Автори, співробітники Університету

Гудзь Генріх Олександрович

Ідентифікатор автора: 151400
ResearcherID, Web of Science: Y-1622-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 282

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Посада: асистент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 35, з них наукових статей (наукові публікації) - 13, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 19, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє
Базилевич Віктор Дмитрович
Березіна Світлана Борисівна
Васильченко Зоя Миколаївна
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Волохова Людмила Федорівна
Гражевська Надія Іванівна
Гудзинська Людмила Юріївна
Гудзь Генріх Олександрович
Ерастов Василь Ігорович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Лобова Оксана Миколаївна
Моташко Тетяна Петрівна
Нечипоренко Віталій Ігорович
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Прокоф'єва Олена Володимирівна
Рожко Олександр Дмитрович
Тлуста Ганна Юріївна
Третяк Діана Дмитрівна
Шемахіна Ірина Вадимівна
Шолойко Антоніна Сергіївна
Кудрявська Наталія Володимирівна
Ткаченко Антон Сергійович
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-416
2
Матеріали конференції
Використання блокчейн-технології у діяльності страхових компаній з медичного страхування
Гудзь Генріх Олександрович
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.2 c.88-89
3
Наукова стаття
Інституційно-правове забезпечення надання страхових послуг в аграрному підприємництві України
Гудзь Генріх Олександрович
Лобова Оксана Миколаївна
2018
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.5 c.15-19
4
Наукова стаття
The risk transfer of genes in the insurance protection of agricultural producer
2017
Baltic Journal of Economic Studies
в.4 c.45–53
5
Наукова стаття
Розвиток страхових послуг в аграрному підприємництві
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
в.в.12 c.91-94
6
Наукова стаття
Взаємовідносини страхових компаній і сільськогосподарських товаровиробників
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
в.Ч.3, В.23 c.64-68
7
Наукова стаття
Business relations of insurance companies and agricultural producers
2017
Magyar Tudományos Journal
в.10 c.17-21
8
Наукова стаття
Множинність ризиків в аграрному підприємництві
Малік Микола Йосипович
2017
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.2 c.10-13
9
Тези
Розвиток страхових послуг в аграрному підприємництві в Україні
Гудзь Генріх Олександрович
2016
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
в.XІV c.76-77
10
Тези
Напрямки розвитку інформаційно-технологічного забезпечення в страхуванні аграрних ризиків
2017
Страховий ринок України в умовах циклічності фінансово-економічних криз: оцінка тенденцій та перспективи розвитку: всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих вчених
c.66-68
11
Наукова стаття
Організація страхового захисту в аграрному підприємництві – зарубіжний досвід
Гудзь Генріх Олександрович
Малік Микола Йосипович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.174 c.19-25
12
Наукова стаття
Сучасний стан розвитку страхових послуг в аграрному підприємництві України
Гудзь Генріх Олександрович
2015
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.20 в.3 c. 218-224
13
Наукова стаття
Ризик трансферу генів у страховому захисті сільського господарства
Гудзь Генріх Олександрович
Малік Микола Йосипович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.180 c.10-18
14
Наукова стаття
Інформаційні системи та технології у страховому захисті аграрного підприємництва
Гудзь Генріх Олександрович
2016
Облік і фінанси
в.2 c. 95-104
15
Наукова стаття
Глобалізаційний аспект розвитку страхових послуг в аграрному підприємництві
Гудзь Генріх Олександрович
2016
Фінансові послуги
в.5 c.24-27
16
Наукова стаття
Риски, виды и критерии оценки страховых услуг в аграрном предпринимательстве
Гудзь Генріх Олександрович
2016
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
в.6 c. 35-38
17
Тези
Information technologies in the insurance protection of agriculture
Гудзь Генріх Олександрович
2016
International Scientific-Practical Conference Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceedings
в.2 c.228-291
18
Тези
The essence of genetic engineering as the object of insurance services in agriculture
Гудзь Генріх Олександрович
2016
Economic innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world: International scientific-practical conference
в.2 c.112-114
19
Тези
Формування страхових послуг у аграрній сфері
Гудзь Генріх Олександрович
2015
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
в.XII c.39-40
20
Тези
Місце сільськогосподарського страхування в системі класифікації страхових послуг
Гудзь Генріх Олександрович
2015
Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації в умовах розвитку інновацій: міжнародна науково-практична конференція
c.223-226
21
Тези
Розвиток сільського господарства у контексті фінансової безпеки за рахунок страхування сільськогосподарських ризиків
Гудзь Генріх Олександрович
2015
Сучасні проблеми фінансового моніторингу : збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 квітня 2015 р. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
c.55-57
22
Тези
Формування страхових послуг в аграрному підприємництві
Гудзь Генріх Олександрович
2015
Перспективи розвитку регіонів: інноваційна діяльність і управління проектами: Міжнародна науково-практична конференція
в.2 c. 69- 71
23
Тези
Організація страхового захисту в аграрному підприємництві – зарубіжний досвід
Гудзь Генріх Олександрович
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.81-83
24
Тези
Розвиток страхових послуг в аграрному підприємництві: глобалізаційний аспект
Гудзь Генріх Олександрович
2015
Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 12-13 листопада 2015 року). – Тернопіль: Астон
c.107-108
25
Тези
Напрями розвитку страхових послуг у сільськогосподарському страхуванні та їх формування на цій основі
Гудзь Генріх Олександрович
2015
Сучасні виклики розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.74- 76
26
Тези
Сутність генної інженерії як об’єкта надання страхових послуг у сільському господарстві
Гудзь Генріх Олександрович
2016
Інноваційні напрямки розвитку страхового ринку України: збірник матеріалів ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2016 р.
c. 86-89
27
Тези
Системи страхування аграрних ризиків у країнах ЄС
Гудзь Генріх Олександрович
2016
Європейські студії в університетах України: Міжнародна науково-практична конференція
c.148-151
28
Тези
Виды и критерии оценки страховых услуг в аграрном предпринимательстве
Гудзь Генріх Олександрович
2016
От Балтики до Причерноморья: национальные модели экономических систем
c.276-278
29
Тези
Інформаційні технології у страховому захисті аграрного підприємництва
Гудзь Генріх Олександрович
2016
Розвиток економіки України та інших країн в умовах інтеграційних процесів: тези VII Міжнародної науково-практичної молодіжної конференції (1 червня 2016 р.)
30
Тези
РОЗВИТОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Гудзь Генріх Олександрович
2016
ХI Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор розвитку страхового ринку України»:
т.1 c.33-34
31
Наукова стаття
Теоретичні засади формування страхових послуг у аграрному секторі
Гудзь Генріх Олександрович
2015
Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки
т.28 c.164-170
32
Праці конференції
Організація страхового захисту в аграрному підприємництві – зарубіжний досвід
Гудзь Генріх Олександрович
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.81-83
33
Тези
Виклики для системи управління ризиками у сільському господарстві в Україні у 2014 році: реформування системи страхування сільськогосподарських ризиків
Гудзь Генріх Олександрович
2014
Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах: міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.177-179
34
Тези
Виклики для системи управління ризиками у сільському господарстві в Україні у 2014 році: реформування системи страхування сільськогосподарських ризиків
Гудзь Генріх Олександрович
2014
Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах: міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.177-179
35
Тези
Роль страхового захисту аграрного підприємництва за участю держави
Гудзь Генріх Олександрович
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.328-331

Повернення до списку

Вгору