхових компаній і сільськогосподарських товаровиробників
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
в.Ч.3, В.23 c.64-68
6
Наукова стаття
Business relations of insurance companies and agricultural producers
2017
Magyar Tudományos Journal
в.10 c.17-21
7
Наукова стаття
Множинність ризиків в аграрному підприємництві
Малік Микола Йосипович
2017
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.2 c.10-13
8
Тези
Розвиток страхових послуг в аграрному підприємництві в Україні
Гудзь Генріх Олександрович
2016
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
в.XІV c.76-77
9
Тези
Напрямки розвитку інформаційно-технологічного забезпечення в страхуванні аграрних ризиків
2017
Страховий ринок України в умовах циклічності фінансово-економічних криз: оцінка тенденцій та перспективи розвитку: всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих вчених
c.66-68
10
Наукова стаття
Організація страхового захисту в аграрному підприємництві – зарубіжний досвід
Гудзь Генріх Олександрович
Малік Микола Йосипович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.174 c.19-25
11
Наукова стаття
Сучасний стан розвитку страхових послуг в аграрному підприємництві України
Гудзь Генріх Олександрович
2015
Вісник Одеського національного університету: економічні науки
т.20 в.3 c. 218-224
12
Наукова стаття
Ризик трансферу генів у страховому захисті сільського господарства
Гудзь Генріх Олександрович
Малік Микола Йосипович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.180 c.10-18
13
Наукова стаття
Інформаційні системи та технології у страховому захисті аграрного підприємництва
Гудзь Генріх Олександрович
2016
Облік і фінанси
в.2 c. 95-104
14
Наукова стаття
Глобалізаційний аспект розвитку страхових послуг в аграрному підприємництві
Гудзь Генріх Олександрович
2016
Фінансові послуги
в.5 c.24-27
15
Наукова стаття
Риски, виды и критерии оценки страховых услуг в аграрном предпринимательстве
Гудзь Генріх Олександрович
2016
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
в.6 c. 35-38
16
Тези
Information technologies in the insurance protection of agriculture
Гудзь Генріх Олександрович
2016
International Scientific-Practical Conference Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceedings
в.2 c.228-291
17
Тези
The essence of genetic engineering as the object of insurance services in agriculture
Гудзь Генріх Олександрович
2016
Economic innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world: International scientific-practical conference
в.2 c.112-114
18
Тези
Формування страхових послуг у аграрній сфері
Гудзь Генріх Олександрович
2015
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
в.XII c.39-40
19
Тези
Місце сільськогосподарського страхування в системі класифікації страхових послуг
Гудзь Генріх Олександрович
2015
Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації в умовах розвитку інновацій: міжнародна науково-практична конференція
c.223-226
20
Тези
Розвиток сільського господарства у контексті фінансової безпеки за рахунок страхування сільськогосподарських ризиків
Гудзь Генріх Олександрович
2015
Сучасні проблеми фінансового моніторингу : збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 квітня 2015 р. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
c.55-57
21
Тези
Формування страхових послуг в аграрному підприємництві
Гудзь Генріх Олександрович
2015
Перспективи розвитку регіонів: інноваційна діяльність і управління проектами: Міжнародна науково-практична конференція
в.2 c. 69- 71
22
Тези
Організація страхового захисту в аграрному підприємництві – зарубіжний досвід
Гудзь Генріх Олександрович
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.81-83
23
Тези
Розвиток страхових послуг в аграрному підприємництві: глобалізаційний аспект
Гудзь Генріх Олександрович
2015
Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 12-13 листопада 2015 року). – Тернопіль: Астон
c.107-108
24
Тези
Напрями розвитку страхових послуг у сільськогосподарському страхуванні та їх формування на цій основі
Гудзь Генріх Олександрович
2015
Сучасні виклики розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.74- 76
25
Тези
Сутність генної інженерії як об’єкта надання страхових послуг у сільському господарстві
Гудзь Генріх Олександрович
2016
Інноваційні напрямки розвитку страхового ринку України: збірник матеріалів ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2016 р.
c. 86-89
26
Тези
Системи страхування аграрних ризиків у країнах ЄС
Гудзь Генріх Олександрович
2016
Європейські студії в університетах України: Міжнародна науково-практична конференція
c.148-151
27
Тези
Виды и критерии оценки страховых услуг в аграрном предпринимательстве
Гудзь Генріх Олександрович
2016
От Балтики до Причерноморья: национальные модели экономических систем
c.276-278
28
Тези
Інформаційні технології у страховому захисті аграрного підприємництва
Гудзь Генріх Олександрович
2016
Розвиток економіки України та інших країн в умовах інтеграційних процесів: тези VII Міжнародної науково-практичної молодіжної конференції (1 червня 2016 р.)
29
Тези
РОЗВИТОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Гудзь Генріх Олександрович
2016
ХI Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор розвитку страхового ринку України»:
т.1 c.33-34
30
Наукова стаття
Теоретичні засади формування страхових послуг у аграрному секторі
Гудзь Генріх Олександрович
2015
Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки
т.28 c.164-170
31
Праці конференції
Організація страхового захисту в аграрному підприємництві – зарубіжний досвід
Гудзь Генріх Олександрович
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.81-83
32
Тези
Виклики для системи управління ризиками у сільському господарстві в Україні у 2014 році: реформування системи страхування сільськогосподарських ризиків
Гудзь Генріх Олександрович
2014
Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах: міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.177-179
33
Тези
Виклики для системи управління ризиками у сільському господарстві в Україні у 2014 році: реформування системи страхування сільськогосподарських ризиків
Гудзь Генріх Олександрович
2014
Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах: міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.177-179
34
Тези
Роль страхового захисту аграрного підприємництва за участю держави
Гудзь Генріх Олександрович
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.328-331

Повернення до списку

Вгору