Автори, співробітники Університету

Юхименко Володимир Миколайович

Ідентифікатор автора: 152945
Кількість пошукових запитів автора: 109

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Посада: Асистент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 23, з них наукових статей (наукові публікації) - 12, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Rückversicherung als wichtiges instrument zursolvenzsicherung von versicherungsunternehmen
Приказюк Наталія Валентинівна
Прокоф'єва Олена Володимирівна
Юхименко Володимир Миколайович
2019
Scientific bases of solving of the modern tasks. Abstracts of XIX International Scientific and Practical Conference
c.86-90
2
Матеріали конференції
Розвиток ринку Fintech в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку
Юхименко Володимир Миколайович
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 c.120-121
3
Наукова стаття
Необхідність впровадження системи пруденційного нагляду за страховою діяльністю в Україні
Юхименко Володимир Миколайович
2016
Економіка і держава
в.10 c.80-82
4
Наукова стаття
Трансформация подходов к регулированию платежеспособности страховых компаний Евросоюза
Юхименко Володимир Миколайович
2017
Евразийский Союз Ученых: Ежемесячный научный журнал
в.3 c.78-82
5
Наукова стаття
Платоспроможність страхових організацій: підходи до її забезпечення в різних країнах
Юхименко Володимир Миколайович
2017
Формування ринкових відносин в Україні
в.2 c.72-80
6
Наукова стаття
Витоки європейського підходу до оцінки платоспроможності страхових організацій
Юхименко Володимир Миколайович
2017
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії
в.Ч.2, В.1 c.69-73
7
Наукова стаття
Фактори забезпечення платоспроможності страхових організацій
Юхименко Володимир Миколайович
2017
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту
в.17 c.328-335
8
Наукова стаття
Страховий ринок України в контексті впровадження вимог Solvency II
Юхименко Володимир Миколайович
2017
Науковий вісник Ужгородського університету
в.Ч.2, В.12 c.190-193
9
Тези
The review of Swiss Solvency Test concept
Юхименко Володимир Миколайович
2016
Міжнародна наукова конференція «Економіка та соціум: сучасний фундамент розвитку людства»
c.232-234
10
Наукова стаття
Діагностика банкрутства страхових організацій на прикладі ПАТ «УСК «Гарант-авто»
Юхименко Володимир Миколайович
2016
Причорноморські економічні студії
в.5 c.163-167
11
Наукова стаття
Ринок страхових послуг: світові тенденції та перспективи розвитку в Україні
Юхименко Володимир Миколайович
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.44-48
12
Тези
Регуляторна концепція управління платоспроможністю страховий організацій Solvency II: основні положення
Юхименко Володимир Миколайович
2016
Інноваційні напрямки розвитку страхового ринку України: збірник матеріалів ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2016 р.
c.155-157
13
Тези
Факторы и риски обеспечения платежеспособности страховых организаций
Юхименко Володимир Миколайович
2016
От Балтики до Причерноморья: национальные модели экономических систем
c.328-331
14
Тези
Необходимость регулирования платежеспособности страховщиков украины в системе пруденциального надзора
Юхименко Володимир Миколайович
2016
Развитие социально-экономических систем в условиях глобальной конкурентной среды
c.278-280
15
Тези
Регулювання платоспроможності страхових організацій: досвід США
Юхименко Володимир Миколайович
2016
Інноваційні напрямки розвитку страхового ринку України: збірник матеріалів ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2016 р.
c.406-408
16
Тези
ВИКОРИСТАННЯ МОВИ XBRLВ СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ СТРАХОВИКІВ
Юхименко Володимир Миколайович
2016
ХI Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор розвитку страхового ринку України»:
т.1 c.100-101
17
Наукова стаття
Solvency II в Україні: проблеми впровадження вимог до платоспроможності страхових організацій
Юхименко Володимир Миколайович
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.12 c.191-195
18
Наукова стаття
Розвиток системи платоспроможності страхових організацій в країнах Європейського Союзу
Юхименко Володимир Миколайович
2015
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.20 c.169-172
19
Наукова стаття
The development of solvency system of insurance undertakings in the European union
Юхименко Володимир Миколайович
2015
Economics, Management, Law: Problems and Prospects: Collection of scientific articles
т.1 c.102-107
20
Тези
Usage-based insurance як інноваційний ресурс розвитку ринку страхування транспротних засобів
Юхименко Володимир Миколайович
2014
Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах: міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.421-423
21
Тези
Фінансова стійкість та фінансова надійність страхових організацій: співвідношення понять
Юхименко Володимир Миколайович
2014
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
т.2 c.346-349
22
Наукова стаття
Діяльність НПФ як основних учасників недержавного пенсійного страхування в Україні
Приказюк Наталія Валентинівна
Юхименко Володимир Миколайович
2014
Ефективна економіка
т.7 c.30-39
23
Праці конференції
The secondary discharge supported by microdischarge in vortex flow
Коломієць (Соломенко) Оксана Василівна
Лендєл Василь Васильович
Мартиш Євген Власович
Присяжневич Ірина Володимирівна
Черняк Валерій Якович
Шаповал Володимир Олексійович
Юхименко Володимир Миколайович
Калустова Дар'я Олександрівна
2014
International Conference Electronics and Applied Physics
т.1 c.144-145

Повернення до списку

Вгору